Home

Republikk og monarki

Monarki eller Republikk? - Samfunnsmagasine

 1. Enten forkaste monarkiet og gjøre om til republikk, men det kan ikke gjøres i en håndvending. Først måtte man legge ut en folkeavstemning på dette. Deretter om folket sa ja til republikk, måtte første del av Grunnloven forandres
 2. Republikk er en stat eller styreform hvor det formelle statsoverhodet ikke er en monark, som altså ikke har konge eller dronning. Republikk er med andre ord det motsatte av monarki. USA er i motsetning til Norge en republikk. De har en president som sitt formelle statsoverhode. Noen andre eksempler på republikker er Russland, Frankrike, Tyskland, Finland og Pakistan
 3. Republikk (fra latin: res publica, «stat», egentlig «offentlig sak») er en statsform for regjering hvor makten er gitt til valgte individer for en begrenset periode og som representerer velgerne og styrer i henhold til lovverket. I moderne tid er definisjonen av en republikk vanligvis begrenset til en regjering som utelukker en monark..
 4. Monarki eller republikk? Vårt objekt i dag er derfor det demokratiske monarki, og det eksempel vi skal kommentere er vår eget kongedømme. Hør hele foredraget torsdag kl. 13.03 og 21.30,.
 5. Monarki og Republikk.To gode artikler om de to forskjellige styreformene. En av de store Ulempene med monarki er at overhodet sitter ut hele livet sit og er ikke folkevalgt, dette betyr at personene på toppen av et monarki er født i en lederposisjon som de egentlig ikke fortjener og som de ikke har arbeidet for å oppnå
 6. At monarkiet er dyrt, gammaldags og gjør forskjell på folk er alle gode argumenter, og før i tiden var jeg også tilhenger av republikk. Det var før jeg måtte i militæret. Det har seg nemlig slik at i ethverdt land er det slik at statsovehodet også er øverste sjef for de væpnede styrker, enten han er president eller konge

Monarki er et ganske utdatert system, og personlig synest jeg det er merkelig at vi (og mange andre land) ikke byttet til republikk for lenge siden. Vi trenger ikke noen konge, eller noen dronning. De gjør ikke annet enn å stå på en balkong og vinke til folket på 17. Mai, og å spise middag med Bo.. Monarkiet. Et monarki er et land der en monark, det vil si en konge eller regjerende dronning, er statens overhode. Kongerike er det samme som monarki. Som regel er monarken statsoverhode på livstid, i motsetning til i en republikk som styres av en president som er valgt for noen år. Det finnes to hovedtyper monarkier: Absolutte og. Monarki er en styreform der statens øverste representant, monarken, er en regjerende fyrste i en selvstendig stat. I Europa bærer vår tids monarker titler som har røtter tilbake dels til antikken, dels til middelalderens føydalvesen, for eksempel keiser/keiserinne, konge/dronning, fyrste/prins, storhertug/storhertuginne. I arabisktalende land brukes dessuten titlene sultan og emir Den franske republikken var et resultat av den franske revolusjon og avskaffelsen av det franske monarkiet og eneveldet. Republikken innledet en ny epoke av republikanske styresett i Europa . Den første lederen av republikken var Maximilien Robespierre som etter hvert innførte et totalitært regime, siden karakterisert som skrekkveldet , før han ble styrtet og halshugd allerede i 1794

Det norske folk har aldri valgt mellom republikk og monarki i folkeavstemning . Norge var allerede et monarki frem til unionsoppløsningen. Denne uttalelsen bestrides ofte med forklaringer som ; jo, men i praksis og Alle forsto jo det I 2016 da forslaget om innføring av republikk ble votert ble behandlet stemte 28 representanter for og 136.

republikk - Store norske leksiko

 1. Monarki eller republikk? Norge ble en selvstendig nasjon i 1905. Spørsmålet om hvordan Norge skulle styres, var et av de viktigste man måtte ta stilling til. Skulle Norge ha konge eller president? Dette spørsmålet var så viktig at folket ble spurt i en folkeavstemning. På nettstedene kan du finne argumenter for begge sidene
 2. Monarki eller republikk, hva er forskjellen? INNSIKT Med ujevne mellomrom dukker det opp en slags monarkidebatt i Norge, ofte i kjølvannet av spesielle hendelser
 3. Folket velger monarki som styreform. I en folkeavstemning 13. november ble folket spurt om de var enig i at prins Carl av Danmark skulle bli Norges konge. I praksis var dette et spørsmål om folket ønsket monarki eller republikk som styreform. I alt 259 563 stemte for å gi prins Carl norsk kongetittel, mens 69 264 stemte imot
 4. dre demokratisk enn republikk. Rødt mener makt må gis i valg og ønsker på prinsippielt grunnlag å innføre en form for republikk istedenfor. På den måten sikrer vi at folk har innflytelse over hvem som styrer landet

På Liberaleren er vi mot monarki.Er vi av den grunn for republikk? Neida. Ikke nødvendigvis. Det skal jeg komme tilbake til. Så langt tilbake som 28.januar i år publiserte vi et åpent brev til Liberaleren, fra J. K Baltzersen - om demokrati og monarki. Han synes vi er for raljerende i vår omtale av monarkiet Fra sosialistenes spinkle ytterfløy og langt inn i det moderate Venstre var det enighet: Republikk er opplagt meget bedre enn personlig (svensk) kongemakt. Monarkiet tilhørte fortiden. Frisinn. Dagens monarki. Norge er et konstitusjonelt monarki. Det betyr at Hans Majestet Kongen er landets formelle overhode, men at hans oppgaver i hovedsak er representative og seremonielle. Den lovgivende og utøvende makt er lagt til folkevalgte organer. Når det står i Grunnloven at den utøvende makt ligger hos Kongen, betyr dette i dag Regjeringen LeserbrevDette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Venstres beslutning om å erstatte monarki med republikk på sitt landsmøte forleden, fremstilles som om partiet omsider har bestemt seg. De har bukket og skrapet for kongeslesket.

Monarki eller republikk? Allerede i 1905 var monarkiet en arkaisk og utdatert statsform. Det gir grunn til å spørre hvorfor vi fortsatt tviholder på det samme i dag Dagens monarki og kongehus er frå 1905, og har lite til felles med føregåande monarkiske statsformer i Noreg. Hovudprinsippa i republikken, folkestyre og likskap, var sentrale verdiar i Grunnlova i 1814, og har spelt ei langt viktigare og samlande rolle for norsk historie, identitet og samfunnsutvikling enn monarkiet Monarki eller republikk i 1905 Analyse av stortingsdebatten Angaaende Norges fremtidige statsform Jo Toft Brochmann Masteroppgave ved Institutt for arkeologi, konservering og histori Et monarki (fra gresk monos arkhein - «en hersker»), kongerike eller kongedømme er en styreform der en monark er statsoverhodet. Det viktigste kjennetegnet for et monarki er at statsoverhodet ikke er valgt av folket, men har arvet sin posisjon. Vanligvis har monarken sin tittel og posisjon på livstid, i motsetning til en republikk, der statslederen (presidenten) kun innehar tittelen for en. SV og noen meningsvenner fra andre partier har siden 1972 fremmet gjentatte forslag i Stortinget om å avskaffe det norske monarkiet for at vi skal bli republikk, men hver gang har de lidd solide stemmenederlag. Norge har en tusenårig tradisjon med kongedømme, representantene på Stortinget mener.

Det fantes ikke politiske partier den gangen, men det fantes ulike klubber. Disse klubbene hadde sine egne aviser, og spredte sine meninger til folket på den måten. Det var to hovedretninger. Det var de som ville ha et konstitusjonelt monarki, altså beholde kongen, og de som ville at Frankrike skulle være en republikk, altså fjerne kongen Det finnes mange statsformer, to av dem er monarki og republikk. Under dem igjen finner vi statsoverhodene, monarken og presidenten. Førstnevnte med arverett, og den andre med stemmerett. Noen med større makt enn andre.. Og noen er bare et pent fjes. Men for at en statsform skal avskaffes, må man selvfølgelig se på alternativene En tat der den øverte makten holde av folket i denne najonen, og de velger repreentanter, om ender med å danne myndigheter med en valgt preident i tedet for en monark. En tat der den øverte makten ligger ho monarken, hovedakelig om en konge og herker det tedet han har myndighet til å velge oldter av ine forkjellige og foreta valg baert på peronlig intuijon har betydningen av monarki. Republikken er en form for regjering hvor folket eller deres valgte representanter har den øverste makt. En republikk og et monarki er to forskjellige regjeringsformer. Mens monarkier var normen en gang i gang, har dette endret seg over tid. I dag er den mest foretrukne regjeringen rundt om i verden republikker og demokratier

Republikk - Wikipedi

Mykje usaklegheit i kommentarfelta, men overraskande mange som er for monarkiet slik eg tolka det. Eg personleg er einig med Venstre i denne saka, då eg meiner makt ikkje skal gå i arv eller vera tufta på tradisjonar. Kva meiner dykk? Hadde ikkje republikk kledd eit meir og meir liberalt Noreg Monarki eller republikk, det var også spørsmålet for hundre år siden. Dagens debatt virker allikevel mindre reell. Det kan ha mange årsaker. Nordmenn flest er ikke levende opptatt av konstitusjonen. Enda så viktig den er for rettsstaten, folkestyret og monarkiet, er det ikke konstitusjonen som er nordmannens nasjonale speil Ble inspirert av innlegg om Mette Marits graviditet. Mulig det har vært diskutert før..... Men bare for moro skyld... Syns du det er greit med monarki og kongefamilie, eller syns du vi bør avskaffe det gamle systemet og opprette republikk med president I den tid var det Christian Michelsen og Jørgen Løvland som var de store politiske figurene i Norge, og disse kjempet hardt for å innføre monarkiet. - Norge blir republikk

Monarki eller republikk? - NRK Kultur og underholdnin

Republikk (fra latin: res publica, «stat», egentlig «offentlig sak») er en statsform for regjering hvor makten er gitt til valgte individer for en begrenset periode og som representerer velgerne og styrer i henhold til lovverket. I moderne tid er definisjonen av en republikk vanligvis begrenset til en regjering som utelukker en monark. Statslederen er direkte eller indirekte valgt, eller. Hva som er viktigst for deg får være din sak, så lenge du er sammen med oss mot monarkiet og så lenge vi kan redigere foreningens offisielle standpunkt. Vårt arbeid: Foreningen Norge som republikk! møtes med jevne mellomrom i Oslo for å avholde styre- og arbeidsmøter

Styringsform og styringsorganer presentasjon bm

Monarki vs Republikk

Republikk/Monarki Lyrics: Baby rop (wow!) hvis du vet en metode / Som gjør at han kan bli vårt neste statsoverhode / (wow, wow, wow, WOW) / Folk spør en MC, de spør en gangsta G / Om vi skal. Det finnes andre argumenter for monarki - stabilitet og nasjonal identitet vil være to av dem - men det er ikke til å komme utenom at arvelig makt, og arvelige privilegier, er tvilsomme innslag i en moderne stat.. Tiden er inne for en styrt overgang til republikk, men først for en ærlig og grundig debatt Kryssordhjelp - Land, nasjon, område, stat, øystat, republikk, monarki og mye mer for å løse kryssord Norges største kryssordhjelper-app med millioner av ord. Du kan velge om du vil søke i Alle kategorier eller du kan velge ett eller flere søkeområder fra menyen under

Forskjellen mellom republikk og monarki – Studieweb

Innhold: Innhold: Forskjell mellom republikk og monarki; Sammenligningstabell; Hva er republikk? Hva er monarki? Viktige forskjeller; En stat der den øverste makten holdes av individene i det landet og de velger representantene, som ender opp med å danne en regjering med en valgt president i stedet for en monark Dette er stortingspolitikerne som vil avsette kongen. I dag stemte hele 28 representanter - fra både Ap, SV, Venstre, Sp og til og med Høyre - for å erstatte monarkiet med republikk Forslaget ble for første gang fremmet av samme parti tilbake i 1972. Alle de tolv gangene partiet har foreslått å forkaste monarkiet har de blitt nedstemt. Frem til 2013 var SV alene om å ønske om å innføre republikk, men for tre år siden var også fire representanter fra Arbeiderpartiet med på forslaget

Folkestyre i Norge | THM blogging

KOMMENTAR: Det stemmer at mange av de nasjonale opprørene har fellestrekk. Men erfaringene har vært forskjellige fra stat til stat. Arabiske republikker og monarkier har opplevd 2011 svært forskjellig. Mens det i republikkene har vært revolusjonære bevegelser som har forsøkt å velte regimene, har monarkiene prøvd flere strategier for å forhindre revolusjonære handlinger Monarkiet står idag sterkt i Norge og jevnlige meningsmålinger viser at det er omkring 75 prosent støtte til monarkiet som statsform. Den samme støtten gjenspeiles i Stortinget. Ved avstemningen om monarkiet som statsform i januar 2019 var det 36 representanter som stemte for republikk Republikk eller monarki? Forfatningsspørsmålet i 1905 Roy Andersen roya@online.no det var det samme i republikker og kongedømmer. Det er ikke mer kongerne som reformkræverne vil til livs, men kapitalister og arbeidsherrer, og disse, ved de, er sandelig ikke mindre mægtige i Ma På Liberaleren er vi mot monarki. Er vi av den grunn for republikk

Monarki vs republikk - Politikk - Norsk - VG Nett Debat

Ordet republikk kjem frå uttrykket res publica på latin.Det betyr noko slikt som «samfunnssaker». Ein republikk er eit styresett der statsoverhovudet på ein eller annan måte er valt av folket, i motsetning til eit monarki, der det å vere statsoverhovud, altså staten sin formelt øvste leiar, er eit verv som går i arv.Det fanst republikkar alt i antikken, både bystaten Athen og. Hovedforskjell : Monarki er en form for regjering regjert av en konge, dronning eller keiser. Republikken er en form for regjering hvor folket eller deres valgte representanter har den øverste makt. En republikk og et monarki er to forskjellige regjeringsformer. Mens monarkier var normen en gang i gang, har dette endret seg over tid Dagens monarki skal erstattes av en republikk, der Stortinget velger president. SV; Monarkiet er en foreldet statsform. I et demokrati kan ikke viktige samfunnsposisjoner gå i arv. SV vil derfor avskaffe monarkiet og innføre republikk som styringsform i Norge

Et monarki (fra gresk monos arkhein - «en hersker»), kongerike eller kongedømme er en styreform der en monark er statsoverhodet.Det viktigste kjennetegnet for et monarki er at statsoverhodet ikke er valgt, men har arvet sin posisjon. Vanligvis har monarken sin tittel og posisjon på livstid, i motsetning til en republikk, hvor statslederen (presidenten) kun innehar tittelen for en bestemt. Jeg synes kongefamilien gjør en ok innsats for fedrelandet, men er det ikke på tide å modernisere demokratiet Mai, og å spise middag med Bo.. Monarki vs republikk NYTT TEMA. Innlegg: 18755. alseboy. Til slutt kom jeg fram til at hadde det ikke vært monarki i norge hadde jeg vært tvunget til å sverge lydighet til Bondevik(!!!), for da hadde jo han sannsynligvis vært president og øverste leder av forsvaret Monarkiet Det fins 1- Valgmonarki (som var vanlig i tidligere tider) og 2 - Arvelig monarki (som kom senere) Norge er siden 1814 et innskrenket, konstitusjonelt og arvelig monarki. REPUBLIKK. kommer av latin res publica og betyr folkesak. Det er en styreform hvor statsoverhodet ikke er en monark (keiser, fyrste eller konge) Flere og flere gir dessverre blanke i hele kongehuset. Men heldigvis ønsker fortsatt åtte av ti nordmenn kongehuset. Så lenge de fleste er fornøyd med tingenes tilstand, og så lenge tronfølgerne vil ta tronen og oppfører seg, vil det norske monarkiet bestå. Og godt er det. Alternativet er selvsagt republikk. Men hva slags republikk

Vi fant 233 synonymer til REPUBLIKK. republikk består av 3 vokaler og 6 konsonanter. Få kryssordhjelp med kryssordkjempen — Jeg synes det er oppsiktsvekkende at Tajik vil ha republikk. Vi har lange og sterke tradisjoner for monarki i Norge, og jeg er stolt over de verdiene og tradisjonene kongefamilien representerer. De har vært flinke til å modernisere seg, og viser stor åpenhet, sier hun. Vil ha avstemming om innvandring ogs

Kong Harald får fortsette som konge Stortingsflertallet ser fortsatt ingen grunn til å endre Norges styreform fra monarki til republikk, men 36 representanter stemte i år for å avvikle monarkiet Republikk er 9 bokstaver langt og inneholder 3 vokaler og 6 konsonanter. For info som ikke er relatert til kryssord, så kan du slå opp republikk i ordboka.. Relaterte oppslagsord egnet for kryssord: Land, stat, republikk i europa, republikk i asia, republikk i Afrika, republikk i mellom-amerika, republikk i oseani

Monarki og Republikk.To gode artikler om de to forskjellige styreformene. En av de store Ulempene med monarki er at overhodet sitter ut hele livet sit og er ikke folkevalgt, dette betyr at personene på toppen av et monarki er født i en lederposisjon som de egentlig ikke fortjener og som de ikke har arbeidet for å oppnå Folket velger monarki som styreform I 2016 stemte 28 - fra både Ap, SV, Venstre, Sp og til og med Høyre - for å erstatte monarkiet med republikk. Av de 36 representantene som tirsdag stemte for å avsette kongen, kommer 14.

Monarki, anarki, oligarki, republikk og demokrati er få av de politiske systemene som blir observert globalt. Av alle disse er demokrati og republikk de mest vedtatte systemene over hele verden. Begge disse systemene er ofte vanskelig å skille på grunn av de mange likhetene de har republikk. Aldri jobber motstanderne av monarki i sterkere motvind enn når et kongelig bryllup er på gang. Vi bør applaudere at vi har toppolitikere som Hadia Tajik, Personvern og cookies. Avisa Nordland er en del av Amedia, og vi er ansvarlig for dine data Stortinget vedtok forslaget og 12 og 13 nov. gikk folk til urnene, 259563 stemte for Kongedømme og 69264 for republikk. Kvinner hadde ikke stemmerett. Tilhengere av republikk mente at monarkiet ikke kunne harmonisere med grunnprinsippene i et demokrati Overgangen fra Franco-diktatur til konstitusjonelt monarki i Spania har alltid vært omstridt. Hvorfor ble monarkiet valgt fremfor republikk? I 2017 avslørte den spanske tv-kanalen La Sexta at en folkeavstemning om spørsmålet bevisst ble unngått fordi hemmelige meningsmålinger viste at monarkiet ville ha tapt. Avsløringen som kom 40 år etter at reformarbeidet startet og et viktig spor.

Monarki og demokrati Skal debatt om statsformen gi mening, Av de politiske partiene er det ingen andre enn SV som har overgang til republikk på programmet, og det har hatt en overordentlig viktig funksjon som samlende nasjonalt symbol i krisetider Filip 5. kom til makten i år 1700, og maktskiftet den gang markerte en ny tid for Spania: Huset Bourbon inntok den spanske tronen, etter at Habsburg-monarkiet praktisk talt hadde «råtnet på rot» Stortingsflertallet ser fortsatt ingen grunn til å endre Norges styreform fra monarki til republikk, men 36 representanter stemte i år for å avvikle monarkiet Ap-representanter vil ha republikk. Tirsdag behandler Stortinget et forslag om å avskaffe monarkiet i Norge og innføre republikk. Fire Ap-representanter står bak forslaget

Bør Norge ha Republikk eller Monarki? - Politikk og

Forskjellen mellom republikk og monarki er ikke stor i vestlige land i dag knusp3r. 522 10. 26. januar 2004. Feil, det ofisielle statsoverhodet er folkevalgt i en republikk. I et monarki går monark - tittelen i arv. Dette er en stor forskjell Helt siden Norge ble forent til et rike i år 900, har landet vært et monarki. Den gangen het det at kongen var valgt av Gud og følgelig var ufeilbarlig. Kongen satt som fullmektig og var hevet over alle andre i så og si alle beslutninger for landet. Jeg har ingenting personlig i mot noe Monarki eller republikk? La pengene som går til Kongehuset bli til støtte for arbeidsplasser for funksjonshemmede. La stortingspresidenten bli president

Monarkiet - Det norske kongehu

monarki - Store norske leksiko

Den første franske republikk - Wikipedi

 1. Det er spørsmålet Kjetil Bragli Alstadheim stiller i sin ferske bok «Republikken Norge. Om hvorfor vi fortsatt har konge - og hva vi kan få i stedet». Spørsmålet forsøker Alstadheim bare delvis å besvare. I en stedet karikerer han argumentene for monarkiet, og raljerer mot karikaturene
 2. Det hevdes ofte, også av ledende politikere, at folket valgte monarki framfor republikk. Men Alstadheim påpeker at folket i 1905 bare skulle svare ja eller nei til prins Carl som konge. Det er ikke riktig at folket ved folkeavstemning har valgt styreform
 3. Som konge i et monarki har Kong Harald en rolle når Stortinget åpnes, her med dronning Sonja (som ikke har noen slik rolle) og kronprins Haakon ved sin side. Haakon skal etterfølge sin far som statsoverhode, men helst børe monarkiet avvikles. Men utvikling mot republikken Norge vil og bør ta tid. Foto: Terje Pedersen, Scanpi
 4. Det hang dels sammen med Norges forhold til utlandet og dels med behovet for samhold og lavt konfliktnivå innenriks. Europeisk bekymring. Utenfor Norge ble 7. juni-beslutningen om unionsoppløsning oppfattet som en revolusjon. Mange steder ble det tatt for gitt at Norge ville avskaffe monarkiet og bli en ny republikk i Europa
 5. Norge er et monarki. Det betyr at vi har en konge eller en dronning som øverste statsoverhode. I Norge har vi en konge. Han heter Harald 5. og er gift med dronning Sonja. Sammen har de to barn, prinsesse Märtha Louise og kronprins Haakon Magnus. Kronprins Haakon Magnus skal arve kongetittelen etter sin far

Fakta - Norge som republikk

 1. Monarki kjem frå gresk, og betyr eine-styre, det vil seie at éin monark styrer over eit land.. Monarken har i dei fleste land hatt titlar som konge, dronning, keisar, eller keisarinne.Monarkar har i praksis sjeldan styrt aleine, men delt makta si med adelen, sine eigne embetsmenn eller ei folkevald nasjonalforsamling.. I Danmark-Noreg var kongen i prinsippet eineveldig frå 1660 til 1814
 2. Debatt: Monarki eller republikk? Artikkeltags. Leserbrev; Av Frode I. Ingvaldsen, Gjøvik. Publisert: 22. mai 2001, kl. 11:13 Sist oppdatert: 30. november 2002, kl. 04:34. Artikkelen er over 19 år gammel Skal vi fortsatt ha noen å Bli med og debatter!.
 3. Republikken refererer til staten der den ultimate makten ligger i folks hender og deres valgte representanter. Her blir representanter valgt av folket til å stemme på vegne av dem. Denne artikkelen utdrag kaster lys på forskjellene mellom demokrati og republikk, ta en lesning
 4. Monarki eller republikk? Samfunn, etikk og politikk. Du må være registrert og logget inn for å kunne legge ut innlegg på freak.n
 5. Informasjonskapsler og personvern. Dagens Næringsliv er ansvarlig for dataene du oppgir og dataene vi samler om dine besøk på DN.no.Vi bruker informasjonskapsler og dine data til å analysere og forbedre tjenestene, og til å tilpasse annonser og deler av innholdet du ser og bruker
 6. st, en overgang til republikk vil være det naturlige sluttpunktet på den demokratiseringen som startet i 1814, og som var sluttført da Stortinget fratok Kongen, ved unionsoppløsningen, de siste restene av formell makt

SVAR: Hei! Monarki betyr konge- eller fyrstedømme. Du kan lese mer for eksempel på Bokmålsordboka. Hilsen redaksjonen, ung.n Kanskje en av vanskelighetene med å definere disse to ordene-demokrati og republikk-stammer fra det faktum at mange anser dem å være synonymer, som de ikke. De er ikke mer like enn et eple og en banan, og likevel er de ofte brukes om hverandre. Forskjellen mellom en republikk og demokrati ligger i den ultimate kilden til offisiell makt Norge som republikk. 1 807 liker dette · 2 snakker om dette. Norge som republikk Romerriket la grunnlagt for det moderne demokratiet, både når det gjelder inndelingen av regjerningen, men også når det kommer til navnigivning av ulike organer og stillinger i parmalentet. Innføringen av demograti hadde også en medvirkende faktor i overgangen mellom monarki og republikk Definisjon av monarki i Online Dictionary. Betydningen av monarki. Norsk oversettelse av monarki. Oversettelser av monarki. monarki synonymer, monarki antonymer. Informasjon om monarki i gratis engelsk online ordbok og leksikon. substantiv nøytrum 1. styreform med konge el. dronning som øverste representant for staten monarki eller republikk 2. stat som har monarki Norge er et monarki

Hva er forskjellene mellom en republikk og et monarki

Monarki eller republikk i 1905 - Analyse av stortingsdebatten Angaaende Norges fremtidige statsform Brochmann, Jo Toft. Master thesis. View/ Open. Monarki-eller-republikk-i-1905.pdf (1.436Mb) Year 2014. 30 og 31. oktober 1905 Definisjon av republikk i Online Dictionary. Betydningen av republikk. Norsk oversettelse av republikk. Oversettelser av republikk. republikk synonymer, republikk antonymer. Informasjon om republikk i gratis engelsk online ordbok og leksikon. substantiv maskulin stat/statsform der statsoverhodet velges for et gitt tidsrom republikk eller monarki Den dominikanske republikk har gjennomgått flere perioder med diktaturlignende regimer. I dag er fattigdom utbredt, og de sosiale skillene i landet er store. Turistnæringen er i sterk vekst, og en viktig inntektskilde for landet Det har vært avstemning på Stortinget i dag for å avskaffe landets utdaterte monarki. Dessverre ble forslaget om overgang til republikk igjen nedstemt, men det er gledelig å se at det nå bare er i de aller mest konservative partiene (Sp og Krf) at det ikke finnes republikanere som tør å komme ut av skapet. På Oslo-benken er nå 9 av 19 for republikk, mens Sør-Trøndelag har et. Del 1: Monarki eller republikk . Del 2: Demokrati . Del 3: Stortinget . Til hver del finnes en film og flere arbeidsark som kan skrives ut. Du kan selv velge om du vil bruke alt eller deler av opplegget. Vi anbefaler særlig arbeidsark 9: Valg i klassen. Lykke til med arbeidet

Monarki eller republikk? Porta

Stortingsrepresentanter fra fem ulike partier stiller seg bak et grunnlovsforslag om å avvikle monarkiet i Norge. msn nyheter. Folkevalgte fra både høyre og venstre vil ha republikk NTB. 30. Monarkiet er en anakronistisk, meningsløs, patetisk og tullete statsform som tilhører historias skraphaug. Norge må snarest mulig omgjøres til en sekulær republikk gjennom avskaffing av monarkiet og statskirka. Hva slags republikk er det jeg snakker om? Vel, det holder å avskaffe monarkiet Norge som republikk. 1 797 liker dette · 72 snakker om dette. Norge som republikk Vi har lange og sterke tradisjoner for monarki i Norge, og jeg er stolt over de verdiene og tradisjonene kongefamilien representerer. De har vært flinke til å modernisere seg, og viser stor åpenhet, sier hun. Samtidig som folkeavstemningen om monarkiet, ønsker også Oslo Frp en avstemning om innvandringspolitikk

Monarki Hva betyr Monarki? Monarki betyr; Publisert av Stein den 1. april 2014 under Fremmedord. Et monarki (fra gresk monos arkhein, «en hersker»), kongerike eller kongedømme er en styreform der en monark er statsoverhodet.Det viktigste kjennetegnet for et monarki er at statsoverhodet ikke er valgt av folket, men har arvet sin posisjon Monarkisme og Monarki · Se mer » Republikk. Allegori for republikken, maleri av Honoré Daumier, 1848. Republikk (fra latin: res publica, «stat», egentlig «offentlig sak») er en statsform for regjering hvor makten er gitt til valgte individer for en begrenset periode og som representerer velgerne, Merriam-Webster. Ny!! Saken: Fire av ti stortingsrepresentanter vil avskaffe monarkiet og ha republikk i Norge. Jeg er nok ikke enige med dem. Jeg hørte på NRK Alltid Nyheter her forleden at 40 prosent av stortingsrepresentantene er lut lei at Norge skal ha en konge som overhode og vil innføre republikk.Hvis de får det som de vil blir det altså president i Norge. Jeg har fulgt litt med på debatten og dette.

Monarki eller republikk, hva er forskjellen? - smp

Metode analysering
 • Six pack abs.
 • Vikingposten costa del sol.
 • Create powerpoint template from existing presentation.
 • Papirfly tegninger.
 • Der er en lykke i livet.
 • Studentleilighet tromsø.
 • Plantegninger hus.
 • Monsterroller kaufen.
 • Mädler zwickau preise.
 • Sprüche gegen mobbing am arbeitsplatz.
 • Gi noen eksempler på spesialiserte celler.
 • Tabak hannover.
 • E postadresse.
 • Videoredigeringsprogram på svenska.
 • Zeughaus rüstung.
 • Outlander bok 7.
 • Ekstingvere definisjon.
 • Unfall a565 ferrari.
 • Silvester hamm 2017.
 • Sea crustaceans.
 • Saga hotel oslo central.
 • Iris fotografie münster.
 • Hvitoljet parkett.
 • Kjøkkenhåndtak nettbutikk.
 • Takfornying as.
 • Mummi glass.
 • Twitter novelle.
 • Japans høyeste bygning.
 • Ems center papenburg öffnungszeiten.
 • West highland white.
 • Cecilie skog gravid grønland.
 • Kroppen 2 trinn.
 • Vegloven § 32.
 • White frame instagram.
 • Hvor kjøpe lothepils.
 • Tottenham hotspur 2016 17.
 • Passivitet avtalerett.
 • Mirna.
 • Moringa samen wikipedia.
 • Clubs hannover ab 16.
 • Øyemaske kjølende.