Home

Kosmisk stråling

Kosmisk stråling betegner innenfor astrofysikk partikler som stammer fra en kilde utenfor jorden og som treffer jordens atmosfære med høy hastighet, gjerne nær lysets hastighet, men den kinetiske energien til partiklene varierer mye. På det meste kan energien være på 10 20 elektronvolt, som er mye høyere enn hva vi mennesker greier å akselerere partikler til i partikkelakseleratorer Kosmiske stråler er subatomare partikler eller atomer med oprindelse udenfor Jordens atmosfære, som har en kinetisk energi på mere end nogle få milliarder eV.En lille del af den kosmiske stråling består af fotoner i form af gammastråler.. De subatomare partikler i den kosmiske stråling består overvejende af protoner, som udgør hele 89% af al kosmisk stråling, men også neutroner og. Kosmisk bakgrunnsstråling, stråling med bølgelengder typisk i mm- og cm-området, jevnt fordelt overalt i universet, rester av den meget intense elektromagnetiske stråling man hadde ved universets startfase (se kosmologi).Den kosmiske bakgrunnsstråling har, på grunn av universets utvidelse, mistet så mye av sin energi at den nå tilsvarer den strålingen man vil ha fra et legeme på. Kosmisk stråling er innanfor astrofysikk partiklar som stammar frå ei kjelde utanfor jorda og som treffer jordatmosfæren med høg fart, gjerne nær lysfarten, men den kinetiske energien til partiklane varierer mykje. På det meste kan energien vere på 10 20 elektronvolt, som er mykje høgare enn det menneske greier å akselerere partiklar til i partikkelakseleratorar Kosmisk stråling kan både måles på Jorden og i rommet. Måling på Jorden Den kosmiske strålingen utløser en sverm av partikler som farer ned gjennom atmosfæren og spres ut over et enormt areal ved jordoverflaten. Derfor krever det en like stor detektor for å fange opp partiklene

- Kosmisk stråling (se ovenfor) sendes mot jorden, i variabel grad bl.a. ved jordens bane gjennom Melkeveiens spiralarmer. Og aktiv sol styrker magnetfeltet og reduserer intensiteten av kosmisk stråling til jorden og forskyver også solens frekvensspekter mot mer energirik UV-stråling. Dette gir påviste variasjoner under syklusene Den kosmiske mikrobølgebakgrunnsstrålingen er en isotropisk elektromagnetisk stråling, med bølgelengde i millimeterområdet, som tolkes som en rest av Big Bang og. Kosmisk stråling kan for eksempel komme fra supernovaer og sorte hull, og treffer vår atmosfære med høy hastighet. Solvinden og solas magnetfelt skjermer jorda og solsystemet fra slik kosmisk stråling utenfra. Solas magnetfelt er enormt, og bæres av solvinden - den konstante strømmen av partikler som sola slynger ut i rommet Kosmisk stråling skaper aerosoler. Bildet viser aerosolforurensning i Øst-India og Bangladesh. (Foto: Jacques Descloitres, NASA/GSFC) Denne hypotesen har mange ledd, som Henrik Svensmark og kollegene hans i årevis har forsøkt å bekrefte gjennom en rekke eksperimenter

Kosmisk stråling - Wikipedi

For øvrig skal arbeidsplassen være merket med fareskilt som advarer mot risiko og fare for ioniserende stråling i henhold til forskrift 6. desember 2011 nr. 1356 om utforming og innretning av arbeidsplasser og arbeidslokaler. Bestemmelsene om merking av arbeidsplassen gjelder ikke ved forhøyet kosmisk stråling til flypersonell Avkrefter kosmisk strålingsfare Kreftrisikoen for flypersonell avviker ikke fra den norske befolkningen for øvrig, til tross for at de er utsatt for mye kosmisk stråling. Dette kommer frem i en ny forskningsrapport

Kosmisk stråling - Wikipedia, den frie encyklopæd

Kosmisk stråling med høy energi - et mysterium . 14.08.17: Dersom du holder hånden ut foran deg i rundt 10 sekunder vil rundt et dusin elektroner og myoner ha føket gjennom håndflaten din - spøkelsespartikler som stammer fra kosmisk stråling som pågår kontinuerlig og som er tegn på voldsomme hendelser i det ytre rom I hverdagen blir man utsatt for naturlig stråling. Dette er blant annet kosmisk stråling fra solen og verdensrommet, naturlig radioaktiv stråling fra kroppen (mat) og berggrunnen. Ved en medisinsk undersøkelse som omfatter bruk av ioniserende stråling, mottar pasienten en stråledose som er svært liten Kosmisk stråling må kunne danne skyer i de lave delene av atmosfæren. 4. Vi må ha observert færre skyer i de lave delene av atmosfæren over lengre tid. Ut fra de observasjonene vi har, så kan vi ikke se at der har vært en økt aktivitet på solen eller noen bestemt trend i kosmisk stråling de siste ti-årene. Der er. Kosmisk stråling kan også påvirke været. Når strålingen treffer luften dannes det ørsmå partkler som vanndamp kondenserer på, slik at det dannes skyer. Her er forklaringen bak de mystiske.

Stråling = energi som sendes ut fra en strålingskilde i form av bølger eller partikler. Vi er omgitt av stråling overalt. Noe kan vi se, andre er usynlig. 5. B Elektromagnetisk stråling - er enn bare lys . Bølger = transport av energ Kosmisk stråling gir kreft. Ifølge en ny fransk undersøkelse øker kosmisk stråling risikoen for kreft. Flypersonell som regelmessig utsettes for denne typen stråling, er derfor i faresonen utsatt for slik stråling hver dag hele livet. Det er denne ioniserende strå-lingen som er tema for dette heftet. Når du er ute, blir du utsatt for ion-iserende stråling fra radioaktive stof-fer i bakken og kosmisk stråling fra verdensrommet. Når du er inne, utset-tes du for stråling fra radioaktive stof-fer i tak og vegger og fra radongas Kosmisk bakgrunnsstråling. Big Bang sendte ut store mengder elektromagnetisk stråling som fortsatt eksisterer. Dette kalles den kosmiske bakgrunnsstrålingen. Ifølge teorien «slapp den løs» da elektronene ble bundet til atomkjernene 380 000 år etter Big Bang Temasiden handler om stråling som blant annet omfatter kosmisk stråling, stråling fra radioaktive stoffer, UV-stråling, mikrobølger, radar, og felt fra høyspentledninger

kosmisk bakgrunnsstråling - Store norske leksiko

Kosmisk stråling, skyer og klima Mulige mekanismer for hvordan kosmisk stråling kan virke inn på dannelse av skyer ble nylig diskutert i det vitenskapelige tidsskriftet Science. Til tross for framskritt i forskningen er det fortsatt stor usikkerhet rundt hypotesen om at kosmisk stråling kan virke inn på jordens klima. Foto: NASA Kan. - Kosmisk stråling er de siste årene blitt en del av klimadebatten, etter at en dansk forskergruppe foreslo at disse partiklene bidrar til global oppvarming og påvirker været vårt. Basert på statistisk materiale har de argumentert for at global oppvarming ikke skyldes drivhuseffekten, men en svekking av kosmisk stråling som skulle medføre færre skyer og derfor varmere vær. Prestrud påstår at det ikke er noen trend i solaktivitet eller kosmisk stråling de siste 30-40 årene, mens temperaturen bare øker. Av dette slutter han at det ikke er noen sammenheng

Hvis kosmisk stråling er årsaken bak den globale oppvarmingen så betyr det: a. Økt solaktivitet b. Reduksjon i kosmisk stråling c. Færre skydråpekjerner d. Færre lave skyer e. Mindre reflektert sollys (albedo) f. Økt global temperatu KOSMISK STRÅLING: Stortingsrepresentant Arne Sortevik, vil legge CO2-basert klimapolitikk til side. Han mener solen og kosmisk stråling styrer klimaet på jorden. Foto: Knut Falch/SCANPIX Vis me Forskningen indikerte at kosmisk stråling typisk kan forårsake én feilsituasjon per 256 megabyte med RAM per måned. En solstorm antas å kunne utløse større problemer. I takt med at minnebrikker er blitt krympet til svært tettpakkede moduler har også det også dukket opp mulighet for å bevisst manipulere bitverdier i fysiske minnebrikker Mer kosmisk stråling betyr mer skydannelse og dermed et kjøligere klima. Men dette er bare bakgrunnsfaktoren. Solflekkperioder og temperatur. Jorda er knyttet til sola, og strålingen fra sola er helt avgjørende for livet her. Solas stråling er imidlertid ikke konstant, den varierer over tid Stikkord: Kosmisk stråling Hva er en Solflekksyklus og hvorfor de betyr noe. 4. juni 2019 5. juni 2019 Egil O. Enåsen. Hva er solflekker? Enkelt sagt er en solflekk en flekk på den lysende sol-overflata, altså områder på Sola som som er mørkere enn de kraftig lysende områdene rundt..

Kosmisk stråling - lær mer om stråling fra rommet illvit

Kosmisk stråling, skydannelse og klima - KLIMAREALISTEN

Lige netop kosmisk stråling, som kommer væltende ind i atmosfæren med en høj energi, skaber en kaskade af ioner på sin vej. Ionerne bliver hurtigt 'rekombineret' - det vil sige neutraliseret - igen, og der er derfor ikke så mange af dem, men til gengæld har de relativt mere lyst til at sætte sig på aerosoler end så mange andre luftbårne partikler Mål kosmisk stråling med din mobiltelefon. Author: kim February 17, 2015. Vi blir hele tiden utsatt for radioaktiv stråling, naturlig stråling eller menneskeskapt stråling som røntgen. Det som gjelder for oss mennesker er å holde totalstrålingen gjennom et langt liv, så lav som mulig Kosmisk stråling er for det meste protoner eller atomkjerner. De har så mye energi at de virker ioniserende. De kan bryte opp molekyler, og på den måten skade både materialer og liv In Kosmisk stråling on 2008-08-16 11:57:48, 404 Not Found; In Kosmisk stråling on 2008-08-21 17:39:16, 404 Not Found; In Kosmisk stråling on 2008-08-24 21:35:04, 404 Not Found; Denne nettsida er lagra i Internet Archive. Vurder om lenka kan endrast til å peike til éin av de arkiverte versjonane: . BepBot 24. august 2008 kl. 23:35 (CEST.

Kosmisk bakgrunnsstråling - Wikipedi

 1. Fant dette på nett: Når det gjelder risikoen for fosterskader pga. kosmisk stråling under flyreiser er det så langt vanskelig å komme med gode anbefalinger. Den mest sensible perioden for strålepåvirkning av fosteret er fra 8.-14. svangerskapsuke
 2. Opdagelsen. Den kosmiske baggrundsstråling blev opdaget i 1964 og tre artikler herom blev i 1965 udgivet i The Astrophysical Journal 70, 1965 Nov, p. 697 og i Astrophysical Journal Letters 142, 1965 Oct, p. 419 og p. 1149. Oprindelse og fortolkning. Mikrobølgerne som den kosmologiske baggrundsstråling består af, opfattes i dag som rødforskudt elektromagnetisk stråling fra én af.
 3. Kosmisk stråling. Under en flyreise blir man utsatt for økt kosmisk stråling. Mengde stråling bestemmes av hvor høyt og langt man flyr. - Fra et strålingssynspunkt er det ikke farlig å fly. Det finnes ingen indikasjoner på at folk dør av kosmisk stråling fordi de har fløyet mye

Radioaktiv stråling, røntgenstråling og kosmisk stråling betegnes samlet som ioniserende stråling. Alle effekter av slik stråling overfor dødt eller levende materialer skyldes strålingens evne til å ionisere molekyler og dermed skade dem eller danne fri radikaler. Det kan for eksempel bli mer enn én million radikaler fra en enkelt «stråle» (kvant eller partikkel) Klasser av stråling Ioniserende stråling: -Radioaktiv stråling -Naturlig stråling Radon, røntgen, kosmisk-, UV- og infrarød IKKE relevant for elektronisk kommunikasjon! Nkom måler ikke-ioniserende stråling Stråling fra trådløst kommunikasjonsutstyr Kosmisk stråling Sidst opdateret 07/10/2019 Kontakt os Trafik-, Bygge og Boligstyrelsen skal vanen tro gøre opmærksom på, at luftfartsselskaber, der opererer med fly over 26.000, skal beregne og indrapportere årlig stråledosis. Kosmiske stråler er subatomare partikler eller atomer med oprindelse udenfor Jordens atmosfære, som har en kinetisk energi på mere end nogle få milliarder eV. En lille del af den kosmiske stråling består af fotoner i form af gammastråler Kosmisk stråling og klimaendringene: se presentasjonene. Written by Erik Olseng on April 1st, 2019 June 24th, 2019. Det er svært sikkert at global oppvarming er menneskeskapt og forskere setter ikke spørsmålstegn ved at CO 2 har en innflytelse på klodens temperatur

Ultrafiolett kosmisk stråling har en tendens til å være den farligste formen for kosmisk stråling; det er høyenergisk stråling som kommer fra sola. Begrenset eksponering for ultrafiolett lys er viktig for helsen som det fører til at menneskekroppen for å utvikle vitamin D, som er viktig for mange prosesser i kroppen, slik som immunitet og blodtrykksregulering Forskere ved Kobe University i Japan har konkludert med at kosmisk stråling og ikke menneskeskapt CO2 er den avgjørende faktoren som påvirker klimaendringene. Dette bygger videre på og bekrefter de funn som ble gjort av finske forskere om at kosmiske partikler fra verdensrommet øker skylaget r

Kosmisk stråling inn i varmen - Forskning

 1. Stasjonene måler radioaktiv stråling i omgivelsene der de står. Normalt er dette kosmisk stråling fra verdensrommet og naturlig stråling fra bakken og luften. Til sammen er dette bakgrunnsstråling. Denne overvåkes kontinuerlig og en økning av denne kan indikere noe er unormalt. Størrelsen som måles er doserate
 2. Oversettelse av kosmisk stråling til engelsk i bokmål-engelsk ordbok - Flest oversettelser, helt gratis
 3. I 1.600 meters højde er den kosmiske stråling cirka dobbelt så stor som ved Jordens overflade. Risiko for at få kræft for flypersonale Stewardesser, piloter og astronauter udsættes for væsentlig mere kosmisk stråling end folk, som arbejder på landjorden
 4. Sjekk kosmisk stråling oversettelser til Engelsk. Se gjennom eksempler på kosmisk stråling oversettelse i setninger, lytt til uttale og lær grammatikk
 5. Forsøg, fysik, kosmisk stråling, subatomare partikler, elektroner Udstyr GM-rør, Beta-kilde, en hesteskomagnet eller en elektromagnet, der kan tændes/slukkes Vis at Beta-kilden kan måles et godt stykke væk og der skal en del til at stoppe partiklerne Vis at beta-partikler kan
 6. ESA, Mars, Jorda, kosmisk stråling Publisert lørdag 28. mai 2011 - 15:59 Romsenterets forskningssjef gjør mer enn å feire Bob Dylan-jubileum og følge med på Jordas globale temperatur
 7. Kosmisk stråling fra Solen får svovelsyremolekyler (røde) i atmosfæren til å reagere med ammoniakk (grønne), slik at det dannes små partikler. De små partiklene vokser og kombineres med organisk damp og blir til en såkalt aerosolpartikkel

Skydannelse med kosmisk stråling - forskning

 1. g, og at å redusere CO 2-utslipp derfor er meningsløst og uten effekt.Channel4 laget i 2007 en dokumentar ved navn «The Great Global War
 2. Elektromagnetisk stråling trenger ikke noe stoff for å bre seg, og beveger seg i tomt rom med lysfarten 300 000 km/s. Varmstråling - IR-stråling. Alle gjenstander sender ut varmestråling. Bølgelengden blir bestemt av temperaturen. Fotonenergien
 3. Jordens skjold stanser ikke stråling som er viktig for livet, for eksempel varme og synlig lys. Atmosfæren bidrar faktisk til å fordele varmen rundt om på kloden, og om natten fungerer atmosfæren som et teppe som senker hastigheten av varmeutstrålingen
Egaa Gymnasium - Naturgeografi - Niels Roholt

kosmisk stråling lex

Kosmisk stråling får små partikler i atmosfæren til å klumpe seg, og kan påvirke skyer. Dette er det første resultatet fra high-tech-eksperimentet CLOUD på CERN i Sveits, publisert i Nature 25. august 2011. Høres kjedelig teknisk ut, og kanskje ikke veldig kontroversielt? Å nei - les videre! Her følger en historie som spenner fra jorde Hva mener vi med stråling? Når vi snakker om stråling mener vi elektromagnetisk stråling / elektromagnetiske felt (EMR/EMF) som har negative effekter på kroppen. Folk flest har begrenset kunnskap om temaet, og når en stadig økende del av befolkningen ikke stoler på informasjonen gitt av myndighetene ønsker flere svar på om det er viktig å beskytt Kosmisk Stråling. Kosmisk stråling er ioniserende stråling fra verdensrommet og sola. Strålingen fra verdensrommet består for det meste av protoner, men også nøytroner, alfapartikler og andre atomkjerner med en fart som er like rask som lysfarten. Partikler med så stor fart løser seg fra stjerneeksplosjoner andre steder i verdensrommet

Ioniserende stråling - Kræftens Bekæmpelse

Den kosmiske stråling uden for atmosfæren er så voldsom, at den formentlig vil ødelægge dele af cellerne i astronauters hjerner på vejen til Mars, viser ny forskning. Det er et stort problem i forhold til den planlagte Mars One-mission, vurderer forskere kosmisk stråling oversættelse i ordbogen norsk bokmål - dansk på Glosbe, online-ordbog, gratis. Gennemse milions ord og sætninger på alle sprog Kosmisk stråling kan ha skadet øynene til Apollo-mannskapene. På vei til Månen rapporterte astronautene at de så flash på netthinnen fra kosmisk stråling. Nå, mange år senere, har noen av dem utviklet problemer med netthinnen. Utover dette ser det ut til at de tålte strålingen over noen få dager CR = Kosmisk stråling Ser du etter generell definisjon av CR? CR betyr Kosmisk stråling. Vi er stolte over å liste akronym av CR i den største databasen av forkortelser og akronymer. Det følgende bildet viser en av definisjonene av CR på engelsk: Kosmisk stråling Figur 1: Partikler fra kosmisk stråling ved havoverfladen. Kilde: Gaisser og Stanev (2008) Lidt Om kosmisk stråling Kosmisk partikelstråling, ikke at forveksle med den kosmiske baggrundsstråling, er højenergetiske partikler, hovedsageligt protoner og atomkerner, som bevæger sig gennem rummet med hastigheder nær lysets og energier på op til 3 x 10 20 eV

Naturfag Påbygg - Ioniserende stråling slår løs elektroner

Det mest åpenbare er radioaktiv stråling. Mens atmosfæren og magnetfeltet beskytter oss mot kosmisk stråling her nede på jorden, er astronauter langt mer utsatt og ubeskyttet for denne. Her kan du lese de siste artiklene Dagen har publisert om kosmisk stråling

Japanske forskere bekrefter tidligere rapport om at det er

Kosmisk stråling er høy-hastighets partikler og elektromagnetisk stråling med ekstrem energi som er slynget ut fra supernovaer og jet-strømmer rundt nøytronstjerner og sorte hull. Når solaktiviteten nå går mot en minimum får vi en økning av kosmisk stråling, noe figuren øverst viser Hva har kosmisk stråling med klimaet å gjøre? Jorden blir hele tiden truffet av partikler fra det store universet - er denne kosmiske strålingen årsaken til klimaendringer på jorden? Målgruppe: Barn mellom 5-12 år. Publisert: 21.12.2008. Foredrag kosmisk stråling, radioaktiv stråling, røntgenstråling Vi blir hele tiden utsatt for radioaktiv stråling, naturlig stråling eller menneskeskapt stråling som røntgen. Det som gjelder for oss mennesker er å holde totalstrålingen gjennom et langt liv, så lav som mulig Kosmisk stråling Nicoline Skautrup. Loading... Unsubscribe from Nicoline Skautrup? TVÆRFAGLIG, KRÆFT FORÅRSAGET AF UV STRÅLING - Duration: 1:44. Freja stage 3,109 views. 1:44 Stikkordarkiv: kosmisk stråling. Mot solminimum - økning av kosmisk stråling. Skrevet 13. mai 2017 av Red. Vi nærmer oss et nytt solminimum og mengden kosmisk stråling øker. Dette er nå påvist i målinger i atmosfæren, se bilde over

Kosmisk stråling forklarer ikke global oppvarming Endringer i stråling fra verdensrommet har trolig ingen sammenheng med klimaendringene vi ser i dag, ifølge professor Jon Egill Kristjansson ved Universitetet i Oslo. Noen forskere mener at endringer i strålingen fra verdensrommet, såkalt kosmisk stråling, kan ha en betydning for den global Kosmisk stråling påvirker skydannelse NYTT TEMA. Neste >> 1 2 3. Trenberth Innlegg: 4644. 15.06.16 18:54. Del. Bra artikkel av Ellestad. CERN publiserer banebrytende data. Svensmark har jo vært latterliggjort her på forumet :) IPCC sine teorier svekkes ytterligere : Tag: Kosmisk stråling. Japanske forskere bekrefter tidligere rapport om at det er kosmisk stråling... Melkeveiens stjerner - jordens skjebne. Resett er: Ansvarlig redaktør. Helge Lurås [email protected] Redaksjonssjef. Lars Akerhaug [email protected] Kontakt Resett Skal til syden når jeg er i andre trimester. Flytid ca 5 timer hver vei. Tilfeldigvis kom jeg over noe på nettet der det står at kosmisk stråling som en utsettes for når en flyr kan være fosterskadelig. De vet ikke sikkert så de kan ikke konkludere med noe. Risikoen for fosterskade er størst i uk.. Dyp romstråling utgjør en alvorlig trussel mot hjernefunksjonen, da det kan forringe kognitive evner. Kan et eksperimentelt legemiddel oppveie disse skadelige effektene

Kosmisk stråling Klimarealisten

Kosmisk stråling er knøttsmå partikler som er akselerert til ekstreme hastigheter av dramatiske hendelser i verdensrommet. Partiklene består av biter av atomer og omtrent 90 prosent er protoner, 9 prosent er kjernen til heliumatomer. Den siste prosenten inkluderer protoner og kjernene til tyngre grunnstoffer Kosmisk stråling får små partikler i atmosfæren til å klumpe seg, og kan påvirke skyer. Dette er det første resultatet fra high-tech-eksperimentet CLOUD på CERN i Sveits, publisert i Nature 25. august 2011.. Høres kjedelig teknisk ut, og kanskje ikke veldig kontroversielt? Å nei - les videre

Kosmisk stråling får forskere til å tro at universet starta før Big Bang. - Det vil være bemerkelsesverdig om det skulle vise seg å stemme, sier ekspert Kosmisk stråling er en ioniserende stråling som kan passere igennem substanser og ændre dem. NASA beskriver at både ikke-ioniserende og ioniserende stråling kan have skadelig effekt på levende og ikke-levende objekter, og skabe farlige lidelser som kræft og livsnedsættende lidelser

Flypassagerrettigheder ved flyaflysning på grund af strejke

Kosmisk stråling 260 Virkningen av store doser over hele kroppen på noen timer 1 Sv Noe skader, ikke invaliditet 3 Sv Skader og invaliditet 0,1 Sv Merkbare blodendringer 50% dødelighet innen 30 dager 4 Sv 10 000 Sv Nesten umiddelbar død 50% dødelighet innen 4 dager 1000 Sv 100% dødelighet innen 30 dager 6 Sv 0,01 Sv Ingen merkba Kosmisk stråling - vi beskyttes af Jordens atmosfære Jorden rammes af radioaktive stråler fra verdensrummet (kosmisk stråling), men Jordens atmosfære beskytter os mod denne kosmiske stråling. Den kosmiske stråling bliver kraftigere, jo længere væk vi bevæger os fra Jordens overflade, og derfor kan f.eks. flypersonale have en øget risiko for at udvikle kræft Kosmisk stråling med ekstremt høy energi Dr. Gwenael Giacinti, Laboratory of AstroParticlePhysics and Cosmology at Univeristy of Paris 7, og for tiden Yggdrasil fellow ved NTNU gir et seminar om kosmisk stråling med ekstremt høy energi og metoder for å beregne forplantningen gjennom Melkeveien Den kosmiske stråling hjælper på væksten af små molekyleklynger, så de kan vokse op og blive til skykondensensationskerner. Netop skykondensationskerner er nødvendige for at kunne danne skydråber og dermed skyer. Uden den kosmiske stråling viste forsøgene,. Luftfartsselskaberne skal hvert år inden den 1. marts indsende oplysninger om besætningsmedlemmers udsættelse for kosmisk stråling til Statens Institut for Strålehygiejne stråling samt kopi til SLV

Hidtil ukendt kæmpe-kammer fundet i Keops-pyramiden

Kosmisk stråling er allerede et problem for datautstyr ombord i romfartøy og flymaskiner. Ved den stadig økende miniatyriseringen av datakomponenter er de på vei til å bli så følsomme at kosmisk stråling blir et alvorlig problem på landjorden This page was last edited on 20 April 2018, at 17:57. Files are available under licenses specified on their description page. All structured data from the file and property namespaces is available under the Creative Commons CC0 License; all unstructured text is available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License; additional terms may apply

Hvorfor er kosmisk stråling farlig? - Niels Bohr

Kosmisk stråling • Ikke elektromagnetisk stråling, men atomkjerner nesten eller helt strippet for elektroner. • Energier opp til 1020 eV, langt større enn de energier som er mulig å oppnå i en akselerator. • Opprinnelse: Stjerner, supernovaer, nøytronstjerner, andre galakser; usikkert hvordan de blir akselerert Etymology. The term ray is somewhat of a misnomer due to a historical accident, as cosmic rays were at first, and wrongly, thought to be mostly electromagnetic radiation.In common scientific usage, high-energy particles with intrinsic mass are known as cosmic rays, while photons, which are quanta of electromagnetic radiation (and so have no intrinsic mass) are known by their common names. Se artikkelen Ioniserende stråling. Overalt på jorden er man utsatt for stråling, og i hele universet finnes det ikke ett eneste punkt hvor man ikke er utsatt for stråling. Vi kaller summen av alle de ulike former for stråling man blir utsatt for, for bakgrunnsstråling. Les også om elektromagnetisk stråling i kompendiet om magnetisme For første gang har forskere lavet præcise målinger af den kosmiske stråling på Månens overflade. De viser, at astronauter på kommende missioner vil blive udsat for stråling, som er 200 gange stærkere end på Jorden Elektromagnetisk stråling Oppstår når elektriske ladninger beveger seg med ujevn hastighet. Dersom elektroner farer fram og tilbake i en ledning, vil det dannes et elektrisk felt rundt lederen. Samtidig vil det bli dannet et magnetisk felt. Dette brer seg utover i rommet og vi kaller det elektromagnetisk stråling

Svensmark/Marsh: Solens indflydelse på jordens klima, 2000

Stråling i Norge Bidraget til strålingsmiljøet i Norge kommer i første rekke fra naturlige kilder. Radongass i boliger er den største enkeltkilden til stråling i Norge. Det vil også være mindre bidrag fra inntak av naturlige isotoper (f.eks. 40 K) gjennom matvarer, kosmisk stråling og naturlig gammastråling fra berggrunnen Kosmisk baggrundsstråling, (1. ord af gr. kosmikos, af kosmos 'verden'), svag, elektromagnetisk stråling fra verdensrummet. Baggrundsstrålingen, der har størst intensitet i mikrobølgeområdet, blev opdaget ved et tilfælde i 1965 af A.A. Penzias og R.W. Wilson, som fik nobelprisen i fysik i 1978 for opdagelsen. Strålingen (fotonerne) modtages fra alle retninger på himlen Tror du den globale oppvarmingen er menneskeskapt? -Totalt feil. Den skyldes kosmisk stråling, sier en prisbelønnet canadisk professor

 • Bundeskanzler gehalt nach amtszeit.
 • Studentweb uit.
 • Flytte til sverige jobbe i norge.
 • Gowns.
 • Hiroshima 1945 dikt.
 • Dodge challenger.
 • Cc cowboys lyrics.
 • Hvor gammel er edinburgh castle.
 • Rasterdaten vektordaten unterschied.
 • Humanistisk menneskeverd.
 • Dr pimple popper salicylic acid.
 • Norge fakta för barn.
 • Preikestolen snl.
 • Festei de baamhakke.
 • Feriepenger av sykepenger 2017.
 • Sonntagslesungen schott.
 • Kostymeutleie oslo.
 • Lampe med klemme.
 • Stemmerett 1889.
 • Bahnhof biberach telefonnummer.
 • Spaniaposten marked.
 • Frozen yogurt fredrikstad.
 • Geisha 1 2 hati tertinggal mp3.
 • A perfect circle oslo 2018.
 • Besøksvisum til norge.
 • Scharlach therapie kinder.
 • Rekenen groep 6 tafels.
 • Wie schnell ist ein nashorn.
 • Nissan qashqai 2017 test.
 • P 51 mustang fliegen.
 • Golden globe bester nebendarsteller.
 • Avokadokrem forrett.
 • Croisiere sur la moselle au depart de thionville.
 • Bæreseler til piano.
 • Koko kylie jenner.
 • Minigolf spielen kostenlos.
 • Kinder und jugendpsychiater freiburg.
 • Heliumballonger bergen.
 • Deelnemers dance dance dance.
 • Grønnsakssmoothie barn.
 • Silvester hamm 2017.