Home

Kurs krisesenteret

Krisesenteret i Trondheim - Trondheim kommun

Kurs og foredrag - Skiv

 1. Krisesenteret i Salten er et av landets 47 sentre. Bodø kommune er vertskommune og utfører en lovpålagt oppgave for flere kommuner og samarbeider med 12 andre kommuner om driften av krisesenteret. Våre samarbeidskommuner er Beiarn, Fauske, Gildeskål, Hamarøy, Lurøy, Meløy, Rødøy, Røst, Saltdal, Steigen, Sørfold og Værøy
 2. Hvis brukeren har behov for det, kan ansatte ved krisesenteret delta på møter med andre hjelpetjenester sammen med brukeren. Brukerne kan også få hjelp til å finne bolig, barnepass, praktisk hjelp og tilbud om ulike typer sosiale aktiviteter
 3. Krisesenteret ble startet i 1979 av Blå Kors Kvinneutvalg i Østfold i samarbeid med Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad. Vi har i snart 40 år arbeidet med å gi et tilbud for personer utsatt for vold og trusler i nære relasjoner
 4. Krisesenteret for Molde og omegn IKS er et tilbud til innbyggerne og hjelpeapparatet i Aukra, Hustadvika, Gjemnes, Molde, Rauma, Sunndal og Vestnes. I vårt arbeid mot vold i nære relasjoner, har vi et familieperspektiv
 5. Krisesenteret er et tilbud til deg som er utsatt for vold eller overgrep fra en partner, familie eller andre du har et nært forhold til. Du trenger ikke å være i akutt krise for å få hjelp på krisesenteret. Sentrene tilbyr beskyttelse, sikkerhet, råd og veiledning til kvinner, menn og barn. De fleste krisesentrene har skjulte adresser
 6. Krise- og incestsenteret i Follo tilbyr samtale- og botilbud til barn og voksne som har opplevd vold, incest eller annen seksuell vold
 7. Nordmøre Krisesenter IKS har et døgnåpent krisesenter tilbud primært til innbyggere i Kristiansund, Aure, Averøy, Smøla og Tingvoll som er utsatt for vold i nære relasjoner. Krisesenteret er et supplement til det offentlige hjelpeapparatet i samarbeidskommunene, og er et gratis lavterskeltilbud

Kontaktinformasjon for kurs; Opplæring for fagpersoner; Filmer. ICDP huset. ICDP krisesenteret. ICDP - også i familievernet. Bestill helsestasjonspermer (ICDP) 8 tema for godt samspill. Publisert 12. februar 2015 SAMTALEGRUPPER / KURS. Krisesenteret i Moss tilbyr samtalegrupper for kvinner som blir eller er utsatt for vold fra partner eller andre man har et nært forhold til. Man kan også delta som pårørende til noen som har vært eller er voldsutsatt. Kurset går over fire ettermiddag/kvelder. Oppstart skjer når vi har ca fem påmeldte Digitalt kurs, Microsoft Teams Mandag, 16. november 2020. Møte i koordineringsledd Helse Midt-Norge RHF Møtet gjennomføres som videomøte Fagakademiet. Mandag, 16. november 2020. DU kurslederopplæring ? mestringskurs for ungdom Tromsø Tirsdag, 17. november. Hvert eneste år tar over 40.000 personer i Norge kontakt med et av landets krisesentre. Velkommen til Krisesenteret i Vestfold Vi gratulerer med rettighetspris til Tove-Krisesentersekretariatets rettighetspris 2020 tildeles ingen ringere enn Tove Smaadahl Som leder av Krisesentersekretariatet gjennom 20 år og gjennom et helt liv viet til kampen mot vold mot kvinner, har Smaadahl spilt en avgjørende rolle for voldsutsattes rettigheter og bidratt til oppbyggingen av landets krisesentre som en sentral aktør i.

Oslo Krisesente

Om krisesenteret

Krisesenteret i Salten - Bodø kommun

 1. Vi jobber for å styrke tilbudet av krisesentre, gjennom informasjonsarbeid, lovpåvirkning, undervisning, kurs og mer. Krisesenteret for Molde og Omegn www.krisesenteretmolde.n
 2. Ønsker du eller din bedrift å gi en pengegave til krisesenteret er vi svært takknemlig for det. Kontonummer: 3201.54.2435
 3. krisesenteret@bodo.kommune.no. innen 1. mars. Program. 08.15 Registrering Mitt liv inneholder historier fra en oppvekst med staten som . 09.00 Åpning. 09.15 Mitt liv Marius N. Karlstrøm 10.15 Pause 10.30 JEG Para Film & Teater 11.30 Lunsj 12.30 Vold mot . barn og unge Lars Lyster. Pause 13.15 og 14.15. 15.15 Avslutnin
 4. Krisesenteret for Bergen og omegn er et lavterskeltilbud for personer som har vært utsatt for vold i nære relasjoner og som trenger beskyttelse eller veiledning. Vi er tilgjengelig 24 timer i døgnet året rundt. Du trenger ingen henvisning fra lege for å komme til oss eller for å be om en samtale
 5. Våg å se - våg å handle! Likestillingssenteret, Gudbrandsdal krisesenter IKS, Hamar interkomunale krisesenter og Fylkesmannen i Innlandet tilbyr kurs om vold og overgrep mot barn og unge
 6. Tilbud ved krisesenteret Samtaletilbud. Du trenger ikke henvisning for å ta kontakt med oss. Samtaletilbudet er for kvinner og menn som er eller har vært utsatt for vold. Ikke alle har behov for å bo på krisesenteret. Hos oss kan du få snakke om din situasjon, og vi drøfter sammen med deg om mulighetene som finnes
 7. Kurs og konferanser Menneskehandel eller utnyttelse av sårbare På vegne av Tverroperativt Kompetanseteam (ToKt) i Salten inviterer Likestillingssenteret KUN, RVTS Nord og Krisesenteret Salten til fagdag

Krisesenteret gir trygghet, støtte og veiledning til de som er eller har vært utsatt for vold og krenkelser. Sarpsborg krisesenter er et tilbud til kvinner og menn med eller uten barn som har vært eller er utsatt for vold i nære relasjoner. Trenger d «Anna ble ikke trodd, og møtte fordømmelse og spekulasjoner om troverdighet», skrev hun i brevet til Krisesenteret. Hun kritiserte videre krisesenteret for å ikke vurdere Annas beskyttelsesbehov I samarbeid med Utlendingsdirektoratet (UDI) og advokat Gunhild Vehusheia, har KUN 2016-2018 tilbudt kurs i utlendingsrett for krisesenter og andre i førstelinjetenesten. Justis- og beredskapsdepartementet har finansiert kursene. I tillegg har vi utarbeidet en veileder for krisesenter og andre i førstelinjetjenesten, denne kan leses på nett eller bestilles fra www.kun.no Krisesenteret i Sogn og Fjordane har nytt hus med universell utforming. Får ikke lov å gå på kurs for å lære seg norsk; Personen blir isolert og begrenset i sin kontakt med andre enn den partner godkjenner. Mye av det som ble fortalt og lovt før ekteskapet viser seg å være feil

Moss krisesenteret har et flott «sanserom» for de som bruker bo- og dagtilbudet ved senteret. Rommet består av ulike sofaer, stoler og andre elementer som lys og musikk, og alt er designet for å få brukerne til å slappe av og ha en rolig stund enten alene eller sammen med barn. Undervisningsopplegg om å forebygge [ Kurs og konferanser; Vanlige spørsmål; Om oss; Åpne meny. 40 års jublieum til krisesenteret. Sist uke var flere fra RVTS Nord på dagskonferansen som markerte 40 års jubileet til krisesenteret i Tromsø, torsdag den 7 november og åpningen av det etterlengtede nye bygget fredag 8 november På Krisesenteret i Rana jobber mennesker med ulik fagbakgrunn og kompetanse som sørger for at dine behov ivaretas. Vi har særlig kompetanse på vold og trusler om vold i nære relasjoner, og på hvilke reaksjoner og følger det kan få for mennesker å leve under slike forhold

Du kan kontakte krisesenteret i Bergen på telefon 55 31 50 50. Telefonen er døgnopen. Krisesenteret har hemmeleg adresse. Fyrverkeri - Kurs i brannførebygging Kultur og aktivitetar Kulturskulen - Kulturmidlar - Bibliotek - Frivilligsentralen - Ung Meland - Friluftsliv - Kulturpris Politikk, administrasjon og høyringar. Ønsker du å gi en gave eller en donasjon til krisesenteret? Vi er veldig takknemlig for dette og setter stor pris på bidragene til krisesenteret og våre brukere. Vårt bankkontonummer er: 3000 40 49019. Bidraget merkes: Gave Østre Agder Krisesenter 1307001 242 1770

Klinikk for krisepsykologi er et psykologsenter spesialisert på sorg, traumer og kriser. Våre psykologer tilbyr terapi, beredskapsavtale og undervisning DIXI Ressurssenter er et lavterskeltilbud for deg som er utsatt for seksuelle overgrep, eller kjenner noen som er utsatt. Dette gjelder voldtekt, seksuelle overgrep og seksuelle trakasseringer

Krisesentre - Bufdi

Tirsdag 20. oktober lanserer vi rapporten fra den første landsomfattende flyktningstudien om psykisk helse og livskvalitet blant syriske flyktninger som ankom Norge mellom 2015 og 2017 Krisesenteret har halvårlige kurs for kommuneansatte og samarbeidspartnere: Vold i nære relasjoner - Hvordan avdekke og håndtere. Høstens kurs avholdes 3. oktober og ansatte i Stavanger Kommune kan.. På Stavanger kommunes hjemmesider kan du finne informasjon, søknadsskjema og kontaktinformasjon til alle våre tilbud og tjenester Resultater fra fasen. Resultatet er at det foreligger en plan for oppfølging etter oppholdet på krisesenteret, hvis beboeren ønsker og har behov for det. Planen definerer hvilket ansvar både bruker og alle involverte instanser har, inkludert ansvaret for å koordinere oppfølgingen

§ 2. Krav til krisesentertilbodet. Kommunen skal sørgje for eit krisesentertilbod som skal kunne nyttast av personar som er utsette for vald eller truslar om vald i nære relasjonar, og som har behov for rådgjeving eller eit trygt og mellombels butilbod Spiseforstyrrelsesforeningen (SPISFO) er en organisasjon for alle som på en eller annen måte er berørt av spiseforstyrrelser eller som har et anstrengt forhold til mat, kropp og vekt, for både privatpersoner, fagpersoner og helsepersonell Heidi Tanum - Krisesenteret i Vestfold RVTS Sør, Fylkesmannen i Agder og Fylkesmannen i Vestfold og Telemark inviterer kommunene til en todagersfestival om vold i nære relasjoner og seksuelle overgrep i et livsløpsperspektiv

Ved krisesenteret i Trondheim er ni av ti kvinner utlendinger. - Noen av dem går på norskkurs eller annet kurs,. Vi fekk innvilga kr. 110 000,- til kvar av dei 2 fylgjande prosjekta: • Kompetanseheving / rettleiing for personalet på Krisesenteret, arrangere interne kurs og prosessrettleiing i personalgruppa Krisesenteret er et lavterskeltilbud, det betyr at ingen trenger henvisning for å få vår hjelp. Kvinner og menn, med eller uten barn, kan selv ta kontakt. Om enheten Alle som opplever trusler. Livskrisehjelpen ved Bergen legevakt er Bergen kommunes tilbud til mennesker i akutte livskriser. Dette kan være alvorlige livshendelser som ulykker, tap av nære personer i brå død eller selvmord, vanskelige samliv eller samlivsbrudd

Informasjon om kurs og skogsamling våren 2016 - VIK KOMMUNE

Om oss - Krise-og incestsentere

 1. Det gis ikke et samtaletilbud ved personlig oppmøte på krisesenteret, men veiledning/samtaler gjennomføres på telefon. Døgnbemannet telefon. Advokatvakt/juridisk bistand gjennomføres på telefon. Møter, kurs og aktiviteter er avlyst. Kristiansund 16.03.2020. For Nordmøre Krisesenter IKS. v/Anita Borlau
 2. Krisesenteret i Stavanger inviterer til åpent kurs for ungdomsforeldre om utfordringer knyttet til ungdommers bruk av sosiale medier. Dato: 27. november
 3. 09.11.2020 Fire nye smittede. Skien kommune fikk mandag melding om at fire personer har testet positivt for Covid-19

Kontakt oss. Servicetorget: 69 10 80 00 servicetorget@sarpsborg.com postmottak@sarpsborg.com Post: Postboks 237, 1702 Sarpsborg Besøk: Glengsgata 38, 1706 Sarpsbor Kurs i depresjonsmestring og belastningsmestring finnes for unge, voksne og eldre i alle landets fylker. Hvert år blir det flere kommuner som tilbyr kurs. Vi ønsker bedre forebygging av psykiske lidelser i et folkehelseperspektiv i Norge. Vi er medlem i den norske NCD-alliansen Krisesenteret i Stavanger inviterer til åpent kurs for ungdomsforeldre om utfrodringer knyttet til ungdommers bruk av sosiale medier. Publisert 23.10.2019 15.16. Sist endret 13.12.2019 17.12. Se vedlagt pdf-fil for mer informasjon (PDF, 396 kB 8.5 Kurs/utdanning i 2016 Krisesenteret er opptatt av å være oppdatert innan ny kunnskap og difor har dei tilsette delteke på fylgjande kurs: • • • • •.

SERVICETORGET Gausdal kommune Vestringsvegen 8. 2651 Østre Gausdal. Åpningstid: Mandag - fredag kl. 10.00 - 14.00 Stengt kl. 11.00 - 11.3 KRISESENTERET - Stavanger kommune og oppfølging av psykiske reaksjoner.Vi har samarbeidet med Alternativ til Vold og hatt psykologspesialist til å kurse og dele erfaringer for å hevekompetansen blant de ansatte på Krisesenteret.Etter 2010 vil vi evaluere erfaringene og sette nye/følge opp mål i forhold til arbeidet med menn I høst holder krisesenteret i samarbeid med fylkesmannen i Innlandet og Liksestillingssenteret på Hamar kurs for barnehage-, skole-, sfo- og helsestasjonansatte om vold og overgrep mot barn. Kurset holdes for ansatte i alle våre eier- og samarbeidskommuner og er helt gratis

Krisesenteret for Molde og omegn - Ressurssenter for

For å endre størrelse på tekst: PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske. Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske - Glad for at Annas familie ikke får journalene Krisesenteret mener de er pålagt å slette alle journalene, hvis en bruker dør. Datatilsynet sier de aldri har gitt et slikt pålegg Kommunene med de laveste utgiftene finner vi ved krisesenteret i Stavanger. I tillegg til at dette krisesenteret omfatter mange kommuner, dekker vertskommunen her over 80 prosent av utgiftene. Inngangsbilletten for de øvrige kommunene blir derfor svært lav (12 kroner per innbygger) Indre Østfold krisesenter har ulike tilbud og tiltak for voldsutsatte barn, kvinner og menn

Hva er vold? - Krisesenteret for Molde og omegn

Krisesenter nær deg - Krisesentersekretariate

Wanja Sæther, leder for Krisesenteret i Salten 14.30 Om danske nødkrisesenter under pandemien. Lisbeth Jessen, direktør ved krisesenteret Danner 14.50 Rapport fra Sverige Karin Sandell, informasjonssjef ved Nationellt centrum för kvinnofrid, Uppsala universitet 15.10 En konvensjon for alle tider - om vold i krisetid og fredstid 150 000 Videreføre kurs og veiledning av unge mødre med fokus på vold i nære relasjoner. 12 Krisesenteret for Molde og omegn IKS 150 000 Videreføre undervisningsopplegg for 9. trinn om vold og overgrep mot barn. 13 Krisesenteret for Tromsø og omegn 80 000 Oppstart av barnefaglig nettverk for krisesentre i Nord-Norge Krisesenteret i Stavanger har markert sitt 30 års jubileum i 2010. Mye har skjedd på disse årene, gjerne spesielt. av samfunnets holdninger til den volden som rammer i nære relasjoner. Det er et offentlig ansvar å bidra til å. forhindre vold i nære relasjoner

Video: Krise- og incestsenteret i Follo Krisehjelp

Velkommen - NORDMØRE KRISESENTE

I 2020 har Fylkesmannen holdt kurs for folkevalgte i alle kommuner. Fokuset har vært på temaene kommunalrett, kommuneøkonomi og kommunal planlegging. Innholdet dekker mange av de spørsmålene og problemstillingene Fylkesmannen daglig mottar fra kommunene, både fra politisk og administrativt. Høstens kurs starter i oktober og ble fulltegnet for lenge siden. Helt siden 2013 har Familiens hus, en del av Tromsø kommune, arrangert kurs rettet mot foreldre med barn i barneskolealder Krisesenteret er utelukkende finansiert på gaver og støtte og personalet jobber ulønnet. Senteret er unikt og tar imot opp til 86 barn etter skoletid. Her får de mat, omsorg og tilbud om. krisesenteret for etnedal, gran, hole, jevnaker, krØdsherad, lunner, modum, nord-aurdal, ringerike, sigdal, sØr-aurdal, vang, vestre slidre og Øystre slidr

Sertifisering i foreldreveiledningsprogrammet ICD

Krisesentersekretariatet (KSS) ble etablert i 1994 og fungerer som et bindeledd mellom offentlige myndigheter, krisesentrene, media, nasjonale og internasjonale organisasjoner, forskningsmiljøer og samfunnet for øvrig. Vi jobber for å styrke tilbudet av krisesentre, gjennom informasjonsarbeid, lovpåvirkning, undervisning, kurs og mer Arkitektur i Bergen - 12.9.2014; Arven etter Norwegian Wood; Krisesenteret i Telemark Skie Krisesenteret - fylkestannlege, offentlige tjenester, hjemmesykepleie, helse, tannhelse, barnetannpleie, skole, barnehageplass, tannlegekontor, barnehage, krisesenter.

Stabiliseringsgruppe

Krisesenteret i Mosseormådet Kontakt oss i tide

De som kan tilby kurs i form av bedriftshelsetjenester i Oslo bistår også med informasjon og rådgivning. Kursene kan holdes i ulike former og ofte både ute i den enkelte bedrift eller også i egne lokaler hvis dette er bedre egnet Krisesenteret i Halden er tilgjengelig med bemanning 24:7, samt betjener telefonen døgnkontinuerlig. ved krisesenteret har fram til november 2019 hatt lite formell kompetanse, men en barnevernspedagog er nylig ansatt. Personalet har ulik realkompetanse og kurs. Krisesenteret i Halden er i dag etablert i en større eldre enebolig Krisesenteret i Stavanger inviterer til åpent kurs for ungdomsforeldre om utfordringer knyttet til ungdommers bruk av sosiale medier. Norske barn og unge er blant de mest digitale i verden, men foreldrene vet ofte lite om hvordan de bruker nettet Kurs ↗ Tidsskrifter; API I dei høve kor politiet, saman med krisesenteret, finn at den fysiske sikringa ved krisesenteret ikkje godt nok beskyttar brukaren, påleggjast kommunen i samarbeid med lokalt politi å flytte brukar til eit anna sikkert krisesentertilbod

Kurs og konferanse

Krisesenteret For - fylkestannlege, offentlige tjenester, hjemmesykepleie, helse, tannhelse, barnetannpleie, skole, barnehageplass, tannlegekontor, barnehage. Frisk opp kurs for de som tidligere har gjennomført Førstehjelp ved selvmordsfare RVTS Øst, som tilbyr opplæring i VIVAT, arrangerer også oppdateringskurs - såkalte «Frisk opp kurs». Det er dette vi ønsker å tilby deltakerne fra det opprinnelige Vivat kurset, og er dette vi søker Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering om midler til å gjennomføre Leiar ved Krisesenteret i Sogn og Fjordane, Wenche Hovland. - Eg trur kanskje eg kan gå så langt som å seie at dette er den mest matnyttige fagdagen eg har vore med på i mi tid ved krisesenteret, seier Wenche Hovland, leiar ved Krisesenteret i Sogn og Fjordane. Det er så handgripeleg, og han er veldig god til å formidle De siste ukene har jeg i oppfølgingssamtaler med barn som har mistet en av foreldrene spurt dem hvor mye de frykter for å miste andre i familien pga. korona-viruset. Jeg forventet at deres frykt for gjenlevende forelder ville ha intensivert seg. Vanligvis er frykten for den andre forelderen stor. Men den hadde ikke forverret se Krisesenteret har vært et samarbeidsprosjekt mellom alle kommunene i Telemark, med Skien kommune som byggherre. Senteret åpnet 7. september og inneholder 11 boenheter med tilhørende fellesrom og kontorer. Bygget er to etasjer, ca 1600 m2 BRA, oppfyller passivhus standard og ivaretar universell utforming

Vold i nære relasjoner - nord-saltenBarn på Krisesenteret - Oslo KrisesenterTenk tanken - RVTS SørVold i nære relasjoner – samarbeid gir bedre tilbud

Startside - Skiv.n

 1. Utfordringer knyttet til bolig kan ha flere negative konsekvenser for beboere på krisesenter. Noen blir værende på krisesenteret lenger enn nødvendig. Det kan også bidra til at den utsatte opplever det å dra tilbake til voldsutøver(-ne) som den eneste mulighet videre. En del brukere kommer derfor tilbake til krisesenteret
 2. Barnehjernevernet er Oslo kommunes satsing for å forebygge, oppdage og hjelpe barn som opplever omsorgssvikt, vold og seksuelle overgrep
 3. Miriam Rasch fra Hønefoss gir seg som leder ved krisesenteret i Ringerike etter snart elleve år. 1. september slutter Miriam Rasch i stillingen som leder ved krisesenteret, som i fjor formelt endret navn til Ringerike krise- og kompetansesenter for vold i nære relasjoner. Lang proses
 4. Kommende kurs og konferanser. Ingen kommende kurs eller konferanser. Se alle aktiviteter. Om ATV. Stiftelsen Alternativ til Vold (ATV) er et behandlings- og kompetansesenter på vold, med særlig vekt på vold i nære relasjoner. Stiftelsen har behandling, kunnskapsutvikling og kunnskapsformidling som sitt tredelte mandat
Å "høre stemmer" kan være til stor hjelp | Sissel Grana- De er bare fantastiske

Postadresse: Postboks 36 Sentrum 5803 Bergen. Besøksadresse hovedkontor: Strandgaten 6, 6. etg 5013 Bergen. Org.nr: 971021160 Tlf: 948 17 818 E-post: admin@nettros.n Vi tilbyr digitiale sabbatsskoleklasser for 0-6 år, 6-12 år og ungdommene i perioden vi har stengt, dvs ut november. Så håper vi at vi kan møtes igjen i desember Krisesenteret 48 27 76 29 Mental helse 116 123 Kirkens SOS 81533300 Hjelpelinja for spilleavhengige 80080040 Arbeidslivstelefonen 81544544 Kurs i mestring av depresjon eller belastning (KiD/KiB-kurs) Avdelingen holder KiD/KiB-kurs jevnlig. Dato kommer her ved oppstart av nye kurs

 • Nettbuss drammen ledig stilling.
 • Dela frugan.
 • Scheinheilig kreuzworträtsel.
 • Hva slags flamme er ol ilden.
 • Gro harlem brundtland regjering.
 • Island records wiki.
 • The ballroom wien.
 • Lipo lader test.
 • Brandenburger tor ddr.
 • Spreewood distillers.
 • Orakel zukunft befragen.
 • Hva er ppp dollar.
 • Dela frugan.
 • Wetter rotthalmünster morgen.
 • Blue color hex code.
 • Tegninger anneks.
 • Fanta 4 song.
 • Russedress blå.
 • Oana nechiti.
 • Strausberg veranstaltungen.
 • Rørholder jula.
 • Rammstein album.
 • Veitvet tannlege erfaringer.
 • Heteslag synonym.
 • Clear cache for current page chrome.
 • Platearbeider lønn.
 • Niplette apotek.
 • Waldhotel hubertus thüringen.
 • Sole ultra såler.
 • Å terminere.
 • Virus biologi.
 • Schneider electric tromsø.
 • Wawel slottet.
 • Kan det bli over tusen kuldegrader.
 • Mars rover live.
 • Stillas utleie.
 • Mini crosser kabin pris.
 • Foodblogger salzburg.
 • Typisk romsdaling.
 • Jt keller göttingen cry baby club.
 • Biff wellington trines matblogg.