Home

Konsekvenser av permafrost

Permafrost som vippepunkt - Hva slags tidsperspektiv snakker vi om? - Det skjer ikke over natten, hvis det er det du er redd for. Det er nemlig viktig å understreke at opptining av permafrost ikke er det som kommer til å få verden til å gå under. Den nåværende forståelsen er at dette kan komme til å bidra med 10 prosent så mye som menneskeskapte klimagassutslipp i med dagens. Permafrost er grunn (løsmasser og berggrunn) der temperaturen i løpet av to sammenhengende år ikke overstiger 0 grader celsius. Polare og høyereliggende områder har permafrost, og permafrost påvirker i alt cirka 20 prosent av landarealet på Jorden. Permafrost tilhører jordens kryosfære. I Norge finnes permafrost i høyfjellsområder, både i Nord-Norge og i Sør-Norge

- Noe av det man frykter nå, er at permafrost-opptiningen skal sette i gang en såkalt tilbakekoblingsmekanisme. Altså: Global oppvarming gjør at permafrost tiner, det gir mer klimagassutslipp, som igjen akselererer oppvarmingen, og så videre, sier stipendiat Håvard Kristiansen ved Universitetet i Oslo Permafrost er svært interessant for klimaforskere, blant annet fordi det er en naturlig fryseboks for karbon. Når planter og dyr dør, brytes de ned av mikroorganismer som produserer CO₂ og metan. I områder med permafrost går nedbrytningen saktere fordi bakken er frossen, akkurat slik maten holder seg lenger når du putter den i fryseren Hvis ikke klimaendringene bremses, anslås det at mellom 33 og 99 prosent av verdens permafrost vil begynne å tine innen 2100. Det er det øverste laget av permafrosten som vil forsvinne, antar forskerne som jobber med rapporten. Permafrost er frossen bakke som ofte inneholder eldgamle nedfryste planterester - Smelting av permafrost kan koste verdenssamfunnet dyrt. Når permafrosten smelter, frigis drivhusgasser som vil kunne gjøre skade for 355 billioner kroner innen slutten av det neste århundret Konsekvenser av klimaendringer ulike steder i verden. Permafrost (jordgrunn som er frosset året rundt) forsvinner flere steder. For jordbruket vil det i hovedsak være positive effekter i nord, mens produksjonen i Sør- og Øst-Europa ventes å gå noe ned

Målingene av permafrost på Svalbard kom for alvor i gang på 2000-tallet, Ketil Isaksen sier nedsmeltingen av permafrosten får store konsekvenser. Foto: Privat Tinende permafrost bidrar til utslipp av klimagasser (først og fremst metan) som i dag så å si er «låst» i grunnen. Økosystemene er tilpasset klimaet i et gitt område, NorACIAs hovedutredning «Klimaendringer i norsk Arktis: konsekvenser for livet i nord» (2010 Permafrost, snø og is til å avtar på grunn av global oppvarming. Økt bresmelting fører først til mer avrenning av vann etterfulgt av nedgang når vannforsyning fra isen blir borte. Vannmangel når fjellisbreene forsvinner antas vil ramme hardt veldig mange jordbruksområder En effekt av klimaendringene i Arktis er oppvarming og tining av permafrosten. På Svalbard overvåkes dette i flere borehull, deriblant på Janssonhaugen, 20 km fra Longyearbyen. Oppvarming og tining av permafrosten kan medføre større ustabilitet i bratt terreng og øke sannsynligheten for jord- og fjellskred. Tinende permafrost kan skade bygninger og infrastruktur og kulturminner i.

Permafrost blir en viktig del av studiene. - Målet er å forbedre de globale klimamodellene og bygge permafrost inn i dem, sier doktorgradsstipendiat Håvard Kristiansen ved Institutt for geofag ved UiO til Teknisk Ukeblad. Han jobber med permafrost i klimamodellene. Klimagasser siver ut: Arktiske utslipp kan forsterke klimaendringen Det er det øverste laget av permafrosten som vil forsvinne, antar forskerne som jobber med rapporten. Permafrost er frossen bakke som ofte inneholder eldgamle nedfryste planterester. Når bakken tiner og plantene råtner, kan det forårsake svært store utslipp av klimagassene CO2 og metan. Opptiningen fungerer dermed som en ond sirkel

Ekspertintervjuet: Permafrosten vil tine over hundrevis av

 1. gen i havet. På Grønland og i Antarktis har det i snitt forsvunnet 430 milliarder tonn is hvert år siden 2006, Hvis ikke klimaendringene bremses, anslås det at mellom 33 og 99 prosent av verdens permafrost vil begynne å tine innen 2100
 2. gen, kan karbonforekomstene være i ferd med å slippes ut. I den frosne bakken er det dobbelt.
 3. Dette kan få alvorlige konsekvenser uten at jeg kan si konkret hvor alvorlige, sier Hans Olav Hygen. Larry Smiths kollega Karen Frey hevder overfor New Scientist at metangassen vil nå atmosfæren på to måter: 1. I områder som tørker ut på grunn av varme, vil metangassen oksidere og stige opp som CO2. 2
 4. g for havet handler om omfattende negative virkninger av dagens klimaendringer. Havnivået, kystlinjer, forsuring av havet, havstrømmer, sjøvannets kjemi og havets temperatur kan påvirkes av global oppvar
 5. dre kjent at også store deler av Norge er dekket av permafrost. Det er mye permafrost i fjellheimen over 1400 til 1500 meters høyde. På Vestlandet må man så høyt som 1700 til 1800 meter. På Østlandet fins det permafrost ned mot tusen meter
 6. gen i havet. anslås det at mellom 33 og 99 prosent av verdens permafrost vil begynne å tine innen 2100. Det er det øverste laget av permafrosten som vil forsvinne, antar forskerne som jobber med rapporten
 7. Utviklingen av permafrost. Vannmolekyler fanger metangass i et iskald bur under høyt trykk og lave temperaturer. Hvis tint, kan en kubikkmeter av hydrat frigjøre 164 kubikkmeter med klimagassen metan. Foto: Wikimedia Commons. Portnov brukte matematiske modeller for å kartlegge utvikling av permafrosten over tid
Issmelting i Vest-Antarktis får store konsekvenser forDen globala uppvärmningen – tio överraskande konsekvenser

permafrost - Store norske leksiko

Store områder på jorda er dekket av permafrost, der bakken er frosset hele året. Noen steder, for eksempel i Sibir og Arktis, er lagene opptil 700 meter tykke, bygget opp over flere millioner år. Permafrosten inneholder billioner av tonn av organisk materiale, dvs. planter, bakterier og smådyr som er samlet i islaget, og de omdannes bare langsomt til CO2 i kulda I tillegg beskrives konsekvenser av den globale oppvarmingen i havet. anslås det at mellom 33 og 99 prosent av verdens permafrost vil begynne å tine innen 2100

Permafrosten - den langsomme karbonbomben som tiner

 1. g gjør at områder med permafrost nå tiner opp. Frislippet av kvikksølv og andre miljøgifter kan få store konsekvenser for økosystemet og helsen til både mennesker og dyr. - Permafrosten er en rest fra istiden. Når den smelter, kan mikroorganismer som har vært fryst ned bli sluppet løs
 2. I Nord-Norge er grensen for permafrost ca. 900 m over havet i vest og 400 meter over havet øst i Finnmark. Enkelte steder i Finnmark kan man også finne sporadisk permafrost helt ned på havnivå, der permafrost er knyttet mot is i myrområder, såkalte palser. Der det er permafrost vil også landskapet formes av is
 3. gen i havet. På Grønland og i Antarktis har det i snitt forsvunnet 430 milliarder tonn is hvert år Hvis ikke klimaendringene bremses, anslås det at mellom 33 og 99 prosent av verdens permafrost vil begynne å tine innen 2100. Det er det øverste laget av permafrosten som vil.
 4. Permafrost er områder i grunnen under oss der temperaturen i løpet av to sammenhengende år ikke overstiger 0 grader Celsius. Det øverste jordlaget over permafrosten, det såkalte aktive laget, tiner og fryser igjen hvert år, mens lenger nede er det permanent frost, altså frost gjennom hele året ; Permafrosten tiner . Hva er permafrost
 5. Permafrost trenger ikke å være det første laget som ligger på bakken. Det kan være en tomme til over miles dypt inn i jordens overflate. Noen av de vanligste permafroststedene ligger på den nordlige halvkule. 85% av Alaska, Grønland, Canada og Sibir sitter på toppen av et lag med permafrost, det vil si nesten en fjerdedel av den nordlige halvkule

Hva skjer når permafrosten forsvinner

Det er permafrost på Svalbard, store deler av Canada, i Alaska og Sibir, samt noen steder i Finnmark og på norsk høyfjell. Om sommeren er det bare de øverste meterne som smelter. På Svalbard kan telen gå så dypt som 400 meter, Konsekvenser av økt drivhuseffekt Lekket klimarapport: All permafrost kan begynne å tine Klimaendringene kan tine enorme mengder permafrost, ifølge et utkast til en ny IPCC-rapport. Opptiningen fører til store utslipp av klimagasser fra bakken permafrost Årlig utslipp av karbon på 0,12-0,25 gigatonn til atmosfæren Irreversibelt tap av lagret karbon Mulighet for kollaps av permafrost (lav sikkerhet) av et varmere hav, og vil ha konsekvenser for arters overlevelsesevne, mulighet til å danne kalkskjell, vekst I tillegg beskrives konsekvenser av den globale oppvarmingen i havet.På Grønland og i Antarktis har det i snitt forsvunnet 430 milliarder tonn is hvert år siden 2006, ifølge utkastet. Issmeltingen her har dermed blitt en viktig årsak til at havnivået stiger.Ond sirkelHvis ikke klimaendringene bremses, anslås det at mellom 33 og 99 prosent av verdens permafrost vil begynne å tine innen. Permafrost. Helt ferske målinger viser at varmerekorden i lufta også har store konsekvenser for permafrosten. Geolog Odd-Arne Mikkelsen i NVE bekrefter at opptining av permafrost og høyere temperaturer i kombinasjon med økt nedbør øker faren for jord- og flomskred

Lekket klimarapport: All permafrost kan begynne å tin

Den frostmengde et jernbanespor frostsikres for avhenger av hvilken hastighetsavhengige kvalitetsklasse sporet skal ha. Dette skyldes at en evt. telekul får større konsekvenser med økende hastighet. Tabell 6.6 viser prinsipper for frostdimensjonering av hovedspor Klimaendringene kan tine enorme mengder permafrost, I tillegg beskrives konsekvenser av den globale oppvarmingen i havet, anslås det at mellom 33 og 99 prosent av verdens permafrost vil begynne å tine innen 2100. Det er det øverste laget av permafrosten som vil forsvinne,. Klimaendringene kan tine enorme mengder permafrost, ifølge et utkast til en ny IPCC-rapport. Opptiningen fører til store utslipp av klimagasser fra bakken. Det er nyhetsbyrået AFP som har fått tilgang til et utkast til en ny rapport fra FNs klimapanel (IPCC). Situasjonen for Arktis og områdene i Studier har antydet at tining av permafrost frigjør denne metan, og lar den boble opp og ut av sjøvannet. Dette har ført til forskning advarer om at rømming av store mengder metan kan ha katastrofale konsekvenser for klimasystemet og medierapporter av en forestående metantidsbom

Smelting av permafrost kan koste verdenssamfunnet dyrt - NR

 1. Klimaendringene kan tine enorme mengder permafrost, ifølge et utkast til en ny IPCC-rapport. Opptiningen fører til store utslipp av klimagasser fra bakken
 2. g. siden den gang har de dokumentert en global oppvar
 3. Permafrost. Helt ferske målinger viser at varmerekorden i lufta også har store konsekvenser for permafrosten. Om sommeren tiner det øverste jordlaget over permafrosten. - Nå er det målt den største tinedybden noensinne, sier Isaksen
 4. PERMAFROST-OMRÅDENE på den nordlige halvkule har skrumpet inn med ca 7 % siden 1990. Innen midten av dette århundret vil rundt en fjerdedel av tundraen være borte, ifølge FNs klimapanel. I Sibir og resten av Arktis har temperaturen økt dobbelt så fort som i resten av verden de siste ti årene
Rekordvarm sommer på Svalbard

Permafrost er enkelt sagt permanent tele i bakken året rundt, og består følgelig av både frossen berggrunn, jord og organisk materiale. En femtedel av den nordlige halvkule har permafrost. Ifølge IPCCs siste spesialrapport om 1,5 graders oppvarming, antar forskerne at rundt seks og en halv million kvadratkilometer med permafrost kan tine innen 2300, hvis oppvarmingen bikker to grader I tillegg beskrives konsekvenser av den globale oppvarmingen i havet. På Grønland og i Antarktis har det i snitt forsvunnet 430 milliarder tonn is hvert år siden 2006, ifølge utkastet

Konsekvenser av klimaendringer : 3.1 Flom og vannføring Breer dekker store deler av nedbørsfeltene til elvene på Svalbard. Tinende permafrost kan bidra til ustabil grunn under bygninger og annen infrastruktur. All infrastruktur på Svalbard er bygget på permafrost Konsekvenser av oppvarmingen blir mer og mer synlige på Svalbard. Borehullene var blant de første av sitt slag i Europa for overvåkning av permafrost og er nå en viktige referanse for tilstanden av permafrosten på Svalbard og globalt Konsekvenser av økt drivhuseffekt. FNs klimapanel slår fast at vi med 95 % sannsynlighet har menneskeskapte klimaendringer på jorda. g Tregrense Mulige konsekvenser av økt drivhuseffekt i arktiske og lavtliggende områder Havnivået Stiger Permafrost Permafrosten tiner konsekvenser Permafrost finnes mange steder i verden, men den er. Permafrost er grunn (løsmasser og berggrunn) der temperaturen i løpet av to sammenhengende år ikke overstiger 0 grader celsius. Polare og høyereliggende områder har permafrost, og permafrost påvirker i alt cirka 20 prosent av landarealet på Jorden. Permafrost tilhører jordens kryosfære I tillegg beskrives konsekvenser av den globale oppvarmingen i havet. På Grønland og i Antarktis har det i snitt forsvunnet 430 milliarder tonn is hvert år siden 2006, ifølge utkastet. Issmeltingen her har dermed blitt en viktig årsak til at havnivået stiger. Permafrost er frossen bakke som ofte inneholder eldgamle nedfryste planterester

IPCC-rapport: Våra val nu avgörande för haven och isens

Konsekvenser av klimaendringene - Y

Permafrost nær overflaten er regnet til å tine ved kysten og lavere områder i et høyt utslippsscenario. Flere snøskred og jordras. Markant reduksjon av isbreene. Tilbakesmelting av isbreene vil endre landskapet og bidra til havnivåstigning globalt. Havnivå ved Svalbard vil trolig gå ned Hvilke konsekvenser av klimaendringene ser vi allerede? Verden opplever allerede nå, ved 1 grads temperaturøkning, Klimaforskere har studert en rekke slike, ulike vippepunkter knyttet til issmelting, tining av permafrost, tap av skog, økosystemer, og lignende Isbreer, snø og permafrost på verdens høyeste fjell gjennomgår store endringer, noe som kan gi store konsekvenser for både mennesker og miljø. En tverrfaglig forskergruppe har sett på hva som er drivere av klimaendringer i alpine områder, og hva risiko som følger med endringen. Dette har resultert i boken The High-Mountain Cryosphere De høje temperaturer har store konsekvenser for infrastrukturen i lande, hvor undergrunden primært består af permafrost. For eksempel kan et katastrofisk oliespild i den russiske by Norilsk, hvor tonsvis af diesel er gledet ud i den skrøbelige, arktiske natur, tilskrives, at jorden bliver ustabil, fordi den smelter. (Foto: Shutterstock

Global oppvarming er større enn forventet innvirkning på permafrost, og frigjør store mengder metan og karbondioksid som jorden tiner. Permafrost, laget av permanent frosset jord som ligger like under jordens overflate i polarområdene, har blitt funnet å være mer følsomt overfor virkningen av global oppvarming enn klimatologien hadde anerkjent Permafrost som en tidsbombe. kan dette få langt dårligere konsekvenser for det globale klimaet enn tidligere antatt. I løpet av årtusener kunne disse hendelsene som skjedde hvert år ha bidratt med mer enn en billion tonn organiske forbindelser til jordsmonnet i de store permafrostregionene på jorden Deres smelting reiser derfor spørsmål, spesielt når vi lærer at om lag 20% av utslippet av karbon kan sendes ut i atmosfæren og derfor gripe inn i global oppvarming. Permafrost er ofte permanent over 60 graders nordlig breddegrad. Frysing av jorda forårsaker mange endringer i dens fysiske egenskaper Smelte permafrost er en av de wildcards som kan definere et kjøre-en-veis klima tipping point. Permafrost er hovedsakelig frossen gammel vegetasjon fra en tid da verden var mye varmere

I forbindelse med forskningsprosjektet SWIPA (Snow, Water, Ice and Permafrost in the Arctic) ble det laget en kort dokumentar som viser hvordan varmere klima har gitt akselererende smelting av is og tining av permafrost i Arktis Konsekvenser av klimaendringer, tilpasning og sårbarhet i Norge Rapport til Klimatilpasningsutvalget CICERO Asbjørn Aaheim (red.), Halvor Dannevig, Torgeir Ericsson, Bob van Oort, Linda Innbjør, Trude Rauken ECON Pöyry Haakon Vennemo, Hege Johansen, Maja Tofteng Vestlandsforskning Carlo Aall, Kyrre Groven, Eli Heiberg August 2009 CICER KONSEKVENSER FOR GLOBAL OPPVARMING Hvis den globale oppvarmingen fortsetter slik den er nå vil det påvirke klimaet på mange ulike måter: Oppvarmingen forventes å være størst i arktiske områder. Der vil isen sannsynligvis smelte. I andre områder vil tempraturen synke. Ørkenspredningen vokser også, mens arealet med permafrost (frost i jorda året rundt som aldri smelter Geolog Odd-Arne Mikkelsen i NVE bekrefter at opptining av permafrost og høyere temperaturer i kombinasjon med økt nedbør øker faren for jord- og flomskred. - Tidligere denne måneden så vi et eksempel på det. En ekstremnedbørsperiode utløste jord- og flomskred sier Mikkelsen, som er på Svalbard for å informere befolkningen om lokal snøskredvarsling for vinteren

Spesielt i Arktis blir permafrostjordene om sommeren allerede jevnlig til gjørmete ørkener - med kostbare konsekvenser. Den tine Alaska Permafrost alene anslås å koste USA flere hundre millioner dollar i året - hovedsakelig på grunn av behovet for å flytte flyplasser, veier, rørledninger og bosetninger på grunn av ustabile områder Vi kommer virkelig til og se konsekvenser fremover av vår rovdrift av planeten. De store flokk dyrene hadde en funksjon i naturen de og. 2 Siter; Del dette innlegget. begynner og se effekten av nå når ting har hatt tid til og gro. Jord har blitt løs og luft penetrerer den og tiner permafrost under etc.. Med økende bevis på ødeleggelse av økosystemer rundt om i verden knyttet til det endrede klimaet, er det også økende bekymring for at unike arktiske ferskvannsøkosystemer er truet.. Forsvinner innsjøer. Innsjøer kontrollert av tilstedeværelsen av permafrost kan renne raskt hvis permafrosten viker, en prosess som kalles katastrofal sødrenering

til uerstattelige økosystemer. Klimaendringer gir uunngåelige konsekvenser for hav og is, både på kort og lang sikt. Ambisiøse utsliputt og klimatilpasning er nødvendig for å redusere risiko. Kryosfæren er den frosne delen av jordas overflate. Den omfatter snødekke, tele og permafrost, samt innlandsis, isbreer Tining av permafrost og destabilisering av undersjøiske gasshydrater kan frigjøre store mengder metangass og CO 2, som vil drive den globale oppvarmingen videre. De regionale klimamodellene kan antyde fremtidige konsekvenser av klimaendringer for Norge En ny global studie av verdens permafrost bekrefter at den fryste grunnen tiner. Det kan få store konsekvenser for infrastruktur og klimaet

Dramatisk smelting av permafrosten på Svalbard - NRK Troms

- tining av permafrost Konsekvensene for Norge forventes ikke å være like dramatiske. Tvert i mot kan man for jordbruket regne med positive effekter. Men vi i Norge er ikke uavhengige av hva som skjer i resten av verden. Norge må regne med å måtte ta i mot flyktninger fra andre land Permafrost inneholder enorme mengder organisk materiale som lagrer karbon, nedfrosset gjennom tusenvis av år. Konsekvenser av global oppvarming «oppleves allerede. Permafrost på Svalbard En effekt av klimaendringene i Arktis er oppvarming og tining av permafrosten. Den viktigste klimakonsekvensen av permafrost som varmes opp og tiner er at store mengder klimagasser, som CO 2 (karbondioksid) og CH 4 (metan), kan frigis dersom stadig dypere lag av permafrosten tiner. Me

Klimaendringer i Arktis — Norsk Polarinstitut

Sommertemperaturen i de nordlige delene av Russland har ligget langt over normalen i år, enkelte steder rundt ti grader høyere enn normalt. Mange steder har satt nye varmerekorder. Det fører til at permafrost smelter og flere skogbranner enn normalt i det voldsomme området fra Uralfjellene i vest til Stillehavet i øst Tap av havis er dessverre ikke den eneste endringen vi ser i Arktis. Klimaendringene fører til drastiske istap på land, akselererende tining av permafrost, økende antall skogbranner og tidligere start på vårsesongen. Vi pleier å si: «What happens in the Arctic, doesn't stay in the Arctic.

FNs klimapanel: Vi er i ferd med å miste isområdene våre - WW

Permafrost - MOSJ - Miljøovervåking Svalbard og Jan Maye

Oppvarming i permafrosten får konsekvenser for Svalbards mange kulturminner. Les mer om denne NIKU-rapporten bestilt finansiert av Svalbards miljøvernfond i denne saken hos forskning.n Økende nedbør kombinert med betydelig avsmelting av is og tining av permafrost kan medføre at stadig mer ferskvann tilføres Polhavet. Et mindre salt Polhav kan få konsekvenser for havstrømmene. Dannelse av havis fører til at vannet i nærheten blir saltere, tyngre og synker ned mot dypere vannlag

Tinande permafrost släpper ut kvicksilver i Arktis oktober 17, 2019 - Nyheter - Tagged: arktis , kvicksilver , permafrost - inga kommentarer Kvicksilver som legat fastfrusen i permafrosten tinar nu när Arktis blir allt varmare Arktis smelter konsekvenser for klimaet av atmosfceren hvor lufttemperaturen ofte er -20-30 dc. Pa den annen side vil smeltende permafrost Som følge av dette har NILU valgt å øke aktiviteten innen forskning rettet mot hvilke økonomiske og samfunnsmessige konsekvenser ulike klimatiltak kan føre med seg. Per i dag er den generelle befolkningen langt mer opptatt av klimaet og de konsekvenser menneskelige handlinger kan få, enn for bare 20-30 år siden 3 thoughts on Konsekvenser av klimaendringer i Norge Toralf Arnold Pedersen says: 24. mars 2019 at 09:06 Det interessante spørsmålet er om den angitte temperaturøkningen på en gr. C de siste 100 år har medført en klimaendring slik Arne W. Grønhaug definerer en klimaendring ved observasjoner av habitatet over klimasoner Hvilke konsekvenser fikk spanskesyken? Mange familier ble rammet av personlige tragedier da spesielt mange i alderen 20 - 40 år døde av spanskesyken. Man kaller den for 1900-tallets største demografiske krise. De offentlige merutgiftene til syketrygd og de kommunale sykekassene ble store etter spanskesyken

Permafrost i palsmyrer i Nord Norge er i ferd med å tine, foto tatt med drone. Foto: Sebastian Wstermann/Institutt for geofag. Utviklet global permafrostmodell. Forskere fra universitetene i Leeds, Exeter, Stockholm og Oslo har funnet at selv små endringer i temperaturen kan få store konsekvenser for permafrosten Klimaendringer kan gi dramatiske følger for Svalbards befolkning. Global oppvarming vil føre til stadig mer nedbør, stadig flere skred, flommer og tinende permafrost på Svalbard fram mot år. konsekvenser med restitusjonstid >1 år. En eller flere døde. Svært alvorlige og langvarige skader, uopprettelig miljøskade. 3 Metode Gjennomføring av en ROS-analyse er i utgangspunktet ikke lovpålagt for Svalbard. På fastlandet er det imidlertid slik at Plan- og bygningslovens § 4-3 stiller krav ti Sosiale konsekvenser av global oppvarming (politiske-, økonomiske-, og sosiale forhold) er mange og kan på sikt bli alvorlige for verdens befolkning. Det forventes store forandringer fra år 2050 frem mot 2100, alt etter hvor store begrensninger som blir gjennomført i tiårene før 2050 Alvorlighetsgraden av klimaendringene har plutselig inntatt en ny dimensjon. Det er verdt å studere Meteorologisk institutt sin klimastatistikk for målestasjonen på Svalbard lufthavn (finnes på yr.no). Den illustrerer godt hvorfor man har hatt problemer med snøskred, jordras, erosjon og tinende permafrost

Nya IPCC-rapporten - ”Värre än vi trott” – Sveriges Natur

Metanbobler tiner: Norske forskere vil ha permafrosten inn

Dobbel så rask oppvarming i Arktis som i resten av verdenAllt annat än ”det går” är att ge upp - BTNär permafrosten tinar kan det drabba hela planeten | ETC
 • Bo gratis mot arbeid.
 • Værhår katt vokser.
 • Ndr programm heute.
 • Beste barneskoler 2016.
 • Vfb spieler 2007.
 • Took the midnight train going anywhere lyrics.
 • Hvit elg sverige.
 • Narrativ intervju.
 • Ny suzuki vitara.
 • Albstadt tailfingen sportschule.
 • Speilreflekskamera canon.
 • Flerkulturelt samfunn positivt.
 • Hennessey venom gt for sale.
 • Kjøpe joggesko.
 • Påskeværet i europa.
 • Animagic einhorn rainbow.
 • Hamburgerbrød uten hvetemel.
 • Aue erzgebirge tourismus.
 • Ekornes hjørnesofa.
 • Oa nett tv.
 • Ridefirst kurse.
 • Sesongvarsel vår 2018.
 • Silvester hamm 2017.
 • Ln acg.
 • Sør arena størrelse.
 • Sartor senter parkering.
 • Bergen fjordtur.
 • Earthquake map usgs.
 • V margin.
 • Mega wheels.
 • Lasagne med pastaskruer.
 • Chivas regal 12 år pris.
 • Transcendental idealisme.
 • Cricket australia wiki.
 • Hotel oderberger silvester.
 • Jeep grand cherokee ladevolumen.
 • Airplanes lyrics eminem.
 • Hva gjør hypothalamus.
 • Powerbuilding beginner routine.
 • Tilbakeføring av ferie ved sykdom.
 • Linservietter grønn.