Home

Kitty matte 5 trinn

Innføringer for 5. trinn - Kittys oppgave

Klokkeoppgaver - Kittys oppgaver - Google Site

Kartleggeren øvingshefte - Matematikk - M.trinn - Multiplikasjon og divisjon 3 Multiplikasjon og divisjon Seksjon 1 Oppgave 1.3 Studer eksemplet nedenfor 5 · 6 = 30 Da blir: 30 : 6 = 5 Lag nå lignende regnestykker av oppgavene under: a) 3 · 4 = 12 Da blir 12 : 4 = b) 5 · 2 = Da blir: c) 6 · 8 = Da blir: d) 9 · 2 = Da blir Nasjonale prøver i regning for 5. trinn. IKKE PÅLOGGET Prøven kunne ikke startes opp (JAVASCRIPT). 5. - 7. trinn 8. - 10. trinn Bevegelsesmilj Løper så tilbake til matta når tiden er ute eller når de mener de har en god hånd og «byr» så fysiske utfordringer mot andre (kun to stk - de som mener de har best «hånd»). Vis frem kortene og taperen. Matematikk 5-7 er et læreverk som baserer seg på Vygotskys syn på læring og Zankovs undervisningsmodell. Det er en fortsettelse av læreverket Matematikk 1-4. Matematikk 5 er et gjennomarbeidet læreverk som legger stor vekt på observasjon, analyse og logisk tenkning. Her finner man både oppgaver som egner seg for samarbeid og oppgaver som egner seg for individuelt arbeid

matte : Kittys matteside

 1. Multi Smart Øving er laget for 1.-7. trinn på grunnskolen og koster 158 kr uten mva per elevlisens (for ett skoleår). Lærerlisenser er kostnadsfritt. Når dere tar i bruk Multi Smart Øving må kommunen inngå en databehandleravtale med Gyldendal Norsk Forlag. Ta kontakt med oss på salggu@gyldendal.no dersom du har spørsmål knyttet til.
 2. 10. trinn. Introduksjon til likningssett for 5. trinn og oppover. I likningssettene brukes bilder av lommebøker og vesker i stedet for tall og plusstegn. Lærerens instruksjoner. Lærerens instruksjoner. I de 8 treningsoppgavene i oppgavesettet finner du likningssett med både to og tre ukjente
 3. 1 trinn 2 trinn 3 trinn 4 trinn 5 trinn 6 trinn 7 trinn. Planet Psyd > Produkter > 5 klasse > Matteoppgaver for 5 klasse. Hjem / brøk / Matteoppgaver for 5 klasse. Matteoppgaver for 5 klasse. kr 79,00. Dette produktet inneholder 2 utskriftbare PDF filer: 1 er et hefte med matteoppgaver for elever i 5 trinn og 1 med fasit
 4. 1 trinn 2 trinn 3 trinn 4 trinn 5 trinn 6 trinn 7 trinn. Planet Psyd > Matematikk > Matteoppgaver 4 trinn. Matteoppgaver 4 trinn. Ekstra oppgaver i matematikk for barn i 4 klasse, matteoppgaver for elever i 4 trinn, norsk barneskole. Brøk. Deling. Desimaltall. Gangetabell. Klokke. Koordinatsystem. Lengder. Måleenheter. Multiplikasjon.
 5. 4,5 dL 7,5 dL 9,0 dL 15,0 dL Oppgave 36 På Heia skole er mange av elevene med på skolemelk-ordningen. Tabellen viser en oversikt over hva elevene i hver klasse bestilte. Hvor mange av elevene på skolen bestilte yoghurt? 5 13 16 18 Nasjonale prøver i regning 5. trinn 2014_1 18 av 2
 6. Test deg selv: trinn 5-7 Avrunding Du testes i regler for avrunding innen emnene: Avrund til nærmeste 10-100-1000 tall Avrunding av desimaltall Avrunding av store tal
 7. Underveisvurderingen skal bidra til å fremme læring og til å utvikle kompetanse i faget. Elevene viser og utvikler kompetanse i norsk på 5., 6. og 7. trinn når de leser kortere og lengre tekster i ulike sjangre og samtaler om form og innhold i tekstene

Innføringer for 6. trinn - Kittys oppgave

Regning - 5. trinn Lukk. Tilbake. Velg språk eller målform: Bokmål Nynorsk Samisk Tegnspråk . Fant du det du lette etter? Ja Nei Skriv tilbakemelding (opp til 250 tegn) 0 /250. Send Skriv tilbakemelding (opp til 250 tegn) 0 /250. Send. 5. trinn. 6. trinn. 7. trinn. Geometrispill; former, omkrets og areal. Et brettspill som kan brukes både på småskole- og mellomtrinnet. Elevene utfører oppgavene i spillet og bedømmer selv om svarene er riktige. Lærerens instruksjoner. Lærerens instruksjoner Tabell 5.1. viser også at elevene på 5. trinn skåret 42,7 poeng mer i leseforståelse enn elevene på 4. trinn, og løste 4,4 flere ordkjeder. Dette tilsvarer en forskjell på henholdsvis 0,6 og 0,5 standardavvik, noe som er i tråd med tidligere forskning på typisk framgang i leseforståelse (Hill, Bloom, Black & Lipsey, 2008) og ordgjenkjenning (Jacobson, 2013) i denne aldersgruppen

Din digitale matematikkportal til alle klassetrinn i grunnskolen. MatteMestern hjelper alle på skolen - både elever, lærere og foreldre. På MatteMestern kan du øve på alle former for matematikk campus.inkrement.no (Radius 5) - Lengdemål selvstudium; CappelenDamm.no (Radius 3) - Lengdemål 1; CappelenDamm.no (Radius 3) - Lengdemål 2; CappelenDamm.no (Radius 3) - Fra kortest til lengst. CappelenDamm.no (Radius 3) - gruble.net - Lengde; DIVERSE. calkoo.com - Omregningskalkulator; geogabra.org - Gjør om mellom enheten

ÅRSPLAN I MATEMATIKK FOR SINSEN SKOLE 7.trinn Sist revidert: august 2016 av Hilde Sollie Læreverk Control your personal reputation & learn the truth about people you deal with every day. MyLife is the leading online reputation platform. Start your trial mest populær. 1. Øv på uttale. 2. Incredibo Heisann! Legger ut et spill som dere kan spille sammen med barna deres. Jeg skal introdusere spillet for dem neste uke. Men skulle det være noen som har lyst til å prøv det før det er det selvfølgelig tillat :) Spillet heter Erobreren. Reglene er: Maks 4 spillere. Velg en farge som skal være din. Velg en av de blanke rutene til å starte i. Spiller du f.eks 4-gangen. så blir det slik.

Radius har som mål at elevene skal oppleve matematikkfaget som spennende, utvikle fleksible regnestrategier og bruke sin matematiske kompetanse til å løse sammensatte oppgaver. Grunnleggende ferdigheter Muntlige ferdigheter Radius inneholder flere oppgaver der elevene skal samtale om og reflektere over ulike løsningsstrategier Lenker 7. trinn: Øve på gangetabellen. Matemagisk 7: Elevoppgaver . Nasjonale prøver i regning: Eksempeloppgaver. 2018. 2017. NRK Skole Matematikk. GEOGEBRA: Geometriske figurer i Geogebra 1. Rette linjer - et spill for to med Geogebra. Geogebra sertifisering for mellomtrinnet (denne ligger også interaktivt i Kikora 4,5 dL 7,5 dL 9,0 dL 15,0 dL Oppgave 36 På Heia skole er mange av elevene med på skolemelk-ordningen. Tabellen viser en oversikt over hva elevene i hver klasse bestilte. Hvor mange av elevene på skolen bestilte yoghurt? 5 13 16 18 Nasjonale prøver i regning 5. trinn 2014_1 18 av 2

Matteoppgaver 5 trinn - Planet Psy

Hvis en elev for eksempel adderer brøk med ulike nevnere ved å addere tellerne med hverandre og nevnerne med hverandre, slik: 2/3 + 2/5 = 4/8, vil eleven kunne innse at dette er feil selv. Hvis han/hun finner fram brøksirkler med brøkverdiene i regnestykket hans/hennes, vil han/hun se at de to brøkene som skal summeres, til sammen er mer enn en hel, mens brøken i svaret til elevene er. Vigmostad & Bjørke AS, Fagbokforlaget Kanalveien 51 5068 Bergen Organisasjonsnummer: 964 234 973 MVA Telefon: +47 55 38 88 00 E-post: post@fagbokforlaget.no Kontakt os FLOWERPOWER. DESIMALTALL / BRØK : SIGMA PRIME. PRIMTALL / FAKTORISERING [ Grade 1 | Grade 2 | Grade 3 | Grade 4 | Grade 5 | Grade 6 | Grade 7 | Grade 8] Grade 1.

Nasjonal prøve i regning 5. trinn 2018 versjon 1. IKKE PÅLOGGET Prøven kunne ikke startes opp (JAVASCRIPT). 2.trinn mattedrill. Tiervenner: Sporing 0 - 9: Regnespinn 6 - 8 og sporing: Regnespinn 6 - 8 og drill + - Regnespinn 9 - 10 og drill + - Div oppg. 10, siffer, klokka: Tiere, symmetri og mønster m.m. Tallinjer og alfabetet: Drill pluss og minus tosifret I

Kompetansemål etter 5

 1. Fredagskilden Matte. Gangesang-ny teknikk. Øve gangetabellen. Multi sin oppgave generator. Matematikksenteret_opplegg. 10 monkeys Math world. Matte spill
 2. På denne siden finner du gratis, nedlastbare ressurser til Grunntall på 5.-7. trinn. Tillegg - nytt kompetansemål etter 7. trinn ved revidert læreplan 2013 Nytt kompetansemål etter 7. trinn (rev. læreplan juni 2013): 'stille opp og løyse enkle likningar og løyse opp og rekne med parentesar i addisjon, subtraksjon og multiplikasjon av tal'
 3. Et nettsted der du selv kan gjøre oppgaver for å lære deg norsk, samfunnsfag, matematikk, naturfag og engelsk. Du kan velge mellom språkene norsk bokmål, norsk nynorsk, engelsk English, arabisk العربية , dari دری, pashto پښتو , tigrinja ትግርኛ og kurmandji Kurmancî
 4. Home / Smartere med Selda!: Matte 5.-7. trinn. Smartere med Selda!: Matte 5.-7. trinn. Autho

Ernæring - undervisningsmateriell Informasjonsmateriell

Navigering 2 trinn ikoner. Velg fag . Lesing; Skriving; Matte; Engelsk; Finn Apps; Lesin Matematikk.net Meget bra nettside for elever i ungdomsskolen og videreg. skole, lærere og foreldre: Matematikk.org Meget bra nettside for elever, lærere og foreldr

Vi utgir trykte og digitale læremidler for 1.-10. trinn. Faglig kvalitet og motiverende læring på rett nivå. Formidling av kunnskap. Vårt ansvar siden 1829 Les mer om Matte overalt her. Kontakt oss. Lurar du kanskje på noko om Matte overalt? Ta kontakt med oss i Fagbokforlaget. Vi hjelper deg gjerne! En kan velje mellom tallinje fra 0 til 5, fra 0 til 10 eller fra 0 til 20. Ti-rutenett. Ti-rutenettet blir eleven kjent med allerede i Grunnbok 1. Tallvekt Undervegsvurderinga skal bidra til å fremje læring og til å utvikle kompetanse i matematikk. Elevane viser og utviklar kompetanse i faget på 1. og 2. trinn når dei får eksperimentere med og beskrive ulike eigenskapar og strukturar i tal- og figurmønster i utforskande leik, kunst og kvardagssituasjonar

Begreper og dagligspråk smelter sammen med virkeligheten på 5.trinn. Etterhvert skal elevene selv få lage oppgaver av egne oppdagelser. Så mange ord i egen skolegård . Mange ord kan elevene fra før, og disse kobler de sammen med nye ord de oppdager i skolegården. Hvert friminutt vil være en påminnelse av ordene fra Aktiv matte Juleboken 1-7 - norsk, matte og oppgaver med juletema Dette er Juleboken 1-7 - en samlepakkepakke som gir repetisjonsoppgaver frem mot juleferien! Opplegget er rettet mot elever på 1.- og 2.trinn, 3.- og 4.-trinn samt 5.- til 7.trinn. Vi vet jo at trinn ikke nødvendigvis sier noe om elevenes ståsted faglig

Matematikk for barnetrinnet Evgeniya Benenson, Larisa Itina, Natasha Blank og Kjersti Melhus Til hver grunnbok er det to tilhørende oppgavehefter. Heftene er et viktig supplement til grunnbøkene. De inneholder varierte oppgaver og egner seg til bruk både på skolen og hjemme. (Når man skal gi oppgaver til hjemmearbeid er det viktig å gi kjente oppgavetyper som elevene er i stand til å. 5 kjappe Standard test. Adresse. Emdrupvej 115A, 3. og 4. sal DK - 2400 København NV. Support +45 26 35 53 93 support@mattemestern.no. Salg. EduLab ApS +45 88 82 66 77 salg@mattemestern.no. Navigasjon. Personvern; Betingelser for bruk; Nettlesere. trinn 5. - 7. trinn 8. - 10. trinn. 1. - 4. trinn. FBU. Her kan du finne oversikt over ord og begreper i matematikk på norsk og på ditt språk, med forklarende tegninger. Jeg kan regne 1-4. Bli kjent med tall og gjør oppgaver med tall fra 0 til 10. Kunnskap.no. Bli kjent med tallene 1-10 Spill for 8.-10. Ansvarlig for denne siden er matematikk.org Kontakt oss: post@matematikk.org Nettstedet er et samarbeidsprosjekt mellom OsloMet, UiT, NTNU, UiA, UiB, UiO og Matematikksenteret Prosjektledelse: Matematikksenteret (73 55 11 42) Design og tekniske løsninger: www.ravn.no Personvernerklæring og cookie

Praktiske matteoppgaver i måling for 5

 1. 1 trinn 2 trinn 3 trinn 4 trinn 5 trinn 6 trinn 7 trinn. Planet Psyd > Produkter > Hefter > Matteoppgaver for 4 klasse. Hjem / Hefter / Matteoppgaver for 4 klasse. Matteoppgaver for 4 klasse. kr 79,00. Dette heftet er en nedlastbar PDF fil til utskrift som inneholder mange matteoppgaver for elever i 4 trinn samlet i en mattebok
 2. trinn Tema. data og statistikk geometri tall og algebra Ressurstype. aktivitet problem Nullstill filtre Se resultater. Sider. Nåværende side 1; Side 2; Side 3; Side 4; Side 5; Side 6; Side 7; Side 8; Side 9 Neste side ›› Siste side ». Hurra for flagget Stikkord.
 3. Juleboken 5-7 - norsk, matte og oppgaver med juletema Dette er Juleboken 5-7 - en pakke som gir repetisjonsoppgaver frem mot juleferien! Opplegget er rettet mot elever på 5., 6. og 7.trinn. Se på forhåndsvisning for å vurdere nivået opp mot dine elever. Både bokmål og nynorsk målform er inkludert
 4. Nasjonal prøve i lesing for 5. trinn 2019 - versjon 1. IKKJE PÅLOGGA Vennligst tast inn passordet: OK. Prøva kunne ikkje startast opp (JAVASCRIPT).
 5. Dette studiet er fortrinnsvis beregnet på deg som underviser eller ønsker å undervise i matematikk, men som har færre enn 30 studiepoeng i faget. Målet med studiet er å utvikle trygge og handlekraftige matematikklærere for de øverste trinnene i grunnskolen. Videreutdanningen tilbys på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet, innenfor den nasjonale satsningen Kompetanse for kvalitet

Undervegsvurderinga skal bidra til å fremje læring og til å utvikle kompetanse i matematikk. Elevane viser og utviklar kompetanse i faget på 7. trinn når dei utforskar og reflekterer over matematiske samanhengar, nyttar matematiske omgrep i kommunikasjonen og bruker ulike representasjonar og problemløysingsstrategiar Reminder notice for Free Content Creator access point. Notice. Before posting any material, please insure that you have thoroughly reviewed the Terms of Use, Privacy. Grunntall 1-10 er et helhetlig læreverk i matematikk for grunnskolen. Grunntall har tydelige eksempler og oppgaver i ulike vanskelighetsgrader. Klar, ferdig, kjører en lettlest trafikkopplæringsbok som inneholder all teori til førerprøven for klasse B Skoleporten er Utdanningsdirektoratets nettjeneste der skoler og skoleeiere finner relevante og pålitelige data om grunnopplæringen

Matematikk 1 fjernundervisning (5.-10. trinn) Studiet er nettbasert uten samlinger. Studietilbudet inngår i Utdanningsdirektoratets videreutdanningsordning for lærere som finansieres ved hjelp av stipend- eller vikarordning. Studiet tilsvarer Matematikk 1, 30 sp, i Grunnskolelærerutdanning for trinn 5.-10. Vi ser at 5 går 2 ganger i 12. Vi skriver 2 etter likhetstegnet. 2 ganger 5 er 10, som skrives under 12. Når vi trekker 10 fra 12 får vi 2 i rest. Vi flytter ned sifferet 5 i 125 slik at det står bak 2 tallet vi fikk i rest. 5 går opp i 25 fem ganger. Vi skriver 5 etter to tallet på svarplassen. 5 ganger 5 er 25

Les mer om Matte overalt her. Kontakt oss. Lurar du kanskje på noko om Matte overalt? En kan velje mellom tallinje fra 0 til 5, fra 0 til 10 eller fra 0 til 20. Ti-rutenett. Ti-rutenettet blir eleven kjent med allerede i Grunnbok 1. som en repetisjon fra 2. trinn Bli god i matte 5-7 klasse. 479,00 kr. Nå blir matteleksene enklere! Hele grunnskolens pensum i matte blir enkelt og lettfattelig forklart i de tre bøkene; Her finner du regler og formler, oprifter og gode forklaringer på hvordan du skal gå frem trinn for trinn Steg 5: Rekursjon, hva er det? Vi avslutter med å se på noe som heter rekursjon. Dette er en veldig stilig ide, som brukes en del i programmering. Vi vil skrive et program som kan regne ut fakultetet av et tall. Fakultetet finner man ved å gange tallet med alle tall som er mindre enn seg. For eksempel er fakultetet av 4. fakultet(4) = 4 * 3. Matte Trinn 5 . Lokal læreplan MATEMATIKK 5 Gol kommune side 2 Kjennetegn på måloppnåelse Bruke sammenhengen mellom Bruke multiplikasjonstabellen fra 1 - 5 og Bruke multiplikasjonstabellen fra 1 - 7 og Bruke multiplikasjonstabellen 1 - 10, for å . Lokal læreplan MATEMATIKK 5 Juleboken 1-2 - norsk, matte og oppgaver med juletema Dette er Juleboken 1-2 - en pakke som gir repetisjonsoppgaver frem mot juleferien! Opplegget er rettet mot elever på 1.- og 2.trinn. Se på forhåndsvisning for å vurdere nivået opp mot dine elever. Både bokmål og nynorsk målform er inkludert

Brøkreser - Matematikk

 1. Norsk 1 for trinn 5-10, emne 2. KFKNU16200 15 stp. Samlinger og undervisning. Studiet er nettbasert med tre samlinger hvert semester, og går over et år. Det er delt i to emner à 15 studiepoeng med avsluttende eksamen i hvert emne
 2. 4. trinn; 1 Oppfinnelser; 1 Oppfinnelser Leseriket. Oppfinnelser Animasjon: Den store tidsreisen. Språkriket. Alfabetet Treff vokaler. Treff konsonanter. Sorter ord. Stokk om i alfabetisk rekkefølge. Velg riktig ord. Stokk om ordene i alfabetisk rekkefølge. Sett.
 3. Matteoppgaver 3 trinn. Ekstra matteoppgaver for 3 trinn. Denne siden inneholder en samling av oppgaver fordelt på hovedtemaene i læreplan for 3 klasse i matematikk. Det inkluderer gangetabellen, enkle avrundingsregler, klokkeoppgaver, enkel statistikk, måling og tall opptil 1000

Moava.org : Undervisningsoppleg

Read Book Matteoppgaver 5 Trinn 5. trinn repetisjonsoppgaver - Kittys oppgaver Velkommen til mine norskoppgaver for 5.klasse/trinn. Her fokuserer vi på gramantikk, lesing og skaping av ulike tekster. På kladdeark og leseark-arket, så er det ikke noe sånn at man skal skape en fortelling på det arket. Norskoppgaver 5.trinn - Andre`s oppgave EKSEMPELOPPGAVER- 5. TRINN. udir.no - NP - regning for 5. trinn fra 2016 og 2017; digitalt og i pdf; risor.skole.no - NP i matematikk; risor.skole.no - Nasjonal Pørve i regning for 5.trinn 200 Pris: 155,-. heftet, 2019. Midlertidig utsolgt. Kjøp boken Smartere med Selda!; matte 5.-7. trinn av Selda Ekiz (ISBN 9788283740875) hos Adlibris.com. Fri frakt fra {0} kr. Vi har mer enn 10 millioner bøker, finn din neste leseopplevelse i dag! Alltid lave priser, fri frakt over 299,- | Adlibri 1069: Gjør matte! 5-7 trinn, Merete Bolstad, ABCentia EF Denne modulen er revidert av: Newton-modul nr. 1095. Best egnet for 5.-7. årstrinn Tidsbruk 3 timer Motta vårt nyhetsbrev. Følg Newton på Facebook. Personvern • Webdesign og Webutvikling: InCreo. Gyldendal - Multi 5.-7.trinn - 5B -->Velg brøk; Gyldendal - Multi 5-7.trinn. 6b --> Velg Brøk; Gyldendal - Multi 5.-7.trinn. 7b --> Velg Brøk; Gyldendal - Multi 5b -Fargelegg brøk; Gyldendal - Multi 5b -Fargelegg rutenettet. BRøK - I REKKEFøLGE. BBC - Sett brøkene i rekkefølge, minst til størst; Mathopolis.com - Sett brøkene i rekkefølg

Innføringer for 4. trinn - Kittys oppgave

$5$ x $ =25 + 25$ Ligning med x som ledd . Man flytter alle ledd med x på venstre side og alle ledd uten x på høyre side av likhetstegnet. Husk å bytt fortegn på de ledd som flyttes. Trekk sammen på begge sider av likhetstegnet Oppgaver i sporing og skriving av tall: Den første oppgaven her, er slik at to og to spiller sammen. Elevene slår en terning og sporer det tallet som terningen viser. De har hvert ark og den som fyller en rad først har vunnet. Dette spillet kan spilles flere ganger. En fin øvelse i sporing a Eksempelprøve 5.trinn 2018. IKKE PÅLOGGET Prøven kunne ikke startes opp (JAVASCRIPT). Kjøp Matte overalt 5a fra Tanum Matematikken er rundt oss overalt. Matte overalt nyttar eksempel frå elevane si eiga erfaringsverd. Elevane arbeider med varierte og meiningsfylte oppgåver og aktivitetar. Matte overalt legg vekt på utforskande aktivitetar, refleksjon, undring og kreativitet og gir utfordringar til alle elevane Elevene bør gjøre flere varierte oppgaver for å få flest mulige erfaringer med symmetri og mønster. Multi har laget flere gode oppgaver: Symmetrilinjer 1 Symmetrilinjer 2 Symmetrilinjer 3 Kompetansemål: kjenne att, bruke og beskrive spegelsymmetri og parallellforskyving i konkrete situasjonar Læringsmål: kunne trekke symmetrilinjer i figure

Aktivitetskassen - Din verktøykasse for kroppsøving og fysisk aktivitet. Her er noen forslag til øvelser hvor en kan øve på matematikk samtidig som en er i bevegelse Smartbok Grunnskole 5.-7. trinn KRLE. KRLE. Vivo 5-7, Smartbok. Vivo 5-7, Smartbok er en fleksibel og praktisk flertrinnsbok som levendegjør KRLE-faget. Les mer Her finner du oppgaveheftene for første runde fra 2016/2017. 4 trinn: pangea-4_klasse_2017 5 trinn: pangea-5_klasse_2017 6 trinn: pangea-6_klasse_2017 7 trinn: pangea-7_klasse_201 Matteinnføring 5.trinn : Matteoppgaver som kan skrives ut og brukes med klassen (eller foresatte kan bruke de hjemme). Laget av Kitty Mezzetti, kontaktlærer ved Brånås skole i Skedsmo 5 rette. 1-10. 5 rette - 01; 5 rette - 02; 5 rette - 03; 5 rette - 04; 5 rette - 05; 5 rette - 06; 5 rette - 07; 5 rette - 08; 5 rette - 09; 5 rette - 10; 11-20. 5 rette - 11; 5 rette - 12; 5 rette - 13; 5 rette - 14; 5 rette - 15; 5 rette - 16; 5 rette - 17; 5 rette - 18; 5 rette - 19; 5 rette - 20; 21.

Problemløsningsoppgaver - Matematikk

Under Tekstoppgaver finner du Nivå 1, Nivå 2 Fagfornyelsen er her! Det nye engelskfaget finner du i Engelsk 5-7 fra Cappelen Damm. Med Engelsk 5-7 fra Cappelen Damm sikres tydelig progresjon og temaer som legger til rette for dybdelæring. Tekster og oppgaver er tilpasset at elevene er på forskjellige nivåer og har ulike interesser Sommerboken 1-4 - SAMLEPAKKE - norsk, matte og sommeraktiviteter Dette er Sommerboken 1-4 - en pakke som gir repetisjonsoppgaver frem mot sommeren, i ferien, eller ved oppstart av nytt skoleår. Denne pakken inneholder begge Sommerboken-pakkene, og dekker dermed 1.-4.trinn Se på forhåndsvisning for å vurdere nivået opp mot dine elever Åpent i helger: 1) 10.15 - 13.15 2) 14.00 - 17.00 Vi oppfordrer til å kjøpe billett på forhånd. Dropp-inn så langt plass. Kjøp billet

Juleboken 3-4 - norsk, matte og oppgaver med juletema Dette er Juleboken 3-4 - en pakke som gir repetisjonsoppgaver frem mot juleferien! Opplegget er rettet mot elever på 3.- og 4.trinn. Se på forhåndsvisning for å vurdere nivået opp mot dine elever. Både bokmål og nynorsk målform er inkludert Smartere med Selda!; matte 5.-7. trinn. Tilbake til søkeresultater. Smartere med Selda!; matte 5.-7. trinn Selda Ekiz (Heftet) Tips en venn 155 kr Midlertidig utsolgt. Selges av Adlibris. Aktivere overvåking gjennom å registrere din e-postadresse og trykk på 'Overvåke' Matte eksamen 2010, 10.trinn Logg inn for å følge dette . Følgere 0. Matte eksamen 2010, 10.trinn. Av Tay, 18. mai 2010 i Skole og leksehjelp. Svar i emnet; Start nytt emne; han noen ganger har måtte kjøre hjem til eleven og hente han/henne pga. forsovelse sikkert litt kjipt å starte på matte eksamen klokka 11.. Endret 24. mai 2010.

Eksempeloppgaver 2. Nasjonale prøver i regning for 5. trinn

Få praktisk læring til klasserommet ditt med LEGO® Education-leksjonsplaner. Finn alt du trenger for å lage en god klasse ved hjelp av standardjusterte ressurser Matematikk 5-7 er et læreverk som baserer seg på Vygotskys syn på læring og Zankovs undervisningsmodell. Det er en fortsettelse av læreverket Matematikk 1-4. Matematikk 6 er et gjennomarbeidet læreverk som legger stor vekt på observasjon, analyse og logisk tenkning. Her finner man både oppgaver som egner seg for samarbeid og oppgaver som egner seg for individuelt arbeid Matematikk for barnetrinnet Iren Arginskaya, Evgeniya Benenson, Larisa Itina, Natasha Blank, Kjersti Melhus, Gerd Inger Moe Matematikk 1-4 er et gjennomarbeidet læreverk som gir gode muligheter for å skape en dialogbasert undervisning som er spennende og lærerik både for elever og lærere. Det bygger på Lev Vygotskys syn på utvikling, læring og undervisning 6. og 7. trinn på Borge skole har hjemmeskole ut uken, fordi mange ansatte er forkjølet eller syke. Flere skoler sliter med vikarmangel

 • Israels befolkning.
 • Nycoplus d vitamin.
 • Fisketorget stavanger historie.
 • Closing credits example.
 • Håndartrose.
 • Nettbutikk mat.
 • Hoodies norge.
 • Dela frugan.
 • Hermes armbånd pris.
 • Llano estacado.
 • Ruth ozark.
 • Kan kristne drikke alkohol.
 • Senftenberg einwohner 2017.
 • Yamaha forhandler kristiansand.
 • Bullmastiff sverige.
 • Kirkens bymisjon porsgrunn.
 • Doki doki literature club fandom.
 • Tsv sandhofen.
 • Kreuzworträtsel hamburger abendblatt.
 • Svulst nervesystemet.
 • Bronco horse.
 • Brandvarnare piper ibland.
 • Download lagu hijau daun air mataku.
 • Everything about the american dream.
 • Humanistisk menneskeverd.
 • Lage passord på mappe windows 10.
 • Låne elsykkel trondheim.
 • Bok om verdensrommet barn.
 • Maxi cosi 2 way pearl isofix.
 • Hugh jackman and deborra lee furness.
 • Wenn frauen frauen lieben bilder.
 • Augsburg kneipenviertel.
 • Hjørring danmark.
 • Animagic einhorn rainbow.
 • Fbi marke original.
 • Walker texas ranger staffel 9.
 • Bra bonus casino.
 • Hva er betastråling.
 • Hawaii pizza straubing.
 • Lage masker av papp.
 • Instagram profilbilder machen.