Home

Haccp mattilsynet

HACCP-systemer. Selv om Mattilsynet har laget veile-dere i hygiene og internkontroll som en hjelp for bedrifter, er det viktig å huske på at det er regelverket som gjelder. Det er bedriften selv som har ansvar for at regelverket etterleves, og at maten som serveres er trygg. Oversikt over det viktigste regelverket for internkontroll og HACCP Mattilsynet har utarbeidet trykt veiledningsmateriell med råd om god hygiene og om etablering av rutiner for å ha kontroll med farer. En innføring i internkontroll og HACCP' gir eksempler på hvordan du kan etablere gode rutiner og holde kontroll med farer når maten lages eksisterende HACCP-veileder. I stedet for bare å fokusere på HACCP-baserte framgangsmåter har denne veilederen en mer helhetlig tilnærming som omfatter både grunnforutsetninger (PRP`er) og HACCP innenfor rammene av et styringssystem for mattrygghet (FSMS), inkludert fleksibilitet i visse foretak Rutiner for trygg mat - En innføring i internkontroll og HACCP - (application/pdf) Andre nettsteder fra Mattilsynet. matportalen.no matvaretabellen.no kostholdsplanleggeren.no nokkelhullsmerket.no. Telefon +47 22 40 00 00. Postadresse. Mattilsynet Felles postmottak Postboks 383 2381 Brumundda HACCP Kurs på nett Online kurs i Grunnleggende Matsikkerhet. Kurset bygger på HACCP prinsippet (Hazard Analysis Critical Control Points), et internasjonalt system for internkontroll for mat (IK-Mat), og er et lovpålagt krav for alle som jobber med mat

Kravet til HACCP er ikke nytt men ble tydeligere fremhevet i de nye hygienereglene vi fikk i 2010. Det er obligatorisk for alle som produserer, håndterer og omsetter mat og drikke, sier Atle Wold som er seksjonsrådgiver for hygiene og drikkevann i Mattilsynet. Kunnskap om risik HACCP veiledningsdokument - norsk oversettelse: 03.08.2007: PDF: Veiledningsdokument til gjennomføringen av visse bestemmelser i forordning (EF) nr. 853/2004 om fastsettelse av særlige hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse: 21.12.2005: PD

Mat og mattrygghet - ISO 22000. Det er et stadig økende fokus på matens kvalitet og på matsikkerhet. Den enkelte forbruker blir stadig mer bevisst, og stiller krav til kvalitet og sikkerhet, i tillegg til informasjon om blant annet ingredienser og opprinnelse Kurs i matsikkerhet og mattrygghet - Her finner du en oversikt over kurs i matsikkerhet og mattrygghet der du bor. Finn kurs innen HACCP, hygiene, allerg Internkontroll og HACCP. Internkontroll er en samling rutiner bedriften må ha for å kunne etterleve regelverket og sikre at maten er trygg. Grunnforutsetningene for å få dette til er gode rutiner for renhold, personlig hygiene og kontroll med kjøleromstemperaturer (internkontrollens trinn 1)

En innføring i internkontroll og HACCP - mattilsynet

Mattilsynet starter med stikkprøvekontroll av utstedte sjømatsertifikater Midlertidige tillatelser til bruk av ikke-økologisk fôr til økologisk fjørfe og svin opphører Nytt regelverk om kontroll i forbindelse med radioaktivitet i ikke-animalske næringsmidler og fôrvarer etter Tsjernobyl-ulykke HACCP-systemet består av en produkt- og håndteringsbeskrivelse, flytskjema og fareanalyse for råvarer og produksjonsprosesser. HACCP står for Hazard Analysis Critical Control Point. Dette er en arbeidsmetode som har som mål å identifisere og kontrollere farer og risikoer i håndteringen av næringsmidler HACCP. Fagstoff. Fagartikkel. Du skal nå få en kort innføring i HACCP, som står for hazard, analysis and critial control points. Kokk- og servitørfag Vg2. Hygiene og mattrygghet. Trygg mat. Velg målform: Bokmål NDLA sin visjon er å lage gode, åpne digitale læremidler. HACCP skjema omtales ofte som IK-mat system. HACCP, eller «Hazard Analysis and Critical Control Point», er er en definisjon på prosesser virksomheten er pålagt å følge i forbindelse med håndtering av mat. Formålet er sikker og trygg håndtering av næringsmidler i alle ledd. Skjemaer eller IK-mat syste HACCP er en forkortelse for «Hazard Analysis (and) Critical Control Point». HACCP-systemet er et internasjonalt anerkjent [av hvem?] system for fareanalyse og risikovurdering innenfor næringsmiddelindustrien.Ved hjelp av systemet kan farer for sluttbrukers helse påvises og vurderes på en systematisk måte.Systemet fokuserer på de enkelte prosesstinn i en næringsmiddelproduksjon og.

Brosjyrer om trygg Mat og HACCP Mattilsynet

 1. Velkommen til Mattilsynets skjematjenester. Du blir nå sendt videre til innloggingssidene til ID-porten. Etter at du har logget inn blir du styrt videre til Mattilsynets skjematjenester
 2. Kurs i Grunnleggende matsikkerhet (HACCP) Mer om kurset Alle som jobber med mat trenger å vite alt om trygg håndtering av mat, i tråd med forskriftene. Dette kurset gir ansatte en komplett oversikt over rett og galt når det kommer til matforgiftning, oppbevaring og den absolutte nødvendigheten av gode hygieneprosedyrer
 3. Mattilsynet utvider åpningstiden for utstedelse av sjømatsertifikater ved Avdeling Romerike Nytt økologiregelverk i EU utsatt til 1.1.2022 Radioaktivitet i mat - resultater fra Mattilsynets overvåkingen av næringsmidler i 201
 4. Tilleggsmodul: For å kunne gjennomføre grunnkurs matsikkerhet (HACCP) er det en forutsettning at du har bestått vårt HMS-kurs for daglig leder eller verneombud. Krav: Kurset krever ingen forkunnskaper eller innkjøp av materialer.Alt gjøres tilgjengelig etter oppmelding til kurset. Betaling: Når du registrerer deg, kan du velge mellom å betale med kort eller faktura med 14 dagers.
 5. Mattilsynet innhenter faglige råd fra Vitenskaomiteen for mat og miljø (VKM), som foretar uavhengige, vitenskapelige risikovurderinger av spørsmål knyttet til mattrygghet, dyrehelse, dyrevelferd, plantehelse og kosmetikk.VKM foretar også risikovurderinger av genmodifiserte organismer (GMO) på oppdrag fra Miljødirektoratet og på eget initiativ

FSMS-HACCP veileder - mattilsynet

 1. HACCP er en metodikk for å identifisere, vurdere og kontrollere/styre farer som er viktige for produksjon av trygg mat. Det er en del av et internasjonalt regelverk for mattrygghet. Det er beskrevet av UN/FAO/Codex Alimentarius. Mange land har innført HACCP som standard i sin lovgiving
 2. Digitalt IK-Mat system med HACCP gir trygg mat. Testet av kokker. Utviklet av eksperter innenfor mattrygghet. Trygg mat - alt i ett system Internkontrollprogram, kontroller, HACCP, fareanalyse. Med eSmilefjes har du alt du trenger på ett sted. Slutt på permer og papir, og et vellykket tilsynsbesøk er bare et klikk unna
 3. HACCP er en forkortelse for «Hazard Analysis and Critical Control Point» og er et sett med prinsipper for fareanalyse og kritisk prosesstyring definert av EU, pålagt norske foretak gjennom EØS-regelverket, med formål om å sikre at maten produseres, håndteres og omsettes på en helsemessig forsvarlig måte
 4. Ledende leverandør av HACCP-kurs og -bistand til matindustrien. Aquatiq har kurset og bistått matbransjen med HACCP siden 2003. Vi har siden den gang kurset mange tusen deltagere fra ulike matrelaterte bransjer (deriblandt Mattilsynet) og ervervet oss betydelig erfaring relatert til både utfordringer og løsninger
 5. Medieoppslag etter en omfattende kontroll fra Mattilsynet bør vekke alle virksomheter innen matservering. Medieomtale som dette kan sverte omdømme og resultere i tapt omsetning for ethvert serveringssted. Lilleborg Profesjonell tilbyr ferdige IK-Mat systemer med HACCP, som gir et godt utgangspunkt for trygg mat

Rutiner for trygg mat - En innføring i - Mattilsynet

 1. Mattilsynet har vurdert rettsakten som relevant og akseptabel. Rettsakten har vært til behandling i Spesialutvalget for næringsmidler, der Barne- og familiedepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet er representert, som ga sin tilslutning
 2. HACCP står for hazard, analysis and critial control points. HACCP skal bidra til at maten er trygg for forbrukerne, at man har tillit til matmarkedet, at krav fra myndighetene blir fulgt og blir integrert i bedriftens ik-mat-system
 3. HACCP er en stor del av internkontrollen for næringsmiddelindustrien, men det kan være vanskelig å vite hva som gjelder for din bedrift. Her har vi forklart hva HACCP er, hvorfor det er relevant for deg og hvordan du bruker det i bedriften din
 4. Skjemabank HACCP som er laget av mattilsynet ligger her til utskrift for opplæring innenfor området. Mattilsynet (CC BY-SA) Sist oppdatert 13.12.2018 Bruk innhold. Skjemabank HACCP . Filer. Skjemabank HACCP (PDF) Last ned fil: haccp_skjema.pdf; Læringsressurser. HACCP. Fagstoff Innføring i HACCP.
 5. Mattilsynet offentliggjorde i går sin sluttrapport fra den landsomfattende tilsynskampanjen for HACCP (eng. Hazard Analysis and Critical Control Point; no. risikoanalyse og kritiske styringspunkt).Mer enn 1000 bedrifter, mange av dem KLF-medlemmer, fikk i løpet av 2012 besøk av Mattilsynets inspektører
 6. HACCP skal bidra til at maten er trygg for forbrukerne, at man har tillit til matmarkedet, at krav fra myndighetene blir fulgt og blir integrert i bedriftens ik-mat-system. User Mattilsynet (CC BY-NC-SA
 7. Mattilsynet krever årlig revisjon og vi er stolte av å kunne tilby en komplett løsning med metoder og dokumentasjon som egner seg for de aller fleste bedrifter i næringsmiddelbransjen. Vi vet at HACCP for mange kun handler om å imøtekomme krav, men med god kompetanse kan systemet benyttes for å spare store summer på unødvendige utgifter i din bedrift

HACCP kurs online - Ta HACCP kurset på net

Nye krav fra Mattilsynet. Smilefjesordningen. Les mer om ordningen som gjelder restauranter, kafeer og faste spisesteder. Våre tjenester. Vi utfører mattrygghetssystem med HACCP. Les mer om hvordan vi kan hjelpe deg. Regelverket. Les mer om hvilket regelverk din virksomheten må forholde seg til. Ytterligere informasjon Guri Kvam er utdannet næringsmiddelteknolog med 12-års erfaring fra Mattilsynet, prosjekter innen matsikkerhet og som kursholder innen Trygg mat, HACCP og IK-mat. I tillegg til sin rolle i Lilleborg, har hun blant annet forelest for studentene ved Facility Management ved Høgskolen i Akershus

Hva er jobben til mattilsynet. Mattilsynet har et stort og viktig samfunnsoppdrag. Din kompetanse er den viktigste råvaren vi har. I all kompetanseutvikling er vi opptatt av to ting; at du har den kompetansen du trenger for å løse arbeidsoppgavene, og at vi som kollegaer er flinke til å dra nytte av hverandres kompetanse Se ledige stillinger i Mattilsynet Hun mener det generelt er viktig for aktørene i bransjen å bygge opp kompetanse på HACCP med hensyn til forståelse for metoden og praktisk gjennomføring. - Det forventes at bransjene utarbeider egne bransjestandarder i samråd med Mattilsynet, men det vil nok ta litt tid før dette er på plass Fareanalysen er det første av sju HACCP-prinsipper. Mattilsynet Bruk bildet. I dette eksempelet på flytskjema ser vi alle trinn i produksjonen, fra varen kommer inn til lagring, tilberedning, emballering og servering. 4. Identifisere og liste opp mulige farer Implementerer HACCP raskt og effektivt på alle steder; Planer er tilpasset for å møte dine individuelle behov; Sjekker at mattrygghetssystemet med HACCP er implementert på en effektiv måte; Reduserer risikoen for avvik i rapporter fra Mattilsynet; Får regelmessige rapporter for å beholde kontrollen og informere om korrigerende plane

IK-Mat og HACCP - Næringsliv Norg

 1. En omfattende, rådgivende evalueringstjeneste innenfor mattrygghet, med full rapportering som hjelper deg å redusere risikoen og etterleve juridiske krav
 2. ste i en overgangsperiode, vil kunne ha
 3. HACCP - risikoanalyse og styring av kritiske kontrollpunkter. Kritiske kontrollpunkter - punkter hvor det er risiko for smitte og sykdom. Oppgaver. Det er viktig at det er renslig i hele produksjonslinjen fra innkjøp av råvarer, til tilberedning, servering og rengjøring. Hvilke kritiske punkter vil du nevne for hvert av disse områdene
 4. dre enn en negativ avisoverskrift
 5. Mattilsynet Matportalen - informasjon om mat og helse fra offentlige myndigheter Folkehelseinstituttet Veterintærinstituttet . Læreplan Matfag Vg2. Råvarer, produksjon og kvalitet. praktisere personleg hygiene og produksjonshygiene i samsvar med gjeldande regelverk; vurdere og kontrollere kvaliteten under produksjonsprosessen og i ferdig var

Veiledere Mattilsynet

Krav fra Mattilsynet er stadig i endring, derfor er siden under oppdatering. SMILEFJESORDNING FRA 2016. Innføring av smilefjes ved tilsyn i serveringsbransjen har vært et lenge uttrykt ønske fra forbrukerne processed under a competent HACCP- and sanitary program consistently implemented and in accordance with U.S. FDA's seafood HACCP regulation 21 CFR 123. Head of Depart Issued Valid to:..... Ørsta 15. 11.2019 Place/ Date 31.122020 Date Norwegian Food Safety Authority Inspector 1.2241 USA, erklærmg, HACCP, landanlegg og fartøy, engelsk, 2016-1 A HACCP plan template is a tool used by many food establishments as a guide in establishing an effective HACCP system. Digital HACCP plan templates can help improve tedious workflows that involve paper forms, spreadsheets, scanning, faxing, and manual recordkeeping Være kjent med prinsippene i HACCP; har vi gjennomført dette, har vi CCP (kritisk kontroll punkter)? Opplæring av ansatte: Er dette tilstrekkelig ivaretatt i forhold til ansvarsområdet? Mattilsynet vil indirekte observere eller stille kontrollspørsmå Mattilsynet fører tilsyn og kan fatte nødvendige vedtak for gjennomføring av bestemmelsene i denne forskriften. HACCP-prinsippene i fôrproduksjonen bør ta hensyn til prinsippene som er fastsatt i Codex Alimentarius, men bør være så fleksible at de kan anvendes i alle situasjoner

Internkontroll Mattilsynet

Mattilsynet Bruk bildet Her ser du et eksempel på et beslutningstre hvor du starter med et spørsmål om faren skyldes mangler i grunnforutsetningene, og så går videre til neste spørsmål eller tiltak basert på svaret Vedrørende HACCP og registrering hos Mattilsynet. Det er mange som ikke har registrert seg hos Mattilsynet ennå, og det er mange som ikke har forstått hvordan selve HACCP analysen skal gjennomføres. Denne informasjonen vil forhåpentligvis gjøre det lettere for dere 5.1 Internkontroll og HACCP oversende retningslinjen til Mattilsynet for anerkjennelse som nasjonal retningslinje holde Mattilsynet oppdatert om retningslinjens innhold, endringer og praktisering Retningslinjen er forpliktende for alle virksomheter som tilslutter seg skriftlig

Mat og mattrygghet - ISO 22000 standard

Kurs i matsikkerhet og mattrygghet (110 kurs) Kursagente

Nortura i Hærland må gjennomgå hele HACCP-systemet sitt, et verktøy innen kvalitetssikring, etter at Mattilsynet i februar gjennomførte revisjon hos bedriften Mattilsynet fant imidlertid brudd på to forskrifter etter et besøk hos Mowi Eggesbønes. Blant annet ble det avdekket at produksjonen av ryggbein ikke er godt nok ivaretatt i det skriftlige systemet og at produksjonen ikke er farevurdert i tråd med HACCP prinsippene

HACCP-kurs. Kjøttbransjen. 30.01.2020. Kurset arrangeres 11. og 12. februar hos Svindland i Flekkefjord. Norsk Kylling får støtte fra Mattilsynets. I en fersk rapport peker Mattilsynet på kraftig reduksjon i dødelighet, trolig på grunn av senere vekst. Kjøttbransjen 01.10.2020 HACCP-ERKLÆRING FOR USA FOR 2017- MED VEDTAK 0M GEBYR Mattilsynet viser til deres henvendlse fra Kari Marte Krane den 20.122016 hvor dere ber om HACCP- erklæring for USA for 2017 Saken gjelder Nova Sea AS Slakteri, Fiskebruksnummer N1041 Vedtak om geby videreutdanning innen næringsmiddelhygiene og HACCP. Hun har eksamen i «Advanced certifi cate in Applied HACCP principles» fra Royal Institute of Public Health I England, samt eksamen i HACCP knyttet til sjømat fra USA. Hun har lang erfaring i HACCP med veiledning og kurs av bedrifter, også inkludert en serie kurs for Mattilsynet

Restaurant- og matfag Vg1 - Innføring i HACCP - NDL

HACCP. EU-forordning 852/2004 Vedlegg II. I 2010 ble Kost- og ernæringsforbundets retningslinjer første gang anerkjent av Mattilsynet. Retningslinjene bygger på EUs forordning, og er en utvidelse av IK Mat. Målgruppen er kjøkken i helseinstitusjoner,. HACCP - Hazard Analysis and Critical Control Point: En metode som identifiserer, vurderer og styrer farer som er signifikante for at maten skal være helsemessig trygg for forbruker. HACCP plan: Dokument utarbeidet i overensstemmelse med HACCP-prinsippene for å sikre styring av kritiske styringspunkter innenfor HACCP-systemets omfang

«Digital matkontroll» sørger for smilefjes | Smak

Internkontroll og HACCP kan gjennomføres på ulike måter. Mer informasjon finner du i brosjyren Rutiner for trygg mat. En innføring i internkontroll og HACCP på mattilsynet.no. Her er det gitt mange gode eksempler på aktuelle rutiner og skjemaer, samt en detaljer Mattilsynet fører tilsyn og gir veiledning. Bruk også Mattilsynets brosjyrer om HACCP og internkontroll. For en barnehage er det også aktuelt å vurdere om matvarene som serveres er egnet for små barn, allergikere etc. som måtte være i deres brukergruppe Alle våre evalueringer av mattrygghet er også basert på nasjonale standarder og HACCP prinsipper, men er en mer omfattende evaluering enn hva Mattilsynet krever. Kontinuerlig forbedring og innsikt. På slutten av hver evaluering, får du en detaljert rapport som fremhever problemer og muligheter for forbedring Ut over GMP anvender Pharma Nord samtidig HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points), Pharma Nords egen selvinspeksjon får vi også jevnlig besøk av respresentanter fra både Statens legemiddelverk og mattilsynet som gjennomgår dokumentasjoner og inspiserer fasiliteter og prosedyrer Godkjent av mattilsynet Forbruksvarer er godkjent fôrvarebedrift. Den 28 mars fattet Mattilsynet ved distriktskontoret Romerike vedtak om å godkjenne Forbruksvarer som fôrvarevirksomhet ihht innførsel og omsetning av fôrvarer, tilsetningsstoffer i fôrvarer samt forskrift om fôrhygiene

Mattilsynet gir deg seks enkle tips om hygiene og temperatur du bør kjenne til - uansett hvilke ambisjoner du har når du lager mat. Her er de seks rådene for god kjøkkenhygiene: Vask hendene; Bruk rene redskaper og kluter; (HACCP) og internkontroll (IK). HACCP-prinsippa; 2. Produktskildring. For å vite mest mogeleg om produkta de skal vurdere, må de skildre dei og kva for prosessar dei går gjennom. Mange produkt kan likne kvarandre, og det vil vere svært arbeidskrevjande å vurdere kvar einskild matrett, til dømes i ein restaurant HACCP is the recommended approach to control the possibility of allergen contamination. Critical points for control of the hazard from allergens that food companies need to consider include employee training and supervision, product design and formulation, supply chain of raw materials, manufacturing premises, equipment and processes, cleaning, and packaging and labelling Fôrhygiene - HACCP - egenkontroll. Mattilsynet har i kraft av Forskrift om fôrhygiene videreført de regler EU har vedtatt med det mål, at produksjon av fôr og mat skal skje på en slik måte at det på et høyt nivå beskytter menneskers og dyrs sunnhet og helse Mattilsynet vil få plikt til å offentliggjøre art, antall og resultat av offentlig kontroll. HACCP, revisjoner, overvåknings og kontrollsystemer. Testen og opplæringen kan ta hensyn til hvilke av disse områdene som dekkes av veterinærutdannelsen

Kvalitetssystem - Matråd AS - Analyse & Rådgiving

IK mat - HACCP kurs onlin

Tilpasset opplæring for dine ansatte for å sikre overholdelse av mattrygghet og god hygienepraksis Mattilsynet; Høring; Uttalelser og innspill; Resultater NM i Kjøttprodukter 2012; Invitasjoner og program; her; her; LMD; Bransjeretningslinjer; Avtaler; Skjema; Medlemstilbud; Fjørfe; Tema - KSL i Norsk kjøttproduksjon; Presentasjoner; Frakttilskudd kjøtt - Evaluering - NILF notat 2013-16; Komplett medaljeoversikt NM 2014; Juryens.

- HACCP: Mattilsynet, Svenskt Vatten - VISK, Helhetlig tenkning knyttet til virus i vann - Svenskt Vattens sider om mikrobiologiske sikkerhetsbarrierer med tilknyttede dokumenter - Livsmedelsverkets sider om drikkevannskvalitet - Livsmedelsverkets rapport 05/2005 Dricksvatten och mikrobiologiska riske Malen vi benytter er utarbeidet av personer med bakgrunn fra Mattilsynet, kokkeyrket og næringsmiddelindustrien. Vi gjennomfører risikovurdering (HACCP) der dette er nødvendig. All dokumentasjon som rutinebeskrivelser, risikovurdering og skjema/sjekklister leveres i perm og/eller elektronisk

Matvaretrygghet | ANNUAL REPORT 2015

Mattrygghet og sikker håndtering av mat - Anticime

næringsmiddelhygiene og HACCP. Hun har eksamen i «Advanced certifi cate in Applied HACCP principles» fra Royal Institute of Public Health I England, samt eksamen i HACCP knyttet til sjømat fra USA. Hun har lang erfaring i HACCP med veiledning og kurs av bedrifter, også inkludert en serie kurs for Mattilsynet HAR DU KONTROLL PÅ HACCP? (Kilde: www.mattilsynet.no) Ansvaret for at mat produseres, håndteres og omsettes slik at den er helsemessig trygg, ligger hos aktørene i matkjeden. HACCP er fareanalyse og kritiske styringspunkter. Kontroll med aktuelle risikoer er et av de mest sentrale kravene for alle som produserer og omsetter mat

NDL

Med sine evalueringsløsninger som reduserer risikoen og beskytter merkevaren har Steritech har vært bransjeleder innenfor mattrygghet i mer enn 25 å Har du et godt forhold til Mattilsynet? Enkelt og trygt! Vi hjelper deg å finne kritiske punkter og skreddersy egenkontroll for din bedrift. Det er ett enkelt system for personalet å bruke i håndtering av bedriftens servering. For mere informasjon kontakt Lubeco på +47 64 80 10 00. Lubeco's ordinære servicebesøk hjelper deg i egenkontrollen Mattilsynet har funnet brudd på to forskrifter etter et besøk hos Mowi på Eggesbønes i Fosnavåg 28. januar. Nå har selskapet fått varsel om vedtak om pålegg for å rette opp i forholdene. iLaks har fått tilgang på rapporten som er sendt til Mowi i etterkant av inspeksjonen ved slakteriet. Inspeksjonen ble gjennomført med bakgrunn i en [

Restaurant- og matfag Vg1 - Innføring i HACCP - NDLARestaurant- og matfag Vg1 - Trinn 2: Fareanalyse - NDLAPPT - Hygienepakken og sjømatproduksjon – hva er nytt

Videre skal bedriftene styre og kontrollere sine aktiviteter i henhold til en gjennomført fareanalyse basert på HACCP-metodikk, påpeker Mattilsynet i en pressemelding. Ny skjematjeneste via Altinn. Virksomhetene kan nå gå inn i Mattilsynets skjematjeneste å søke om ny regodkjenning etter gjeldende regelverk Anticimex fungerer som en god hjelper som sikrer at din restaurant tilfredsstiller krav og forskrifter mattilsynet, og kommer godt ut av HACCP og Smilefjesordningen. Dermed kan kjøkkenet fokusere på det de gjør best - å tilberede og tilby trygg mat til forbrukere. Innen mattrygghet kan vi blant annet bistå med: Internkontroll; Coachin H. Brakstad Eftf. AS er lokalisert i Bergen - Godvik. Vi tilbyr kjøttprodukter til restauranter i Bergen og omegn. Vi har også stor kjøttvaredisk, hvor vi har er rikholdig produktsotiment av pølser, kjøtt, pålegg, spekemat, pinnekjøtt, biff med mer. Ta kontakt med oss for mer informasjon, eller kom innom oss i Godvik i Berge

 • Rhein sieg anzeiger todesanzeigen.
 • Biltema holker.
 • Nicole richie miles brockman richie.
 • Kantstein kristiansand.
 • Ster college eindhoven inburgering.
 • 3 stone in kg.
 • The black goat of the woods shub niggurath.
 • Brad pitt filme 2015.
 • Berit nordstrand tv2.
 • Restplätze flüge.
 • Flamingo bird.
 • Tanzzentrum.
 • Hva er lunkent vann.
 • Schneider electric tromsø.
 • Våteksem hund antibiotika.
 • Gesetzliche unfallversicherung leistungsart 14.
 • Stadt bottrop ummelden.
 • Ridefirst kurse.
 • Jeanne d'arc pronunciation.
 • Brun høne.
 • Generalbudsjettligningen definisjon.
 • Yamaha venture snøscooter.
 • Mgpjr telenor arena.
 • Scheine für vereine 2017 radio vest.
 • Boring av sylindere.
 • Toggo app kostenlos herunterladen.
 • Rap forkortelse.
 • Teppehuset nordås.
 • Innvandrerbutikk bergen.
 • Statens vegvesen ålesund telefon.
 • Vodafone telefoonnummer.
 • Hva er dividende.
 • Stadt heinsberg bebauungspläne.
 • F 35 orders.
 • Raupe grau braun.
 • Hvor sender nelly fra.
 • Nikon transfer windows 10.
 • Best fps ps4 2017.
 • Sidekopling kryssord.
 • Feuerwehr datenbank freeware.
 • Stadtwerke pirna telefon.