Home

Drap i norge på 60 tallet

 1. Kripos fører en nasjonal oversikt over drap begått i Norge eller ombord på norske skip i internasjonalt farvann. Oversikten inneholder opplysninger om forsettlige og overlagte drap etter straffeloven 1902 § 233 og straffe-loven 2015 § 275. Den omfatter ikke drap på eller av norske personer i utlandet. Tallene vi opererer med, er s
 2. Snittet for perioden 1969 til 2015 er 39 drap årlig. Og foruten 2011 var det på 80-tallet og tidlig 90-tall at det var flest drap. Men vi er ennå ikke like fredelige som på Island, hvor vi i forrige uke skrev at drapsraten bare er på 0,3 per 100.000 innbyggere. Selv det lave drapstallet for i fjor gjør at tilsvarende tall for Norge er 0,4
 3. For ikke siden 60-tallet har det vært registrert så få drapssaker her til lands. Kripos har registrert bare 21 drapssaker hittil i år, viser en oversikt ABC Nyheter har hentet inn. Etter krigen og til utpå 60-tallet lå gjennomsnittet for antall drap i året mellom 10 og 20 personer i Norge. Målrettet arbei
 4. Antall drap nyfødte gikk ned fra 1-2 i året for årene 1950 -1969 til 2 sikre tilfeller hele 1970-tallet. For Oslo området var det et sterkt innslag av foreldre som ikke var født og oppvokst i Norge. Mye har forandret seg i Norge siden Grünfeldt & Steen sin studie
 5. Liste over norske uoppklarte drapssaker er en oversikt over uoppklarte drapssaker i Norge som har forblitt uoppklarte etter lengre tids politietterforskning.Siden 1991 har Kripos registrert 34 uløste drapssaker i Norge. At enkelte drapssaker ikke er løst, har ulike årsaker. Enten kan det skyldes at tiltalte har blitt frikjent i retten, eller at vedkommende har dødd før saken kom opp for.
 6. Antallet drap i Norge har falt jevnt siden drapsraten var på topp på 80-tallet. Vi er snart nede på 60-tallets drapstall
 7. Antallet drap i Norge har falt jevnt siden drapsraten var på topp på 80-tallet. 28 mennesker ble drept i Norge i fjor. Det er nesten halvparten så mange som i 1986, da 55 mennesker ble drept her i landet. Det til tross for at det er blitt 800.000 flere innbyggere i Norge
Brasil tror drapsdømt italiener er på rømmen i Bolivia

Her er drapene som ryster Norge Bare i løpet av de siste fem åra har litauere vært involvert i hele seks drapssaker i Norge. DREPT PÅ NESODDEN: Klokka 14.30 19. juli 2008 ble Sarunas Gucaitis. - Norge deltar for første gang i Melodi Grand Drap på idyll filmklippene, radioinnslagene og mye ekstra bonusmateriale finner du her: Tilbake til 60-tallet Året 1960: Tilbake til 196 Ulykker, drap og selvmord i 150 år Fram til den annen verdenskrig var det drukningsulykker som dominerte blant de voldsomme dødsfallene. Senere ble transportulykker og fall viktigere. Draps- og selvmordsratene har vært stabile i hele perioden, med unntak av blant annet krigsperiodene. Ser vi på dødeligheten i Norge har ikk

Drap er det å ta liv, eller på annen måte stå direkte ansvarlig for andres død.. Drap er som utgangspunkt uønsket og straffbart, både historisk og i de aller fleste samfunn i verden.I eldre norsk språkbruk og fremdeles i mange andre land blir ordet mord brukt om drap i sin groveste og mest straffbare form. Men i en rekke situasjoner kan drap også være straffefritt På 90-tallet var dette blitt snudd på hodet, og det skulle såpass lite til for å risikere påtale for uaktsomt drap at politikerne ville stramme inn. Tar man også med i betraktningen den voldsomme økonomiske veksten siden 1960, så tror jeg man begynner nærmer seg en forklaring på hvorfor politiet har mer å gjøre nå enn de hadde for femti år siden På 1900-tallet ble norske samer utsatt for en fornorskingspolitikk der målet var assimilering. Bildet viser samiske barn på internatskole for flyttsame-barn i Karasjok, 1950. Fornorskingspolitikken må sees på bakgrunn av den økende nasjonalfølelsen i Norge i siste halvdel av 1800-tallet

44 år siden det var like få drap i Norge som i 201

Antallet drap i Norge har falt jevnt siden drapsraten var på topp på 80-tallet. Vi er snart nede på 60-tallets drapstall ; Gjengvold får skylda for stor økning i antall drap. I fjor ble 110 personer drept i Sverige, ifølge en foreløpig oversikt. Gjengvold får skylda for stor økning i antall drap. 6. feb. 2017 07:18 07:22 - Vi hadde det veldig lavt på 50-tallet, da var det et år med bare to drap i Norge. Høydepunktet var på begynnelsen av 1990-tallet, og så flatet det seg ut og så har det vært omtrent. 60 millioner til arbeid mot ensomhet blant eldre. Fakta om drapssaker i Norge i 2020 01.06.2020. Han er dømt for et drap på 2000-tallet og ble løslatt i 2018 Drap i norge på 80-tallet tv smp-stories-top-widget Politiet startet på bar bakke, med funnet av en uidentifisert død mann. 12 dager senere har gjerningsmannen tilstått drapet. Les hele historien i A-magasinet eller på Ipad. 30 mennesker ble drept i Norge i fjor

I 2012 var tallet redusert til 29. I 2013 økte tallet til 42, mens det i 2014 var nede i 27. I dag teller Norge omlag 5,2 millioner mennesker, hvilket betyr at antall drap per 100,000 innbyggere er på 0,51. Det tilsvarer en reduksjon på 55% fra 1979. «Før og etter 911» Ser vi på tiden før og etter 911 er trenden fortsatt den samme Drap i norge på 80 tallet. Snittet for perioden 1969 til 2015 er 39 drap årlig. Og foruten 2011 var det på 80-tallet og tidlig 90-tall at det var flest drap. Men vi er ennå ikke like fredelige som på Island, hvor vi i forrige uke skrev at drapsraten bare er på 0,3 per 100.000 innbyggere En mann fra Sør-Trøndelag innrømmet på dødsleiet at han, og ikke Fritz Moen, sto bak to drap i Trondheim på 1970-tallet. Moen ble dømt for drapene, og måtte sone 18 år i fengsel Drap i norge på 90 tallet Liste over norske uoppklarte drapssaker - Wikipedi . Liste over norske uoppklarte drapssaker er en oversikt over uoppklarte drapssaker i Norge som har forblitt uoppklarte etter lengre tids politietterforskning.Siden 1991 har Kripos registrert 34 uløste drapssaker i Norge.At enkelte drapssaker ikke er løst, har ulike årsaker

Drap, det å forvolde en annens død. . Er drapet forøvd med forsett, er straffen fengsel i minst åtte og maksimum 21 år etter straffeloven § 275.Normalstraffen for et forsettelig drap i Norge ligger i 2015 på 12 års fengsel Tre drap i 1985, tre i 1986, tre i 1987, to i 1988 og fire i 1989. Det gir et snitt på tre drap i året. Tidligere krimtekniker i politiet i Trondheim, Kjell Reitan, arbeidet på mange drapsåsteder på 1980-tallet. - Det var en veldig hektisk tid. Vi fokuserte bare på å gjøre jobben vår, men det var strevsomt til tider Drap i norge på 70 tallet 40. Med unntak av 1945 var 1960-tallet på mange måte organisasjonens høydepunkt, og en tiltrakk seg igjen nye medlemsgrupper og ikke bare de tradisjonelle kommunistene. Tidlig på 1960-tallet ble det opprettet et eget kontor for Nord-Norge, lokalisert i Tromsø VG har gjennomgått alle drap i Norge siden 2000 og gransket sakene hvor offeret er drept av sin partner eller tidligere partner. Her kan du lese om alle de 150 menneskene som har brutalt har.

I løpet av 1800-tallet ble det bedrevet hard jakt på ulv i Norge og bestanden sank raskt, synliggjort av at det i 1850- og 60-årene ble drept 250 - 300 ulv av jegere per år, mens dette tallet rundt 1870 brått sank til under 50 i året På 60-tallet ønsket flere selskaper å lete etter olje og gass utenfor kysten av Norge. Som med vannkraften 50 år tidligere ble også oljeressursene beholdt i offentlig eie, men private selskaper fikk kjøpe rettigheter til å lete, bore og utvinne olje i begrensete områder og i begrensede tidsrom Den 60 år gamle mannen som har tilstått et ukjent drap på 90-tallet, ble pågrepet mens han fikk behandling ved Oslo universitetssykehus Både kvinnen og mannen har eritreisk bakgrunn, og kvinnen kom til Norge på familiegjenforening åtte dager før hendelsen. * 30. mars: En mann i 60-årene dør etter en voldshendelse i et boligfelt i nærheten av Steinkjer sentrum i Nord-Trøndelag. Den 24 år gamle sønnen er siktet for forsettlig drap 1 Norge og de andre nordiske land. På 1960-tallet utførte Ragnar Hauge og jeg selv en undersøkelse om uaktsomt drap i de nordiske land. 1 Arbeidet sprang ut av en nysgjerrighet etter å få belyst hvorfor det i Norge var så få domfellelser for uaktsomt drap sammenlignet med andre land

Mann (60) tilstår ukjent drap – Siste nytt – NRK

Mossads drap på Lillehammer Det første kjente politisk motiverte drapet i Norge etter 2. verdenskrig ble riktignok utført av en utenlandsk etterretningstjeneste og ikke norske høyreekstremister. Den israelske etterretningstjenesten Mossad drepte den algeriske kelneren Ahmed Bouchikhi ved en feiltakelse på Lillehammer i 1973 Snittet for perioden 1969 til 2015 er 39 drap årlig. Og foruten 2011 var det på 80-tallet og tidlig 90-tall at det var flest drap. Men vi er ennå ikke like fredelige som på Island, hvor vi i forrige uke skrev at drapsraten bare er på 0,3 per 100.000 innbyggere. Selv det lave drapstallet for i fjor gjør at tilsvarende tall for Norge er 0,

Kripos viser til rekordlave drapstall i Norge ABC Nyhete

 1. På 60-tallet var det vanlig at studentene gikk fra dør til dør og spurte etter hybler og husrom. Norge på pinebenken i tre timer - Må stoppes tidlig. På forsiden nå Reagerer på at Nye Veier vil bygge tunnel på E6 uten nødutganger. Butikkene i Hangaren på Lade må ut
 2. På 1950- og 60-tallet ble det satt i gang en sentralisering av skolen i Norge. Dette for å få til en utjevning av forskjellene mellom by og land. I småkommunene var det ofte små, fådelte skoler som kun var delt i småskole og storskole, og elever i forskjellige aldersgrupper gikk i samme klasse
 3. Fjernsynet i Norge ble offisielt åpnet i 1960. Fjernsynet sendte fra høsten 1962 fire. Rundt 60 % av innslagene var innenriksstoff levert av frilansfotografer land og strand rundt. Resten kom fra utlandet, og da ofte som filmruller Og siden fjernsynet på begynnelsen av 1960-tallet bare sendte fra klokka 20:00 til 22:00 på.
 4. Og foruten 2011 var det på 80-tallet og tidlig 90-tall at det var flest drap. Men vi er ennå ikke like fredelige som på Island, hvor vi i forrige uke skrev at drapsraten bare er på 0,3 per 100.000 innbyggere. Selv det lave drapstallet for i fjor gjør at tilsvarende tall for Norge er 0,4 Statistikk fra Krisesentrene
 5. På 1970-tallet økte innvandringen til Norge, og det ble mer og mer vanlig å se folk med en annen hudfarge på gata. De som kom utover på 70-tallet kom fra det vi kalte den tredje verden - fattige land i Asia, Afrika og Sør-Amerika

Barnedrap i Norge 1950 - 197

Vi fikk en endring tidlig på 60-tallet, etter at The Shadows hadde slått igjennom med «Apache», besøkt Norge og erobret landet med sin nye, revolusjonerende stil. Tre gitarer og slagverk ble nå opriften for å komme høyt opp på salgslistene Dersom du bruker Eurostat, vær oppmerksom på at tallene kan avvike fra tall i norske statistikkbanker fordi statistikken kan være justert etter ulike alderssammensetninger i befolkningen. I Øst-Europa, Russland, Kina, Japan og i andre land i Asia med pålitelig statistikk er tallene høyere enn i Norge; 20-30 selvmord per 100 000 innbyggere per år (Varnik, 2012) En norsk mann på 59 år blir samme dag siktet for drap og etterlyst. Dagen etter blir han pågrepet i den svenske byen Arvika. Ifølge VG er den siktede i familie med enken etter den døde. 74-åringen ble skutt, ifølge Drammens Tidende. Fakta om drap i Norge de siste ti årene. Tallet på drap i Norge i perioden fra 2009 til 2019 På 1930- og 1940-tallet ble det etablert rene bildeblader. Disse ble raskt populære. Bildebladet Aktuell, med sterke bånd til arbeiderbevegelsen, spilte en viktig rolle i gjenreisningsarbeidet etter andre verdenskrig. Bla i Aftenposten fra 1910 På 1950-tallet hadde fire store massemedier fått fotfeste i Norge: aviser, ukeblad, kino og radio

- McRazzia - Länkar till veckans mediabild om MC, klubbar

Han skulle tale om disse ting på Stortinget dagen derpå. Norulv Øvrebotten som selv ble tatt ut av 'kretsen' rundt Jens Christian Hauge. Vi kjenner til hvordan JCH deltok aktivt i å skaffe Israelerne tungtvann på 50-60 tallet, og dermed indirekte atomvåpen Det samme gjaldt 60 prosent av gårdbrukerne. - Dette var en viktig forutsetning for å kunne ta spranget fra et landbrukssamfunn og inn i de nye næringene som var i ekspansjon, mener hun. Startet doktorgraden på 1970-tallet. Lindbekk begynte på dette doktorgradsarbeidet allerede på 1970-tallet

Liste over norske uoppklarte drapssaker - Wikipedi

 1. Dette stemmer ikke. Statistikken viste absolutte tall. Det var altså 23 drap i Norge i 2015, ikke 1150, som det ville ha vært om det var 23 per 100 000. Heldigvis, får vi si Kripos fører en nasjonal oversikt over drap begått i Norge eller ombord på norske skip i internasjonalt farvann. Det er registrert 25 drap i 2017, med 29.
 2. Siden toppen på 80-tallet, har det gått jevnt nedover og nå er vi snart nede på 60-tallets drapstall, skriver Aftenposten. 30 mennesker ble drept i Norge i fjor. Det er nesten halvparten så mange som i 1986, da 55 mennesker ble drept - og det til tross for at det er blitt 800.000 flere innbyggere siden den gang
 3. utter på elleve neste formiddag kjøres til tinghuset i en innelukket svart politibil. Ritas monster er omsider der han skal være
 4. Hvert fjerde drap i Norge er partnerdrap, og i fem av seks partnerdrapssaker i 2018 var både gjerningspersonen og offeret utenlandske statsborgere
 5. Anita Hegerland er høsten 2011 klar for sin 3dje karriere. Hun hadde kjempesuksess som barnestjerne, både i Tyskland og Norge, tidlig på 70 tallet. På 80tallet hadde hun suksess verden over sammen med sin daværende ektemann Mike Oldfield, bla.a. med hiten Moonlight Shadow. Deretter ble det stille, men nå er hun altså tilbake igjen

Familiene holder sammen som på 60-tallet. Foreldre og voksne barn bor nær hverandre, har tett kontakt og hjelper hverandre. Men barna betyr mer for foreldrene enn omvendt. OsloMet - Flergenerasjonshushold er lite vanlige i Norge, men generasjonene bor ofte nær hverandre, understreker Herlofson Det høyeste tallet siden krigen var i 2011 med 112 drapsofre, hvor terroristen Anders Behring Breivik sto bak 77 av drapene på Utøya og i regjeringskvartalet 22. juli. Snittet for perioden 1969 til 2015 er 39 drap årlig. Og foruten 2011 var det på 80-tallet og tidlig 90-tall at det var flest drap På 1970-tallet åsted for en tyvetalls drap. Foto: Stian Moan Folde. Tekst: Martin Blekkerud og reporteren på et nærmere angitt sted kl. 12. 30 en angitt dag. Arnfinn Nesset møter ikke opp. Men det står en mann på rundt 60 år og kikker seg nysgjerrig rundt mens han Nessets ekskone bor i dag i Midt-Norge, det samme gjør de to. På denne måten klarer den å kommunisere med sine artsfrender samt et nyttig verktøy til å finne mat på bunnen. Og mange flere I Norge finnes som nevnt mellom 17-18 forskjellige arter. Noen svømmer omkring oss fast, og noen er bare på besøk da temperaturen og miljøet tilsier det Antall drap har gått ned siden årtusenskiftet, men statistikken over partnerdrap viser ikke samme positive utvikling. - Det har vært en kraftig nedgang i drap i Norge de senere årene, men når vi ser på partnerdrap har ikke bildet endret seg stort, sa Kripos-sjef Ketil Haukaas for et par år siden

Færre og færre drap i Norge - Aftenposte

3. januar: En kvinne i 60-årene blir funnet død i en bolig på Fjellhamar i Lørenskog i Akershus. Ektemannen i 70-årene siktes først for grov kroppsskade med døden til følge, men siktelsen. offisiell statistikk på drap-selvdrap i noe land, inkludert Norge, og den epidemiolo-giske utviklingen på området lar seg derfor ikke overvåke rutinemessig. elsen, er gjort på 1950- og -60 tallet. I en senere amerikansk oversiktsartikkel anslås raten av drap-selvdrap til mellom 0,2 90-tallet er muligens tiåret som bare skled forbi, mens vi ventet på hva som skulle skje da vi bikket år 2000. Stikkord er hip-hop og discomusikk og grunge Siden 1856 har det vært publisert offisiell helsestatistikk i Norge. På liv og død - Helse-statistikk i 150 år er en samling artikler som gir et innblikk i dette rikholdige materialet. Artiklene tar for seg helsestatistikk og helsetilstanden i tidligere tider, og analyserer ut-viklingen fra 1800-tallet og fram til i dag

Hadde du disse på 80-tallet? Da var du ikke alene. Har du spart på genserne i en pose innerst på loftet, er det bare å ta de ned og starte å bruke den igjen. 80-tallsmoten er i vinden som aldri før og du vil garantert vekke mange gode minner blant dine kolleger eller venner når du har den på! 2. Terteskjell med fiskepudding i hvit saus Haslum gjennom 60 år. Lommedalen : en bygd i bygda. Lysaker trekk av jordeiendomsforholdene i Høland på 1600-tallet. Gårds- og slektshistorie for Høland og Setskog. B. 1. en undersøkelse om innvandring av bergfolk fra Sachsen ogHarzregionen til Norge og deres virksomhet på 1600-tallet Kjøp av privatbil ble mye vanligere på 1970-tallet. Nybil salget økte fra 50 000 personbiler rett etter krigen til en million i 1976. Nordmenn fikk også mye mer ferie og fritid. Fra rett til ni dagers ferie i året i 1936 til fire uker i 1966. I 1976 fikk arbeidstakere over 60 år rett til fem ukers ferie Barnedrap i Norge på 1800 tallet i lys av straffelovgivningen og Høyesterettspraksis. Barnedrap i Norge fra 1800 til 1900 tallet, studert gjennom betydningen av straffehjemlenes utforming og Høyesteretts tolkning for reduksjonen av barnefødsel i dølgsmaal fra 1842 til 1902. Kandidatnummer: 185795 Veileder: Jørn Øyrehagen Sunde Antall ord Endrer Blackpink-musikkvideo etter kraftige reaksjoner på «sexy sykepleier»-scene. Hvor godt husker du 60-tallet? og er det samme som postnummer vi bruker i Norge

På 1990-tallet har antall døde per år ligget på omkring 45 000, det vil si at vi vil få en økning i totalt antall dødsfall på over 60 % i løpet av et år med en ny spanskesyke. Tabell 3 Sykelighet og dødelighet ved en ny pandemi i Norge Stem på din favoritt her: STEM PÅ DIN 90-TALLS LÅT. Til info: Dette er første del, kom gjerne med forslag til hva som mangler. Du kan også glede deg til en ren artikkel om alle de gode TV-seriene og musikken vi hørte på :-) Her skal du få en deilig liste med ting du garantert husker fra 90-tallet: 1. Buffalosko & Skatesk

En skremmende drapsutvikling i Norge ABC Nyhete

Jeg var tenåring på midten og slutten av 70-tallet. Men det er vanskelig å svare deg, siden jeg ikke helt vet hvilken info du er ute etter? Forøvrig har AB#5 rett. Det var nok meget stor forskjell på å være ung i f.eks. 1962 og i 1978. 60-tallet og 70-tallet var to veldig forskjellige tiår Ektemannen i på 71 år siktes først for grov kroppsskade med døden til følge, men siktelsen utvides til å gjelde drap. Obduksjonen viser at kvinnen trolig ble kvalt Rock and roll eller Rock 'n' roll er betegnelsen på en musikalsk stil av amerikansk opprinnelse. Rock and roll ble populær, særlig blant ungdom, over store deler av verden i løpet av få år på midten og slutten av 1950-tallet. Hvite mennesker hørte mer og mer på musikken til folk som hadde svart hudfarge. De Det var på 70-tallet at barne-tv virkelig fikk sitt gjennombrudd. Ifølge Eva Bakøy, som har skrevet en avhandlingen «Med fjernsynet i barnas tjeneste. NRK-fjernsynets programvirksomhet for barn på 60- og 70-tallet» var barne-tv på 70-tallet opptatt av å beskytte, leke og å være kreativ

På 60-tallet gjorde teknologiske framskritt det mulig med et nytt lydbilde, mer gitarbasert, tyngre og røffere rock. Utseende hentet fra Hippie- kulturen(hår og klær, religiøs symbolikk). Musikken var preget av improvisasjon og en hentet inspirasjon fra andre kulturer, f.eks fra Asia Long Tall Sally, Little Richard . I Norge: Teddien min, Grethe Kausland . Davy Crockett, Arne Bendiksen Blueberry Hill, Fats Domino . All Shook Up, Elvis Presley . Love Letters in the Sand, Pat Boone . Bye Bye Love, Everly Brothers . Teddy Bear, Elvis Presley . Diana, Paul Anka . Wake Up Little Susie, Everly Brothers . Jailhouse Rock, Elvis Presle Tallet innlagte holder seg stabilt så Norge har ennå en viss kontroll hvem som er alvorlig syke av viruset. På verdensbasis er minst 52953 døde hvorav 60 er i Norge. Tallene for Norge er langt bedre enn for Sverige hvor myndighetene har valgt en strategi som innebærer at samfunnet stort sett fungerer som normalt

Andelen av partnerdrap er på over 25 prosent av alle drap i Norge, som ellers har svært få drap sammenlignet med de aller fleste land utenfor Norden. Ifølge VG sin kartlegging av partnerdrap i Norge, mellom år 2000-2020, er det rundt 150 kvinner og 18 menn som er drept av sine partnere Barndom på 60-tallet Norsk barnemuseum. Hvordan var det å være barn i Norge på 1960-tallet? Hva ble forventet av gutter og jenter og hvordan var forholdet mellom voksne og barn? Barnet i historien. På 1960-tallet ble ikke barna regnet med på samme måte som i dag Vi har en økning i ran i hovedstaden, og vi har en kraftig økning på antall drepte i Norge i 2013. 45 mennesker ble drept i Norge i fjor. - 25 menn , 19 kvinner og et barn ble drept. Året før var det bare 28 drap noe som er det laveste tallet siden 1988

Her er drapene som ryster Norge - Dagblade

De første årene etter frigjøringen i 1945 var preget av vareknapphet og rasjonering. Folk manglet alt - unntatt penger. To tiår senere var Norge blitt et forbruker­samfunn med en overflod av varer tilgjengelig På 20-, 30- og 40-tallet var jazz ungdomsmusikk - og forble det. Man vokste fra seg de hotte rytmer når man ble voksen, satt og ansvarlig. På 50-tallet var jazz fortsatt ungdomsmusikk - men det skulle vise seg at mange beholdt sin interesse, på tross av 60-tallets frijazz, Beatles og visebølger eller 70-tallets jazzrock På 60-tallet ble Norge stadig mer påvirket av Amerika og ny-kultur (særlig innenfor musikk og underholdning) og dette førte til en modernisering av både hjemmet og oppdragelsen av barna. På 70-tallet slo dette for alvor til. Kvinnefrigjøringen var gjeldende og likestillingen mellom menn og kvinner ble tydeligere i familien Liste over flyulykker i Norge er en oversikt over luftfartsulykker og hendelser i Norge, og omfatter ulykker med større luftfartøy, det vil si fly med totalvekt over 5 700 kg, og flermotors helikoptre Håvamål er dikt som ble skrevet ned på 1200-tallet, men levde lenge før det på folkemunne, Folk trodde at disse levereglene eller retningslinjene var uttalt av guden Odin selv og derfor måtte følges. I 906 e.Kr. starter kristningen av Norge, mange konger prøver å kristne landet

Huskeliste for 1960 - NRK Kultur og underholdnin

Vi fokuserer for tiden på all Retro møbler og interiør fra 60-tallet, i blant annet teak, pallisander og eik. Alt av Skandinavisk design i spesielt fra denne perioden er av interesse når det gjelder både kjøp og salg. Våre butikklokaler er fullt opp med retro møbler og kun en liten del av dette har vi utstilt på nettsiden vår Pakistanerne kom til Norge på turistvisum og Oslo var preget av «enslige pakistanske menn som vandret rundt i Oslo uten jobb og bolig». NOK EN MYTE SLÅTT HULL PÅ: Norge hadde ikke behov for noen ekstra arbeidskraft på 60- og 70-tallet. Det var nok folk til å både kjøre buss, trikk og drosje Frem til 1900-tallet ble de aller fleste boliger oppført av laftede tømmervegger. Konstruksjonen i seg selv ivaretar mange krav - bæring, værbeskyttelse, varmeisolering og tetting mot trekk. Forutsetningen for dette er at arbeidet er godt utført. Bredden på laftestokkene kunne variere, men skulle være minst 5 , på Vestlandet minst 3 På 1970-tallet var Antonsen-brødrene et begrep som skapte frykt i Norge. Storebror Edgar Antonsen ble dømt for fem voldtekter og tre drap, og tok sitt eget liv i 1993 etter at han hadde forgrepet seg på den ti år gamle datteren til sin egen tilsynsfører. Det første offeret var en 81 år gammel nabokvinne i Horten Barne-TV fra 60-tallet. Pompel og pilt - Reparatørene kommer. Et uforklarlig drap på en aksjemegler hvor farens trykkeri er involvert havner på pulten til journalist Jon Kaspersen. Jakten på Norge 1814-2014 -TV. Underholdene faktaserie om Norge gjennom de 200 siste årene

Hei! Jeg lurer på om det finnes noen gode dokumentarfilmer om ungdomsopprøret på 50- og 60-tallet? Vil helst få mer greie på det som skjedde i Norge, men alt mottas med takk. Hvis noen har noen gode nettsider, så kan det også være til hjelp. Takk Statistikken fra SSB viser 1050 andre drap (1110 totalt) fra 1988 til 2012, slik at andelen drept av innvandrere er 5,4%. Dermed er innvandrere underrepresentert på drapsstatistikken, siden det i snitt har vært 6,1% innvandrere siden 1988. Edit 2: Ser at de også teller med et par ufødte barn, noe jeg tviler på om SSB gjør Vi som kristne må være såpass troverdige at vi kaller «en spade for en spade» og et drap for et drap! Det er INGEN forskjell på et knivdrap f.eks. enn på et fosterdrap. Det ble sagt på 1980 /1990 tallet da striden om abort raste som verst, og det blir sagt av kristne i dag: «Vi er enige i sak, men ikke i virkemidler! Tilsvarende tall er 56 km/t over i 80-sona, 60 km/t over i 90-sona og 65 km/t over i 100- og 110-sona (se tabell under). Vil du vite hvor mye du kan få i bot for å kjøre for fort, har vi samlet alt på denne siden. Og her er reglene for prikker på førerkortet. Er du usikker på hvor mye du har å gå på i UPs målinger, ser du marginene her I slike perioder dukker gjerne historier om drap og svik opp. Livet på gata gir større rom for misforståelser og usannheter, En enkelt obduksjon kan her koste opp til 60 000 kroner, mens den i Oslo ligger på omtrent 15 000. Torleiv Rognum, rettsmedisinsk professor ved Rikshospitalet, jobber med å estimere tilsvarende tall for Norge

Drap - Wikipedi

 1. fra 1975-1979, og med bakgrunn i den vil jeg gjenoppleve disse årene, og reflektere over hvordan samfunnet vårt var den gangen. Jeg er født i 1961, bodde på Vøyenenga i Bærum og gikk fra høsten 1975 i 8.klasse på Hauger ungdomsskole
 2. På grunn av økt press på ressursene i middelalderen ble det i Europa oppfunnet ny teknologi som effektiviserte landbruket. Befolkningsøkningen førte til at den dyrkbare jorda ble utnyttet til det ytterste. I Norge var jordbruket derimot svært marginalt mange steder. Fisk må ha vært viktig for å livberge seg, særlig langs kysten
 3. Du er her: Hovedsiden > Påbygging > Påbygging > 26 (Norge 1945-1995) > Arbeidsoppgaver > Nettoppgaver > Å være kvinne på 1950- og 60-tallet 26. NORGE 1945-199
 4. Det er selvfølgelig gledelig, men vi vet at antall drap går opp og ned. Av vår oversikt som går tilbake til 1990, ser vi at antall drap i grove trekk varierer fra cirka 20 til 50 i året, sier Trygve Aandstad, leder for de taktiske etterforskerne i Kripos. Kripos vil komme med sin egen årlige oversikt over drap i Norge på nyåret
 5. Norge hadde i perioden 1850 til ut på 1880-tallet den høyeste registrerte levealderen for menn og kvinner i verden. Det samme var tilfellet i perioden fra 1947-1955 for menn og 1945-1970 for kvinner
 6. Klær fra 1950 må være en av de mest kjente, på grunn av den unike stilen. Her var det kun en spesiell klesstil som gjaldt. Spesielt for kvinner. Det var veldig viktig å holde seg til siste mote da de store motehusene oppstod i Paris, med kjente designere som Yves Saint Laurent og Christia
 7. Norge stemte nei til medlemskap i EF i 1972, og EU i 1994. Etter at landet begynte å utvinne olje på 1970-tallet vokste økonomien raskt. 22 juli 2011 ble Norge rammet av et terrorangrep. En bombe i regjeringskvartalet i Oslo drepte 8 mennesker, og 77 mennesker ble skutt på Arbeiderpartiets ungdomsparti sommerleir på Utøya

(SSB) Eksplosjon i mord og vold i Norge 1960-1992

 1. I Sorte bror (1964) skriver han om en afrikansk gutt som blir adoptert i Norge, så han er også med på utvide det globale perspektivet. Nonsens og fantastisk litteratur konkurrerte ikke med den realistiske tradisjonen innenfor norsk barnelitteratur på 1950 og 60-tallet
 2. 1980-tallet var et tiår da matskikken i Norge var i endring. Kjøttkakene og fiskebollene var fortsatt til stede, men traust norsk mat måtte vike for eksotiske nyheter, som raskt ble tilpasset et norsk marked og norske kjøkken og spisebord. De fleste «nye» rettene var likevel ikke helt nye, noen var blitt introdusert allerede på 1960-tallet
 3. Undersøkelser tyder på at 1600-tallet var et århundre med forholdsvis lave gjennomsnittstemperaturer og med forholdsvis lite vinternedbør. Første halvdel av 1700-tallet i Norge var derimot preget av høyere vintertemperaturer og mye vinternedbør. Og denne økningen i nedbør kan hvertfall delvis h
 4. Andelen kvinner som benytter seg av p-pillen stagnerte på cirka 20 prosent midt på 1980-tallet. - Spiralen kom omtrent samtidig som p-pillen, og ble tatt godt i mot i Norge. Sammenlignet med andre land, som USA, hadde Norge en forholdsvis høy spiralbruk sammenlignet med p-pille, sier Nesheim

samenes historie - Store norske leksiko

Antall drap i norge 2020 oversikten ove

Historien om likestilling er innvevd i historien om nasjonen Norge, og de tre forskerne har lagt seg på en offentlig linje i framstillingen sin. Hilde Danielsen. (Foto: Stine Bøe) fordi den inkluderer endringer som startet på 60-tallet, og som ble konsolidert på 80-tallet,. 1950-tallet var kanskje et av de aller beste tiårene når det kommer til mote, og mye av trendbildet satte allerede den gang tendensene for stiler vi fremdeles har i dag. Mange mener at ting rett og slett så bedre ut på den tiden, noe som kanskje er en av grunnene til at det er den epoken som oftest blir gjenskapt i både moteverden og i popkulturen Gjentatte postinger av samme innlegg (såkalt spamming), forsøk på avsporing av debatten eller på annen måte ødelegger debatten. Innlegg er ikke skrevet på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Inneholder reklame, forsøk på å selge produkter, verving til organisasjoner eller lignende 70-tallet på detaljer Vil du ta den helt ut med 70-talls klær, som for eksempel i en temafest, kan du lete etter plagg med paisley- og batikkmønster, og psykedeliske blandinger av sterke farger. Gå på jakt etter lange, hippie-inspirerte kaftaner à la Joni Mitchell eller både bukser og topper i glitrende paljetter som Cher 1950-tallet førte med seg økt økonomisk velstand, og arbeidsledigheten sank. Næringen blomstret med en omfattende eksport til krigsrammede land. Det var en sterk tro på fremtiden - alt peker oppover. Oslo arrangerer Vinter-OL i 1952

 • Wv kongsberg.
 • Diffuser bil.
 • Animasjonsprogram gratis.
 • Köln chorweiler köln.
 • Alexander den store hest.
 • Elevportalen akershus.
 • Smaragdtafeln unzerstörbar.
 • Kevin hanchard.
 • Uia studiestart vår 2018.
 • Fine guttenavn 2018.
 • Cadeau logeren.
 • Recliner stol.
 • Lønningskontoret sola kommune.
 • Postjournal bodø kommune.
 • Upcoming minecraft names.
 • Cito toets groep 1 taal.
 • Major league soccer top scorer.
 • Aksjeleilighet skatteetaten.
 • Den lille dyrehagen beltedyr.
 • Shiba farger rød.
 • Aksjeleilighet skatteetaten.
 • The nomad captain america.
 • Norwegian flight map.
 • Altibox wifi pluss blinker.
 • Arv barnbarn.
 • Røykproblemer grillhytte.
 • Patron vinmonopolet.
 • Amundsen watches.
 • Portofino straubing bewertung.
 • Mtg as.
 • Sustainable development goals wiki.
 • Vital hudklinikk madla.
 • Fahrradladen freiburg herdern.
 • Kosmisk stråling.
 • Jack norris witze wikipedia.
 • Fanta 4 song.
 • Menschen erschrecken sich zu tode.
 • Hachiko statue at the train station.
 • Ovid bøker.
 • Discord membership.
 • Bilder für email verkleinern windows 10.