Home

Islam er en mer kjønnsdiskriminerende religion enn kristendommen

Men Islam har lov til dette siden religion er unntatt fra loven om diskriminering. Men jeg synes vi skal gi uttrykk for hva vi mener, vi aksepterer ingen religioner som er diskriminerende. Vi aksepterer ikke at religiøse personer som selv beskyttes av våre lover mot diskriminering, skal utnytte dette til å diskriminere svakere parter Kristendommen og islam er to av tre verdensreligioner, men kristendommen er en eldre religion og har flere tilhengere en islam. Kristendommen oppsto i Israel i år 30. Den oppsto først i en jødisk sekt, men spredte seg raskt og ble med tiden en egen religion. Islam oppsto på Den arabiske halvøyen på 600-tallet da profeten Muhammad (570-632. Islam er den yngste av verdensreligionene og ble til på Den arabiske halvøy på 600-tallet evt. Islam er den nest største av verdensreligionene (etter kristendommen) med anslagsvis 1,7 milliarder tilhengere (2017). Islam er en aktivt misjonerende religion og i sterk vekst. I likhet med kristendom og jødedom er islam en monoteistisk religion, der det bare finnes én Gud (Allah)

Stort utvalg · Medlem av Grønt Punkt · Fri frakt fra 299,

Synet på kvinner i islam og kristendom har endret seg opp gjennom historien, og er forskjellig innenfor ulike religiøse miljøer og retninger. Det er ulike fortolkninger av både koranen og bibelen, og ikke minst er kulturen og samfunnet ellers viktig for hvordan en bruker religionen Jeg savner hos Eikefjord en klarere forståelse av at forholdet mellom religion og samfunnsordning er annerledes i kristendommen enn i islam. Islam er ikke bare en religion i vår forstand av ordet, men også en politisk ideologi som vil gjennomsyre hele samfunnet. Derfor står religionsfriheten svakt i de fleste land hvor islam dominerer Det er derfor en selvfølge at alle tusenårige verdensreligioner foreskriver spesifikt asymmetriske kjønnsmodeller. Hør hele foredraget torsdag 20. mai kl. 13.03 og 21.30, eller lørdag 22. mai. Ketil Reinhardts1. 17 . Islam og kristendom - forskjellen. Jeg har sett i et sidespor at det har rullet diskusjon om Gud og allah er den samme. Jeg har lurt på om personen som fremmer dette driver med trolling, for han virker ellers rask nok

Venstresiden og islam. Når man diskuterer islamkritikk er det vanskelig å unngå påstanden om at én av grunnene til at det kan oppfattes som tabu å snakke om islam er hvordan venstresiden konsekvent har foretrukket å kritisere «vår egen religion», kristendommen, og vestlige stormakters klassiske og moderne imperialisme Hep hep! Jah, jeg kom altså opp i religion muntlig idag, og skal da holde et foredrag som omfatter oppgaven Menneskesyn og etikk i religioner og livssyn. Men jeg sliter med å komme igang med problemstillingen.. tenker på å sammenligne kristendommen og islam vedrørende dette. Noen som kan gi meg n.. Islam (arabisk: الإسلام DIN: al-ʾislām; uttale) er en monoteistisk religion, og den yngste blant de store verdensreligionene.Den som bekjenner seg til islam kalles en muslim.. Islam baserer seg på troen på Allah, slik han har åpenbart seg gjennom teksten i Koranen, og på profeten Muhammeds (født ca. 570 e.Kr.) eksempel og lære (), som han forkynte på Den arabiske halvøya fra. Hva er likheter og forskjeller mellom islam og kristendommen med tanke på verden og universet, Gud, synet på Jesus, menneskesyn, frelse og etikk? Utdrag fra Tro som bærer kap. 5 fra Møte med andre religioner og livssyn

Kristendommen er en monoteistisk religion og den største av verdensreligionene. Den oppstod rundt år 30 i området hvor dagens Israel ligger, og har bredt seg over hele verden. Kristendommen har i dag 2,2 milliarder tilhengere og er en betydelig religion på alle verdens kontinenter. I Europa og i Amerika er kristendommen den dominerende religionen På meg virker Islam mer hatefull enn kristendommen. Selv om jeg ikke tror på noen av de. Har ikke så mange meninger om Islam men jeg kjenner slike du beskriver, de er konservative kristne Al-Bukhari er den historikeren som blir holdt som den mest pålitelige. Han døde i 846, 214 år etter at Muhammed skal ha dødd. Spørsmål. Alt dette reiser noen spørsmål: Er islam en politisk konstruksjon heller enn en religion? Skal vi i så fall akseptere den til de grader at vi risikerer vår egen sivilisasjon Islam er mer absolutt enn andre åpenbaringsreligioner. GJESTEKOMMENTAR: Kristendommen hadde en periode på flere hundre år med diskusjoner om hvilke tekster som skulle være gjeldende, og i hvilke versjoner. I islam er det stikk motsatt: Religionen begynner med en fiks ferdig åpenbart tekst

En oversiktsartikkel om islam. Historie Ulike retninger og forgreninger Lære Ritualer De hellige skriftene Religiøse fortellinger Materielle og estetiske uttrykk Sosial organisering Demografi og utbredelse Islam er verdens nest største religion og den yngste av de tre abrahamittiske verdensreligionene. Islam betyr underkastelse. Religionen oppstod på Den arabiske halvøyen i første. Islam er en religion som vektlegger fellesskap og lydighet overfor Gud og hans budskap slik det er formidlet gjennom Koranen. Koranen inneholder en rekke påbud og forbud, og disse ble utgangspunktet for en lang og rik etisk lovtradisjon som er unik for islam I islam er ekteskapet vanligvis en offentlig erklæring av en kontrakt mellom en mann og en kvinne, om å leve varig som ektemann og kone. Den blir deklarert av en ansvarlig person i nærvær av andre, med stort alvor og høytid, etter at han har holdt en preken for å råde og rettlede dem. Dette kan dog variere blant ulike muslimer, f.eks. har sjia muslimer Nikah Mut'ah som er helt annerledes Islam sine hellige tekster er skrevet i et mannsdominert samfunn etter mannen regler, og en naturlig konsekvens er at religionen til en viss grad blir kvinneundertrykkende. Også i kristendommen har makten til å definere religion tradisjonelt - ligget hos menn Likheter og forskjeller mellom jødedommen og islam Jødedommen er den aller eldste religionen av de tre monoteistiske religionene (jødedommen, kristendommen og islam). I Tanakh, som er den hebraiske bibelen, kan vi lese at jødenes historie begynte allerede tidlig i det andre årtusen før vår tidsregning. Det var Gud som inngikk en pakt med Abrahams etterkommere. Fortsett å lese.

Islam er kjønnsdiskriminerende - Religion og livssyn - VG

Likheter og forskjeller mellom islam og kristendommen

 1. Fordi islam er en mye yngre religion enn kristendommen. De er noen hundre år bak kristendommen i religiøs evolusjon. Deres renessanse og opplysningstid kommer. Og da vil de bli sekulariserte. En annen ting er analfabetismen - fantastisk grobunn for mørkemennene innen islam. Kristendommen var fan ikke god i den samme tidsepoken de heller
 2. Det er store forskjeller, selv mener jeg Islam er preget av mangel på fornyelse, Islam bruker Gudenavet Allah, og Allahs profet er Muhammed, Jesus er også en av profetene innenfor Islam. Kristendommen kom med Jesus Kristus, og de som tror på Jesus mener at Han er Guds sønn, i motsetning til Muhammed som ikke er Allahs sønn, men Allahs profet
 3. Etter en og en halv time avsluttes samtalen med at hun er mer enn velkommen hjem til oss for å forstå at vi muslimer ikke følger en ideologi, men en tro, som kristendommen eller jødedommen, og at vi ikke er farlige. Hun takket forsiktig ja, men først når «ting har roet seg ned». Jeg lurte på hva det er hun tror foregår der ute
 4. Så til islam. Det jeg synes er veldig problematisk er hvordan muslimer flest identifiserer seg selv med islam. Slik jeg ser det, så framstår de fleste muslimer som konservative fundamentalister. Selvsagt i varierende grad, altså noen mer enn andre. Muslimer flest er i aller høyeste grad tro mot sin egen profet og Koranen. Et flertall synes.
 5. 1.2 Islam . 1.2.1 Hva er islam? Islam er en monoteistisk religion, og baserer seg på profeten Muhammeds lære. Muslimer regner ikke profeten Muhammed som islams grunnlegger men som gjenreiseren av den opprinnelige religionene til Abraham, hvis lære hadde blitt misforstått eller forvridd med tiden

islam - Store norske leksiko

 1. Mona Haug, som er varamedlem til Demokratene i Norges sentralstyre, mener at mange momenter viser at islam ikke er forenlig med norsk og vestlig kultur. I denne artikkelen peker hun på ett av dem: Den islamske kulturens kvinneundertrykkelse
 2. Islam og kristendommen er to religioner med mange likheter og forskjeller. I denne teksten skal jeg se på forskjeller og likheter når det kommer til synet på kjønn og kjønnsroller i de to religionene. Jeg har blant annet valgt å drøfte temaer som samliv, ekteskap og klesdrakt ettersom det er temaer der kjønnsroller er sentrale
 3. Islam slår fast at kvinner og menn begge først og fremst er mennesker som er skapt for å tilbe Gud (51:56).Begge har sjel og de har en likeverdig status. (Les f.eks. 33:4, 25:54, 97:16, 3:195 eller 33:35). At mennesker skapt av menn og kvinner er et av Guds tegn og er en fordel for menneskeheten (les f.eks. i 13/49)
 4. i islam, med fordel, kunne hatt en mer nyansert fremstilling i lærebøkene. Egne erfaringer med noen av lærebøkene i undervisning har gitt meg litt av den samme oppfatningen som hennes informanter ytret. Det er også av betydning at jeg har jobbet og bodd fem år i Egypt
 5. Islams syn på andre religioner: For at muslimer skal akseptere en annen religion, må religionen ha kun èn gud. Allah er den eneste guden i islam, og så lenge andre religioner har noe som ligner på Allah, om det er den eneste guden i denne religionen, eller om denne guden utgjør det samme som Allah utgjør, møter muslimene religionen med åpen armer
 6. I vår tid er vår vestlige kristne kultur under sterkt press fra andre religioner og kulturer. Det er derfor viktigere enn noensinne å forstå at kristendommen er et viktig bolverk for å forsvare vår norske kultur, vår historie og våre kulturelle tradisjoner

Hinduismen er mer sammensatt enn Kristendommen og Islam. Det skyldes nok at samfunnet er mer sammensatt og mindre kontrollert; slik at ulike retninger har utviklet seg mer eller mindre ukontrollert, med utgangspunkt i lokale skikker og tro, mens i vesten og midt-østen har det vært mer kontroll, og mer ensrettede og autoritære religioner En enkel «undersøkelse» av hvilke emneord som brukes i debattinnlegg på Dagsavisen og Vårt Lands nettsider, antyder at det er flere som finner islam interessant enn som finner at. Det er derfor viktigere enn noensinne å forstå at kristendommen er et religionen i Vesten er islam, en religion som sikkert er bra for noen, men som samtidig bringer med seg mye negativt, blant annet i form av terror, antisemittisme, kvinneundertrykkelse, og fordommer mot homofile og generelt ikke-muslimer. Norge har mer enn. «I vår tid er vår vestlige kristne kultur under sterkt press fra andre religioner og kulturer. Det er derfor viktigere enn noensinne å forstå at kristendommen er et viktig bolverk for å forsvare vår norske kultur, vår historie og våre kulturelle tradisjoner

Det dreier seg om hva islam er for noe, og det enkle faktum at jo flere muslimer man har i et samfunn, jo mer islam får man. Islam er, i korthet, en totalitær ideologi som poserer som religion Si «islam», og folk blir rasende. Gelius' kristendom er en annen enn kristendommen i Norge for 100 år siden. Og ser vi på hvordan kristendommen har vært praktisert gjennom tidene, og legger.

Kristendommen, islam og mormonismen. Islam med Muhammed sitt opphav kan forklares ut fra Marx, Freud og Nietzsche sitt fokus på penger, sex og makt. Det kan også mormonismen med Joseph Smith som grunnlegger. Svært mange kunne tenke seg å starte en religion om de fikk tilgang på mer sex, penger og makt. Men kristendommen skiller seg her. Rossel peker på en vesensforskjell mellom islam på den ene siden og kristendommen og hinduismen på den andre siden: Islam er historisk ikke bare en religion. Islam er også en politisk ideologi, skriver Rossel, med henvisning til den engelskfødte Princeton-professoren Michael Cook i sin siste bok, Ancient Religions, Modern Politics Islam overkjører - mildt sagt - ethvert forsøk på å sette rasjonalitet og fornuft i førersetet - egentlig de to mest dødelige fiendene av islam, for slippes disse fiendene løs i et samfunn avkles islam for hva islam er: En voldelig og samfunnsnedbrytende ideologi ikke tilhørende denne kloden - hvis man ser på vår klode som et sted der vitenskap, kunst, og den frie. Her finner du ut hvor mange medlemmer det er i kristne, muslimske, buddhistiske og andre trossamfunn i Norge. Religion - SSB CSS-filen ble ikke lasted ned korrekt, skjermleseren støtter ikke CSS, eller din versjon av Internet Explorer er for gammel for dette nettstedet

Kvinnesyn og likestilling i islam og kristendom / Spørsmål

Respons Niger: Konvertering fra islam til kristendommen, og situasjonen for kristne LANDINFO - WWW.LANDINFO.NO - E-POST: LANDINFO@LANDINFO.NO 2. OKTOBER 2015 3 og korrupsjon i de områdene hvor staten faktisk er til stede, skepsis mot Vesten og deres rolle i utvinningen av naturressurser i Niger, er faktorer som bidrar til en viss lokal støtte ti Muslimene mener at islam er en tilbakevending til den sanne tro, og de mener at Muhammed er den endelige profeten. Men både Abraham, Moses og Jesus er profeter i islam, og islam regnes som en abrahamittisk religion, sammen med jødedommen og kristendommen. Både jøder, kristne og muslimer tror på én gud, Gud Religion er mer enn pinse, ramadan og Buddhas bursdag. Religion spiller en rolle i samfunnet, politikken og kulturen. Her er noen av UiOs eksperter på religion Religion er en fellesbetegnelse for ulike trossystemer og kulturelle handlingsmønstre som forutsetter at virkeligheten omfatter mer enn det fysiske. Religioner presenterer gjerne svar på menneskers eksistensielle undring, og inkluderer som oftest tro på Gud/Guder eller andre overfysiske vesener For dette er mitt blod, paktens blod, som blir utøst for mange så syndene blir tilgitt. (Matt 26, 26-28) Nattverd er et av to sakramenter i Den norske kirke, dermed har det en sentral plass. Og det har altså bakgrunn i myten om Jesus' siste måltid. Noen myter er mer sentrale enn andre

Forskjellen på islam og kristendom - Bergens Tidend

Religion er nemlig mer enn tro. Tro er bare en del av de tankene og handlingene som, sammen med verdier, ritualer og gjenstander utgjør religion, forklarer de Muckadell. - Å tro på julenissen og skrive brev til ham er ikke religion, fordi det ikke innebærer en idé om en større betydning, forteller hun Islam er på nåværende tidspunkt ikke modent for Europa og demokrati. Skulle den muslimske befolkning bli enda mye større, da vil sannsynligvis utviklingen komme totalt ut av kontroll Det er fordi sendebudets oppgave er ikke bare å levere et budskap, sendebudets liv er også et praktisk eksempel på hvordan en skal følge og implementere budskapet. Dette er fornuftig . Hvis ett menneske kan gjøre det, så kan i hvert fall i teorien resten av oss også gjøre det. Koranen sier (oversettelse av betydningen): «Sannelig, i Allahs Sendebud har dere et utmerket eksempel

Kjønnsroller i kristendom og islam - NRK Kultur og

Islam og kristendom - forskjelle

Les mer om organisasjonen. Gi et bidrag til FMI, kontonr.: 0530.40.68169. Dette gjør at islam i dag kan sies være verdens mest politiserte religion i vår tid. Men islam har en historisk konkurrent i jødedommen som også langt på vei er et Kristendommen er en frelseslære og derfor historisk langt mindre politisk enn islam og. Stykke mer enn antyder at Maria Magdalena var Jesus' elskerinne. Dessverre er religionen igjen på vei til å bli en samfunnskraft. Denne gangen er det ikke kristendommen, men islam. Selv om de fleste av oss ikke er muslimer, angår det i aller høyest grad oss alle Han er rett og slett en person som innså at det finnes viktigere ting i livet enn rikdom og kostbarheter og at penger ikke er roten til alt godt. Han blir tilbedt som en person og ikke en Gud. Selv mente Buddha at mennesker ikke skulle godta tingene han sa bare fordi han sa det, men heller bruke det han sa som en flåte til å krysse en elv Islam er delt i to retninger: sunni- og sjiamuslimer (sjiitter). I Tyrkia er det mest sunnimuslimer. De er konservative og holder seg til ordlyden i Koranen Islamsk tidsregning ligger 622 år etter kristendommen. I de større byene er det å være muslim derimot blitt mer en tradisjon enn religion

Frykten for å kritisere islam Religioner

En felles trossystem kan ikke være sant, hvis de bestrider hverandre på et dypt plan, og sannhet er ikke selvmotsigende. Religioner bestrider hverandre; derfor kan ikke alle være sanne. Mormonere lærer at det eksisterer mange guder, og at du kan bli til en gud. Kristendommen lærer at det kun er en Gud, og at du ikke kan bli en Gud Døden er bare en overgang til noe som er både langt mer å foretrekke og genuint ekte. Vi kommer hjem. Slik vi opprinnelig kommer fra Gud, er skapt av Gud, er guder i menneskeskikkelse, menneskelige former skapt i Guds bilde, vender vi tilbake til Gud når vi dør

Helgener i kristendom. Selv om det finnes paralleller i forskjellige religioner, kjenner vi betegnelsen helgen best fra kristen sammenheng. Det norske ordet helgen kommer av norrønt heilagr.Det er en oversettelse av det greske hagios/hagia og latinske sanctus/sancta, som rett og slett betyr «hellig».Den latinske betegnelsen lever videre i dagens norsk, som når vi for eksempel snakker om. Islams forhold til kristendommen kan karakteriseres som et hat-kjærlighetsforhold, skriver Kurt Christensen i sin bok Lydighet eller lovsang - om islam og kristendom. Siste del av artikkelen gir en god oppsummering av likheter og forskjeller mellom islam og kristendom. Kompetansemål: Islam og en valgfri religion: gjøre rede for hva som er det sentrale i religionen [ Kvinnen har mer skyld enn mannen. I syndefallet, men har lik mulighet til frelse. Islam: Mann og kvnne er like skyldig i. Syndefallet. Lik mulighet til frelse. Forskjell på likeverd og likestilling. Islam: kvinnenes forsvarer? Det er nytt at islam gjennom Koranen ga regler for behandling av kvinner, og at den derfor. ønsket å forbedre. Selv om islam har fått mye oppmerksomhet i vestlige medier er det fremdeles kristendom som er verdens største religion. Men kristendommen er i stor endring i verden i dag. Kristendommen vokser, og det er særlig de nykarismatiske bevegelsene som vinner terreng i Afrika og Sør-Amerika Det som kjennetegner religion er at det er regler og skikker som må følges. I dagens samfunn ser vi at de fleste menneskene lever etter regler ut fra den religionen de tror på. De største religionene i dag er islam, kristendommen og jødedommen, buddhismen og hinduismen

Eksamen i religion - Kristendommen og Islam - Religion

Islam er en tolerant religion. Showing 1-32 of 32 messages. Islam er en tolerant religion. Laffen: 11/9/10 7:04 AM: Det har vi fått høre mang en gang fra skautkledde kjerringer i TV-debatter hvor islam har vært tema. Historien bak nedstående link demonstrerer til fulle hvordan denne leiren enn i den andre?. ''Tenkerne på denne tiden kjente kristendommen godt, og så med all rett ned på den,men så begynte de å få en viss kjennskap til Islam, og denne virket på dem som en langt mer sofistikert og rasjonell religion enn kristendommen: I islam var det ingen gudemennesker (som Jesus var), her var det ingen mirakler, ingen ånder, intet presteskap Det utviklet seg fra et eneste lederskap til en forvaltningsordre med valgte grupper og utnevnte personer. Sannsynligvis er det over 5 millioner bahá'í-troende verden over som bor i mer enn 200 land. Kristendommen er feilaktig portrettert som en religion som stammer fra en liten gruppe etterfølgere av Jesus i det første århundre Også jenter som trur de er gutter eller ett annet kjønn bare fordi de ikke liker fargen rosa eller er mer guttete enn de fleste jenter. Det er ikke sånn. De som sier at det finnes flere enn 2 kjønn håndhever/forsvarer kjønnsroller og dette er veldig kjønnsdiskrimerende. jeg liker ikke dette og blir veldig lei mei. det går imot min religion , Islam. i Koranen står det at Allah skapte.

Islam - Wikipedi

Det er ikke slik at Koranen nødvendigvis tilsier mer begrensinger i rettigheter og større undertrykking av kvinnen enn det Bibelen gjør. Det er hvordan religionen praktiseres og tolkes som er avgjørende, og hvor stor rolle religionen spiller eller hvordan den blir brukt i samfunnet og politikken kristendommen har en tendens til å omhandle kanoniske tekster og myter, mens eksempler fra islam har vært mer dagsaktuelle. Slike fremstillinger finner en også i mediebildet i Norge hvor tematikken rundt kvinners rettigheter innenfor islam vektlegges i større grad enn kristne trossamfunn Etter 1980-tallet er det i større grad islam som har blitt presentert som en streng og konservativ religion. Samtidig har kristendommen framstått mer liberal og åpen. Kilden til kjerneverdier. Kristendom blir også referert til som en del av nasjonal identitet. Det så forskerne etter at de hadde analysert politiske partiprogrammer

 1. Grunnleggende om troen i islam 1) Troen på Gud. Muslimer tror på én unik og usammenlignbar Gud. Han har ingen sønn og heller ingen partner, og ingen foruten Han alene, har rett til å bli tilbedt. Han er den sanne Gud, og all annen guddom er falsk. Han har de mest praktfulle navn og de mest enestående, perfekte egenskaper. Ingen deler Hans guddommelighet eller Hans egenskaper
 2. Kristendom er en monoteistisk religion utgått fra jødedommen basert på livet og læren til Jesus Kristus. 1,9-2,4 milliarder av jordens befolkning regnes som kristne, og i sine forskjellige avskygninger er den verdens største religiøse trosretning, enda den opplever tilbakegang i den vestlige verden, men framgang i Afrika og store deler av Asia
 3. e muslimske venner spiser gris iblandt, selv om de føler det er det er dårlig og prøver å la være. Skal vi se på litt grisefakta fo
 4. Begreper.
 5. g av deres barbarisk fascistiske tro,blir mødt med beskyldninger om rasisme, selv om alle normale mennesker vet at muslimer ikke er en rase

kristendom - Store norske leksiko

Paganisme er en samlet betegnelse på forskjellige polyteistiske naturreligioner, dvs religioner som ikke tilber bare en gud, men flere guder, ikoner, bilder m.m. Ordet Pagan kommer fra det greske språket, som betyr en som bor på landsbygda, og den latinske formen Pagus ble spesiellt brukt om galliske og germanske landsbyer, dvs. de uopplyste og udanned flere evangelier enn de som er blitt valgt ut til å stå i Bibelen, blant annet Thomas evangeliet. År 120-313: De kristne blir utsatt for forfølgelse i Romerriket. De blir drept, eller fanget og brukt til løvekamper eller liknede. År 313: Den romerske keiseren «Konstantin den store» gjør kristendommen til en lovlig religion i Romerriket

2: Islam, 1,6 milliarder Ikke mindre enn 23 prosent av verdens befolkning er muslimer. 1,6 milliarder mennesker i alt. Slik som kristendommen finnes islam i flere avskygninger. De to største og mest kjente delene av islam er sunni og shia. 1: Kristendom, 2,2 milliarde En syrisk mann, Izar, som ønsker å være anonym, sier til KD at landet er i en fortvilt, økonomisk situasjon etter borgerkrigen. Han forteller at mange muslimer konverter til kristendommen. - Det er svært oppløftende fra et åndelig synspunkt. Flere mennesker har blitt troende under krigen enn de siste 15-20 årene, sier Izar til KD

Islam beskrives som et sett av utvetydige og fastlagte dogmer, som en kultur og trosform hvis natur kan avdekkes en gang for alle: islam er en politisk religion, islam er uforenlig med demokrati og sekularisme, islam er kvinnefiendtlig og islam er voldsforherligende For eksempel er det en vanlig forestilling at det innenfor islam er et helt annet forhold mellom menn og kvinner, enn hos kristne eller ikke-troende. - For mange på den kristne siden, kan dette bli et slags tabu, noe man blir redd for å snakke eller spørre om i møte med muslimer, forteller Grung Islam er mye sterkere men til og med Islam er regional, med liten eller ingen styrke i land som USA, Canada, sentral- og Sør-Amerika og Australia. Kristendommen derimot, er en kraft på hvert kontinent og i hver stor region i verden, kun med unntak av Midtøsten Praktiserende katolikker i Afrika utgjør nå flere enn sine europeiske trossøsken, kunne den italienske religionssosiologen Massimo Introvigne nylig avsløre under en konferanse organisert av CESNUR (Center for Studies on New Religions), ved El Jadida-universitetet i Marokko.. I følge en fersk undersøkelse presentert ved konferansen er kristendommen nå den største religionen på det.

Religion i England er prega av den engelske kyrkja, som har vore statskyrkje sidan 1500-talet og har den engelske monarken som overhovud. Kristendommen hadde då vore hovudreligionen i fleire hundreår. Andre viktige kristne retningar i landet er katolisisme, metodisme og baptistkyrkja.Etter kristendommen er religionane med flest medlemmer i landet islam, hinduismen, nypaganismen, sikhismen. Kort oppsummert er det 4 land der kristendommen er . mye mer utbredt enn islam, og ett land der Islam og kristendom er jevnstore på lista. Alternativt kan du se på dette. som en regional tradisjon, f.eks er 6 av 10 land vest og sentralafrikanske - kristendommen er dominerende i et Darwinisme som religion «Evolusjon blir markedsført av sine tilhengere som noe mer enn ren vitenskap. Evolusjon blir fremstilt som en ideologi, en sekulær religion - et fullverdig alternativ til kristendommen, med mening og moral

- Når man leser hva folk er sykemeldt for, så er det ofte for diffuse årsaker.Folk som er vellykkede opplever ofte en slags eksistensiell kjedsomhet. En slags åndelig tretthet, sier psykologen. - Det å ikke finne mening i livet er både årsak og symptom på depresjon.Moderne mennesker som er ulykkelige når de har alle forutsetninger for å være lykkelige, mangler sannsynligvis et. Her til lands har en frihet til å velge religion eller stå utenfor en religion om en vil. Så er ikke tilfelle andre steder i verden. Verdens religioner av betydning har eksistert hundretalls år og har milliarder av tilhengere, men har aldri erkjent feil tross kritikk. Om religion var noe som en kunne, drikk Hovedområdet islam og en valgfri religion innebærer fordypning i islam og en annen valgfri religion. Kristendommen kan ikke velges i dette hovedområdet. Det blir lagt vekt på sentrale trekk ved religionenes etikk, sentrale tekster fra hver av religionene, ulike retninger og estetiske og rituelle uttrykk i religionene Islam, som er en barbarisk religion og som ideologisk hører hjemme i kommunismens og nazismens sfærer, må bekjempes, ikke bare i Norge, men over hele Europa. I denne situasjonen blir det kosmetikk å stemme mot statsstøtte til koranskoler, nei til hijab i politiet og revisjon av de muslimske trossamfunns svindellister

Kristendommen kom til Norge. Kristendommen er en misjonerende religion. De første kristne fortalte om Jesu liv, død og oppstandelse til mennesker i sin samtid. Disse fortalte så dette videre igjen. Evangeliet om Jesus Kristus spredte seg rundt i verden som ringer i vann. Til Norge kom kristendommen i vikingtiden, som begynte rundt år 800 Islam er en religion, en ideologi og en politikk der guddommen angir i detalj hvordan menneskene skal leve fra vugge til grav. Muslimer er slavebundet til Allahs doktriner om hvordan det islamske samfunn skal organiseres. Denne samfunnsmodellen fremstår for folk flest i den vestlige verden som absurd galskap. Det å si at bekjempelse av islam. Islam Nets syn på homofili, steining og dødsstraff. Ofte påstås det at jeg, eller Islam Net, tar til orde for dødsstraff for homofile og steining for utroskap, enten i Norge, eller i en.

Er Islam en hatefull religion? - Åpent forum

 1. Oftere enn før vil det være slik at det er familier i nabolaget som tilhører en an-nen religion enn kristendommen. Mange av dere har sikkert hørt på debatter på TV, i radio eller i nabolaget hvor en har diskutert spørsmål knyttet til innvan - dring, integrering, asylpolitikk, religionskonflikter m.m. Dette er debatter so
 2. Islam/Kristendom:Maquetación 1 07/11/2011 10:30 Page 1. Av John Einbu. Islam kontra kristendom De fleste kristne anser vel Islam som en mer primitiv religion enn kristendommen og at en kvalitativ.
 3. I dag er vi vant med å se og oppleve forskjellige religioner og måter å leve på. Men frem til 1960-årene bodde det svært få i Norge med en annen religion enn kristendommen. Dette har forandret seg nå. Norge har fått en ganske blandet kultur der alle verdens religioner og livssyn er tydelig til stede
 4. I boken Søkte Allah, fant Jesus, beskrev Nabeel Qureshi sin dramatiske trosreise etter at han brøt opp fra islam for å følge Jesus.I tiåret som fulgte, gikk det til fulle opp for ham at verdens to største religioner er langt mer forskjellige enn de først ga inntrykk av
 5. Islam er intet annet enn Allah som erklærer at han vil sette den menneskelige rase i frihet fra lenker og slaveri. De tilpasser seg religiøst og kan formulere seg mer i retning av kristendommen. Den andre fasen er som ble frelst: Hvorfor jeg sluttet å tro at islam er en fredens religion. Why I stopped believe islam is a religion of.
 6. Da er det ganske nærliggende at religionen disse menneskene kjenner best til, er islam. Det er ikke sikkert alle som kommer var troende eller praktiserende i egne hjemland. Men på samme måte som kristendommen og kristne tradisjoner vi er blitt eksponert for som et resultat av å bo i Norge, gjennom julefeiring, påske, kirker osv, blir muslimer eksponert for eid, ramadan, bønn osv
 • Ucaddin dll location.
 • Alexander den store hest.
 • Turgrupper i oslo.
 • Where definition.
 • Spaniaposten marked.
 • Best bud.
 • Uni mannheim bwl.
 • Bergamo reisetips.
 • Woll stekepanne jernia.
 • Desktop wallpaper hd.
 • Hva er formålet til fn.
 • Tv jahn rheine zumba.
 • T we box wifi.
 • Geografisk styrt prisdifferensiering eksempel.
 • Wuppertal elberfeld rathaus.
 • Wais iv verbal iq.
 • Dansk design hyllesystem.
 • Kaste søppel oslo alnabru.
 • Schinken pökeln gewürzmischung.
 • Olivia newton john 2017.
 • Vegansk smågodt nidar.
 • Ferdig levegg.
 • Voldsmonopol.
 • Hvitoljet parkett.
 • Slettvoll tromsø.
 • Karlstadmodellen norge.
 • Manikyr gjøvik.
 • Ich weiß nicht zu wem ich gehöre komponist.
 • Meiners tanzschule bad kissingen.
 • Rheine bundesland.
 • John franklin actor.
 • Stora enso paper aktiebolag.
 • Steganographie bild entschlüsseln.
 • Buzz aldrin hvor ble det av deg i alt mylderet.
 • Vestibulær migrene symptomer.
 • Piggdekkavgift oslo e18.
 • Filmindianer kryssord.
 • Hullmønster babyteppe.
 • Beaver creek kart.
 • Skogbruk i verden.
 • Forholdet mellom sunni og sjia.