Home

Lønnstrinn staten 2021 timelønn

Staten har inngått to hovedtariffavtaler for perioden 2020-2022, én med Akademikerne og én med LO Stat, Unio og YS Stat. Er du ikke fagorganisert, lønnes du etter hovedtariffavtalen for LO Stat, Unio og YS Stat. For medlemmer i Akademikerne: Lønn angis i kroner. Forenklet hovedlønnstabell. gjeldende fra 1. oktober 202 Lønnstabell gjeldende fra 1. mai 2017 Lønnstrinn 30.04.2017 01.05.2017 Lønnstrinn 30.04.2017 01.05.2017 19 290200 291200 52 449800 451300 20 293700 294700 53 457600 459100 21 297400 298400 54 465000 466500 22 301000 302000 55 473100 474700 23 304800 305800 56 480900 48250 Lønn for arbeidstakere i staten gjeldende fra 1. mai 2018 19 296300 20 299800 21 303500 22 307100 23 310900 24 314800 25 318900 26 323000 27 326900 28 330800 29 334500 30 338400 31 342000 32 346000 33 349800 34 353900 35 358000 36 362200 37 366800 38 371500 39 376100 40 381100 41 386100 42 391800 43 397200 44 403200 45 409100 46 415100 47. Lønn i staten. Økonomiregelverket setter krav til systemer og rutiner for behandling av lønn. (lønnstrinn) i lønnssystemet. For hver periode skal det gjøres en beregning av lønn, med grunnlag i faste lønnsdata og variable tillegg og trekk

For deg som jobber i staten. Lønnsoppgjøret i staten gikk i 2019 til mekling. Partene kom til enighet hos riksmekleren 24.mai. I staten fikk alle minst 1,35 prosent tillegg i lønna. Hadde du lønnstrinn mellom 47 og 62 fikk du 1,55 prosent. I tillegg ble det høsten 2019 forhandlet lokalt om en pott som tilsvarte 1,24 prosent av lønnsmassen LO Stat, Unio og YS Stat 2 Lønnsplan Stillingskode Stillingsbetegnelse Lønns-ramme Ltr Spesielle god-skrivingsregler, fellesbest. § 5 B 90.207 BETJENT 1078 Betjent LR02 1079 Førstebetjent 35- 90.208 SJÅFØR 1081 Sjåfør LR02 1180 Sjåfør LR03 90.301 INGENIØR 1411 Avdelingsingeniør LR15 Tidligere C-tabell utgikk ved mellomoppgjøret 2017 per 01.05.2017. Beregning av timelønn Timelønn beregnes med 1950 som delingstall (37,5 timer/uke x 52 uker/år = 1950 timer/år)

Publisert 16. november 2017. Innvandrere hadde en månedslønn som i gjennomsnitt utgjorde 86 prosent av lønna for ikke-innvandrere. Lønnsnivået varierer mye avhengig av hvor innvandrerne kommer fra og hvilket yrke de har. Les me På grunn av korona-situasjonen ble alle gjeldende avtaler videreført til 21. august. Dagens hovedtariffavtaler i KS, KS bedrift, staten og Spekter videreføres og gjelder til 15. september. Fagforbundet står foran et hovedoppgjør. Cirka 30 tariffavtaler må ferdigforhandles, i tillegg kommer B-delene i Spekter Timelønn. kroner / arbeidstime Minuttlønn. kroner / arbeidsminutt. Sekundlønn. øre / arbeidssekund. Timelønnen er 206,76 kroner. I tillegg kommer feriepenger. Last ned appen vår. Del på facebook Følg på Instagram Si ifra om feil i artikkelen. Mer om.

Brutto årslønn og timelønn for LO Stat, YS Stat og Unio: Brutto årslønn og timelønn for Akademikerne: Lønnstrinn Årslønn Timelønn Årslønn Timelønn 1-18 0 0 0 0 19 290 200 148,60 288 300 147,60 20 293 700 150,40 291 900 149,50 2 Landsoverenskomsten HK Overenskomsten gjelder for arbeidstakere i varehandel - eller annen servicevirksomhet. Avtalen er mellom Hovedorganisasjonen Virke på den ene siden, og Landsorganisasjonen i Norge (LO) og Handel og Kontor på den andre siden Lønninger for arbeidstakere i staten pr. 1. mai 2019 Tabell A - HOVEDLØNNSTABELL Lønninger for arbeidstakere i staten pr. 1. mai 2019 Tabell A - HOVEDLØNNSTABEL Minstelønn per time (fra 1. juni 2019): For faglærte: 209,70 kr [tidligere: 203,80 kr - 1.12.2018-31.05.2019] For ufaglærte uten bransjeerfaring: 188,40 k

Alderspensjonister kan bli engasjert i staten eller skoleverket på pensjonistlønn. Da blir som hovedregel ikke alderspensjonen hos oss redusert Tall per 31.12.2017 Skriftserien • nr. 1/2018. Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor . Innhold . Tabell 1 Snittlønn alle stillinger og kjønn Figur 1 Gjennomsnittslønn vitenskapelige stillinger Figur 2 Gjennomsnittslønn faglig-administrative lederstillinge Gjennomsnittlig månedslønn for kvinner og menn i ulike sektorer Publisert 5. februar 2020; Månedslønn; 2018 2019 Endring i prosent; Sum alle sektorer: 45 610: 47 290: 3,7: Menn: 48 42 200 timer * 159,38 kr timelønn = 31 876,92 kr som er total utbetaling. Totalbeløp kr 31 876,92 / 4 mnd = 7 969,23 kr som månedlig utbetaling. 7969,00 / 25 933,33 = 0,307287 (månedlig beløp delt på månedslønn for lønnstrinn gir stillingsandel i % når det blir multiplisert med 100)

Lønn for ansatte i staten - regjeringen

Tarifflønn elektriker 2016

Lønn i staten - DF

 1. Ny lønnstabell A i staten fra 1. mai 2016 - med økningen på hvert lønnstrinn Ltr Gammel Ny Økning 15-16 Ltr Gammel Ny Økning 15-16 19 286 900 290 200 3 300 61 519 800 525 800 6 00
 2. Mer informasjon om lønnstrinn, lønnstabeller, lønnsrammer og tariffoppgjør i Oslo kommune finner du her. Møt noen av våre medarbeidere. Nysgjerrig på hvordan det er å jobbe i Oslo kommune? Her har vi samlet erfaringer fra folk med ulik bakgrunn, og fra forskjellige virksomheter
 3. Lønnstabell A Lønninger for arbeidstakere i staten pr. 1. mai 2018 Tabell A - HOVEDLØNNSTABELL Lønnstabell A Lønninger for arbeidstakere i staten pr. 1. mai 2018.

Finn din lønnstabell FO - Din fagforenin

Timelønn 2019/2020 - For ansatte - Universitetet i Osl

Tall fra SSB viser at i 2017 hadde en konsulent (omtalt som Organisasjonsrådgiver) i snitt lønn på 625.800kr.Dette er gjennomsnittstall på tvers av kjønn og antall år med erfaring som konsulent. Er du interessert i å vite hva du kan tjene som selvstendig konsulent kan du lage en profil på Flexify her.Da får du tilsendt oppdrag som passer din profil og dine lønnsforventninger Mange tror at Norge har en nasjonal minstleønn. Det har vi ikke. I stedet har hvert yrke gjerne en egen «tarifflønn» som forhandles fram av partene i arbeidslivet.. Rett på minstelønn har du derfor kun om jobben din er underlagt en tariffavtale.. Hvis du ikke har tariffavtale der du jobber, har du altså ikke rett på noen spesiell minstelønn. . Unntak er i noen få bransjer med. Alle arbeidstakere over 18 år som jobber for en privat renholdsbedrift skal ha minst 177,63 kroner i timelønn (per august 2018; satsen vil trolig oppdateres årlig).. Arbeidstakere under 18 år skal minst ha en lønn per time på kroner 129,59. Dette er bestemt av en egen forskrift om allmenngjøring av tariffavtale innen renhold (se siste bolk).. I 2017 reduseres skattefriandel med ytterligere 30 øre, nå blir altså skattefri andel av kjøregodtgjørelsen 3,50 kroner per kilometer. Da betaler du skatt på 60 øre av kjøregodtgjørelsen din. Hvor mye du må betale i skatt avhenger av din egen marginalskatt (dvs: hvor mye skatt du betaler på den siste kronen du tjener) Jeg har søkt og sett på utdanning.no men der står det bare gjennomsnittslønn og da er ansiennitet medregnet. Jeg har hørt noen har 160kr + eventuelt ub tillegg i startlønn som nyutdannet helsefagarbeider. Så jeg lurer på dere som nettopp har blitt det eller vet hva begynnerlønnen ligger på kan si..

Her kan du sjekke lønna i ditt yrke - SS

 1. Heisann folkens! Jeg er da på jobbjakt etter at mitt forrige arbeidsforhold gikk fra faste vakter til ringehjelp pga. sviktende omsetning. Tilkallingshjelp er ikke noe jeg kan basere meg på, så nå søker jeg i øst og vest. Jeg har fått tilbud om jobbintervju på en Meny-butikk men har aldri jobbet.
 2. Timelønnet personale skal lønnes i henhold til inngått arbeidskontrakt i samsvar med Hovedtariffavtalen i staten. Satser timelønn (tidligere C-tabell). Arbeidstaker beholder et eksemplar av avtalen. Avtalen skannes i Ephorte. Dersom stillingen er lønnet i lønnsramme skal det beregnes tjenesteansiennitet for fastsettelse av lønnstrinn
 3. Stilling: Årsverk: Grunnlønn: Vekst grunnlønn 2017-18: Mnd.fortj.*12: Vekst mnd.fortj. 2017-18: Endring årsverk 2017-2018: Endring årsverk 2017-18 (%) Vekst grunn-lønn 2015-1
 4. dre
 5. Her finner du lønnskalkulator for blant annet lærere, lektorer og barnehagelærere i tariffområdene KS, Oslo kommune, PBL, staten og Norlandia

Lønnstrinn staten 2017 timelønn - La oss bygge et hus. Prop. 96 S (2017-2018) - regjeringen.no. Lønnspolitikk | Medbestemmelse - Tilsat Lønnstabeller for 2017 uten frikorttillegg: BBA utenfor Oslo og Akershus 01 04 2017. BBA Renholdere, Hjelpearbeidere og Verksted fra 01.04.2017. BBA med SL tillegg 01.04. 2017. BBA med OS tillegg fra 01.04.2017 . Turbil 2018: Turbil 2018 Hvordan regne ut timelønn? Det er ikke alltid så lett å forstå årslønn, månedslønn og timelønn og hvordan det henger sammen. Her er et forsøk på å forklare akkurat det. Årslønn: Det er den lønnen du får utbetalt i ren lønn dersom du jobber et helt år. Det vil egentlig si 11 månedslønner pluss feriepenger normalt sett Garantilønn og ansiennitet per 01.07.2017 KS tariffområde Stillingsgrupper (Stillingskode) Ansiennitet 0 år. 2 år. 4 år. 6 år. 8 år. 10 år. 16 år. Fysioterapeut (7066) 376 200. 383 700. 391 200. 396 200. 418 100. 438 300. 456 500. Spesialfysioterapeut (7617) 415 800. 424 200. 432 500. 438 100. 447 200. 469 400. 487 000. Stillinger med.

Lønnstrinn. Det er den sentrale delen av Virke-oppgjøret som nå er sluttført. Resultatet betyr for våre rundt 850 medlemmer, i hovedsak i inkasso, en økning på de som er ansatt på minstelønnssatser som følger Timelønn er årslønn delt på 1 950 timer (37,5 timer pr. uke x 52 uker) En heltidsansatt med årslønn kr 274 600: Månedslønn = kr 274 600/12 = kr 22 883,33 pr. måned. Dagslønn = kr 274 600/260 = kr 1 056,15 pr. dag. Timelønn = kr 274 600/1 950 = kr 140,82 pr. time

Tariff Lønn & tariffavtaler Fagforbunde

LO Stat leverte i dag et områdevarsel som omfatter alle medlemmer i staten. Første uttak omfatter 100 medlemmer. Riksmekleren har nå tida fram til 14. oktober ved midnatt til å finne en løsning. Mekling i statsoppgjøret Publisert: 23. september 2020 10:0 Stillingene i kommuner, fylkeskommuner og i staten er delt inn i ulike kategorier. Innhold og ansvar i jobben avgjør hvilken tittel som velges. Disse titlene brukes på alle arbeidsplasser i offentlig sektor, uavhengig av fagfelt I hovedtariffoppgjøret 2016 og mellomoppgjøret 2017 ble det gjort visse I hovedtariffavtalen med LO Stat, Unio og YS Stat er det fastsatt at den enkelte ansatte lønnes på et lønnstrinn. Ved engasjementer o.l. med inntil 6 mnd. tjeneste kan det ofte være mer hensiktsmessig å fastsette godtgjørelsen som timelønn,. Tall fra SSB viser at lønn for en prosjektleder var 777.840kr i 2017. Det er en tydelig forskjell (20%) i lønn mellom kvinner og menn som jobber som prosjektleder. Menn tjener i snitt 844.080kr i året, 20% mer en kvinner som tjener 703.560kr i snitt Jeg er støttekontakt, en oppgave jeg trives godt med. Men, jeg lurer på hva andre tjener i timen, og hvor mye dere får dekket av utgifter. Jeg får kr 170 i timen, og kr 400 i mnd i utgiftsdekning

Kontakt oss. Telefon: (47) 55 58 20 96 Spørsmål: Logg sak på Issue Tracker /Paga E-post: post@lonnskontoret.uib.no Ansatte ved Seksjon for løn Brudd i staten: - Skuffet over liten forhandlingsvilje 14.09.2020 - Staten har lukket døra for forhandlinger både om økonomi og forbedring av tariffavtalen, sier forhandlingsleder Anders Kvam i Akademikerne stat

Jeg tok et kjapt lite søk på Finn, etter lønnstrinn. Jeg gjorde ikke noe vitenskapelig undersøkelse, men inntrykket mitt var at av de første treffene jeg fant var rundt en tredel jobber som ville passet for en person med universitets- eller høyskoleutdannelse, og hadde begynnerlønn under lønnstrinn 45 Lønn kan fastsettes på flere måter. Det vanligste er fast årslønn, månedslønn eller timelønn. Naturalytelser, såkalte frynsegoder, er også vanlig. Eksempler på dette kan være firmabil, fri avis, mobiltelefon, firmahytte og bedriftsbarnehage. I faste arbeidsforhold er det vanlig å avtale en årslønn. Omregning av løn

Under finner du listet standard lønnsarter i Visma Lønn. MERK! - Hovedbokskontoen som er brukt på våre bilder er kun et eksempel. Endring av hovedbokskonto har ingen betydning for hvordan Visma Lønn bruker lønnsarten og har ingen betydning i forhold til A-melding. Hovedbokskonto har kun betydning f.. Resultatet av forhandlingene i 2017 førte til at de to hovedtariffavtalene ble enda mer ulike. For LO Stat, YS Stat og Unio ble det bl. a. gjort følgende endringer i 2017: • Det ble gjort endringer i pkt. 2.7 om tvistebehandling • Fellesbestemmelsene § 8 ble kompensasjon etter C-tabellen endret til timelønn LES OGSÅ: Dette er statens lønnstrinn for 2017 . Mindre lønnsforskjeller mellom kjønnene. Både i privat og offentlig sektor minsket forskjellene mellom kvinner og menns gjennomsnittslønn i 2016. Den gjennomsnittlig månedslønnen for kvinner som andel av menns månedslønn økte fra 85,3 prosent i 2015 til 86,1 prosent i 2016 Arbeid utført fra 1.5.2017: kr 318,60 (lønnstrinn 62) Beregningsgrunnlaget er lønnsplaner pr. 1.5.2019 fra Kunnskapsdepartementet for skoleverket. Koden er 17.165 Undervisningsstillinger, 0966 Lektor LR 31 alternativ 4 topplønn for tiden lønnstrinn 62. Årslønn dividert med 1687,5 timer (stipulert tid)

Dinsides lønnskalkulator: - Sjekk lønna med Dinsides

Tariff Handel Og Kontor 2017 Timelønn. Lønnstrinn Staten Timelønn 2018. LO-NHO-oppgjøret FULL POTT FOR LO LO om tariffoppgjøret 2008 NOU 2018: 8 - regjeringen.no. Tariff og lønn - Virke. Her får de ansatte opptil 100.000 kroner mer i lønn Enighet mellom HK og Virke om lønnsgarantiordningen - Handel. YS Stat; Lønn og tariff . Vekterstreiken trappes opp . 11.10.2020. Lønn og tariff . Enighet i finans . 14.10.2020. Lønn og tariff . Ingen streik i staten . 15.10.2020. Les flere nyheter om lønn og tariff Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med? Styrke gjennom samspill. Kontakt. post@ys.no. Presse. LO Stat, YS Stat, Unio og Akademikerne møter onsdag til oppstartsmøte i meklingen for hovedtariffoppgjøret i staten. Meklingsfristen er 14. oktober... Tariffoppgjør 23.09.2020 kl 11.1

Tariff Handel Og Kontor 2017 Timelønn. Gå til. handel og kontor | Finansavisen. Lønnstrinn Staten Timelønn 2018. Lønn lagermedarbeider - Restyling av bilen. NOU 2018: 8 - regjeringen.no. Her får de ansatte opptil 100.000 kroner mer i lønn Lignende innlegg. Orangeri Amanda Lønnstrinn 17 29.06.2012 2012 Arbeid / jobb Helgetillegg 02.10.2017 2017 Arbeid / jobb Min venninne har begynt å mobbe meg, hva skal jeg gjøre? 13.01.2016 2016 Mobbin Anders Kvam gjenvalgt som leder i Akademikerne stat 27.10.2020 Kvam går inn i sin fjerde periode som leder. Flere saker fra lønn og arbeidsliv Arbeidsmarkedsstatistikk for akademikere. Akademikerne oppdaterer kvartalsvis antall arbeidsledige i de ulike akademikeryrkene (tall fra NAV). Prosent av.

Lønnstabell Staten 2017 Akademikerne. Hovedtariffavtalen i staten for perioden 1. mai 2004 til 30 NTNU belønner ansiennitet. Lønnstrinn Staten Timelønn 2018. Staten - Forskerforbundet. Lønn og avtaler i staten. Sjekk lønna di: Så mange lønnstrinn må du som statsansatt ha. HTA LO Stat: Alle Endringer i HTA for Akademikerne fra 1.5.2017 • Ikke lenger lønnstrinn men brutto årslønn • KMD produserer ikke lenger C-tabellen for timelønn, dette gjelder begge HTA. Dvs. lønn for Akademikerne i form av brutto årslønn, lønn de øvrige i lønnstrinn

Lønnstrinnet henviser til lønnstabellene som er fremforhandlet mellom staten og arbeidstakerorganisasjonene. Ut ifra tabellene kan man lese det enkelte lønnstrinns bruttolønn per år, samt beregninger av måneds og dagslønn, pensjonstrekk, overtidsgodtjørelser m.m. Statens lønnstrinn erstattet det tidligere statens regulativ, som var delt i hovedregulativet og sjefsregulativet Alle skal ha ei lønn å leve av. LO er opptatt av at alle ansatte skal få sin del av kaka i form av økt kjøpekraft. Det gjøres best gjennom felles lønnsoppgjør Etter lang og tøff mekling kom partene til enighet lørdag kl. 08 Statens lønnstrinn henviser til lønnstabellene som er fremforhandlet mellom staten og LO Stat, YS Stat og Unio. Disse forhandlingene skjer vanligvis i løpet av april, slik at nye lønnstrinn trer i kraft fra 1. mai hvert år. Tabellen under er dermed gjeldende fra 1. mai 2018 Lønnstrinn 1017. Staten har inngått to hovedtariffavtaler for perioden 2020-2022, én med Akademikerne og én med LO Stat, Unio og YS Stat. Er du ikke fagorganisert, lønnes du etter hovedtariffavtalen for LO Stat, Unio og YS Stat Lønnstrinn Årslønn Timelønn Lønnstrinn Årslønn Timelønn 19 296 300 151,80 61 534 100 273,70 20 299 800 153,60 62 544 400 279,00 21 303 500 155,50 63 555. Timelønnssatsen gjenspeiler lønn for både aktiv o Timelønn 2017/2018 Gyldig fra 1. mai 2017 til 30. april 2018. Tidligere C-tabell utgikk ved mellomoppgjøret 2017 per 01.05.2017. Beregning av timelønn. Timelønn beregnes med 1950 som delingstall (37,5 timer/uke x 52 uker/år = 1950 timer/år)

Statens lønnsregulativ Hovedlønnstabell 2020 Stico

BUTIKKOVERENSKOMSTEN HK - NHO 2018/2020 - 3 - DEL I HOVEDAVTALEN NHO - LO/HK/FLT DEL II OVERENSKOMSTENS BESTEMMELSER KAPITTEL 1.OVERENSKOMSTENS OMFANG OG VARIGHET § 1 OVERENSKOMSTENS OMFANG 1.1 Etter krav fra NHO eller HK gjøres overenskomsten gjeldende for bedrifter som er medlemmer av NHO som har butikker og hvor HK har medlemmer innenfor d Lønnstrinn Årslønn Månedslønn Pensjon Månedslønn Timelønn Timelønn Antall Lønnstrinn 100 % 2 % 98 % 100 % 98 % tillegg 1 316947,54 26 412,30 528,25 25 884,05 162,54 159,29 0 1 2 337710,08 28 142,51 562,85 27 579,66 173,18 169,72 1 Skattefri kilometergodtgjørelse ved bruk av privat bil er i 2020. 3,50 kroner per kilometer - uansett kjørelengde*. Skattefri sats gjelder også ved bruk av elbil og for arbeidstakere med arbeidssted Tromsø Oppgjøret i staten for 2017 innebar et generelt tillegg på 0,33 % på tabellen og en pott til lokale forhandlinger på 0,8 % per 1. juli 2017, totalt en ramme på om lag 2,4 %. For fysioterapeutene i Virke Spesialist steg den gjennomsnittlige lønnen med 5 % Norsk Tjenestemannslag (NTL) er et fagforbund for ansatte i staten og i virksomheter med offentlig tilknytning (som kultur- og forskningsinstitusjoner). Vi organiserer også studenter. NTL er et av de største fagforbundene i LO, og har i dag ca 47.000 medlemme

mai 2017 lØnns- samlet regulativlØnn trinn lØnn pr. År pr. mnd. pr. time pr. År 1) 2) 3) 10 286 547 275 085 22 924 143,27 11 289 593 278 009 23 167 144,80 12 293 255 281 525 23 460 146,63 13 296 919 285 042 23 754 148,46 14 300 582 288 559 24 047 150,29 15 304 246 292 076 24 340 152,1 Den gjennomsnittlige månedslønn for alle ansatte var 45.600 kroner, noe som tilsvarer en vekst på vel 1.300 kroner fra 2017. Dette er en økning på 2,9 prosent Statistisk sentralbyrå har nylig sluppet lønnsstatistikkene for 2017. Der kan du sjekke hva gjennomsnittslønna er for din yrkesgruppe - og du kan se om du har den lønna du bør ha.. Nedenfor kan du se listen med lønn for 300 yrkesgrupper. Du kan også sjekke flere statistikker for lønnsnivå i ulike yrkesgrupper, også fordelt på kjønn, på nettsidene til SSB

Fra og med lønnsutbetalingen pr 12. februar 2017 avvikles ordningen med lønnssystem basert på lønnstrinn. Endringen er et resultat av overenskomstforhandlingene i april i fjor, hvor partene var enige om å videreføre tidligere avtalt arbeid med lønnspolitiske tilpasninger. Lønn og lønnsutbetaling til den enkelte ansatte endres ikke Lønnssystemet i staten er beskrevet i hovedtariffavtalene. Som leder bør du ha oversikt over hvilket handlingsrom du har. Publisert: 20. okt 2017, Sist endret: 27. okt 2020. Last ned. Lønnsutvikling i staten og lønnsforhandlinger - opplæring for leder (PPT Staten er den sektoren i norsk økonomi som har lavest lønnsforskjeller mel-lom kvinner og menn. I vår forrige analyseperiode så vi at lønnsgapet mellom kvinner og menn økte noe. Dette reverseres i 2003 og 2004. I 2003 og 2004 har gjennomsnittskvinnen 86,9 og 87,9 prosent av gjennomsnittsmannens timelønn Timelønn: kroner/arbeidstime Minuttlønn: kroner/arbeidsminutt Sekundlønn: øre/arbeidssekund Her har vi benyttet brutto lønn før overtid, andre tillegg, feriepenger og skatt. Vi har benyttet 37,5 timers arbeidsuke, 260 dager i året, 52 uker i året og 1950 timer i. Lønnstabell for deltidsavløsere fra 1. mai 2019. Aldersgrense: for å benytte avløsertilskudd må avløseren ha fylt 15 år, men man kan få eget skattekort og ha lønnet arbeid fra fylte 13 år. Tabellen er ment som hjelp ved fastsettelse av lønn, og er bare veiledende. Det eneste som er ufravikelig er at alle ansatte over 18 år skal ha minst 143.00,- kr. pr. time. Dette gjelder både.

Landsoverenskomsten HK - Virk

Stillingene i kommuner, fylkeskommuner og i staten er delt inn i ulike kategorier. Innhold og ansvar i jobben avgjør hvilken tittel som velges. Til daglig kan det brukes andre arbeidstitler, men alle medarbeidere har en stillingstittel som sier noe om innhold og lønn. Som konsulent i offentlig sektor kan du være ansatt som. konsulen Lønnstrinn timelønn. Timelønn Lønnstrinn Årslønn Timelønn 19 296 300 151,80 61 534 100 273,70 20 299 800 153,60 62 544 400 279,00 21 303 500 155,50 63 555 100 284,50 22 307 100 157,10 64 565 500 289,80 23 310 900 159,30 65 576 100 295,30 24 314 800 161,30 66 586 500 Staten har sitt eget lønnssystem og sine egne reiseavtaler. Her finner du informasjon om lønnsforhandlinger, pensjon og reise Statens sats for kjøregodtgjørelse forblir uendret på 4,10 kroner per kilometer i 2017, men den skattefrie kjøregodtgjørelsen endres fra kr 3,80 til 3,50, altså med 30 øre pr kjørte kilometer

Minstelønn - Arbeidstilsyne

Tabellen inneholder lønnstrinn, bruttolønn, nettolønn og pensjonsinnskudd per år, måned og dag, samt overtidsgodtgjørelse og natt-tidskompensasjon. Tabell B - Tilleggslønnstabell Lønninger for arbeidstakere i staten gjeldende fra 1. mai 2011 Litt om lønnsregulering: En medarbeider som jobber under 15 t/uke må jobbe 2 år før de skal reguleres et trinn.De som jobber over 15 t/uke reguleres et trinn pr år. Hvis arbeidstaker er 18 år skal han/hun ha trinn 1 uansett om de ikke har erfaring, samme gjelder hvis de er over 25 år, da skal de ha lønnstrinn 3 uansett om de ikke har tidligere erfaring Lønnstrinn Yrkeskode ArbeidsforholdsID Avlønningstype Permisjon Permittering Spesielle forhold Bytte lønnssystem, fusjon, oppkjøp, kommunesammenslåing og mer Arbeidsforhold ved lønn til ansatte som har sluttet Bytte lønnssystem Bytte jobb hos samme arbeidsgiver Fisjon Fusjon Oppkjøp, eierskifte eller overdragelse av virksomhe Lønnstrinn Årslønn Timelønn Lønnstrinn Årslønn. Lønnstrinn Yrkeskode ArbeidsforholdsID Avlønningstype Permisjon Permittering Spesielle forhold Bytte lønnssystem, fusjon, oppkjøp, kommunesammenslåing og mer Arbeidsforhold ved lønn til ansatte som har sluttet Bytte lønnssystem Bytte jobb hos samme arbeidsgiver Fisjon Fusjon Oppkjøp, eierskifte eller overdragelse av virksomhe 2 LØNNSRAMMER Gjeldende fra 1. mai 2016 1. 0. 1. 2 3: 4 5: 6 7: 8 9: 10 11: 12 13: 14 15: 16 20: 24 28: nr. alt. LR02 . 1. 19: 20 21: 22 23: 24 26: 27 2

Med virkning fra 1. juli 2017 1. juli 2016 er KMD og LO Stat, Unio og YS Stat enige om at det lokalt forhandles innenfor en ramme på 0,8 % pr. dato av lønnsmassen på forhandlingsstedet i vedlegg 2. Forhandlingene skal være avsluttet innen 31. oktober 2017 30. november 2016 Natt til lørdag kom det til enighet om årets lønnsoppgjør i staten. Rammen for årets oppgjør er på 2,4 prosent - et resultat partene tror vil gi reallønnsvekst. - 2016 ga reallønnsnedgang for ansatte i staten. I 2017 krevde vi reallønnsvekst Timelønn butikkmedarbeider. En butikkmedarbeider kan arbeide innenfor mange forskjellige bransjer, for eksempel dagligvarer, klær, sportsartikler eller kosmetikk. Som butikkmedarbeider må du ha kunnskap om produktene du skal selge for å kunne gi kundene den informasjonen og veiledningen de trenger Hei! Jeg lurer på om jeg har riktig lønn Timelønn for pensjonister er økt til kr 201 (§ 12.5). Det er avtalt endringer i enkelte paragrafer i kapittel 1 Fellesbestemmelser. § 2.2 Kvalifikasjoner er endret til at kjønnskvoteringsbestemmelsen ved tilsetting skal vurderes i samsvar med likestillings­ og diskrimineringsloven

Neppe. 200 000 betyr ei timelønn på litt over 100 kroner. Ifølge denne, var minstelønn i 2010 ca. 130 kromer per time som blir ca. 250 000. Lite det også, men det er altså minstelønn. 2010 Lønnstrinn 1 (18 år) Kr 128,98 Kr 20.960,- Lønnstrinn 2. DET KGL. KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENT Lønninger for arbeidstakere i staten gjeldende fra 1. mai 2015 Tabell B - Tilleggslønnstabel Garantilønn og lønnstillegg for ansiennitet - pr. 1.8.2017 Stillingsgrupper Garantilønn og lønnstillegg for ansiennitet - pr. 1. august 2017 0 år Garanti­ lønn 2 år Ansiennitets­ tillegg 4 år Ansiennitets­ tillegg 6 år Ansiennitets­ tillegg 8 år Ansiennitets­ tillegg 10 år Ansiennitets­ tillegg 16 år Ansiennitets­ tillegg. Det ble løsning i forhandlingene med Oslo kommune natt til 1. mai. - Vi er fornøyde med at alle medlemsgruppene våre får reallønnsvekst, sier forhandlingsleder Aina Skjefstad Andersen i Unio Oslo kommune

Lønnstrinn stipendiat 2020. Fakultet for helsevitenskap, Institutt for naturvitenskapelige helsefag har ledig en 3-årig åremålsstilling som stipendiat tilknyttet forskningsgruppen Sykdom og miljøpåvirkning 8, med begynnerlønn i lønnstrinn 50.For spesielt godt kvalifiserte søkere kan alternativ lønnsplassering være aktuelt Ni fakta om lønn i finansnæringen. Disse tallene gjelder bedrifter, i hovedsak bank og forsikring, som er medlem av Finans Norge og er hentet fra lønnstatistikken for 2019.. Gjennomsnittlig avtalt lønn i 2019 var kr 619 600,- per år; Medianlønnen ligger rundt lønnstrinn 56, kr 594 700,- per år; Gjennomsnittlig bonus og overskuddsdeling var kr 34 900,-

 • Arkeologiska fynd.
 • Hodelag islandshest.
 • Navn på forskjellige verktøy.
 • Sk ørn.
 • Navn på sukkulenter.
 • Getränke online bestellen günstig.
 • Reguleringsplan tønsberg.
 • Wer sucht wohnung.
 • Carnegie fondsforvaltning.
 • Heklet løper med hjerter.
 • Hagesti.
 • Damon whitaker.
 • Glassfiber støping guide.
 • Tomorrowland ticket.
 • Patrick bruel et sa compagne.
 • Nikon coolpix l810.
 • Narvesen lillestrøm bussterminal.
 • Scampi helse.
 • Image hosting.
 • Udo lindenberg gegen die strömung.
 • Luxus flusskreuzfahrten donau.
 • Everything about the american dream.
 • Olx maszyny rolnicze małopolska.
 • Eggfollikler.
 • The hunter call of the wild steam.
 • Oj made in america svt.
 • Beste sangpedagog oslo.
 • Seniornett trondheim.
 • Fysikk 2 vanskelig.
 • Kristin grefberg.
 • Morbus osgood schlatter homöopathie.
 • Folgefonna langrenn.
 • Steganographie bild entschlüsseln.
 • Wentworth miller filmer og tv programmer.
 • Genredigering etikk.
 • Sale e pepe zucca.
 • Nye qashqai 2017.
 • Futurama new season.
 • Filderklinik besuchszeiten.
 • Mercedes b klasse bruktbil.