Home

Hva er bystyre

Kommunestyret er det øverste politiske styreorgan i Norges kommuner, og velges i direkte valg for fire år om gangen i det som kalles kommunestyre- og fylkestingsvalg. Det holdes to år etter stortingsvalget. Bystyre brukes gjerne som navn på kommunestyret i bykommuner. Bystyret er Oslo kommunes øverste myndighet. Bystyret bestemmer hovedlinjene i utviklingen av byen og kommunens tjenester. Marianne Borgen (SV) er or.. Bergen bystyre er kommunestyret i Bergen, og kommunens øverste politiske myndighet.Det har 67 folkevalgte medlemmer og ledes av Bergens ordfører.Bystyret har et overordnet tilsynsansvar som omfatter alle sider ved kommunens virksomhet

kommunestyre - Store norske leksiko

Hovedorganet for en tysk kommune kalles ofte for Gemeinderat, etter Gemeinde som er det tyske ordet for kommune.. Da Tyskland er delt i flere (16) delstater har forvaltningsorganet på dette nivået ulike navn. Det kan være store enheter som Abgeordnetenhaus i Berlin, Bürgerschaft (borgerskap) i Bremen og Hamburg og på mindre steder Stadtrat, Rat der Stadt eller Stadtversammlung Bystyret i Haugesund har 49 medlemmer fordelt på 8 partier. Bystyret er kommunens øverste politiske organ. Representantene er også valgt som medlemmer og varamedlemmer til et utall utvalg og komiteer. Saksdokumenter til de åpne utvalgsmøtene er utlagt til gjennomsyn på Servicesenteret og på Haugesund folkebibliotek ca. en uke før møtedato Bergen kommunes nettsted - informasjon og tjenester for innbyggerne i Berge Rollen er ikke politisk, men fylkesmannen skal være en uavhengig overvåker av at lover og regler følges slik de skal. Samtidig skal fylkesmannen tale fylkets sak i departementene. Fylkesmannen har ansatte som overvåker samfunnsområder som beredskap, sosial og helse, landbruk og skogbruk, areal, miljøvern, forurensing, barnehage og utdanning og kommuneøkonomi

Bystyret - Politikk - Oslo kommun

Representanter i Oslo bystyre Bystyret har 59 representanter og 89 vararepresentanter. Her finner du representantene, hvilket parti de tilhører og hvilke verv de har Det er ikkje utelukka at ein kan unnlate å oppgi ein fordelingsnøkkel på førehand. Dette kan vere tilfellet for eksempel der ei fagleg vurdering i det konkrete tilfellet blir lagd til grunn for kva for ei av dei alternative ytingane som skal leverast i det konkrete tilfellet Bergen og Oslo skiller seg fra resten av landet med byråd og bystyre. I videoen forsøker ABC Nyheter å forklare hva byparlamentarisme er, og hva som er forskjellen på byråd og bystyre. Video/redigering: Marte Pritzlaff Njerv Hvordan er det å være ung, hva trenger unge og ønsket om å gi de unge en sjanse til å lære noe om hvordan få innflytelse på egen situasjon gjennom politisk arbeid. Innmelding av medlemmer til Ungdommens bystyre. Medlemmer i Ungdommens bystyre. Mer om Ungdommens bystyre

Folk er vant med bystyre. Det må veie tungt, uansett hva som måtte være det teoretisk ideelle. Og uten ting på lokalt nivå får vi en språklig sett enbeint lokal parallell til en tobeint nasjonal modell. Ordet byråd i den moderne betydningen er riktignok yngre og mindre innarbeidet enn styre-ordene er på sin side Kommunestyret er en kommunes høyeste styreorgan, og består av minst 11 og høyst 85 medlemmer i forhold til kommunens folketall, og velges i direkte valg for 4 år om gangen i det som kalles kommunestyre og fylkestingsvalg.Det holdes to år etter stortingsvalget.. Du kan søke litt mer, så finner du mye informasjon om temaet :) Se også ung.no/valg Et så uoversiktlig bystyre er ikke bra for demokratiet. Velgerne bør kunne stole på at de representantene de velger inn, forholder seg til det programmet og partiet de er innvalgt for. Det er heller ikke bra for styringen av kommunen. Onsdag ble forslaget til budsjett for 2021 lagt fram. Det er på rundt åtte milliarder kroner

De to byene fordeler makten mellom et byråd og et bystyre, som har ulike oppgaver i den offentlige forvaltningen. I videoen øverst i artikkelen forsøker ABC Nyheter å forklare hva byparlamentarisme er, og hva som er forskjellen på byråd og bystyre. Les mer om kommunevalget 2019: Mange fylker taper listetopper i de nye regionen I Stortinget er det mulig for enkeltrepresentanter å stille såkalte dokument 8 forslag. I Trondheim bystyre vil de gi sine representanter den samme muligheten. På den måten kan også vanlige folk, via en representant, stille forslag i bystyret. Et forslag som dukker opp under et bystyremøte, kan få tre skjebner Bergen bystyre 2019-2023. Bystyret er Bergen kommunes øverste myndighet og ledes av ordfører. Bystyret består av 67 folkevalgte representanter, og i perioden 2019-2023 er 11 politiske partier representert Bergen bystyre består av 67 representanter fra 11 forskjellige partier. Ingen vet hva valgresultatet i Bergens bydeler egentlig ble. Valresultata i Vestland, «Det er nesten krise for Brann. Og i hvert fall ikke tid for tullete eksperimenter..

Bergen bystyre - Wikipedi

 1. Oslo bystyre vedtok onsdag utbygging og finansiering av Oslo storbylegevakt på Aker sykehus i sier en av de som kjenner forholdene, ifølge Wilhelmsen, som ville vite hva som er byrådets.
 2. Det har vært mye fokus på hvordan den politiske ledelsen styrer, eller ikke styrer den nye kommunen. I den forbindelse ønsker vi å fortelle innbyggerne om hvordan vi som utvalgsledere jobber og hvordan vi opplever at det er å styre en ny kommune og inn i en pågående pandemi
 3. Hovedformålet med barn- og unges kommunestyre (BUKS) er at alle barn og unge skal ha en mulighet til å si hva de er opptatt av, og hva som er viktig for dem. I tillegg vil elevene få opplæring i hvordan det lokale demokratiet fungerer. BUKS består av 2 representanter fra hver barne- og ungdomsskole i Sandnes og de har møte en gang i året
 4. Det er en by har tatt varmt imot Raftoprismottakere fra hele verden! I det vi markerer at det 70 år siden FNs menneskerettighetserklæring ble vedtatt sier Bergen tydelig ifra om at menneskerettighetene fortsatt er viktige for Bergen i verden, og verden i Bergen

Ungdommens bystyre har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder ungdom Ungdom er de som vet best hvordan det er å være ung og hva de unge ønsker. Derfor er UBs viktigste oppgave å formidle dette videre til politikerne. Møter. Møteplan for UB. For medlemmene i U Hva går pengene til i år? Årets TV-aksjon skal bekjempe plast i havet gjennom å etablere og forbedre eksisterende avfallssystemer for mer enn 900 000 mennesker. TV-aksjonsmidlene er øremerket tiltak i Indonesia, Vietnam, Filippinene og Thailand Vi i Ungdommens bystyre vil også ta del i dette. Særlig på grunn av at vi er i oljehovedstaden, hvor oljens fremtid er et sentralt spørsmål. Selv om vi er unge, er vi kompetente til å ta stilling til hva vi ønsker for vår fremtid, sier Hetty. Debatt om avvikling av olje . På møtet fredag ble en rekke forslag til klimatiltak lagt frem

Alnaelva tilbake til Middelalderparken - NRK

- Hva er det med tøybleier som skaper så sterk motstand? Torsdag skal bystyret bestemme om familier i Trondheim kan få 1000 kroner i tilskudd til innkjøp av tøybleier, I Trondheim bystyre er exit-kvoten av politikere større enn i andre store, norske byer. tirsdag 26.02 2019

Kommunestyre - Wikipedi

Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private. Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt Det er faen meg noe av det mest absurde og fordummende jeg har vært vitne til. Hysteria og panikk på øverste hylle! Siden februar er altså, i følge den offisielle statistikken, 1028 mennesker påvist smittet av dette viruset. Det er ikke mindre enn, hold dere fast, 0,0038 prosent av den samlede befolkningen i Bergen Ifølge politisk redaktør Hege Breen Bakken er det viktig å tenke som en hel kommune og ikke henge oss opp i hvordan det var før. Det er jeg helt enig i. I tillegg bør det nå være klart for de fleste at Drammen kommunes bystyre er historie.Selvfølgelig forstår jeg at det kan være sårt for både innbyggere og politikere i tidligere Drammen kommune at Drammen ikke lenger har et bystyre. Det er bystyret i Trondheim som bestemmer hva kommunen skal bruke på mesterskapet. Det var et enstemmig bystyre som søkte VM, og det var et enstemmig bystyre som i fjor skalerte ned utgiftene til hoppbakken. Slik jeg kjenner bystyret vil vi være opptatt av nøkternhet, kostnadsstyring og et verdig VM Mandal bystyre vedtar å sette i gang forprosjektet for nytt helsehus i Mandal. Forprosjektet skal ta hensyn til behovet for tjenester i nye Lindesnes. Mandal var formelt «eier» av prosjektet, men i tråd med vedtaket ble det opprettet styringsgruppe og arbeidsgruppe med representasjon fra alle 3 kommunene

Bystyret - Haugesund kommun

Reglement for Bodø bystyre § 1 Bystyrets formål og virkeområde 1.1 Bystyret er kommunens øverste organ. Bystyret skal gjennom sitt virke bidra til: Er det minste lovlige antall medlemmer i henhold til kommunelovens bestemmelser til stede, erklærer møtelederen møtet satt Thomas Dahl og Erlend Dehlin tar i sin kronikk i Adresseavisen 29. oktober opp flere viktige spørsmål og betraktninger om hva som er utfordringen blant skoleledere i Trondheim. Ett av momentene de peker på er skillet mellom styring og ledelse - to meget viktige begrep som man må forstå, både skoleeier og skoleledere

Bergen kommune - Bystyre

Oslo er landets mest folkerike kommune. Vi har hatt et Høyre/FrP-bystyre siden 1997. 12. september skal det stemmes, både på bystyret og i bydelene. Bydelene i Oslo har flere innbyggere og høyere budsjett enn mange av kommunene, så valget her er også viktig. Dette er tråden for å diskutere partie.. Vedtatt i Stavanger bystyre i møtet den 28.09.2015, sak nr.147/15 § 1. Formålet med Ungdommens bystyre Formålet med Ungdommens bystyre bygger på en erkjennelse av at det er barn og unge som vet best hvordan det er å være ung og hva man trenger. Ungdommens bystyre er et organ der ungdom har reell påvirkningsmulighet gjennom politisk arbeid Fredriksstad Blad er en del av Amedia, og vi er ansvarlig for dine data. Vi bruker cookies og dine data til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene du ser og bruker. Vil du lagre dine personverninnstillinger? Logg inn med aI

Klokken 13:00 er det bystyremøte i Kristiansund og behandlingen av Bolgneset-utbyggingen er forventet å skape stor debatt. Møtet kan du følge live her på KSU.NO. Kristiansund kommune er ansvarlig for direktesendingen, og du kan følge den i innebygget videodialog over MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Dette uttalte Senterpartiets gruppeleder, Nina Danielsen i bystyret 12. desember: «Valget av formannskap ble gjort som det ble gjort. Vi har oppfordra, gang på gang, de som stemte sånn som de gjorde, til å ha ryggrad til å si fra hva som skjedde, ordfører

Og det er det styreleder Hegland gjør. Men denne viktige saken handler ikke om hva som er best for Ibsenhuset AS. Denne saken handler om hva som er best for byen! Et Ibsenbibliotek og besøkssenter i Meierikvartalet vil åpenbart være det alternativet som er best for byen. Det er to hovedgrunner til dette: 1 Med tanke på hva Bane NOR nylig hadde forårsaket av «folkeopprør» på Hamar i akkurat samme type problematikk, var jeg undrende til hvordan de våget en ny runde i Sarpsborg. Når et bystyre tar et slikt valg, er det ikke bare de tre utpekte løsningene som er den tydelige tilbakemeldingen

Forskjellen på fylkeskommunen og Fylkesmannen

 1. Når du nå snart skal stemme inn representanter til nytt Bystyre, se på listen du velger at den er representert med noe annet enn kun «4950» bak listekandidatene, slik som noen partier er. Jeg har den siste tiden brukt en del tid utenfor bykjernen for å treffe og snakke med mennesker om hva de er opptatt av. En ting som slår meg er at vi har en jobb gjøre for å samle kommunen i enda.
 2. Oslo bystyre krever stans i sykehusprosessen. Bystyrets vedtak fører til at Oslo kommune skal be om utsettelse av sykehusplanene i Oslo, og at sykehusplanene for Gaustad settes på vent til fortsatt drift av Ullevål er tilstrekkelig utredet. Hva er reell gevinst av lungekreft-screening
 3. Et delt bystyre førte til en lang debatt om detaljreguleringsplanen for en ny ambulansestasjon ved Helsehuset i Sarpsborg. Saken har vakt stor interesse etter at Senterpartiet i planutvalget bidro til at det ble flertall for å se på andre tomtealternativer fordi planen blant annet ville føre til at den eldste delen av det gamle sykehusbygget må rives

Representanter i Oslo bystyre - Bystyret - Oslo kommun

 1. Hva er hans agenda? Cecilie Lyngby, FNBs frontfigur i Oslo og bystyrerepresentant for partiet, sier hun er lei på vegne av velgerne. - Danny har jobbet i 20 år med å komme seg inn i politikken på den ene eller andre måten. Han har vært medlem i Venstre, Senterpartiet og Frp i tillegg til FNB
 2. Ungdommens Bystyre Trondheim, Trondheim, Norway. 1,3 k liker dette. Ungdommens Bystyre i Trondheim (UB) en partipolitisk uavhengig høringsinstans i Trondheim kommune, bestående av ungdom i alderen 13..
 3. Heldigvis er det tak i Bergen bystyre! » Samfunn og verden » Koronavirus; Vil du være med på bakrommet? Logg inn for å følge dette . Les deg opp på hva eksponentiell vekst er. Anonymkode: 600d4...3dd. Har lest meg opp på det men det henger ikke på greip, fordi det slår ikke ti
 4. oritetsspråklige ofte blir valgt bort, av både etnisk norske og ressurssterke
 5. Det er viktig at et enstemmig bystyre står bak bypakken. Vi kan trenge den tilliten, sa Aurdal, som også lovet at hun etter bystyremøtet vil jobbe for det som flertallet vedtar
 6. Jeg ønsker større profilering der ungdommens bystyre skal være mer i avisene, og ungdommen skal vite hvem vi er og hva vi gjør. Det er utrolig viktig for god medvirkning. Vi skal også få til et godt samarbeid med ungdom i Finnøy og Rennesøy for å sikre god medvirkning i planlegging av ny kommune og for å få et godt og rettferdig organ i den nye kommunen
Er uværet en god mulighet til å invitere på «Netflix

Rammeavtalar Anskaffelser

ABC forklarer: Dette er forskjellen på et byråd og et bystyre

Fordelingen av de 53 plassene i bystyret er ferdig. Her er listen Nå er det kommet et konkret forslag på bordet om at øverste valgte politiske organ skal være Risør kommunestyre og ikke Risør bystyre. Tekst: Tore Myrberg. Det er Andrew Windtwood og partiet Rødt som ber ordføreren ta forslaget opp i bystyret for behandling Er frivillig arbeid løsningen på framtidas velferdsutfordringer? Politikere har store ambisjoner på frivillighetens vegne. Oslo bystyre satte nylig som mål at ideelle organisasjoner skal overta 25 prosent av oppgavene i helse- og velferdssektoren Velkommen til tekstlive fra temamøte om sjukehus i Kristiansund bystyre onsdag kl. 15. Rbnett strømmer også møtet direkte via kommune-tv

Politikk i Trondheim - Trondheim kommun

Bergensavisen - Innbyggernes trygghet må gå foran«Hva som mangler i tilbudet til aldersgruppa fra 18 til 28

Byregjering - Språkråde

 1. Personopplysninger er alle opplysninger og vurderinger som kan knyttes til deg som enkeltperson. Typiske personopplysninger er navn, adresse, telefonnummer, e-post og fødselsnummer.Et bilde regnes som en personopplysning dersom personer kan gjenkjennes, og lydopptak kan være personopplysninger selv om ingen navn blir nevnt i innspillingen
 2. Bystyrets sekretariats informasjonsavdeling skulle fortelle om det mer praktiske caset @Oslobystyre i innlegget «Et kvitrende bystyre». Undertegnede er kommunikasjonsrådgiver i Bystyrets sekretariat, Oslo kommune. Dette blogginnlegget er en bearbeidet versjon av presentasjonen 14. oktober. Se powerpointen på slideshare
 3. Åpningstider telefon og chat er mandag-onsdag kl. 08-16, torsdag kl. 08-17 og fredag kl. 08-15. Ring telefon 32 04 00 00. Snakk med oss på nett - klikk på snakkebobla nederst til høyre på sida
 4. Færder er en øykommune i Vestfold og Telemark fylke. Kommunen er kjent for sin vakre skjærgård, og en stor del av skjærgården mot Oslofjorden ligger innenfor Færder nasjonalpark. Omtrent 650 øyer og holmer hører til kommunen; de fleste av disse er ubebodde
 5. Rushtid er mandag til fredag kl. 06:30 - 09:00 og 14:30 - 16:30. Takster: (inkluderer takster for nullutslipjøretøy med oppstart 06.04.19) Takstgruppe 1: Kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3500 kg, samt kjøretøy i kjøretøykategori M1 med elektronisk brikke og gyldig avtale
 6. 09.11.2020 Fire nye smittede. Skien kommune fikk mandag melding om at fire personer har testet positivt for Covid-19
 7. Ungdommens Bystyre Arendal. 382 likes. Her vil du bli oppdatert på hva Ungdommens Bystyret i Arendal er opptatt av
Bystyret - Fredrikstad kommune

Hva er et kommunestyre? - Ung

«La oss bygge boliger som stimulerer sansene» Mennesker med demenssykdom er kanskje den aller svakeste gruppen av svake eldre, og de har krav på at vi gjør alt hva vi kan for å hjelpe dem Ukas student Ukas student sitter i Oslo bystyre Khamshajiny Gunaratnam (25 år) er både politiker i Oslo bystyre og deltidsstudent ved universitetet i Oslo - når hun får tid. Ukas student Ingelin har toppkarakterer i alle fag Hun har blitt kåret til årets student ved BI i Bergen, samtidig som hun har tre deltidsjobber

Et kaotisk bystyre

Hva er interpellasjon og hva er reglene? Hvordan stiller man spørsmål og hva kan man forvente når man spør? Hvordan får man opp en sak? 14.00 Kort pause 14.10 Politisk handlingsrom i møte med administrasjonen Innlegg om formelle rammer, ny kommunelov og «Vekslingsfeltet» Forvaltningsnivåene -hva og hvorfor? 14.40 Rollene. HVA VIL VI MED SLUPPEN ? Anne Torres Mollan, byplankontoret, presentasjon i Ungdommens Bystyre 27.august 201 er av prinsipiell betydning. Myndighet som bystyre, formannskap eller annet folkevalgt organ vil legge til administrasjonen, skal delegeres til rådmannen. Hvis ikke annet er bestemt, kan rådmannen videredelegere myndigheten til sine underordnede. Disse utøver da myndigheten på rådmannens vegne og ansvar Hva er Østlandssamarbeidet? Østlandssamarbeidet er et politisk samarbeid mellom Oslo kommune, Viken fylkeskommune, Innlandet fylkeskommune og Vestfold og Telemark fylkeskommune. Samarbeidet skal bidra til å utvikle Østlandet som en bærekraftig og konkurransedyktig region i Europa med en regional balansert utvikling i landsdelen. Østlandssamarbeidet (eng. Eastern Norway County Network.

bredeHan vil at fylkene igjen skal drive sykehusene

Hva jeg skal mene om Borchs karakteristikk av meg personlig føyer seg inn i det jeg leser daglig på facebooksiden til BBM. Det er en godkjent KVU, og det er nå på bakgrunn av innspill og mulighetsvurderingen, Et bystyre som ikke styrer. LES OGSÅ: Om Moss bystyres relevanse Et nytt bystyre klart for innsats Saker som omhandler bosetting, næringsutvikling, samferdsel, natur og miljø er stikkord for hva vi skal engasjere oss i Hva gjør jeg hvis jeg ikke får lyd? Se gjennom alle punktene ovenfor, og sjekk følgende: * Se til at høyttalerne eller hodetelefonene er riktig tilkoblet. Dette kan testes ved å forsøke en annen lydkilde, eks. en cd-plate eller en mp3 fi Vi er glade for å tilhøre et bystyre hvor partiene er enige om at hatkriminalitet mot LHBT-personer må bekjempes og som synes mangfold er en styrke. I Oslo skal ulike mennesker ha like muligheter til å leve forskjellige liv. Kampen for rettigheter er kommet langt i Norge, men mange har fremdeles fordommer mot LHBT-personer

Når noen blir mobbet på nettet er det ikke alltid at vedkommende forstår det selv engang. Det er ikke lett å bli mobbet, og når det er digitalt er det heller ikke så lett å finne ut av at noen andre blir det. Mange ganger er det slik at kun eieren av, for eksempel facebook profilen, kan se hva som blir sendt til den Hva er rushtidsavgift og hvorfor innførte Oslo det? Rushtidsavgift betyr at det er dyrere å passere bomstasjoner i tidsrommet mellom klokken 06.30-09.00 og 15.00-17.00. (Gjelder ikke på helgedager, offisielle fridager eller i juli). Formålet er mindre biltrafikk og mindre bilkøer i rushet Digitale ferdigheter er én av fem grunnleggende ferdigheter i Kunnskapsløftet som elevene skal tilegne seg og de fleste er enige om at dette er viktig. Den digitale verden byr på mange muligheter også i skolen som vitaliserings- og simuleringsteknologi, programmeringsfag i tillegg til at nettet er en utrolig kilde til stoff som kan hentes på ulike plattformer

Tora Kildehaug (16) fra St Paul er byens nye ordfører. Hun skal lede det nye Ungdommens bystyre dette året. - Jeg skal gjøre Ungdommens bystyre enda mer kjent og tydelig, sier Tora, og sier hun er mest engasjert i skole- og miljøsaker. - Men hvilke saker dette Ungdommens bystyre skal jobbe mest med, må vi se an etterhvert Det er givende fordi gjestene er så takknemlige og nysgjerrige på historiene vi forteller. Ikke minst er det givende fordi vi mener at dette er bærekraftig. Oslo bystyre innfører kjøttfri skolemat og ønsker at kjøttforbruket i alle kommunens institusjoner skal halveres i løpet av de neste fire årene

Felles for alle partier er selvfølgelig også at de ønsker et trygt og godt samfunn, men de er uenige om hvordan man best oppnår det. Partiprogram og landsmøte. Partiene består av personer som har ganske likt syn i politiske spørsmål. Likevel må partiets medlemmer ofte diskutere mye for å bli enige om hva partiet skal mene om ulike saker Det er altså mot denne bakgrunnen at adm. dir. Øyvind Bakke i helseforetaket og prosjektleder for DMS, Joakim Varvin, skal informere om status for SNR og hva som skjer framover. Tagger: Sjukehu

Fredriksstad Blad - Gjorde endringer til siste slutt – nå

Ungdommens bystyre på Ung.no. Ungdommens bystyre på Twitter. Ungdommens bystyre på Instagram. Bergen kommune: Hva er Ungdommens bystyre? Bergen kommune: Ungdommens bystyre 2017 på plass. Fanaposten: Tora inviterte seg selv til ordførerens kontor. Bergens Tidende: Bergen 2030 uten ungdom? BT Junior: Bruk disse, folkens! BT Junior: Her er. Mange innser etter hvert at den framlagte strukturmodell er mindre gjennomtenkt og at den verken er langsiktig eller helhetlig. Som folkevalgt skal man ta på alvor de ulike syn som framkommer; politikere har en ombudsrolle som forplikter og jeg har tillit til at Skien bystyre ønsker å etterleve den forpliktelsen BPA-gjennomslag i Bergen bystyre Brukerstyrt personlig assistanse skal fungere som et likestillings- og frigjøringsverktøy, slår Bergen bystyre enstemmig fast. - En svært viktig seier, men kampen er på ingen måte over, sier leder i Handikapforbundet i Bergen, Guri Anne Nesdal Egge Ordfører Arne-Christian Mohn (født 17. juni 1959) er lokalpolitiker for Arbeiderpartiet. Han ble valgt inn som ordfører i Haugesund kommune den 14. oktober 2015. Han har vært fast medlem av Haugesund bystyre siden 2004, og var Arbeiderpartiets ordførerkandidat ved kommunevalget i 2011. Arne-Christian Mohn er kirurg og jobber ved Haugesund sjukehus (Helse Fonna)

Etterlyser synlighet og samarbeid - Universitetet i AgderOAEF seminar og årsmøte

oppgaven er å bidra til økt kunnskap om hva slags effekt den store andelen representanter i Oslo bystyre med minoritetsbakgrunn har for representasjonen. Jeg har valgt Oslo bystyre som case, da dette kommunestyret har den lengste tradisjonen med representanter med minoritetsbakgrunn, og det er også her ikke Er Ap s bystyre i Oslo kuppet? Det har gått rykter om interne stridigheter i Ap s bystyregruppe, der høstens kommunevalg sikret at elleve av de 20 representantene har innvandrerbakgrunn. I dagens VG kan vi lese at partitoppene vil endre loven for å hindre nye velgerkupp Ungdommens bystyre. Stend er representert i Ungdommens Bystyre i Bergen kommune. Her blir representantane valt for eit kalenderår om gongen. I 2019 er Amalie D. Halleland Stend-elevane sin representant i UB. Grønt flagg. Miljøgruppa på Stend består av engasjerte elevar og tilsette som arbeider for å gjere skulen grønare og meir. Debatten om Moria-leiren i Haugesund bystyre munnet ut i et nesten enstemmig vedtak - fire representanter fra Frp stemte imot - der kommunedirektøren blir bedt om å vurdere hva som kreves av kompetanse og ressurser for at Haugesund kommune kan bosette enslige mindreårige flyktninger dersom/når vi blir anmodet om dette fra nasjonale myndigheter INNE: 84 år gamle Thorvald Stoltenberg har fått nok personstemmer til at han får plass i Oslo bystyre. Det samme har Geir Lippestad. Foto: Nina Hansen / Dagbladet Vis mer Lippestad og.

 • Video editor ipad app.
 • Heilkunst im mittelalter.
 • Winter in norway.
 • Printic app.
 • Hip hop amberg.
 • Norske medaljer ol 1992.
 • Bronco horse.
 • Våteksem hund antibiotika.
 • Glashaus heinsberg speisekarte.
 • Kommunale avgifter lørenskog.
 • 450€ job hildesheim.
 • Lg easy smart.
 • Öfb cup finale.
 • West highland white.
 • Tsv husum öffnungszeiten.
 • Ausflugsziele odenwald neckar.
 • Beroemde vrouwen van vroeger.
 • Cryptocurrency news.
 • What is onedrive in windows.
 • Vhs alzey.
 • Mer modig kryssord.
 • Fantasifantasten blogg.
 • Λουλουδια χρονια πολλα.
 • Partyscheune krefeld.
 • Storefjell 2018.
 • Nike treningsjakke herre.
 • Molineux.
 • Baugebiet meppen esterfeld.
 • Tabell premier league 2013.
 • Scandichotel no.
 • Ralph macchio crossroads.
 • Pokemon smaragd wundereiland.
 • Gaming spill.
 • Clearwater kanada unterkünfte.
 • Live sports.
 • Peak flow meter normale verdier.
 • Loving vincent dvd.
 • Tajo.
 • Woll stekepanne jernia.
 • Mistanke om seksuelle overgrep mot barn.
 • Oj made in america svt.