Home

Elbiler per kommune

Antall el-biler per kommune Antall; Oslo: 16 773: Bergen: 9 400: Bærum: 6 733: Trondheim: 4 190: Asker: 3 018: Kristiansand: 2 554: Stavanger: 2 398: Askøy: 1 958. Denne kommunen har 86,9 elbiler per 1000 innbyggere, som gjør Finnøy til kommunen med klart størst elbiltetthet i hele landet. Finnøy fikk fastlandsforbindelse i 2009, og med bompenger på mellom 90 og 150 kroner avhengig av rabattavtale, er det åpenbart hvorfor elbil har blitt så attraktiv der Elbiler i norske kommuner Dette er Norges største elbil-kommuner Og nei, det er ikke Oslo. Hovedstaden er Norges 19. største elbilkommune når vi ser på andelen elbiler. ELBILKOMMUNE: Averøya i Møre og Romsdal, her representert med Storseisundbrua på Atlanterhavsveien, er Norges tredje største elbilkommune, målt mot totalandel biler - De sparer 40 prosent av utgifter per kilometer på å bytte fra for eksempel golf til en e-golf ved 20 000 kjørte kilometer i året. Er elbiler virkelig egnet for bruk i alle kommuner

Tabell - Antall el-biler per kommune

 1. Videre hadde noen kommuner et svært begrenset økonomisk handlingsrom til å investere i elbiler og ladeinfrastruktur. Flere kommuner hadde strevd med at de var bundet opp av sine eksisterende leasingavtaler, og at det hadde vært få selskaper som tilbød elbiler i anbudskonkurransene tidligere
 2. NB! Også eiere av elbil kan kun ha én boligsoneavtale per boenhet. Betaling for besøkende elbiler. Fra 1. april blir det også innført betaling for besøkende el- og hydrogenbiler i sone 8 til 29. Prisen blir den samme som for andre biler, som i dag er 10 kroner per time
 3. Det er flest elbiler per innbygger i Finnøy kommune, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Antall elbiler i Norge passerte i fjor 100.000, og i fjor økte elbilparken i her i landet med 41 prosent. Men fortsatt er ikke mer enn 3,7 prosent av personbilbestanden elektrisk,.
 4. Oslo ligger helt nede på 39. plass med 25,2 elbiler per 1.000 innbyggere. Det er fortsatt 17 kommuner der det ennå ikke finnes en eneste elbil. Publisert 05.04.2017, kl. 10.1

Halden kommune går nye veier - og sparer penger og miljøet. 1. februar åpnes den nye delebilløsningen i Halden kommune. Da skal 20 elbiler (på sikt 40) være med i ordningen, og etterhvert også 20 elsykler. Disse skal brukes av de ansatte i arbeidstiden,. Bærum kommune tilbyr tilskudd til bedre lading for elbiler i boligselskaper for å stimulere til trygg og enkel hjemmelading for elbiler. Borettslag, sameier, boligaksjelag, huseierforeninger og samvirke i Bærum kommune kan søke. Maksimalt støttebeløp per boligselskap er 50 000 kroner Forrest i feltet ligger nemlig Samsø Kommune med 57,5 procent elbiler, efterfulgt af Furesø Kommune med 45,5 procent og Albertslund Kommune med 37,4 procent. Læs også Billigere elbiler og flere af dem: - Folk skal flyttes, så de har tiltro til elbiler . På listen over landets kommuner kommer Odense dermed ind på en 11. plads Elbiler har fortsatt en rekke økonomiske fordeler knyttet til seg, Denne koster 2.964 kroner per år for en vanlig personbil. Hvor mye elbiler skal betale for parkering på kommunale parkeringsplasser bestemmes av hver enkelt kommune. Fergekostnad Elbiler betaler ikke for bilen på ferge (betaler for personer) Elbiler betaler halv takst, men inntil nylig var det gratis for elbiler å passere også der. - Det blir spennende å se hva innføringen av halv takst for elbiler får å si for videre vekst på de stedene som har innført det. Vårt råd er at man venter til man har fått minst 25 prosent elbilandel i bompasseringer før man innfører betaling for elbil, sier Unni Berge i Elbilforeningen

Parkeringsavgift per time på gateparkering og parkeringsplasser, og som er gratis for elbiler, kan du gå inn på oversikten vår over parkeringsplasser i Gjøvik. Gjøvik kommune Kauffeldts plass 2815 Gjøvik. Postadresse Gjøvik kommune Postboks 630 2810 Gjøvik Etter 1. oktober er det bare mulig med en registrert bil per husstand. 3. Full betaling utenfor egen boligsone, også for elbil. Bergen kommune fjerner gratis parkering for besøkende elbiler i boligsonene, men også denne endringen utsettes til 1. oktober. Da innføres 100 prosent betaling for besøkende elbiler Per 30. juni er det registrert 2.617 VW e-Golf. - Salget er bra, - Et av fylkene det selges mye elbiler i er Hordaland. Om man bryter ned Hordaland ser man at Bergen kommer langt ned på listen over kommuner med høyest prosentvis økning, men det i områdene rundt,.

I disse 17 kommunene finnes det ikke en eneste elbil - Tu

Trondheim kommune tilbyr nå tilskudd til ladeinfrastruktur for elbiler i boligselskaper. Hensikten er å stimulere til trygg og enkel hjemmelading for el- og hybridbiler. Hvem kan søke om tilskudd. Boligselskap (borettslag, sameier, boligaksjelag, huseierforeninger og boligsamvirker) i Trondheim kommune kan søke Maksimalt tilskuddsbeløp per borettslag eller sameie er 1 000 000 kroner. Elektriske arbeider må bekreftes utført av autorisert installatør Kostnader til ekstern rådgivning og prosjektering kan inkluderes i tilskuddsberettigede kostnader Det har også blitt skissert hvordan elbiler kan brukes effektivt i et bildelingssystem. Strømutgiftene for kjøring med elbil per km er lave i Norge hvor prisen for elektrisk energi er lave. Typisk forbruk for nyere elbiler ligger på mellom 1,0 og 2,5 kWh per mil Bruk av hurtigladere koster 2,50 kr per minutt. Betaling for elbilparkering. Det er gratis å parkere med elbil og hydrogenbil på offentlige p-plasser i Bærum kommune. Eventuell skiltet tidsbegrensning skal overholdes. Fritaket gjelder ikke hybridbiler. Offentlige P-plasser er skiltet med offentlige blå skilt med hvit «P»

BILDE: Hege Sølvernes Sandnes, prosjektleder investeringsprosjekter i Drammen kommune viser frem de nye ladestasjonene på høytorget.. - Disse ladeplassene tillater elbiler å lade over natta. Jeg håper derfor at terskelen for å skaffe seg elbil blir lavere, spesielt for beboere i nærheten som ikke har egen parkeringsplass, sier Hege Sølvernes Sandnes, prosjektleder. Parkeringsplasser. Du må betale for å parkere elbil på kommunale parkeringsplasser. Priser og betaling for parkering. Ladeplasser. Det er ladeplikt og betalingsplikt alle dager hele døgnet for elbil og ladbare hybridbiler på kommunale ladeplasser som er skiltet med «Ladbar motorvogn under lading mot avgift» Halv takst for elbiler. På de kommunale avgiftsplassene i Drammen kommune betaler elbiler 50% av ordinær avgift. Parkeringsplassene er skiltet med hvit P på blå bakgrunn. I kommunens parkeringshus, på parkeringsplassene på Waagaardsløkka og på Marienlystområdet, som driftes av Dpark AS, betaler elbiler full avgift Samferdsel > Personbiler > Type drivstoff > KonkurrentRegioner Modulen viser antall personbiler etter drivstofftype og antall elbiler i utvalgte konkurrentregioner. Tabell 1 viser andelen og antallet personbiler som bruker de viktigste drivstofftypene bensin, diesel og elektrisk

Elbiler i norske kommuner - Dette er Norges største elbil

Lørenskog kommune har hatt et pilotprosjekt i 2019 der tilskudd til lading av el-biler i boligselskap ble tilbudt. Ordningen vil dessverre ikke bli videreført i 2020. Alle søknader som ble sendt før 1. november blir behandlet av oss. Viken fylkeskommune har en tilsvarende støtteordning for alle som bor i Vikenog vi henviser interesserte dit Oslo ligger helt nede på 39. plass med 25,2 elbiler per 1.000 innbyggere. Det er fortsatt 17 kommuner der det ennå ikke finnes en eneste elbil. Romsdals Budstikke ønsker en åpen og saklig debatt Av større kommuner har Sarpsborg og Hamar ti elbiler per ladepunkt, mens i Sandnes og Asker må henholdsvis 68 og 49 elbiler dele hvert ladepunkt. En kartlegging foretatt av Kystverket, viser at det var 15 ladeanlegg for elektriske ferjer i Norge i april i år, fordelt på åtte ferjesamband Av større kommuner har Sarpsborg og Hamar ti elbiler per ladepunkt, mens i Sandnes og Asker må henholdsvis 68 og 49 elbiler dele hvert ladepunkt. annonse En kartlegging foretatt av Kystverket, viser at det var 15 ladeanlegg for elektriske ferjer i Norge i april i år, fordelt på åtte ferjesamband 18 elbiler per ladepunkt i Norge Av større kommuner har Sarpsborg og Hamar ti elbiler per ladepunkt, mens i Sandnes og Asker må henholdsvis 68 og 49 elbiler dele hvert ladepunkt

Kommuner sparer millioner på å bytte til elbil - NRK

 1. Samtidig kom det et rush av elbiler til som driver det som per i dag er Finnøys eneste som kun har noen få dager igjen som ordfører før øya blir innlemmet i nye Stavanger kommune
 2. Fra 2018 gjelder det halv takst for parkering, ferge og bom for elbiler. Sentrale fordeler med elbil. Disse reguleres av staten. Ingen engangsavgift. Ingen moms ved kjøp; 40% firmabilbeskatning; Ingen trafikkforsikringsavgift; Lokale fordeler med elbil. Disse reguleres av kommune eller fylkeskommune
 3. Viken med støtteordninger for ladeanlegg til elbiler Viken fylkeskommune har opprettet en støtteordning for ladeinfrastruktur i sameier og borettslag, med løpende søknadsfrist. Utbyggingen av ladeanlegg i sameier og borettslag slik at man kan lade hjemme, vil gjøre det enda mer attraktivt å bytte fra fossil- til elbil

Gode erfaringer med kommunale elbiler - Samferdse

Klimaeffekten fra elbiler vil avhenge helt av kraftverkenes virkningsgrad. Ifølge en rapport fra Transportøkonomisk institutt var det gjennomsnittlige CO2-utslippet per kilowattime i 2012 30 gram for norsk elektrisitetsmiks Ingen land i verden har flere elbiler per innbygger enn Norge. Ved utgangen av oktober 2019 var det registrert over 250.000 elbiler her i landet, noe som tilsvarer omkring ni prosent av den totale norske bilparken. Elbilen Nissan Leaf var Norges mest s..

Hvor lang tid tar det å lade en elbil? Les om forskjellene på ladestasjoner og om lading hjemme Rådmann Per H. Lervåg forteller at kommunen i fjor høst fikk en gunstig leasingavtale som fristet dem: I alt 13 hybrid- og elbiler er nå i kommunal drift. Kommunen fikk også tilskudd fra Miljødirektoratet til 16 semihurtigladepunkter for ladbare kommunale tjenestebiler

Bergen kommune - Nye parkeringsregler for elbil

I alt viser tallene fra Danmarks Statistik, at den aktuelle bestanddel af elbiler skal 46-dobles, hvis man skal have en million elbiler på de danske veje. I dag er der nemlig kun 21.500 elbiler, svarende til 0,8 procent af det samlede antal biler. Se i kortet her, hvor mange elbiler der er i hver kommune Kommunen med høyest elbil-andel i landet, er Finnøy, som med sine 389 elbiler ender på 25,7 prosent. Se bestandstallet for elbil i utvalgte kommuner i distriktene i faktaboksen under. Andel. Grafen viser prosentandel elbiler. Grafen viser at det er få elbiler i Nærøysund og at andelen er størst i og rundt de største byene. Kilde: Trøndelag i tall, 201 Ålesund er den kommunen, av de tjue største kommunene i Norge, med størst økning i salg av elbiler, og passerer dermed blant annet el-bil-gigantene Oslo og Bergen i denne statistikken

Video: Her er det flest elbiler - enerW

Størst tetthet av elbiler i Finnøy kommune - NRK Rogaland

En eltaxisjåførs utblåsning | Norsk elbilforening

Aure kommune ønsker å fremme bruken av elbiler, og har i samarbeid med NEAS oppført ladestasjon med tre ladepunkter i Aure. De er plassert bak rådhuset, og er tilgjengelig for alle elbiler. Start lading og betal via app. Ved å laste ned appen Smart Charge kan du starte lading og betale via mobiltelefonen Nå kan du leie elbiler gratis fra kommunen ut måneden: - Vi håper dette skal være en «kickstart» for å komme i gan Det er flest elbiler per innbygger i Finnøy kommune, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå

Halden kommune deler elbiler med innbyggerne Norsk

Undersøk om kommunen eller fylkeskommunen har støtteordninger for etablering av ladepunkter. Boligselskaper i Oslo kan søke kommunen om støtte til infrastruktur. I 2018 har også Trondheim satt av penger til å støtte. Foreta installasjonen. Benytt en installatør som har erfaring og kompetanse til å prosjektere ladeanlegg. Oppdater. Vardø kommune skal anskaffe 6 elbiler til hjemmetjenesten. Vi skal anskaffe fire forskjellige biltyper. Det vil være mulig for leverandører og tilby en eller flere av typene. Vi har gamle biler som vi ønsker innbytte i forbindelse med anskaffelsen Ladestasjoner for elbiler. Selbu kommune har etablert flere ladestasjoner for elbiler til ansatte og besøkende. Man må opprette seg en bruker på www.ladeinorge.no for å kunne bruke disse ladestasjonene. Da kan man koble seg til enten med App eller en rfid-brikke (eksempelvis adgangskort) Holmestrand er en kyst- og innlandskommune i Vestfold med ca 25 000 innbyggere. Her finner du en oversikt over våre tjenester

Tilskudd til lading i boligselskap - Bærum kommune

På denne siden samler vi råd og informasjon om koronaviruset (covid-19). Siden blir oppdatert fortløpende. Totalt 353 personer i Lørenskog har fått påvist smitte av koronaviruset per 10. november. Det er 6 nye det siste døgnet. Uke 43+44 var det totalt 66 positive, det blir 156 per 100 000 per 14 dager (da frem til midnatt søndag). Ut i fra Folkehelseinstituttets. I Stokke har vi ladestasjon for elbiler ved Stokke Rådhus. Kart med oversikt over ladestasjoner for elbiler i hele landet (ekstern lenke) Innhold. Åpningstider: mandag-fredag kl. 8.00-15.30 Skriv til oss - innlogging med ID-porten Personvernerklæring. Sandefjord kommune Postboks 202 Bodø kommune har flere områder som er tilrettelagt for lading av elbiler og hybridbiler: Torvgata mellom Sjøgata og Gågata (4 plasser) Kongens gate vis-a-vis Postgården (1 plass) Plassmyra (6 plasser) I tillegg til øvrige ladestoasjoner er det 2 ladestajsoner for forflytningshemmede i Sjøgata ved Stormen bibliotek

Her kjører «alle» elbil - itromso

Grøn omstilling: Se hvor mange elbiler, din kommune har

I rundspørgen skriver eksempelvis Holbæk Kommune, at elbiler vil koste dem 45 procent mere per kørt kilometer, mens det fra Sønderborg lyder, at en elbil vil koste 1100 kroner mere per bil om. Bodø kommune har flere områder som er tilrettelagt for lading av elbiler og hybridbiler. Parkeringstillatelse for forflytningshemmede. Søke på parkeringskort for forflytningshemmede. Sjekk hvor bilen er tauet inn. Hvis bilen hindrer brøyting kan den bli fjernet uten varsel Parkering for el-bil Fra 1. mars 2020 må el-biler betale vanlig takst på alle offentlige parkeringsplasser. Se oversikt over kommunale parkeringsplasser Ladestasjoner for el-bil Ladestasjonene finner du i Arresten P-hus - kart Arresten P-hus Adresse: Arrestplassen 1, 4876 Grimstad. Det er også ladestasjon er Kulturhus-kjelleren: Kulturhuset P-hus Ladestasjoner i Grimstad På. Halden kommune har inngått en avtale om å leie en rekke elbiler fem dager i uka mellom klokka 8 og 16. I helgene og på kvelden, når de fleste kommunalt ansatte har gått hjem fra jobb, vil utleiefirmaet gjøre de samme bilene tilgjengelig for byens innbyggere Videre kan elbiler dekke de fleste nordmenns daglige kjørebehov. Det finnes mye kunnskap om hva som har fremmet investeringer i elbiler i Norge generelt. Per dags dato vet vi imidlertid lite om hvordan norske kommuner har investert i elbiler til sine ansatte og hva slags erfaringer de har gjort seg med elbilene sine

Oslo kommune har lovet støtte til 188 elektriske lastesyklerBlå Postmand Per- biler indtager Vejle | TV SYD

Elbil og vanlige biler: En kostnadssammenlignin

Hamar kommune med bare elbiler om to år - kutter hundrevis av tonn CO2. TOPICS:: Klima Kommune Ledelse Utslipp. Christl Kvam, kommunedirektør og Ole Mattis Furuseth, innkjøpsrådgiver i Hamar kommune. Furuseth er også leder for elbil-prosjektet som skal resultere i en helelektrifisert bilpark innen drøyt to år Ladestasjon for elbiler. Innhold. Fant du det du lette etter? Takk for din tilbakemelding . Hva forsøkte du å finne?. Ladestasjoner for elbil i Skien. Det er flere ladestasjoner for elbiler i Skien. Se ellers gronnkontakt.no for andre ladesteder. Hvor er ladestasjonene? Biblioteket - parkering nord - 2 ladeplasser; Bygarasjen. Solceller, elbiler og ladestasjoner Klimasatsing i rådmannens budsjettforslag. Rådmann Svein Skisland gjør klimaet til en hovedsak for Vennesla kommune og fremmer en rekke forslag i budsjettet. - Jeg omtaler klimaet som «utfordring nummer én» Elbiler per ladepunkt i kommunen (2018). 5. 10. 15. 20. Kilder: NOBIL | SSB | Kartverket | Leafle

Norges beste og «verste» elbil-kommuner ABC Nyhete

Odd Langvatn (t.v.) foreslo på slutten av 2018 at kommunen skulle ha ambisjoner om 50% elbiler. Her sammen med Snorre Lund og Jørn Clausen. Fem nye elbiler i kommunen: - Vi er utålmodig og synes ting tar tid koster abonnementet 149 kroner per måned) Er du bedriftskunde og ønsker faktura tilsendt, send en e-post til [email protected 18 elbiler per ladepunkt i Norge. I Norge er det nå 18 elbiler per ladepunkt. Av Ole Martin Sjetne Torsdag 17.10 2019. Del. Elbilsjåfører har nå tilgang til ladestasjoner i de fleste kommuner, melder Statistisk sentralbyrå

Elbil - Gjøvik kommune

Nå satser kommunen på elbiler for fullt Magnus Klashaugen og Tesfamariam Ghebremichael Eyasu i hjemmesykepleien på Haugtun er strålende fornøyd med de nye elbilene. Her med Jane Berge, tjenesteleder for helse og omsorg. (Foto: Torbjørn Aurvåg). Torbjørn Aurvåg I tillegg testes kjørerekkevidden for elbiler. Beregnede rekkevidder: LEAF 40 kWt blandet kjøring/bykjøring (WLTP) - 270/389 km LEAF 62 kWt blandet kjøring/bykjøring (WLTP) - 385/528 km e-NV200 blandet kjøring/bykjøring (WLTP) - 200/301 km **Android Auto er ikke klargjort i alle land per august 201 2020 markerer starten på det store elbil-slippet, og her har vi samlet et drøyt dusin av de kanskje mest interessante elbilene som kommer i løpet av året. Det er allerede flere titalls elbilmodeller ute på det norske markedet, noe vi kan se ut av bestselgerlisten til Opplysningsrådet for veitrafikken. De fem mest registrerte bilmodellene i [ I tillegg skal også Cupra Leon og Cupra Formentor også komme som ladbare hybrider, så per i dag har spanjolene på gang seks elektrifiserte modeller. Men vi kan altså forvente oss langt mer enn det utover 2020-tallet. Også kompakte elbiler til under 200.000 kroner. Det sier vi ikke «nei takk» til

12.000 nye elbiler på ett år - Oslo kommune etablerte 19 nye ladestasjoner. Mens 12.000 elbiler ble registrert i Oslo i fjor, ble det etablert 19 kommunale ladestasjoner Vi driftssetter i dag, 13. november 20 nye ladepunkter for elbiler og innfører betalingsløsning på samtlige kommunale ladestasjoner For å kunne lade må du gå inn på www.ladeinorge.no å registrer deg Lillestrøm kommune har innsynsløsninger der du kan se byggesaker fra 1. januar 2010 og fram til i dag 10.11.2020 kl. 10.30: Hvaler kommune innfører bruk av munnbind i helse- og omsorgstjenesten ved nærkontakt med pasienter i risikogruppen. Massevaksinering for influensa 13.11.20 er AVLYST 10.11.2020 kl. 9.00: Grunnet nasjonal.

Bergen utsetter endringer i elbilparkering Norsk

Elbiler og hydrogenbiler parkerer gratis på offentlige avgiftsbelagte parkeringsplasser som er regulert med maks parkeringstid 1 og 2 timer i sentrum, Arendal kommune Enhet/avdeling Postboks 123, 4891 Grimstad. Fakturaadresse Arendal kommune, Fakturamottak Postboks 503, 4898 Grimstad Faktura til kommunen - EH Skiltet Elbil betyr at kun elbiler kan parkere. Viser skiltet Ladbar motorvogn kan både elbiler og ladbare hybridbiler parkere. Lading som er inkludert i parkeringsavgiften skal være skiltet mot avgift. På plasser skiltet med under lading må bilen være tilkoblet aktiv lading for å parker

Ludvig var førstemannHoustons lig fløjet til New Jersey - TV 2Min barndoms sommer – Pia Storm – KunMorsBEST-konferansen 2015 - Per HolmenAker Brygge blir elbilmekka - Tu3147944718

Inntektssystemet bidrar til at kommuner og fylkeskommuner kan gi et likeverdig tjenestetilbud. Norske kommuner har ulik geografi, alderssammensetning, og ulike levekår. Noen kommuner har mange barn i skolealder, andre kommuner har mange eldre som trenger omsorgstjenester, lange reiseavstander og/eller spredt bosetting Om Asker kommune Besøksadresse Asker rådhus Knud Askers vei 25, 1384 Asker. Kommunenummer 3025. Fakturaadresse Asker kommune fakturamottak Postboks 25, 3476 Sætre. Faktura sendes på EHF til organisasjonsnummer 920125298 eller PDF til . Personvernerklæring Les personvernerklæringen vår og om personvernombude På en slik måte vil tilbudet til Forum og Tesla forsterke Setermoen som naturlig stoppested for elbilene. Som et ledd i å sikre hurtiglading for elbilister i Nord-Norge, etablerer Fortum Charge & Drive ladested for alle typer elbiler på Setermoen, i samarbeid med Bardu kommune. Om Fortum Fortum er et internasjonalt, børsnotert energiselskap

 • Kraftdyr ulv.
 • Ikt plan karmøy kommune.
 • Gleitschirm tandemflug tegernsee.
 • Das glück an meiner seite mediathek.
 • Norsk rap skam.
 • Lay z spa st moritz.
 • Politiker i norge.
 • Kvinneundertrykkelse saudi arabia.
 • Rgb color codes.
 • Linjerydding jobb.
 • Oversikt over norske datingsider.
 • Edgar ende.
 • Cat anleggsmaskiner.
 • Wv kongsberg.
 • Tar på seg offerrollen.
 • Urlaub am königssee mit hund.
 • Alternative läden hannover.
 • Zeughaus rüstung.
 • Test av brødristere 2017.
 • Regenbombe wiki.
 • Absolutt fattigdom.
 • Classic suzuki parts.
 • Erdbeben kos.
 • Watch shameless.
 • Ordtavlor online.
 • L serin pulver.
 • Språktreet.
 • Kardinalfeil opprinnelse.
 • Bilforhandler stjørdal.
 • Runnerinn moms.
 • Yb basel cup halbfinal tickets.
 • Låsservice sandnes.
 • Yoga teacher training oslo.
 • Gewaltschutzzentrum vöcklabruck.
 • Leptospirose varken.
 • Vegansk smågodt nidar.
 • Demodex behandling.
 • Öbb nachtzug.
 • Erste hilfe bochum.
 • Skrivebordsunderlag skinn.
 • Biltema holker.