Home

Debattartikkel om mobilbruk i skolen

Mobilbruk i skolen - V

Om mobilbruk i skolen - fra en som er for og en som er imot. Aftenposten. 15.04.2016. Sjekker mobilen inn på hotell i skoletida. Fædrelandsvennen. 31.08.2018 - Mobil ødelegger for svært. Norge ligger på verdenstoppen i mobilbruk. Alle Frankrikes barne- og ungdomsskoler har innført et forbud mot mobil i skoletiden. Alle offentlige skoler i New York har gjort det samme. Bør Norge. Debatt: Selv om vi kan mye om barn, er vi helt avhengige av deg som er sammen med barna i hverdagen. Oslo-rektor: - Det er ikke mulig med hjemmekontor for alle vgs-lærere - Skal en holde undervisning i gang kan ikke alle lærerne ha hjemmekontor, sier en Oslo-rektor

MOBILFORBUD I SKOLEN? - Debat

Mange skoler har gode erfaringer med at det lages noen generelle kjøreregler for dette som gjelder i alle klasserom. Foreløpig vet vi for lite om hvordan og i hvilket omfang mobiltelefoner og andre digitale læringsressurser brukes eller misbrukes i norsk utdanning, i hvor stor grad bruken styres av lærerne og i hvilken grad det finnes felles kjøreregler eller felles strategi for bruken Om man i friminuttene skulle gå noen steder, for eksempel på toalettet, la man heller ikke fra seg mobilen; noe som resulterte i at det var svært sannsynlig at du gikk på noen eller Jeg var blant de ivrigste forkjemperne for mobilbruk i skolen. Nå er det annerledes. NORGE. 4. september 2018. Barneministeren støtter mobilfrie skole SVAR: Hei, flott at du tar kontakt! Det er læreren som bestemmer hvordan undervisningen skal gjennomføres, og det er mange måter å bruke mobilen på dersom læreren er villig til dette. De vanligs.. Noen skoler har også innført mobilfrie soner, noe som gjør at elevene faktisk må ta stilling til egen mobilbruk. En viktig oppgave for skolen er å bevisstgjøre elevene på at de faktisk har. forskning.no har gått på leting etter forskning som sier noe om elevers mobilbruk i skolen. Den internasjonale forskningen vi finner er foreløpig litt begrenset. Den har sett mest på elever i videregående skoler og på studenter. Men noe forskning på barne- ungdomsskoleelever finner vi også

Hvorfor skal vi ha et mobilforbud i skolen

Det er store forskjeller på hvordan mobilreglementet praktiseres ved skolene i er snakk om mobil så blir mellom elevene dersom det blir åpnet for mer mobilbruk i skolen MOBIL I SKOLEN: For de aller fleste Dette er en debattartikkel. Analyse og standpunkt er skribentens egen. Høyre-politiker roper varsku om mobilbruk i skolen. Ja, mobilen kan distrahere Men kunnskapsministeren vil likevel ikke be norske skoler om å forby mobiltelefonene. - Jeg vil ikke ha noe nasjonalt forbud mot mobiler på skolene. Men den enkelte skole kan lage regler selv, sier han. Statsråden sier at det bør være klare regler for mobilbruk på skolen Skolen kan innføre mobilforbud. Utdanningsdirektoratet sier til Dinside at skolene har anledning til å forby bruk av mobiltelefoner på skolen, men ikke kan nekte eleven å fysisk ta med mobiltelefon på skolen. Skal skolen forby mobilbruk, skal dette stå i skolens ordensreglement, som hver grunnskole og videregående skole skal ha Det kan skolene ikke, sier han, og peker på flere tilfeller der han mener at skoler har gått for langt, om skoler som har forbudt elevene å kysse, og å gå med bare mager

Mobilbruk i skolen - Utdanningsforbunde

Skolen skal gi elevene mulighet til å si hva de mener. Du skal bli hørt både i saker som handler om deg selv, og dere elever skal få uttale dere om saker som gjelder grupper av elever eller hele skolen. Elevene kan for eksempel bli hørt om hvordan skolen planlegger undervisningen, om skolemiljøet og om hvordan skolen fungerer - Noen skoler har allerede innført leksefri skole. Om vi er opptatt av at skolen i større grad skal bidra til å redusere reproduksjon av sosial ulikhet, bør vi se på alternative læringsformer, sier Tvetene. - Vi kan for eksempel innføre en lengre skoledag, og legge inn tid til fordypning i skoletiden Jeg vil lære mer, og jeg vil jobbe hardt, men jeg utfordrer Kannik skole til å tenke nytt om hva læring er. Jeg vil ha leksefri skole og tid til å være menneske. Gi meg gjerne lengre skoledag så lenge dette gir meg mulighet til å være Una, 13 år, som fortsatt gleder seg over å løpe i skogen og klatre i trær Skolane kan regulere mobilbruken i ordensreglementet. Her finn du informasjon om kva slags reglar skolane kan ha om mobilbruk. Gjelder. Opplæringslova - § 9 A-10. Ordensreglement Kva kan skolane ta inn i ordensreglementet? Kvar grunnskole og vidaregåande skole skal ha eit ordensreglement

Mobilfrie skoler er bra for alle - Aftenposte

Debattartikkel med argumenter for og mot skoleuniformer i den norske skolen. I Storbritannia og en del andre land har man gode erfaringer med skoleuniform, men hvordan ville det fungert i norsk skole? Her er det både økonomiske og sosiale aspekter som tas opp Skoleledelsen som sitter med hovedansvaret, har ikke forstått hvor forstyrrende og destruktivt mobilbruk er i undervisningen, både for elever og lærere. Det finnes heldigvis enkelte skoler i Norge hvor man har sett verdien av å opprettholde strenge regler for bruk av mobil En borgermening er gjerne et kort, konsist innlegg om et tema eller en sak (skal være mer enn bare et par linjer eller et spørsmål). En borgerkronikk er en lengre debattartikkel som gjerne belyser en sak grundigere. Vi har ingen begrensninger på hvor lang en artikkel kan være, men vi anbefaler å holde dem innenfor 7000 tegn

Kan det være noen gode argumenter for å bruke mobil i

Mobiltelefon i skolen - rbnett

 1. Herfra fikk jeg med meg en debatt om bruk av mobiltelefoner i skolen. 4 av 5 skoler har allerede ordninger som regulerer mobilbruk. Samtidig sier ikke forskningen all verden om bruk av mobiler i skolen.. Les også: Mobiltelefoner og digital dannelse Jeg er litt usikker på om det egentlig var særlig mye reell uenighet i panelet
 2. Norske skoler skal ha klare regler i ordensreglementet om å bruke mobil på skolen. Det er skolens ansvar at deres elever er fult utdannet på ordensreglementet og forstår alle reglene. Det som kan virke forvirrende er at på noen skoler må elevene levere mobilen i fra seg ved starten av skoledagen,.
 3. Det foregår en debatt om mobilbruk i skolen og klasserommet. Den handler i liten grad om mulighetene mobiltelefonen gir elever som strever med lesing, skriving, eller som har andre læringsutfordringer. Debatten handler i stor grad om mobilen som distraksjon og uromoment, og mange skoler nedlegger forbud
 4. Konklusjonen er at er at telefonen burde få være med på skolen, men ikke i klasserommet. Ideen om en helt mobilfriskole blir svært vanskelig i 2017. Uansett er det viktig at de foresatte får tak i elevene under skoletiden om noe skulle skje eller at elevene har andre planer etter skoletiden

Onsdag ba kommunalstyret i oppvekst om en sak hvor reglement for orden og oppførsel ved skolene i Stavanger blir oppdatert med regler for mobilbruk. De ønsker også at rådmannen finner ut konsekvenser og kostnader ved å innføre mobilhotell med hensikt å redusere mobilbruken i skoletiden I tillegg snakker politikerne om hvor dyrt tiltaket er å gjennomføre, men det er åpenbart at konsekvensene av inaktivitet vil bli mye dyrere. Å innføre én time fysisk aktivitet i skolen hver dag kan være det viktigste folkehelsetiltaket siden innføringen av røykeloven 4 KUNNSKAPSSENTER FOR UTDANNING| //HVORDAN FYSISK AKTIVITET I SKOLEN KAN FREMME ELEVERS HELSE, LÆRINGSMILJØ OG LÆRINGSUTBYTTE I kapittel 2 presenteres ni tidligere systematiske kunnskapsoversikter om fysisk aktivitet publisert i perioden 2011-2016. De bygger bro mellom beskrivel SVAR: Hei Man kan skrive slike debattartikler om nær sagt alt mulig, så vårt beste tips er å velge noe du kan mye om eller som interesser deg. Da vil det bli lettere/morsommere å skrive, og du vi..

Debattartikkel om global oppvarming; Debattartikkel om doping; Disse eksemplene kan du blant annet bruke for å se hvordan man skal bygge opp en god debattartikkel. Du kan også lære om hva slags språk som er passende og gir en god karakter på debattartikler i norskfaget. Om du selv skal skrive en debattartikkel kan du lese disse eksemplene Hei! Vi er to jenter fra Kristiansand som lurer på reglene for mobilbruk i skoletiden. På vår skole oppfordrer lærerne veldig til å bruke mobilen til prosjekter, skolearbeid osv. Men de vil ikke erstatte den hvis den blir knust. Er dette lov? Hilsen to jenter to nysgjerrige jenter på 13 år Gudmund Hernes, professor ved Handelshøyskolen BI og tidligere kunnskapsminister for Arbeiderpartiet, uttaler i Klassekampen at mobilbruk i undervisningen er en distraksjon og ødelegger konsentrasjonen man trenger for å lære. - Elevene trenger ikke mobil på skolen for å utvikle digitale ferdigheter, tvert imot kan mobilbruk i skolen føre til digitale uvaner, sier han, og etterlyser et. Noe av grunnen til at vi går på en skole med så mange elever, er for å sosialisere oss. Når friminuttene går til å være på mobilen, blir dette vanskelig. Selv om folk sier de følger med i samtalen mens de er på mobilen, blir det ikke en fullstendig dialog. Man får ikke øyekontakt med personene og føler selv at ingen lytter

Her er noen av svarene fra elever om mobilbruk i skolen: - Det er ikke nødvendig å ha mobilhotell. Straff de som driver på telefonen i timene, ikke alle. - Fungerer greit, men det hjelper ikke å få ned uroen i klassa. - Vi må bli flinkere til å skru av lyden på mobilen. Vi har tentamen og det kommer mobillyder hele tiden Nettvaner og mobilbruk er et aktuelt tema, kanskje ikke minst i skolehverdagen. I dette leserinnlegget argumenterer Ingvild Elise Østby(15) for mobilfrie skoler. I undervisningsopplegget under vil elevene øves i: å gjenkjenne trekk ved leserinnlegg som sjanger å gjenkjenne ulike former for argumentasjon å argumentere skriftlig eller muntlig å bygge opp avsnitt i argumenterende tekster. Hun mener friminuttene bør være mobilfri. Totalforbud før skolestart. Stadig flere skoler innfører totalforbud mot mobilbruk, skrev VG søndag.. Rektor ved Stridsklev ungdomsskole i Porsgrunn innførte totalt mobilforbud før skolestart, etter at ansatte meldte fra om det de mente var en utvikling mot avhengighet hos flere av elevene

Mobilforbud i skolen: Hva sier forskningen

Mobiltelefon - Daria

Skolen er ikke ansvarlig for tap eller ødeleggelse som tas med til skolen. Udir skriver følgende om regulering av mobilbruk i sin tolkningsuttalelse av 12.12.14: om mobilbruk og ordensreglement: Skoleeier kan regulere mobilbruk i ordensreglementet, for eksempel kan en forby bruk av mobiltelefon i timen Mens enkelte kommuner har innført regler for mobilbruk i skolen, har andre kommuner ingen retningslinjer på dette området. Sanner sier det er viktig med dialog mellom skolen, foreldrene og elevene om dette. - Det er viktig at den enkelte skole har et bevisst forhold til regler for bruk av mobiltelefon på skolen, sier Sanner I 2015-16 undersøkte vi erfaringene med skjerpede regler for mobilbruk ved to ungdomsskoler. Lærerne pekte på mange positive resultater. Det ga færre forstyrrelser og mer fokus på sosial inkludering. På tross av en viss skepsis til reglene i de eldste klassene, opplevde også de aller fleste elevene positive effekter. Foreldrene ga sterk støtte til reglene som de mente kunne gi et. Tvert imot kan mobilbruk i skolen føre til digitale uvaner og ødelegge kommunikasjonen mellom lærer og elev.» (Klassekampen, 3.august 2018). BEDRE ETTER MOBILFORBUD. Kloke ord av professoren. Hvordan er situasjonen i dag? Alle skoler har et ordensreglement som regulerer mobilbruken, men er det nok? Neppe Å utvikle seg faglig handler om å uttrykke seg på en språklig relevant måte innenfor de ulike fagene. I Kunnskapsløftet er skriving definert som én av fem grunnleggende ferdigheter som er nødvendige forutsetninger for læring og utvikling i skole, arbeid og samfunnsliv (LK06, 2014

Svaret er at det ikke akkurat er noen lover som sier konkret om lekser i skolen. Det er hverken påbudt eller forbudt med lekser, men Utdannings Direktoratet, som bestemmer om mye av innholdet i norsk skole, prater om lekser på en positiv måte. For eller imot lekser i skolen Nok en gang går diskusjonen høyt om hvorvidt skolen skal være leksefri eller ikke. Og meningene er mange, blant foreldre, fagfolk, politikere og andre. Blant tilhengere av leksefri skole, løftes argumenter som bedre resultater uten lekser, mer tid til familie, og utjevning av sosiale forskjeller frem Mange begynte på skolen igjen forrige uke, i Oslo er det skolestart i dag, dermed har også 60.000 barn hatt første skoledag ila forrige og denne uken. Uansett hvor i landet barn møter opp på skolen er et av flere fellestrekk at mobilen er med barna og at mange voksne mener mye om hvorfor den ikke bør være med på skolen, gjerne forbys Mobilfri skole: • 74 prosent svarer «ja», 21 prosent svarer «nei» og 5 prosent svarer «vet ikke» til et nasjonalt mobilforbud i skolen. • Spørsmålet er: «Frankrike har innført et nasjonalt forbud mot mobilbruk i skolen, med unntak for når læreren vil bruke mobil i undervisningen Leksefri skole er et svært omdiskutert tema i dagens samfunn. Mange mener at lekser stjeler ungdommens fritid, og kun sliter dem ut. Andre mener det er på sin plass at elever skal ha lekser. Ungdommen kommer hjem fra slitsom dag på skolen, med flere timer med undervisning, for å senere farte videre på fritidsaktiviteter

-Må ta med skift om man skal noe etter skolen-Enkelte kan ha problemer med å finne rett størrelse. Det finnes sikkert mye mer for og imot om man tenker litt grundigere, men uansett vil det ikke hjelpe. Så lenge vi har de statsoverhodene som vi har nå så går jo hele opplegget i dass sammen med alt annet her i landet Over 600 norsklærere ved 93 skoler har undertegnet et skriv om å fjerne nynorskkarakteren i skolen. Om flertallet hadde bestemt, hadde nynorsk vært ut av skolen for lenge siden. Mer debatt: Jeg sto og holdt rundt ei jente, da flere menn stilte seg rundt oss og begynte å filme oss - Mobilbruk i undervisningen er en distraksjon og ødelegger konsentrasjonen man trenger for å lære. Elevene trenger ikke mobil på skolen for å utvikle digitale ferdigheter, tvert imot kan mobilbruk i skolen føre til digitale uvaner, sier Hernes, professor ved Handelshøyskolen BI og tidligere kunnskapsminister for Arbeiderpartiet Sandeåsen skole. Kontakt skolen. Telefon: 33 40 67 30 / 476 30 755. Åpningstid kontoret: 07.30 til 15.30. E-post: sondre.floden.aurmo@tonsberg.kommune.no Telefon SFO: 33 40 67 53 / 473 84 14

Her er hva Utdanningsdirektoratet sier om mobiler: Mobilbruk og ordensreglement. Her er hva norsk lov sier om ordensreglement: § 2-9. Ordensreglement og liknande. Barneombudet skriver at det finnes nødrett for skolen. Er det snakk om nakenfotografering, trusler eller omsetning av narkotika, kan skolen beslaglegge mobilen. Men da må den gis. Digital mobbing er en forholdsvis ny og alvorlig form for mobbing som foregår via Internett eller mobiltelefon. Mobbingen kan foregå via blant annet blogger, hjemmesider, nettsamfunn, e-post, SMS, MMS og sosiale medier. Bilder, videoer og kommentarer om personer blir lagt ut på nett eller sendt ut til flere peroner uten at personvern blir tatt hensyn til Derfor er det lurt å lytte til SV og Torgeir Knag Fylkesnes når de foreslår leksefri skole. Selv om det neppe kan skje over natten, bør det være et mål at skolen skal bli hjemmeleksefri, det kan nemlig godt være lekser, men de skal gjøres på skolen I denne filmen forteller en barne- og ungdomsarbeider om sitt arbeid. Hun berører emner som hvor barne- og ungdomsarbeideren jobber, hva hun må ha kunnskap om, og egenskaper det er viktig at en barne- og ungdomsarbeider har Artikkelen er en av de vanligste sakprosasjangrene, både i skolen og i arbeids- og samfunnsliv. Den er en typisk skriftlig sjanger der kravet om saklighet står sentralt. Vi finner ulike varianter av artikkelen i bøker, aviser, tidsskrifter, oppslagsverk og brosjyrer - på papir og på nett

Debatt: - Jo, mobilbruk på skolen er bra - Bergens Tidend

Det kan vel også handle om hvorvidt man anser det som en statlig oppgave å fore småbarn. Eller om man anser det for å være foreldrenes ansvar. - I skoletiden mener jeg det bør være skolens ansvar at elevene får i seg nogenlunde riktig næring. Skolen handler ikke bare om matte og historie, men også om holdninger Kvaløysletta skole - Tromsø kommune. Sist redigert 07.11.2020 av Marita Repstad. Fremskrittspartiet vil føre en kunnskapsbasert skolepolitikk, slik at Norge får en skole i verdenstoppen der den enkelte elevs evner og muligheter ivaretas. Vi vil ha en fleksibel grunnskole hvor hver enkelt elevs kunnskapsnivå skal vektlegges mer. Det offentlige skal ha ansvar for at vi får et utdanningssystem i verdensklasse. Alle skal ha lik rett til grunnutdanning og lik mulighet til. Uansett er det ingen grunn til å fortvile. Så mange fritimer og ferier man har på videregående skole, virker det som om dette er et problem konstruert av elever som ikke vil møte opp på skolen. Elevene kan være borte fra skolen fram til de begynner å nærme seg 10%-grensen, først da trenger man erklæring for at fraværet er gyldig

Skoler har ikke lov til å totalforby mobiltelefoner - Tu

Fordi skolene ikke tilbyr skolemat, forutsettes det at elevene har med seg egne matpakker til skolen, som som oftest består av brødskiver. Undersøkelser viser imidlertid at fler og fler skoleelever kaster matpakken, for heller å kjøpe seg et usunt alternativ på butikken, som for eksempel skoleboller og kebab Rektor har fjernet lekser fra skolens læringsplan for å unngå at man dreper barnas læringslyst. Lærer er uenig, og mener lekser er viktig for elevenes mestringsfølelse Faktum er at fire av ti norske skoler har innført en eller annen form for forbud mot mobilbruk. Flere skoler viser til positive erfaringer av en stram linje. En britisk undersøkelse forteller oss at elever med svake resultater gjorde det markant bedre etter at det ble innført mobilforbud. Spørsmålet er om et nasjonalt forbud er veien å gå Mobilbruk i skolen. I skolen. 10.11.2018. Forbundsstyret i Skolenes landsforbund (SL) har bedt om fylkeslagenes mening om å innføre mobilforbud i skolen. Her er svaret fra SL Nordland. På lik linje med da man innførte bruk av PC i skolen, er det nå mobilbruken som er i fokus Det er ikke noen tvil om at ønsket om regulering av mobilbruk i skolen har gode grunner for seg. Vi hører jevnlig historier om barn og unge som utsettes for mobbing på skolen ved at det tas bilder av dem som distribueres på nettet eller at det sendes mailer og SMS med krenkende innhold

Mathilde Tybring Gjedde (H) i Stortingets utdanningskomité sier til Klassekampen at partiet er imot nasjonalt forbud, selv om mye tyder på at mobilen i dag først og fremst distraherer og ødelegger konsentrasjonen til elevene. - Jeg er positiv til at skoler og kommuner innfører mye strengere regler for mobilbruk Barna på skolen forteller om ettermiddager med mye skjermtid og utilgjengelige foreldre. Instagram, på et tidspunkt, er stor. Med denne forskningen som grunnlag, har helsesøstre en inngangsport for å snakke om hyppig mobilbruk som en trussel mot gode omsorgserfaringer. I min praksis som helsesøster ser jeg at de trygge,. Ønsker et felles regelverk for mobilbruk i skolen: - Flere elever beskriver en økende passivitet og mistrivsel på skolen. Mens andre skoler skjerper inn reglene for mobilbruk, går Møvig skole motsatt retning og opphever forbudet. Nå reagerer foreldre

Trenger vi egentlig lekser? - Daria

Dette er en tredelt oppgave hvor jeg først presenterer en debatt om fremtidens læring og skole fra 2014. Videre ser jeg på en debatt som har pågått i mediene om mobilbruk i skolen Helt til slutt viser jeg infografikk om dette. Debatten jeg har sett på er et høstseminar fra 2014 om fremtidens læring o Da må skolen klare å forholde seg til at mobilen finnes og ikke «forby den ut av syne«, fordi «det er en utrolig krevende oppgave» slik rektoren på Høylandet sier Jeg krever faktisk at skolen hjelper meg og oss som foreldre med å oppdra ungene mine, og deres venner, også i digital kompetanse som for eksempel å håndtere å ha en mobiltelefon på godt og vondt

Video: Mobilbruk i skolen: Mer om digitale kjøreregler, forbud er

Flere skoler i Norge innfører forbud mot bruk av mobiltelefon i skoletiden eller vurderer forbud. Tre av fire er positive til et forbud, ifølge Klassekampen Skolen har siden meldt om positive erfaringer og elever i mer bevegelse og sosialisering. Bleiker videregående skole i Asker har på sin side innført obligatorisk låsing av mobiler i låsbare poser. I Norge er det opp til den enkelte skole hvordan mobilen får brukes, men Helleland ønsker å løfte fram mobilforbud som en nasjonal sak Mitt barn mestrer bruk av iPad i skolen, mener 9 av 10 foreldre. Jeg har nok kunnskap til å hjelpe barnet mitt med lekser på iPaden, mener 8 av 10 foreldre. Jeg har fått tilstrekkelig informasjon om bruk av iPad i skolen, mener 8 av 10 foreldre. Jeg forstår hvordan skolen benytter iPad i læringsarbeidet, mener 8 av 10 foreldre I denne bloggoppgaven skal jeg først analysere en debatt fra seminaret Framtidas læring og skule mellom Arne Krokan og Peder Haug. Debatten tar for seg deres forskjellige standpunkt på medieteknologi i skolen. I andre del skal jeg sette meg inn i debatten om mobilbruk i skolen før jeg i siste del oppsummerer med en sammensatt tekst jeg har produsert ti

Advarer mot mobilforbud på skolen - V

 1. uttene. Derfor ønsker Høyre å innføre strengere regler for mobilbruk i skolen. Dette må vi gjøre i tett samarbeid med lærerne, foreldrene og elevene selv
 2. Fakta om mobbing på nett og mobil. Medietilsynet siste undersøkelse om norske barns medievaner viste at, blant norske 9-16-åringer: Hadde 1 av 4 lagt merke til at noen har blitt mobbet på nett, spill eller mobil en elle flere ganger i måneden
 3. Debattartikkel 1. Debattartikkel - form og innhold 2. Aviser og tidsskrifter • Artikler som argumenterer for en bestemt sak • Artikler som tilbakeviser synspunkter andre har kommet med • Når du argumenterer, prøver du å bevise eller motbevise en påstand 3. Tre muligheter: • Sett frem en påstand
 4. FAU (Foreldrerådets arbeidsutval) gjekk inn for å innføre mobilhotell på ungdomsskulen, og etter mykje om og men, fekk dei medhald i SU (samarbeidsutvalet, med representantar frå FAU, elevrådet, politikarar og lærarkollegiet). I januar 2019 vart mobilhotell difor altso innført. Det bør diskuterast om dette var eit bra tiltak
 5. Elevene skal bruke ulike kilder for å vise kunnskap om tema skoleuniform, og se hvordan andre argumenterer rundt tema. Teksten elevene skriver skal vurderes med karakter, og de skal bruke skjemaet Skriverammer for debattartikkel fra Skrivesenteret. Selve skriveoppgaven har følgende instruksjon: Skriv et tekst hvor du argumenterer for eller imot skoleuniform

Reindalen skole og FAU ønsker å komme med en felles uttalelse ang. mobilbruk i skoletida, og om Halloween-arrangement 2020. På bakgrunn av at skolen opplever en del utfordringer i forhold til mobilbruk, spesielt på mellomtrinnet, ble dette drøftet i FAU onsdag 21.10.2020 Til enhver tid mobbes om lag 63 000 barn og unge i Norge. Belastningen medfører blant annet betydelig økt risiko for å utvikle psykiske plager og lidelser. Risikoen varer i mange tilfeller til voksen alder. Flere ulike programmer kan redusere mobbing ved skoler. Det programmet som har best dokumentert positiv effekt, er Olweus-programmet digitale verktøy på skolen sier forskere at de vil ha mer bruk av mobilen på skolen. To av fem rektorer mener at mobilbruk er et (større eller mindre) problem - at den tar oppmerksomheten bort fra pedagogisk virksomhet, at den er et forstyrrende element. Alexandra Weilenmann, som er forsker i informatikk ved IT-Universitetet i Göteborg - Jeg snakker ofte med foreldre som er helt fortvilet over ungdommens bruk av mobil og sosiale medier, forteller Nina L. Behncke. Behncke er coach og driver kurs og foredrag for tenåringsforeldre gjennom Modigmamma.no.Hun forteller at mange foreldre ønsker å sette grenser for ungdommens mobilbruk, men at de opplever det som vanskelig og slitsomt å skulle ta denne fighten flere ganger om. Mobilbruk i skolen. NÅ: Etter at det ble mobilforbud ved Froland skole er dette hva man ser i skolegården i friminuttene. Det betyr også at vi ikke kan vite om du har godkjent eller ikke, slik at du vil se denne advarselen på hver side du besøker. Teknisk informasjon.

Uenige om mobilbruk på skolen - NRK Vestfold og Telemark

 1. dre av databruk i skolen En ny rapport viser at barn bruker oftere datautstyr i skolen, men at de blir
 2. dre skole og lærer bestemmer noe annet. Argumentene er stort sett kjente, men i tillegg er franskmennene bekymret for mobilstråling
 3. Argumenterende skriving for de yngste elevene 11. september 2013 | Print ut. Det å argumentere skriftlig er en ferdighet som må læres. I denne ressursen viser vi et eksempel hvor seksåringer i England skriver argumenterende tekster
 4. Over 50 prosent setter egne regler for barnas mobilbruk, mens nær fire av ti har ikke kontroll på hvor mye tid barna bruker på mobilen. Gode mobilvaner med klare regler for bruk kan være lurt, mener Telenor. Tallene kommer frem i en undersøkelse om barn og mobilbruk som InFact har utført for Telenor
 5. Sjekker mobilen inn på hotell i skoletida. Stadig flere skoler strammer inn på reglene om mobilbruk i skoletiden. Åttende trinn ved Møvig ungdomsskole er blant dem, og har startet nylig et pilotprosjekt med såkalt mobilhotell

Det gjelder generelt sett, om det på skolen, fritiden, i idrett eller på nett. Vi tror at foreldre som er åpne, spørrende og lyttende har bedre grunnlag til å sette relevante rammer, og resulterer i barn som er tryggere også på nett, En av utfordringene når det gjelder mobilbruk, er at skjermen stjeler nattesøvnen For å få en god og nyansert debatt, er det viktig å være klar over disse fire klassiske misforståelsene om leksefrie skoler. Publisert: 19.11.2018 Hentet fra Høgskolen i Østfol

I skolen finnes det finnes egne regler for fritak basert på religion eller livssyn. KRLE. KRLE Skole. Human-Etisk Forbund var imot at RLE-faget ble endret til KRLE i 2015. Endringen innebar at om lag halvparten av undervisningstiden brukes på kristendommen. Vi frykter at faget blir mindre inkluderende og mer gammeldags. Det har vært mange diskusjoner om lekser i det siste, mange av disse meningene som har kommet i media er ofte skrevet av voksne. Jeg synes det er viktig at elever får si sine meninger, for det er tross alt vi som er i situasjonen. Derfor vil jeg si litt om hva JEG som elev mener. Jeg har alltid likt skolen Folket vil ha mobilforbud på skolen - elevene sier nei. Forsiden nå. Avslører planer om folkefest i Arendal: - På et perfekt tidspunkt. Utfordrer rådmannen på by-parkering. Leserinnlegg. Herreli så misunnelig jeg er på Arendal. Elg i E18-tunnel og elg på trappa: - Jeg måtte jage den. Maks 50 i kirker med benker Digermulen skole i Lofoten kan imidlertid vise til imponerende resultater på eksamener og internasjonale prøver, selv om de allerede i år 2000 innførte leksefri skole. - Det viser seg at våre elever gjør det betydelig bedre enn gjennomsnittet i Vågan kommune, Nordland fylke og Norge for øvrig. Slik har det vært de siste fem årene

Mat på skolen er et effektivt grep for bedre folkehelse og bedre læring. Sunn skolemat gir bedre konsentrasjon, kan forbedre skoleresultatene og skaper fellesskap ved at alle elever samles rundt et felles måltid. Mat på skolen vil sørge for at alle barn får et ordentlig måltid om dagen, og dette vil utjevne sosiale helseforskjeller Kontakt skolen. Telefon: 33 34 84 30. Åpningstid kontoret: 08.00 til 15.00. E-post: presterod.skole@tonsberg.kommune.no Telefon SFO: 959 46 051. Foreldrepålogging til Visma Flyt skol

Selv om estetiske læreprosesser er et potensial ved all læring, gjør ikke dette alle typer estetiske læreprosesser til kunstbaserte læreprosesser. Et gjennomslag for det estetiske som aspekt ved all læring understreker behovet for å etablere begrepet kunstfag, bl.a. for å skape rom i skolen for kunsten som et eget område for læring, opplevelse og erkjennelse Ansatte på skolen treffer beslutninger innenfor rammen av den myndighet rektor har delegert. Avgjørelsen om bortvisning må tas av rektor selv, jfr opplæringslovas § 2-10, andre ledd. Rektor kan delegere til lærer om å ta avgjørelse om bortvisning fra egen undervisning for inntil 2 klokketimer; jfr opplæringslovas § 2- 10 tredje ledd

Utdanningsforbundets høringsuttalelse om fraværsgrensa. Tett oppfølging av den enkelte elev. Selv om Utdanningsforbundet valgte å støtte innføringen av en fraværsgrense fra høsten 2016, har vi hele tiden vært tydelige på at fraværsgrensa bare utgjør en liten del av arbeidet for å redusere fravær og frafall i skolen Fra september vil det også bli mobilforbud på alle franske skoler. Tidligere har mobilbruk vært forbudt i klasserommet i Frankrike, mens den enkelte skole har hatt anledning til å utvide forbudet Koronaviruset: Råd om skole. Oppdatert 16. april kl. 14.40 med informasjon om gratis videoløsning til fjernundervisning. Her får du råd om hvordan kommuner og fylkeskommuner kan oppfylle sitt ansvar for å gi grunnopplæring når skolene stenges Delmål 14.1 handlar om reduksjon av forureining, spesielt frå landbaserte kjelder innan 2025. Vidare har FN si miljøforsamling sidan 2014 arbeidd med plastproblemet, og i 2017 vedtok ein der ein nullvisjon for plast i havet og vektla mellom anna betre avfallshandtering. Å komme dit vil krevje betydeleg arbeid Kvaløysletta skole - Tromsø kommune. Av Ragnhild Sagerup 28.03.2019. Oppgåve argumenterande teks

Debatt: Mobil i skolen - Lær barna hvordan de skal bruke

 1. De som bor under 1 km fra skolen og mener at de har farlig skoleveg, kan søke om å få fri skoleskyss (jfr. opplæringsloven § 7-1 og kommunestyresak 17/20). ROS-analyse for skoleveger i Etnedal skal legges til grunn i vurdering av søknader (kommunestyresak 17/20). Søknad sendes Etnedal skule
 2. Om oss. Om skolen/ resultater. Kapittel 9a. FAU Forside 0.trinn (2021-2022) 1.trinn 2.trinn 3.trinn 4.trinn 5.trinn 6.trinn 7.trinn SFO ESA Samarbeidsutvalg Elevrådet SMU-skolens miljøutvalg DKS Den kulturelle skoles Skolehelsetjenesten Teknolab FAU. Duesvei 35 4023 Stavanger. Telefon: 51 91 20 51 Send oss e-post. Rektor:.
 3. Blir bedre uten mobil på skolen - Norge - Klar Tal
 4. Mobilforbud i skolen - Kan skolen nekte deg å bruke mobilen
 5. Jusseksperter mener mobilforbud på skoler er ulovlig - NRK
 6. Skole - Barneombude
 7. Lekser er urettferdig! - Forskning
 • Puli züchter hessen.
 • Spaniaposten marked.
 • Omplassering hund tønsberg.
 • Dekk hafslund.
 • Phd søknad eksempel.
 • Esta usa.
 • Find best wifi frequency.
 • Forslag til lørdagsmat.
 • Oppfølgingssamtale nav.
 • Mors elling bok.
 • Rosen weißer belag am stamm.
 • Papirfly tegninger.
 • Wie sehe ich mit dreads aus.
 • Ccs suhl schlager des jahres 2017.
 • Pokemon smaragd wundereiland.
 • Unfall a565 ferrari.
 • Sylwester dla singli za granicą.
 • The underground.
 • Fotoshoot amersfoort goedkoop.
 • Ratten bilder.
 • Hva gjør en personalkonsulent.
 • Teppefliser fredrikstad.
 • Harepest hos mennesker.
 • Issf calendar 2017.
 • Cole sprouse alder.
 • Taylor og jørgen kaffe.
 • Saudi arabien hinrichtung frau.
 • Billig sand til sandkassen.
 • Hulk bil.
 • Temperatur rødvin.
 • Toscana ferie.
 • Akula gta v.
 • Bt no live.
 • Preem evolution diesel pris.
 • Interia sport pl.na żywo.
 • Does usa have death penalty.
 • Toleransekrav listverk.
 • Gran nåler.
 • Hvor fort legger man på seg.
 • Bronchien inhalieren salz.
 • Köln chorweiler köln.