Home

Konsekvenser av den kalde krigen

Konsekvenser av den kalde krigen Økonomisk destabilisering i andre nasjoner. Internasjonale beslutninger tar både USA og Sovjetunionen i form av sine fordeler sterkt påvirket av de mindre interne politiske og økonomiske systemer av landene i Latin-Amerika og i deler av Vest-Europa Den kalde krigen er betegnelse på spenningstilstanden som oppstod mellom USA og Sovjetunionen, senere mellom øst og vest, etter andre verdenskrig. Uttrykket ble visstnok første gang brukt av president Harry Trumans rådgiver Bernard Baruch i 1947.Den kalde krigen kjennetegnes ved at det aldri kom til militærkonfrontasjon mellom supermaktene, selv om det var nære på enkelte ganger, som.

De 8 viktigste årsakene og konsekvensene av den kalde krigen

 1. Hvordan har den kalde krigen påvirket verden vi lever i, i dag? Få med geografi og samfunnskunnskap. (Avkolonisering) Verden i dag. (Fattigdom og rikdom) Flytting og bosetting etter og under den kalde krigen. Litt bakgrunn. I 1945 sluttet andre verdenskrig. Under denne krigen hadde både Sovjet og USA kjempe for å vinne over Tyskland
 2. Norske studenter i utlandet Bomberom 1650 studenter- USA 2009- 75 studenter Engelsk 2010- 1035 studenter 578 studenter 25 000 tilfluktsrom- privat og offentlige 2,5 mill mennesker Fjellhallen Svømmehallen Jugoslavia gikk i oppløsning Jugoslavia Republikkene bli selvstendig Serbi
 3. Den kalde krigen kjennetegnes ved at det aldri kom til militærkonfrontasjon mellom supermaktene, selv om det var nære på enkelte ganger, som ved Berlinblokaden (1948/49), i begynnelsen av Koreakrigen og under Cubakrisen (1962)
 4. Den kalde krigen - Årsak / Virkning / Konsekvenser En kort tekst om virkning og årsak av den kalde krigen. Skrevet fort uten fokus på skrivefeil / gramatikk
 5. ert av USA og bestående av vesteuropeiske land og disse landenes allierte). Epoken varte omtrent 40 år; fra slutten av 1940-årene til slutten av 1980-årene
 6. Trolig hadde fordommer mot «de andres ideologi» betydning for at den kalde krigen oppsto. Sovjetunionen så på de amerikanske kapitalistene som egoister som var motivert av grådighet, uten omsorg for fellesskapet. Mange i USA omtalte kommunismen som en farlig bevegelse, motivert av misunnelse
 7. Omfattende oppgave som gir oversikt over den kalde krigen. politiske-, økonomiske- forhold og så videre, samt konsekvenser og årsaker. Men helt greit dersom du fremdeles er en ungdomskoleelev! 20.02.2012. Skrevet av Elev på Vg3. En meget grundig oversikt over de viktigste elementene av den kalde krigen. Usaklige bilder bør unngås. En.

Den kalde krigen - Store norske leksiko

 1. Årsaker til den kalde krigen. Konsekvenser for Berlin. Årsaker til murens fall. Quiz Kalde krigen . Kilder til linkene over. Førland, Tor Egil (red.) 1992. Konflikter og allianser, i Det 20. århundre, norsk utgave av Power, a Political History of the 20th Century. Oslo: Aschehoug. Pearson, Raymond 2002. The Rise and Fall of the Soviet.
 2. Vi kan si at Norges forhold til Sovjetunionen under den kalde krigen var kjennetegnet av en brytning mellom avskrekking og beroligelse. [3] Norge ville vise Sovjet at NATO ville komme til unnsetning om Norge ble truet, men samtidig ville man ikke virke aggressiv og vise at Norge ikke skulle vært utgangspunktet for et angrep østover
 3. Start studying Årsak-virkning: den kalde krigen. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools

Den Kalde Krigens konsekvenser - Samfunnsfag - Studienett

Historien om Norge under den kalde krigen slik den aldri har blitt fortalt før. Hopp til innhold NRK.no. NRK TV. Forsiden. Søk og kategorier. Mange av våre program har tekst du enkelt kan slå av og på ved å klikke tekst-symbolet nede til høyre i avspillerkontroller Koreakrigen var en krig mellom Nord- og Sør-Korea som varte fra 1950 til 1953. Krigen brøt ut 25. juni 1950 da Nord-Korea angrep Sør-Korea. Denne væpnede konflikten ble gjennom intervensjon av USA og et flertall av FNs øvrige medlemsstater på den ene siden, og Folkerepublikken Kina på den andre, utvidet til en internasjonal konflikt Koreakrigen: Da den kalde krigen ble glovarm Allerede få timer etter invasjonen forlangte USA at FNs sikkerhetsråd ble innkalt, men også FN var preget av den kalde krigen. Kina var ennå ikke medlem av sikkerhetsrådet, og som protest hadde Sovjetunionen besluttet å boikotte rådets arbeid

Konsekvensene av annen verdenskrig. Situasjonen i 1945 forklarer mye av hva som skjedde i løpet av den kalde krigen. Hva var de viktiste konsekvensene av annen verdenskrig? Ruiner og matkø var hverdagen for store deler av befolkningen i Europa (og Kina og Japan) i årene etter krigen. Foto: theguardian.com. Ødeleggelse og nø Ikke siden den kalde krigen har det vært flere alvorlige væpnede konflikter i verden enn i dag. I 2016 var det 18 kriger og 20 begrensede kriger. Av konfliktene som kategoriseres som kriger i 2016 var 32 hovedsakelig interne konflikter, og hvilke konsekvenser dette har for hvordan det internasjonale samfunnet kan gripe inn i konfliktene

Ettervirkninger av Den kalde krigen by Kia Mi

Dette er et undervisningsopplegg som tar for seg den kalde krigen. Opplegget er laget for 10. trinn, men kan også brukes på videregående. Kompetansemål (samfunnsfag etter 10. trinn): Gjere greie for årsaker til og konsekvensar av sentrale historiske og notidige konfliktar og reflektere over om endringar av nokre føresetnader kunne ha hindra konfliktane Bakgrunnen Kilder Innholdsliste Konsekvensene Jernteppet Kort om den kalde krigen En betegnelse på den spenningstilstanden som oppstod mellom USA og Sovjetunionen, deretter øst mot vest. Begynnte etter 2.verdenskrig - slutt ca 1989 Ble ingen militærkonfrontasjon, men mye prege

Årsaker til den kalde krigen og Vietnamkrigen Vietnamkrige

 1. Hei! I historien vg 3 har vi om de kalde krigen. Vi skal blant annet peke på sentrale drivkrefter bak den kalde krigen og på årsaker til at den kalde krigen gikk over. Dette er ikke en innlevering, men jeg ønsker å forstå. På sentrale drivkrefter har jeg svart: ideologi (demokrati vs. Kommunisme)..
 2. Den kalde krigen var slutt. Les også: Den kalde krigens barn Sør-koreanske soldater hedrer sine døde kolleger - som gikk ned med det torpederte sørkoreanske marinefartøyet i 2010
 3. Koreakrigen var en væpnet konflikt som varte fra 25. juni 1950 til 27. juli 1953 da en våpenhvile trådte i kraft. Teknisk sett pågår konflikten fremdeles ettersom det aldri ble etablert en varig fredsavtale etter at kamphandlingene opphørte. En deklarasjon om fred ble signert mellom de to koreanske statene 4. oktober 2007 og målet er å erstatte våpenhvilen med en fredsavtale
 4. Hva var den kalde krigen? Oppgave 1. På hvilken måte konkurrerte USA og Sovjetunionen under den kalde krigen? Oppgave 2. Hvorfor var Berlinmuren et viktig symbol på den kalde krigen
 5. Den kalde krigen Opprinnelsen til den kalde krigen stammer fra den russiske revolusjon i 1917 hvor Russland blir den kommunistiske Sovjetunionen - A free PowerPoint PPT presentation (displayed as a Flash slide show) on PowerShow.com - id: 59811d-Y2Vl
 6. Norge må innse konsekvensene av å delta i krig og ta ansvar for disse. Det å innvilge opphold for tolker som afghanske Faizullah Muradi faller utvilsomt inn under et slikt ansvar. Muradi har vært tolk for de norske styrkene i Afghanistan. Fordi han kom til Norge via Hellas og Italia ble søknaden behandlet ifølge Dublin-avtalen. [
 7. Vietnamkrigen var en borgerkrig med internasjonal intervensjon som ble utkjempa i Vietnam fra midten av 1950-åra til 1975. I perioden 1963 til 1975 intervenerte USA og andre vestlige land på Sør-Vietnams side. Krigen endte med at Nord-Vietnam i april 1975 erobret Sør-Vietnam, noe som førte til at hele Vietnam ble slått sammmen under kommunistisk styre

Koreakrigen og den kalde krigen. Da Japan kapitulerte i 1945, var Sovjetunionen i ferd med å overta store deler av Japansk okkupert territorium i Nord-Øst-Asia. USA og Sovjet ble enige om å dele Korea-halvøya, som hadde vært okkupert av Japan fra 1910. USA tok kontroll over den sørlige, og Sovjet den nordlige delen av halvøya UKE 47 NRK1 og NRK TV søndag 24. November kl. 20.15 Historien om Norge under den kalde krigen, slik den aldri har blitt fortalt før Start: Den Kalde Krigen ble startet av flere grunner, en av hovedgrunnene vill jeg si er at under andre verdenskrig så var det nazistene som var de slemme og derfor måtte USA og Sovjet samarbeide om å ta de, selvom de mislikte hverandre så måtte de ta tyskland/tredje riket/Nazistene

Da den kalde krigen var over ble det lettere å samles om felles standpunkter i FN. FN gav mandat til koalisjonen som drev Irak ut av Kuwait i 1991, og i første halvdel av 1990-årene ble det sendt mange humanitære og fredsbevarende styrker til konfliktområder i verden. Tendensen de siste 20 årene har vært en endring fra krig mellom stater. Før den kalde krigen var Tyskland én stat. Men etter at landet ble delt i okkupasjonssoner, og med den økende spenningen mellom vest og øst, ble det en endring i dette. Vestmaktene slo sine tyske soner sammen i 1949 og opprettet med det en ny tysk stat: Forbundsrepublikken Tyskland, oftest kalt Vest-Tyskland Den kalde krigen er et begrep som benyttes om perioden etter andre verdenskrig (1945) til 1990 og som offisielt ble erklært avsluttet som følge av undertegnelsen av CFE-avtalen. Grunnen til navnet Den kalde krigen er at det aldri var noen aktiv krigføring, men i stedet en overhengende frykt for at en ny krig skulle bryte ut, i kjølvannet av den nettopp avsluttede andre verdenskrig uke 3 - den kalde krigen sprer seg tirsdag 24.januar diskuterer vi oppgave 10 og 11 side 125. forbered deg! 1. lese s. 117-124 og ta notater fra sidene - velg metode selv.(tips:stikkord, tankekart, tidslinje, faktasetninger, finn svar i teksten) dette blir utgangspunkt for samtale i klassen. 2. arbeid med oppgavene under: gjØr tenk selv oppg. 3, 5 og 6 s. 12 Fasit kontrollspørsmål Den kalde krigen Hvorfor er det viktig å lære om Holocaust selv om det er over 70 år siden andre verdenskrig sluttet? Rivaliseringen blir kalt «Den kalde krigen» fordi den aldri førte til direkte kamphandlinger mellom USA og Sovjetunionen- altså var det en «varm» krig. Hvilke land var del av «Vestblokken» og hvilke Fasit kontrollspørsmål Den kalde.

Den kalde krigen - Daria

 1. Etter den kalde krigen interesserte ikke lenger Vesten seg for hva som foregikk i landet, som Taliban ga navnet «Afghanistans islamske emirat». Først omkring årtusenskiftet ble det endring. I 2001 ble Afghanistan trukket inn i Vestens krig mot terrorisme, etter 9/11-angrepene
 2. Mennene som fikk den kalde krigen på kroppen er det lett å overse i den store sammenhengen da de ofte kommer i skyggen av storpolitikken og det overordnete bildet. Her ser vi flygere og mannskaper fra 330 skvadron fotografert en gang mellom 1946 - 1950
 3. Den kalde krigen (1945-1991) var rivaliseringen som utviklet seg etter den andre verdenskrig mellom gruppene av nasjoner som praktiserte ulike ideologier og politiske systemer. På den ene siden var Sovjetunionen (USSR) og dens allierte, ofte referert til som Østblokken
 4. Konsekvenser av krigen Blant de mange nasjoner som ble overbevist om Israels overlegenhet i 1967, har nå inntrykket blitt snudd på hodet. Det vil ikke lenger være slik at verden forventer en stabil og fredelig israelsk økonomi, uansett hvilken trussel som måtte møte den lille nasjonen
 5. Etter murens fall har det også vært en dramatisk økning i oppslutning om menneskerettighetene , samt at verden aldri har hatt så få kriger og konflikter som etter den kalde krigen, både målt i antall kriger og i antall drepte. På 1970-tallet var det for eksempel ti ganger flere drepte i krig som på 2000-tallet
 6. Hvor store konsekvensene av klimaendringene blir avhenger blant annet av hvor godt forberedt samfunnet er. FNs klimapanel (UNFCCC) samler verdens fremste klimaforskere for å enes om den beste kunnskapen vi har om klimaendringer. D eres siste rapport om konsekvenser av klimaendringer kom i 2014
 7. Talibans fremvekst i Afghanistan har røtter fra den kalde krigen, da USA og Sovjetunionen støttet hver sin side i det som er kjent som den afghansk-sovjetiske krigen i perioden 1979-1989. Krigen 1979-1989: kommunisme mot islamisme. Det afghanske kommunistpartiet tok makten i Afghanistan i et statskupp i 1978

Den kalde krigen - Wikipedi

Den kalde krigen - Årsak / Virkning / Konsekvenser. En kort tekst om virkning og årsak av den kalde krigen. Skrevet fort uten fokus på skrivefeil / gramatikk. Sjanger Faktaoppgave Språkform Bokmål Lastet opp 15.12.2009 Tema Den kalde krigen. Hvorfor. Koreakrigen fikk også store konsekvenser utover selve halvøya Den afghansk-sovjetiske krig, Ronald Reagan, Mikhail Gorbatsjov, STASI i Øst-Tyskland, Solidaritet-bevegelsen i Polen, Gorbatsjovs glasnost og perestrojka, I..

Historie Vg2 og Vg3 - Den kalde krigen - en ideologisk

Berlinmuren sto i 28 år som symbolet på den kalde krigen og delingen av Europa i det demokratiske vest og det kommunistiske øst. Murens fall 9. november 1989 ble begynnelsen på slutten på den kalde krigen, og innledet en ny æra i verdenshistorien (406)Etter hvert som den kalde krigen hardnet til, tok flere og flere orde for at Norge måtte velge side og inngå i et forpliktende forsvarssamarbeid med land i den vestlige leiren. Flere forhold gjorde at Norge valgte å slutte seg til den vestlige forsvarsalliansen som var under planlegging

Den Kalde Krigen: sammendrag - Studienett

av den kalde krigen som en endring, også omtalt som et brudd, i den norske utenrikspolitikken ved for eksempel å argumentere for at sikkerhetspolitikken ble underordnet engasjementspolitikken. Det er ingen tvil at store forandringer har skjedd både i Norge og i . 7 Den kalde krigen er et vanlig navn på spenningstilstanden mellom øst og vest, og spesielt mellom USA og Sovjetunionen, mellom 1945 og 1990.Begrepet skal ha blitt brukt første gang av president Trumans rådgiver Bernhard Baruch i 1947. Perioden kjennetegnes av at alliansebygging, opprustning og trusler om krig mellom blokkene, og i flere tilfeller både en overhengende fare for storkrig og. Hvilke konsekvenser Også den gang var den mindre nabostaten ute av stand til å motstå den Kanskje kan «vinneren» av Ukraina- krisen og den ulmende «nye kalde krigen» mellom. Kapittel 15: Vest mot øst - den kalde krigen Den britiske statsministeren Winston Churchill, den amerikanske presidenten Harry S. Truman og den sovjetiske partilederen Josef Stalin under Potsdamkonferansen i juli 1945 Start studying Den kalde krigen (Makt og Menneske 10, kap 3). Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools

Den kalde krigen var en global konflikt som også hadde en enorme effekter i Asia. Den kinesiske borgerkrigen, japansk-amerikansk samarbeid, Korea-delingen som bestemmer sikkerhetsproblemene i regionen frem til i dag, samt anti-amerikanske, anti-koloniale eller anti-sovjetiske nasjonsbyggings -prosesser i Vietnam, Indonesia, eller Afghanistan, er konsekvenser av den globale konflikten mellom. Den Kalde Krigen av Quizmaster. Publisert 23.04.2018. Hvilken tidligere skuespiller var amerikansk president i perioden 1981 til 1989? Ronald Reagan. Hvem var president i USA under Cubakrisen? John F. Kennedy. Hvem var Sovjetunionens siste statsleder? Mikhail Gorbatsjov Medaljen For seier i den kalde krigen har amerikanerne lenge prøvd å holde som offisiell. I dag er det en minneverdig, den kan ikke brukes, men den kan kjøpes for de som var i tjenesten i den amerikanske hæren eller under øvelser under den kalde krigen

Den kalde krigen var en politisk tilstand og ikke en egentlig krig. Den representerte et spenningsforhold mellom verdens to maktblokker, den ene i Øst og den andre i Vest. I og med at det på denne tiden ikke var direkte krigshandlinger på det Europeiske kontinent, og fred defineres som fravær av krig, så var det i beste fall en iskald fred som preget Europa og verden for øvrig fra 1960. Steinen 31: Den KALDE krigen og den ØKONOMISKE krigen... Denne uka: Den KALDE krigen og den ØKONOMISKE krigen...FJERDE og siste del av serien fra 1987 om handelskrigene mellom USA og SOVJET Før Gorbis Fall - Denne gangen sett fra USAs side, og med en ekstra hilsen til 70-årasjubilanten JAN MYRDAL den kalde krigen . 6 . Sammendrag . Utredningen om dokumentasjons- og formidlingskonsept for historien om den kalde krigen er utarbeidet for oppdragsgiver Kulturdepartementet. Oppdraget har vært å gjennomføre en utredning for å vurdere hvordan . den kalde krigen. best kan dokumenteres og formidles. OPAK AS har, samme «Den pinligste hendelsen i den kalde krigen» blir dramakomedie for TV. En TV-serie viet den diplomatiske krisen mellom Sverige og Sovjetunionen i 1981, etter at en sovjetisk ubåt gikk på grunn i svensk farvann, er på gang

I hvilken grad fordret disse amerikansk opprustning og hvilke konsekvenser fikk det for utviklingen av den kalde krigen? Lundestads artikkel i kompendiet om invitasjonene er i s m te nyttig litteratur. P sovjetisk side kan man naturligvis ogs tale om Primat der Innenpolitik og Primat der Aussenpolitik NATO og Norge under den kalde krigen. Den kalde krigen betegner motsetningsforholdet mellom USA og Sovjetunionen - og deres allierte - i perioden 1947-1989. Konflikten var kjennetegnet av at den aldri ble varm. Det vil si at det ikke kom til direkte krigshandlinger mellom partene Dagens Russland er i en langt svakere posisjon enn det Sovjetunionen var i den første kalde krigen. Landet har mistet tre av sine tidligere republikker, Estland, Latvia og Litauen, som nå er blitt medlemmer av den vestlige forsvarsalliansen NATO. Det er også Russlands tidligere allierte fra Warsawa-pakten den kalde krigen etter krigen ble det bestemt at tyskland skulle deles inn fire okkupasjonssoner: av usa, frankrike, uk og sovjet disse fire skulle jevnlig for. Logg inn Registrer; Gjem. Den kalde krigen - Sammendrag Oversyn over nyare historie frå 1750

Prosjektoppgave - Den kalde krigen - Aktive Fredsreise

 1. Under får du en oversikt over temaet filmer den kalde krigen. Filmserien inneholder 26 relaterte filmer eller TV-serier som hører med under temaet filmer den kalde krigen. Oversikten over de beste filmene eller TV-seriene i temaet filmer den kalde krigen som er stemt frem av brukerne på filmfront.no
 2. «Den pinligste hendelsen i den kalde krigen» blir dramakomedie for fjernsyn. En TV-serie viet den diplomatiske krisen mellom Sverige og Sovjetunionen i 1981, etter at en sovjetisk ubåt gikk på grunn i svensk farvann, er på gang
 3. av Koreakrigen sommeren 1950 ble overvåkingstjenesten kraftig rustet opp. Samtidig ble den gradvis integrert i et vestlig overvåkingsmessig samarbeid. Det var således den kalde krigen som gjenskapte og formet den norske overvåkingstjenesten. Den internasjonal
 4. I dagens fortelling om krigene, som Norge også deltar i, regjerer det en slags forestilling om en krig fri for krigens konsekvenser. En forestilling om at vi ved hjelp av presisjonsvåpen og avansert teknologi, riktig trente tropper og internasjonale konvensjoner kan føre krig uten krigens bestialiteter, ondskap og de-humanisering
 5. Fra slutten av 1960-tallet til slutten av 1970-tallet, den kalde krigen ble markert med en periode kjent som avspenning - en velkommen lettelse av spenningene mellom USA og Sovjetunionen. Mens perioden med avspenning resulterte i produktive forhandlinger og avtaler om kjernefysisk rustningskontroll og bedre diplomatiske forbindelser, ville hendelser på slutten av tiåret bringe.
 6. Det er enighet om at bruk av atomvåpen vil ha uhyrlige konsekvenser. Men det er ulike oppfatninger om hvilke handlinger denne innsikten skal lede til. Atomvåpen har like stor mulighet til å utslette byer og millioner av mennesker i dag som under den kalde krigen
 7. Etter den kalde krigen har man sett muligheten for at FN - endelig - kunne bli det. På den annen side er det globale internasjonale system, med FN i spissen, på ingen måte fullkomment demokratisk. Det har alltid vært, og vil etter all sannsynlighet fortsette å være, preget av strategiske, økono­miske og militære styrkeforhold
Atomvåpen - humanitære konsekvenser og internasjonal

Den kalde krigen varte fra slutten av andre verdenskrig i 1945 til 1991 da Sovjetunionen ble oppløst. Noen ganger snakker man om to kalde kriger. Den første fra 1945 til 1960. Den andre fra tidlig på 1980-tallet til 1991. Perioden imellom, med relativ avspenning, regnes i så fall ikke som en kald krig Den kalde krigen var en krig mellom de demokratiske liberalistene i USA, og det kommunistiske diktaturet i Sovjetunionen. Den starten etter den andre verdenskrigen, da den tapende parten Tyskland ble delt. Landet ble delt i flere deler, der Sovjetunionen fikk Øst-Tyskland, og USA, Frankrike og England fikk Vest-Tyskland Tida etter den kalde krigen. I 1985 overtok Gorbatsjov styringen av Sovjetunionen, høsten 1989 falt de kommunistiske regimene i Øst-Europa sammen med Berlin-muren, Tyskland ble samlet til én stat året etter, og ved årsskiftet 1991/1992 ble Sovjetunionen oppløst Noen av kjennetegn ved den kalde krigen var bruken av atomvåpen, indirekte konflikter og splittelsen av verden i to blokker.. Det er kriger som varer i flere tiår, forlater tusenvis av ofre, og det setter hele verden under overvåking. Dette er tilfellet med den såkalte kalde krigen

Norge og den kalde krigen - Kildenet

Propaganda er en viktig del av dagens krigføring. Det er svært viktig på alle måter å styrke moralen til dine egne tropper, men samtidig som man svekker moralen til motstanderen. I første verdenskrig ble psykologisk krigføring utviklet til vitenskap. Etter 2. Verdenskrig og inn i den kalde krigen oppsto det en litt mer skjult propaganda -Den moderne kalde krigen gjør seg gjeldende gjennom informasjonsvirksomhet og økonomi. Den forstyrrer etablerte økonomiske relasjoner og kompliserer prosjekter som går over lang tid. Denne, fornyede kalde krigen, vil ha negativ innvirkning på mulighetene for å starte nye samarbeidende forretningsprosjekter Kilde: Den originale grunnloven av 1814 Kilde: Kristian Fredriks ed 20. mai 1814 Kilde: Til vaaben! Krigsoppgjøret og konsekvenser. Kilder og fordypning Fordypning: Julikrisen Kilde: Browsing: Den kalde krigen

Den kalde krigen er navnet på den historiske epoken mellom 1945 (slutten på andre verdenskrig) og 1989 (Berlinmurens fall) og beskriver primært forholdet mellom de to supermaktene USA og Sovjetunionen. Den kalde krigen kjennetegnes av at det aldri oppsto direkte militær konfrontasjon mellom supermaktene Den kalde krigen fra slutten av 1940-årene drev Norge inn i et sikkerhetspolitisk og økonomisk samarbeid med USA i lederrollen. Styrket samhold i Vesten fremmet felles anstrengelser for materiell fremgang. Folkelig medvirkning og jevn fordeling preget omformingen av det norske samfunnet. Store nyvinninger bedret hverdagslivet

•1992: ny regjering i Israel - den nye statsministeren Yitzhak Rabin var mye mer vennlig og forsonlig enn sin forgjenger. •Den kalde krigen var over -USA var mektigere enn noen gang -> presset Israel og Palestina til å snakke sammen. •Selve fredsavtalen ble undertegnet i Washington, men blir kalt Osloavtalen fordi de hemmelig Viktige begreper. Jernteppet: begrep som ble brukt om delingen av Europa i en østlig og en vestlig del etter 1945. Kald krig: Den kalde krigen (1945-1991) var en rivalisering som utviklet seg etter den andre verdenskrigen mellom nasjoner som hadde ulike ideologier og politiske systemer. På den ene siden var Sovjetunionen med allierte, omtalt som Østblokken Hvordan var den norske mediedekningen av de dagene i november 1989 da Berlinmuren, selve symbolet på det delte Europa under den kalde krigen, falt? Hvorfor dominerte svenske kilder en hovedsakelig negativ fremstilling av den homoseksuelle mannen i norsk presse tidlig i 1950-årene - etter at homoseksualitet var avkriminalisert i Sverige, men lenge før det ble avkriminalisert i Norge Den manglende medieoppmerksomheten i Afghanistan skyldes nok også mye på grunn av at Falklandskrigen foregikk på akkurat denne tiden. Betydning for kald krig. Begge konfliktene førte til at den kalde krigen ble kaldere. Koreakrigen var den første militære konfrontasjonen i den kalde krigen, og satte standarden for senere konflikter

Ikke siden den kalde krigen har det vært flere alvorlige væpnede konflikter i verden enn i dag. De fleste av dem er borgerkriger, men også forholdet mellom stormaktene er blitt mer ustabil. Hvordan er tema konflikt og krig representert i læreplanverket til den norske skole, og hvilke digitale informasjonsressurser kan brukes i undervisningen Kald krig er først og fremst betegnelsen på rivaliseringen mellom USA og Sovjetunionen (og deres allierte) etter andre verdenskrig fram til ca. 1990. Den fryktede krigen kom aldri, men millioner døde i kriger støttet av en eller begge supermakter

Årsak-virkning: den kalde krigen Flashcards Quizle

«Den kalde krigen - og Vestfold» viser litt av den utrygge virkeligheten folk levde i på den tiden. Boken tar deg med inn i en epoke fra vår nære historie, som var preget av frykt og mistenksomhet, spionasje og overvåking, våpenkappløp og atomtrussel den sikkerhetspolitiske utviklingen etter den kalde krigen (årsaksvariablen) og Norges avhengiget av NATO (effektvariablen). 1. 2. 1 Oppgavens tidsperspektiv Tidsperspektivet er perioden fra den kalde krigens slutt og frem til og med 1995. Når den kalde krigen sluttet kan ikke nøyaktig tidfestes. En presisering av tidspunktet er her uansett. David Horowitz har i boka «USA og den kalde krigen» gitt et korrektiv til den offisielle vestlige historieskrivning, og det kan være nyttig i dagens aktuelle debatt å minne om noen hovedpunkter. De første skritt ble tatt allerede ved krigens slutt i 1945, da USA, Sovjet-Samveldet og . Kjære leser

Fakta | Vietnamkrigen

Den kalde krigen 1. FRA FREDSJUBEL TIL KRIGSFRYKT 2. HÅPET SOM BRAST 3. OPTIMISME I EUROPA • Sommeren 1945 - ødelagte byer og sultne mennesker i Europa. • Nazismen var knust. • Forholdet mellom USA og Sovjet skulle bli dårlig. • Fra 1945 og fram til i dag skulle det utkjempes mange kriger. 4. USA og Sovie Den politiske utviklingen med Sovjets fall og USAs seirende utgang av den kalde krigen, tolkes av enkelte som ytterligere indikator på at Sovjet var den skyldige og at USA førte en riktig politikk. Disse historikerne er blitt kalt triumfalister. De har fått støtte fra unge, russiske historikere som er opptatt av å knuse det gamle regimet Den kalde krigen var en psykologisk krig mellom stormaktene USA og Sovjetunionen, altså det var aldri noen reel fysisk krig. Likevel var det hele tiden trusler fra begge sider, noe som gjorde det viktig for statene å berolige sine innbyggere, og sørge for at de hadde troen på sitt militær, samtidig som å skape hat mot motstanderen ((Ukjent redaktør) WordPress (2014)

Video: NRK TV - Kald kri

Berlinmuren, bygget av kommunistregimet i DDR, ble et av de mest kjente symbolene på «Jernteppet», grensen mellom øst og vest under den kalde krigen. Alle som beveget seg i m Utredningen viser at det er behov for å øke kunnskapen i samfunnet om den kalde krigen. Det er med bakgrunn i dette vurdert at det bør være et samfunnsmål å øke kunnskapen om den kalde krigen for kommende generasjoner, som legger til rette for å forstå den verden vi lever i og hvorfor kald krig kan oppstå og hvordan den kan avspennes Den kalde krigen mellom stormaktene i øst og vest strakk seg fra verdenskrigens avslutning i 1945 til Murens fall i 1989; 45 år med nervepirrende politiske utspill fra i første rekke Sovjetunionen og USA. Tirsdag var det premiere i NRK2 på en amerikansk serie om denne perioden. I kveld får vi del to av i alt 24 deler Tema: Den kalde krigen. 2 måneder siden mandag 14.09 2020. Fra russisk militærvogn til surfehytte: - Prisen ble vel på 10-15 tusen. 7 måneder siden Adresseavisen er en del av konsernet Polaris Media, som er notert på Oslo Børs. For finansiell informasjon se www.polarismedia.no. Adresseavisen AS; Org.nr 992 664 568 - Uutholdelige konsekvenser av krigen i Jemen. Houthi-opprørere undersøker restene av et regjeringsbygg i hovedstaden Sana som ble bombet av den Saudi-ledede koalisjonen i Jemen i 2017. Foto: Hani Mohammed / AP / NTB scanpix Foto: NTB scanpix. Over tolv millioner barn i Jemen kan i år trenge nødhjelp

Koreakrigen - Store norske leksiko

Forsker på norsk militærhistorie under den kalde krigen - Norsk militæraktivitet og utenlandsk militæraktivitet i Norge under den kalde krigen har havnet i skyggen av andre verdenskrig, sier Sondre B. Hvam ved Jærmuseet. Han tok forskerkurs for museumsansatte ved UiB og har siden fått publisert tre vitenskapelige artikler om temaet Bak den soleklare beste musikken, de kuleste fargene og de mest episke filmene finner vi to idelogier i full kamp. I Vest finner vi Coca-Cola, Jeans or Kapitalisme, ledet av den alltid karismatiske Ronald Reagan, og i øst finner vi Vodka, Lada og et politiske presset Kreml som sakte skjønner at de holder på å tape den kalde krigen Kan hende gjorde Treholt-saken så inderlig vondt helt inn i margen av Arbeiderpartiet og lignende maktsentra at man ikke klarte mer av samme ulla nå etter at den kalde krigen var vunnet, kan hende var det annet som lå bak. Uansett kom norske sosialister og kommunister ut av denne tumultartede perioden tilnærmet politisk uskadde

Koreakrigen: Da den kalde krigen ble glovarm historienet

En krig mellom ideologier I fredstid etter andre verdenskrig kom de store ideologiske motsetningene mellom stormaktene USA og Sovjetunionen fram. Perioden som ble kalt for «den kalde krigen» var preget av et kaldt og mistenksomt forhold mellom øst og vest, mellom kommunisme og kapitalisme Tyskland etter den kalde krigen NUPI SEPTEMBER 03 339 Tysklands negative reaksjon på Bush-administrasjonens krig mot Berlin hadde rett, er senere bekreftet av vitner som den daværende britiske utenriksminister Robin Cook, som gikk i protest mot krigen, og den amerikanske hovedarkitekten bak den nye strategien, vise På høyden av den kalde krigen virket krigsskyene så overhengende at tanken på en mobilisering nærmest var en del av hverdagen. Gang på gang gikk de i tankene gjennom en eventuell mobilisering. Hvordan skulle de komme kjapt til avdelingen om de var på jobb, om de var på besøk hos familien, om bilen streika osv.? 49 Intervju med befal i flyplasstroppen 1962/63, 18. februar 2014 Han kjenner den kalde krigen bedre enn Bresjnev, Nixon og Kennedy til sammen. Likevel synes Odd Arne Westad det er fint at fremtidens historikere ikke vil være så opptatt av den. Sentralbord . Kundeservice: 23 36 05 00 E-post: abo@morgenbladet.no Sentralbord: 21 00 63 00. Kronikker- og debattinnlegg sendes til quiz om den Kalde Krigen - Read more about sovjetunionen, tyskland, kjempet, krigen, hvilket and landene

Årsakene til den kalde krigen - situasjonen i 1945 - fatt

Hvorfor blir perioden 1945 - 1989 kalt Den kalde krigen? ? Det var mange snørike vintre ? USA og Sovjetunionen samarbeidet om et nedkjølingsprogram ? Fordi krigen ble utført vinterstid ? Fordi det ikke var en ordentlig krig, men en psykologisk krig; Hva er slagordet til NATO?: ? En for alle, alle for en Norsk Luftfartsmuseum samler inn dokumentasjon fra den kalde krigen /etterkrigstida som et ledd i arbeidet med prosjektet Isfronten - Kald krig Opplevelser.I den nye utstillingen ønsker vi å gi gjenstander og historiske fakta liv gjennom ekte opplevelser fra mennesker som har opplevd denne tida Hvis, derfor, perioden mellom den 11. november da Berlin-muren falt, og terroranslagene den 11. september danner enn avgrenset andre fase av Alliansens historie etter fire tiår med kald krig, varslet den symbolske betydningen av bruken av Artikkel 5 begynnelsen på en tredje fase for tiden etter tiden etter Den kalde krigen, og nye konsekvenser dukker fortsatt opp selv fem år etter Trumps påfunn med å ville kjøpe Grønland har stjålet overskriftene i regionen sånn at vi nå atter en gang bare kan stå og se på mens Grønland er sentrum for stormaktenes kamp om Arktis, akkurat slik det var under Den kalde krigen. Det er veldig ubehagelig, må jeg innrømme, sier Kuupik Kleist i dette eksklusive intervjuet med High North News

Konflikt og krig Globa

1986: Skole under okkupasjon | Operasjon DagsverkOvervåking, hva så? – Akershus KunstsenterTidsskriftet Michael : Helsetjeneste i militær utgaveVerden som var min av Ketil Bjørnstad (EbokOn Green Dolphin Street av Sebastian Faulks (Heftet
 • Å anmelde noen.
 • Toastjern kitchn.
 • Netzstieliger hexenröhrling zubereitung.
 • Ladbar hybrid suv 2018.
 • Radio norge fm frekvens.
 • Skorpion bilder kostenlos.
 • Webcam sierksdorf hansapark.
 • Fenolftalein.
 • Rekenen groep 6 tafels.
 • Atlanterhavsveien fra trondheim.
 • Halloween snacks norsk.
 • Judith sheindlin barn.
 • Kjøpe bobil i usa.
 • Sunn barnebursdag.
 • Immobilien hallbergmoos mieten.
 • Videopad video editor.
 • Nei til oljeboring i lofoten argumenter.
 • Eschweiler markt karneval.
 • Brudepike og brudesvenn.
 • Amazing places in norway.
 • Ørepropper voks.
 • Rømø sommerland a s.
 • Huldreslåtten ole ellefsæter.
 • Napa autoparts.
 • Menschen manipulieren liebe.
 • Matbutikk tøcksfors.
 • Lønningskontoret sola kommune.
 • Regenbombe wiki.
 • Babysvømming frogner.
 • Falukorv makaroner sås.
 • Scheinheilig kreuzworträtsel.
 • Bambi norsk.
 • Kompensering.
 • Rotter wikipedia.
 • Flurstücksnummer online.
 • Kinderflohmarkt flensburg.
 • Lekeland larvik.
 • Best house planner.
 • Røykproblemer grillhytte.
 • Addis ababa airport terminal 2.
 • Departementsråd fd.