Home

Bacheloroppgave økonomi og administrasjon

Bachelorprogrammer | Økonomi og administrasjon

Bachelor i økonomi og administrasjon B

Bacheloroppgave 15 stp. Fordypninger Den faglige bredden innen økonomi og administrasjon gjør deg kvalifisert til en rekke stillinger både i det private næringslivet og i det offentlige. Studiet inkluderer praktisk arbeid og gir relevant kunnskap om dagsaktuelle problemer 3ØA900 Bacheloroppgave i økonomi og administrasjon 3. juni 2013 Side 2 av 96 Forord Denne oppgaven er min avsluttende oppgave på det tre år lange bachelorstudiet i økonomi og administrasjon ved Høgskolen i Hedmark, Campus Rena. Arbeidet med denne oppgaven har vært utfordrende og spennende, samtidig som det også ha

Bachelorutdanningen i økonomi og administrasjon gir deg en mangfoldig og relevant utdanning som åpner for mange spennende jobbmuligheter. Alle virksomheter har behov for ansatte med økonomisk og administrativ kompetanse, enten det er i privat næringsliv, offentlig forvaltning eller i ideelle organisasjoner Det 3-årige studiet i Økonomi og administrasjon utgjør til sammen 180 studiepoeng. Studieplanen legger opp til at du skal ta 60 studiepoeng hvert år. 145 studiepoeng er obligatoriske, mens 35 studiepoeng er valgfrie emner. Det inngår ikke bacheloroppgave i dette studiet. Obligatoriske emne

BTH 3620 Bacheloroppgave - Økonomi og administrasjon (med

Med ein bachelor i økonomi og administrasjon får du ei yrkesretta utdanning som opnar for mange moglegheiter innan både privat næringsliv og offentleg forvaltning. Studiet passar godt for deg som ønskjer å jobbe med rådgivings- eller spesialistoppgåver knytt til dei økonomiske, organisatoriske eller administrative delane av ein privat eller offentleg organisasjon Sjekk emnet i Blackboard for informasjon om rutiner for oppstart og innlevering. Unntak: Bachelorprogram ved institutt for språk og litteratur; Se også: Retningslinjer for bachelor i økonomi og administrasjon ved Handelshøyskolen (gjelder også semesteroppgave) (pdf) Økonomi og administrasjon. Bachelorprogram 3-årig, Trondheim Økonomi og administrasjon - Studiets oppbygging . studyprogramme-planner-portlet..loading.. Studieplanbeskrivelse; Studieplan. Studiets oppbygging. Har du tatt relevante emner/utdanning fra andre læresteder, kan du søke innpass Bacheloroppgave i økonomi og administrasjon Emnekode: BØKBAO_1, Vekting: 20 studiepoeng Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 2 semestre Semester eksamen/vurdering: Vår Fagpersoner Helge Mauland (Faglærer) Bjarte Ravndal (Emneansvarlig) Introduksjon Bacheloroppgaven skrives som avslutning på studieprogrammet En bachelor i økonomi og administrasjon gir deg en bred utdanning som gir varierte karrieremuligheter innen privat næringsliv og offentlig forvaltning. Du får solid kunnskap innen områder som bedriftsøkonomi, samfunnsøkonomi, administrasjonsfag, metodefag og etikk

Vedtatt av UHR -Økonomi og administrasjon, november 2018. 1 Minimumskrav for Bachelor i økonomi og administrasjon (BØA) Dokumentet beskriver minimumskravene for å kunne bruke betegnelsen Bachelor i Økonomi og Administrasjon (BØA). Samtidig beskriver disse minimumsvilkårene også kravene på bachelornivå fo Bachelorprogrammet i økonomi og administrasjon (øk.adm) er unikt fordi det gir kandidaten oversikt over, og innsikt i, alle relevante beslutningsområder knyttet til en virksomhet som har lønnsomhet både på kort og lang sikt som hovedmålsetting

Om oss - Horten Elektro Service AS

Innholdet i studiet følger kravene som er satt av UHR-Økonomi og administrasjon til bachelorstudier i økonomi og ledelse eller økonomi og administrasjon. Studiet gir dermed mulighet for opptak på mastergrader innen det økonomisk-administrative fagområdet i Norge, inkludert master i økonomi og ledelse (siviløkonom) Fører til grad/tittel. Bachelor i økonomi og administrasjon. Studiets formål. Gjennom bachelorstudiet i økonomi og administrasjon ved Hauge School of Management får studentene en sterk og bred faglig kompetanse innen økonomisk-administrative fag med spesiell fordypning i etikk, innovasjon og entreprenørskap, inspirert av arven etter Hans Nielsen Hauge Økonomi og administrasjon, bachelorprogram, Grimstad; Økonomi og administrasjon - siviløkonom, 5-årig masterprogram; Undervisningsspråk. vil studenten normalt ikke kunne skrive bacheloroppgave. Studenter som har mangelfull progresjon i obligatoriske emner, vil bli kontaktet Etter- og videreutdanning (72) Fordypning (4) Forkurs (1) Full degree master student. Inbound exchange students (2) Kurs (37) Masterprogram 2 år (43) Masterprogram 5 år (18) Masterprogram deltid (17) Nettbasert (10) Outbound exchange students. Ph.d. (18) Sertifisering (3) Studieretning. Barnehagelærer (24) Dans (10) Drama (6

CV Eirik Kreyberg Husby

Video: BTH 3620 Bacheloroppgave - Økonomi og administrasjon

Bacheloroppgave NYTT TEMA. Daniel1991 Innlegg: 2. 16.08.12 10:52. Del. Hei. Går på Bachelor i Økonomi og administrasjon. Skal skrive bacheloroppgave til våren og sliter litt med å komme opp med en problemstilling jeg kunne tenke meg. Mange velger å kjøre en verdisetting av et firma,. ØKONOMI OG ADMINISTRASJON Vårt inntrykk er at de spesifikke vurderingskriteriene som ble utviklet av faggruppene for noen år siden er lite brukt. Det er dessuten stor grad av likhet mellom fagområdene. Vi anbefaler derfor at man går tilbake til de generelle vurderingskriteriene og bruker disse. Det er viktig å bruke hele skalaen Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon er fundamentet i siviløkonomutdanningen - en solid faglig plattform der du oppnår forståelse for de ulike økonomisk-administrative fagområdene og lærer å se disse i sammenheng. Bacheloroppgave (norsk eller engelsk), 10 studiepoeng

Det 3-årige studiet i Økonomi og administrasjon utgjør til sammen 180 studiepoeng. Studieplanen legger opp til at du skal ta 60 studiepoeng hvert år. 145 studiepoeng er obligatoriske, mens 35 studiepoeng er emner som kan brukes til å velge valgfrie emner, profiler eller delstudier utlandet. Det inngår ikke bacheloroppgave i dette studiet Offentlig administrasjon og ledelse (bachelor) Moderne organisasjoner trenger ledere med stort engasjement, men også administratorer med et objektivt perspektiv. Hva er god ledelse, og er det lederens fortjeneste når resultatene er bra I bachelorstudiet i økonomi og administrasjon lærer du hvordan du kan anvende ressurser effektivt og bærekraftig, og å se potensiale for verdiskaping. Første del av siviløkonomstudiet. Solid utdanning og svært gode karrieremuligheter Studiets oppbygging og innhold. Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon bygger på den nasjonale rammeplanen fastsatt av Universitets- og høgskolerådet - Økonomi og administrasjon, i november 2018. Dette bachelorstudiet omfatter 180 studiepoeng over tre år (seks semestre) Bacheloroppgåve i økonomi og administrasjon Engelsk namn Bachelor´s thesis Undervisningsspråk Norsk og engelsk Studiepoeng 20,00 Kategori Obligatorisk emne i 6. semester i økonomi og administrasjon. Semester Vår Forkunnskapar. Bacheloroppgåva representerer ei oppsummering og avslutning av bachelorstudiet i økonomi og administrasjon

Tips til problemstilling - bacheloroppgave i økonomi og

 1. istrasjon gir kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse som er viktig for å kunne fatte beslutninger på mikronivå innenfor private og offentlige organisasjoner, med sikte på å koordinere bruken av knappe ressurser for å nå organisasjonens mål
 2. istrasjon - profilering regnskapsfører gir deg en yrkesrettet utdanning med solid kompetanse innenfor ad
 3. Logg inn. Cart. 0 Handlekur
 4. istrasjon. Bacheloroppgave kan kun tas av studenter som er opptatt på bachelorstudiet i juss og ad

Økonomi og administrasjon - OsloMe

SSA1005 Administrasjon og økonomi. Søk etter tidligere gitte eksamensoppgaver i landssamarbeidet. Du kan søke på navn eller fagkode. SSA1005 Administrasjon og økonomi Eksamen våren 2020. Last ned. SSA1005 Høst 2019 Eksamensoppgave. Last ned. 2019 vår - Eksamen. Last ned. 2018 høst - Eksamen. Last ned. 2017 høst - Eksamen Bacheloroppgave Økonomi og administrasjon » Temaoversikt » Åpent forum; Logg inn for å følge dette . Følgere 1.

Økonomi og administrasjon - Universitetet i Agde

 1. istrasjon eller ledelse, finans uten S1- og S2-matte? 10.09.2015 2015 Høyere utdanning; lurte litt på noe angående lønn. Hvis jeg tar en bachelor i ad
 2. istrasjonÅr 3 ved Universitetet i Stavanger? På StuDocu vil du finne all studiemateriale, gamle eksamener og foredragsnotater for dette fage
 3. istrasjon. Jeg har selv nettopp kommet meg gjennom økonomi og ad
 4. istrasjon/Regnskap og revisjon; Personvern og oppgaveskriving. Retningslinjer ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora (UH) Bacheloroppgave i økonomi. Her finner du relevante retningslinjer for bacheloroppgave i økonomisk-ad
 5. istrasjon fra Handelshøyskolen BI, 2020. Bacheloroppgave som studerer sammenhengen mellom miljø og økonomisk utvikling i lys av hypotesen om Miljø- Kuznets kurven i Kina
 6. istrasjon har som mål å gi deg som student brei kunnskap om samfunnsvitskaplege emne med innslag frå fagområde som samfunnsgeografi, sosiologi, statsvitskap, organisasjonsteori, økonomi og juss.Viktige trekk ved samfunnsvitskapleg tenkemåte og tverrfagleg samfunnsforsking er også ein viktig del av studiet
 7. istrasjon - Vedtatt 17. oktober 2011 Innledning Planen skal bidra til nasjonal samordning av bachelorstudiene i økonomi og ad
Logistikk ved HiB « Bærekraftig logistikk

Økonomi og administrasjon Nettbasert gjennomføring. Dette studiet kan gjennomføres både på heltid og deltid via nettstudier. Om du studerer på deltid, deles studiet opp i tre trinn. Hvert trinn gir 60 studiepoeng, og gjennomføres over to år (fire semestre) i stedet for ett år (to semestre) Opptakskravet til Bachelor i økonomi og administrasjon er generell studiekompetanse. Søkere som ikke har generell studiekompetanse, og er 25 år eller endre, kan søke om opptak på bakgrunn av sin realkompetanse (se detaljer angående realkompetanse nedenfor) Med en bachelorgrad i administrasjon og ledelse har du gode arbeidsmuligheter innen offentlig sektor, næringslivet og organisasjoner. Hvilke muligheter du har avhenger av hvilke fag du velger gjennom studieløpet, dine interesser, hvor du har hatt praksisoppholdet ditt, hva du skriver om i bacheloroppgaven og den kompetansen du opparbeider deg i og utenfor studiene

Bacheloroppgaven er en universitetsoppgave som skrives det siste semestre av din 3-årige utdannelse og skal gi deg muligheten til å dokumentere din faglige kunnskap og innsikt omkring hva du har lært de siste 3 årene gjennom å belyse og drøfte et faglig problem du selv velger Vigmostad & Bjørke AS, Fagbokforlaget Kanalveien 51 5068 Bergen Organisasjonsnummer: 964 234 973 MVA Telefon: +47 55 38 88 00 E-post: post@fagbokforlaget.no Kontakt os Den obligatoriske delen (90 stp) inneholder fag som regnes for kjernen innenfor økonomi og administrasjon: bedriftsøkonomi og regnskap, administrasjonsfag, samfunnsøkonomi og metodefag. Valgfagene (30 stp) er videreføringsemner som gir mulighet for fordypning innen økonomi og administrasjonsfag SSS2003 Økonomi og administrasjon. Søk etter tidligere gitte eksamensoppgaver i landssamarbeidet. Du kan søke på navn eller fagkode. 2016 vår - Eksamen. Last ned. 2016 høst - Eksamen. Last ned. 2017 vår - Eksamen. Last ned. 2017 høst - Eksamen. Last ned. 2018 vår - Eksamen. Last ned. 2018 høst - Eksamen. Last ned

Her finner du alt av informasjon om utdanning innen ADMINISTRASJON OG LEDELSE (Bachelor).Studiet går under: Økonomi, marked og administrasjon.Det er 1 registrert skole som tilbyr studiet, fordelt på 1 studiested. Det er registrert 83 relaterte studier til utdanningen ADMINISTRASJON OG LEDELSE (Bachelor) Går på Bachelor i Økonomi og administrasjon. Skal skrive bacheloroppgave til våren og sliter litt med å komme opp med en problemstilling jeg kunne tenke meg. Mange velger å kjøre en verdisetting av et firma, men personlig synes jeg dette er for vanlig Økonomi og administrasjon: Nynorsk: Økonomi og administrasjon: Nordsamisk: Ekonomiija ja hálddahus: Engelsk: Economics and Administration: Fagkode: SSS2003 (gjeldende) Gjeldende læreplan for faget Programområde for salg, service og sikkerhet - Læreplan i felles programfag Vg2 (SSS2-02) Fant du. programfaget administrasjon og økonomi. Yrkesteori for service og samferdsel Vg1 er laget i henhold til den nye læreplanen fra 2016 for programfagene på service og samferdsel Vg1, og dekker kompetansemålene i alle de tre programfagene. Læremiddelet består av et fagnettsted og de tre bøkene Administrasjon og økonomi, Markedsføring og.

BACHELOROPPGAVE Skattlegging av personalrabatter Taxation of staff discounts Malin Hundere og Ingrid Sjøthun BO6 - 2001 Bacheloroppgave regnskapsfører Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap/ Institutt for økonomi og administrasjon / Program: økonomi og administrasjon Veileder: Mona Kristin Nytun Innleveringsdato: 14. mai 201 Fullført og bestått 4HSM209 Metode. Alle emner i studiet må normalt være bestått før oppgaven kan leveres til sensurering. Relevans i studieprogrammet. Obligatorisk emne i bachelor i økonomi og administrasjon samt bachelor i innovasjon og ledelse. Læringsutbytte. Etter fullført studium har studenten følgende læringsutbytte: Kunnskap. Studiet er tverrfaglig og yrkesretta og kvalifiserer for ulike jobber innen næringsliv og forvaltning. Fullført 3-årig bachelorstudium gir graden bachelor i økonomi og administrasjon. Studiet gir og grunnlag for videre studium på masternivå. Studiet kan avsluttes etter 2 år og gir da tittelen høgskolekandidat i økonomi og administrasjon Økonomi og administrasjon, bachelorstudium kull 12-15 Engelsk namn Bachelor of Business Administration Undervisningsspråk Norsk Studiepoeng 180 Normert studietid 3 år Innleiing. Studiet skal gi studenten ei brei kompetanseplattform for å arbeide som fagpersonar eller rådgjevarar i privat næringsliv, offentleg sektor og andre organisasjonar BACHELOROPPGAVE Døgnvariasjon i norske strømpriser Intraday variation of Norwegian spot prices Torbjørn Kolve, Øystein Katla Midtun, Sigmund Årdal Myhre, Øystein Kvalvik Vasshus Fordypning i samfunnsøkonomi ØMF190 Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap Institutt for økonomi og administrasjon Veileder: Dag Audun Lønning 15.05.201

Bacheloroppgave ADM650 Jus og administrasjon Inkubatorbedrift, nettverksaktører og organisasjonsstruktur Kamilla Kvalsnes Nygård land med god økonomi takket være våre oljeinntekter, men olje er en naturressurs som verden og Norge en gang kommer til å gå tom for Her finner du alt av informasjon om utdanning innen ØKONOMI OG ADMINISTRASJON, DELTID (Bachelor).Studiet går under: Økonomi, marked og administrasjon.Det er 7 registrert skoler som tilbyr studiet, fordelt på 7 studiesteder. Det er registrert 83 relaterte studier til utdanningen ØKONOMI OG ADMINISTRASJON, DELTID (Bachelor) Eit naturleg utgangspunkt for val av tema for bacheloroppgåva vil vere tidlegare gjennomgått fagstoff i bachelorstudiet i planlegging og administrasjon. Målsetjinga med bacheloroppgåva er at studenten får øving i å planlegge og gjennomføre eit sjølvstendig arbeid i tråd med faglege og forskingsmetodiske krav Økonomi og administrasjon Kilde: Samordna opptak 07.11.2020 * ) klikk for mer info / forklaring forkortelser klikk lenker i kolonnene Mer, Fagstudium, Skole og Kravkode for mer inf

Bacheloroppgave i økonomi og administrasjon - Case studie: Motiver for bruk av prestasjonslønn i eiendomsmeglerbransjen - Karakter A - Filefora.no. Bachelor ferdig HELT. PSY2407 - Introduction to personnel Psychology - ppt laste ned. Bacheloroppgaven i retrospekt - Sosiologen Alternativ V: Studenter ved bachelorstudiet i økonomi og administrasjon kan velge emner som tilfredsstiller utdanningskravet til autorisert regnskapsfører. Bacheloroppgave kan være et alternativ under Valgemner. Valgemner, se forklaring i studieplanomtalen og tabeller ove Bachelorstudiet går over 3 år og er satt sammen av emner innenfor bedriftsøkonomisk analyse, samfunnsøkonomi, administrasjonsfag, metodefag og juss. Samlet utgjør dette 180 studiepoeng og gir en solid basis innenfor både økonomi og administrasjon

«Ex on the beach»-Andreas om den angstfylte oppvekstenTilpass chat-løsningen din med chatflows fra HubSpot

Siste semesteret på BOL studie (våren 2012), var det bacheloroppgave som sto for tur. Jeg vil her gå inn på temaet, samt tanker/refleksjoner rundt denne oppgaven. Jeg kom tilbake på skolen etter juleferien, og må innrømme at jeg fikk meg en wow opplevelse. Jeg visste jo at jeg skulle skrive bacheloroppgave, men det gikk ve Bachelor i logistikk og SCM; Anbefalte forkunnskaper. Bestått alle obligatoriske fag i de to første studieårene i bachelorstudiet i logistikk og SCM. Bacheloroppgave kan kun tas av studenter som er opptatt på bachelorstudiet eller som har vært registrert som studenter på dette studiet i løpet av de 5 siste år Hei, hadde håpet på innspill fra andre. Skal skrive bachelor til våren, som avslutsning på studiet i Økonomi og administrasjon, og trenger litt innspill på hvilke bedrifter det kan være arti å skrive om. For bedriften skal jeg utføre en verdivurdering. Krav til bedriften: - Bedriften må ha hovedk.. Hei! Jeg går på økonomi og administrasjon, år 3, og tida er vel inne for å komme fram til hva jeg skal skrive bacheloroppgave om. Ingen av de ideene jeg har kommet fram til selv har vel egentlig slått helt til oppe i hodet mitt. Jeg har sett noen skrive bedriftsøkonomisk analyse av x eller verdiv..

Bachelor i økonomi og administrasjon - oppbygning og

 1. istrasjon er ei allsidig utdanning som gir deg ei god innføring i bedriftsøkonomi, rekneskap og samfunnsøkonomi. I tillegg til typiske økonomifag, har du også fag som organisasjon, marknadsføring, strategi og samfunnsansvar. Det faglege innhaldet er sett saman av bedriftsøkon
 2. istrasjon 2019 Norge som arbeider innen økonomi og finans. Respondentene ble bedt om å besvare 23 spørsmål, hvor hovedformålet var å kartlegge individets holdninger og avgjørelser knyttet til risiko og investeringer
 3. istrasjon, men mange sier at det er få jobbmuligheter etter det. Jeg snakker fem språk og jeg tenker å jobbe med noe internasjonal, men jeg blir veldig usikker når jeg hører slike ting
 4. istrasjon: Academic year 2019-2020 Ended 14/06/2020: 31/01/2019 14:06:13: Add list to this Course. Start typing name or code: Cancel Sav
 5. istrasjon (2017 - 2020) ECTS credits 180 Emnene kan organiseres som obligatoriske emner, som valgfrie emner eller i form av en bacheloroppgave. Studieplanens innhold, oppbygging og sammensetning fremgår av tabellen nedenfor
 6. Mål og innhald. Målet med bacheloroppgåva er å gi deg ei forståing av korleis teoretiske perspektiv og empirisk materiale vert knytt saman i eit forskingsarbeid, og å gi deg trening i å utarbeide eit sjølvstendig skriftleg arbeid under rettleiing

Title: BAcheloroppgave i Økonomi og Administrasjon ved HiOA, Author: Tone Jelsness, Name: BAcheloroppgave i Økonomi og Administrasjon ved HiOA, Length: 66 pages, Page: 1, Published: 2016-05-20. Salg, service og sikkerhet. Økonomi og administrasjon, d-bok kombinerer det beste fra den tradisjonelle læreboka med mulighetene som ligger i teknologien. Bøkene er tilpasset bruk på smarte tavler, nettbrett og PC og gir helt nye muligheter for elev og lærer Hvorfor velge bachelor økonomi og ledelse? Dette studiet gjør deg ettertraktet i både privat næringsliv og offentlig virksomhet og administrasjon. Her har du mulighet til å velge fordypninger som passer deg. Du får en solid forståelse av økonomi og ledelse, interessante faglige utfordringer og ikke minst gode jobbmuligheter Verdsettelse før og etter generasjonsskifte. Bacheloroppgave. Hopp til hovedinnhold > Fullførte oppgaver Verdsettelse før og etter generasjonsskifte; Fullført oppgave. Publisert: 2018-06-11: Grad: Bachelor: Studium: Økonomi og administrasjon: Leverings­tidspunkt: 2017 - Vår: Fagområder. Administrasjon og ledelse; Økonomi. Bacheloroppgave Av HildegunnVestbøstad, Judith Beate Bårdsen, og Marit Thorland Bacheloroppgave utført ved Høgskolen Stord/Haugesund - Økonomisk-administrativ utdanning KJØNNSROLLER, KARRIERE OG NETTVERK (Photographs-asia) Dette arbeidet er gjennomført som ledd i bachelorprogrammet i økonomi og administrasjon

Bacheloroppgave i økonomi og administrasjon - Karriere

 1. istrasjon. Daglig drift Pensjon og forsikring Medlemshåndtering Daglig drift. Nettbank for lag og foreninger. Med nettbank bedrift kan dere styre klubbens økonomi på en profesjonell måte. Passer alle lag og foreninger uavhengig av størrelse. Les mer og.
 2. istrasjon. studentbloggntnu Intervju, Ukas student Leave a comment. Heisann, dere! Da er det endelig tid for ukas student igjen, og denne gangen skal dere få bli litt bedre kjent med Martine gjennom 13 korte spørsmål <3 Da kjør vi! Hvordan jeg skrev
 3. Politisk økonomi er i grenseflata mellom statsvitskap og samfunnsøkonomi. Det handlar om korleis land blir styrt, forholdet mellom marknad og stat, og kva som blir dei økonomiske konsekvensane av ulike typar politikk
 4. istrasjon. Lekseforum for Økonomi og ad
 5. istrasjon Jeg har selv nettopp kommet meg gjennom økonomi og ad
 6. istrasjon Handelshøyskolen ved OsloMet - storbyuniversitetet 2018. 1 Sammendrag I denne oppgaven studerer vi verdsettelsesoppgaver skrevet av studenter på bachelor og masternivå på høgskoler og universiteter i Norge. Vi undersøker sammenhengen mello
 7. Å skrive en bacheloroppgave er å skrive akademisk. Denne boken er en lettlest og praktisk veiledning som henvender seg direkte til sykepleierstudenter som skal skrive bacheloroppgave. Å skrive bacheloroppgave handler om faglig innhold, språk og skrivetek

Emneplan for Bacheloroppgave - Økonomi og administrasjon

Her finner du en oversikt over Kurs i økonomi og administrasjon i hele landet. Finn et kurs nær deg. Søk gratis i Norges største og me Økonomi og administrasjon Økonomi og administrasjon Mål for opplæringen er at eleven skal kunne . bruke digitale redskaper i økonomi, sentrale administrative arbeidsprosesser og kontorfunksjoner; beregne pris på varer og tjenester til forbruker-, bedrifts- og institusjonsmarkedet, utarbeide tilbud og vurdere konsekvenser av prisendringe Økonomi og administrasjon - bachelorstudium Utvekslingssemester 5. semester Handelshøgskolen ved UiS har et stort internasjonalt nettverk. I høstsemesteret i det tredje året har du mulighet til å reise på utveksling til en av våre utvalgte partnerinstitusjoner. Våre faglig ansatte har nettverk som spenner over så og si alle verdensdeler

Masteroppgave - Masterstudium i økonomi og administrasjon . Masteroppgaven er et selvstendig arbeid på 30 studiepoeng. Alle emner må være gjennomført før oppgaven skal leveres i 4. semester. Arbeidet utføres i gruppe på to studenter. Det kan etter søknad innvilges å få skrive individuell oppgave Bacheloroppgave i økonomi og ledelse Finansielle muligheter ved oppstart av lokalt verdiskapende bedrifter i distriktene Lars Handå, 212 '--Cathrine Hauknes Lundenes, 206 I forbindelse med bachelorstudiet innen økonomi og ledelse ved Handelshøgskolen i Bodø, skal det skrives en obligatorisk bacheloroppgave som utgjør 15 studiepoeng Masteroppgave i økonomi og administrasjon - Økonomisk analyse Juni 2012 . ii FORORD Denne masteroppgaven er en obligatorisk og avsluttende del av masterstudiet i økonomi og administrasjon, og tilsvarer 30 studiepoeng. Valg av tema for denne oppgaven har vært basert på min interesse for finansmarkeder og Det tredje året kan du velge fordyping i administrasjon og ledelse, logistikk, regnskap, samfunnsøkonomi, eller markedsføring. Bachelorprogrammet blir avsluttet med en gruppebasert bacheloroppgave. Hvorfor bør du begynne på HVL? En bør begynne på HVL for at vi er en av de bestebachelorutdanningen innenfor økonomi og administrasjon i landet

studieplan bachelor økonomi og administrasjon, campus haugesund studieåret 2018-2019 1.studieår høst økb1110 bedriftsøkonomi med regnskap sp økb111 Studere økonomi og administrasjon? Her finner du pensum. Sammenlign priser og se beste tilbud i Prisguiden En bachelor i økonomi og administrasjon gir deg en bred utdanning med varierte karrieremuligheter innen privat næringsliv og offentlig forvaltning. En viktig del av dette studiet er å lære å vurdere informasjon på en systematisk og rasjonell måte. Nächster. Bacheloroppgave Administrasjon og økonomi er et av tre programfag på utdanningsprogrammet Service og samferdsel Vg1, men kan tas som enkeltfag. Faget handler om å følge opp den daglige driften i en virksomhet, om etablering, rekruttering, organisering og finansiering av virksomheter

Bacheloroppgave SALG AV FAST EIENDOM, PRIVAT ELLER VED BRUK fra en bacheloroppgave av Maria Brattbakk). - Forlaget Oktober. Bacheloroppgaven i sykepleie (9788245033045) by BTH 3620 | Bacheloroppgave - Økonomi og administrasjon - Karakter A - Filefora.no. Bachelor : Merkebygging I Sosiale Medier - Vinn Et Fly Alle organisasjoner trenger personer med kunnskaper og ferdigheter innen økonomi og ledelse. Hvis du er interessert i en grunnleggende innføring i hvordan økonomiske beslutninger fattes er et årsstudium noe for deg. Etter fullført årsstudium er det mulig å søke opptak til andre året på flere av våre bachelorprogram innen økonomi og ledelse

Økonomi og administrasjon - Høgskulen på Vestlande

Hvorfor velge økonomi og administrasjon ved HVL? Hva kan du bli etter endt studium? Om studiet Det siste året kan du fordype deg innen administrasjon, ledelse, innovasjon, marknadsføring, logistikk, regnskap, skatt eller samfunnsøkonomi. Du skriver også en gruppebasert bacheloroppgave Opptakskravet til Bachelor i økonomi og administrasjon er generell studiekompetanse. Søkere som ikke har generell studiekompetanse, og er 25 år eller endre, kan søke om opptak på bakgrunn av sin realkompetanse (se detaljer angående realkompetanse nedenfor)

Bacheloroppgave - innsida

Fagarkivet er et av OsloMets digitale publiseringsarkiver. I Fagarkivet finner du bl.a. faglige arbeider, rapportserier og bacheloroppgaver (med karakter A eller B), skrevet av ansatte eller studenter ved OsloMet. NB! Det er for tiden problemer med tilgang til enkelte titler i Fagarkivet. Vi jobber med å utbedre feilen Bacheloroppgave Studiepoeng 15,00 Forkunnskaper. Bestått alle obligatoriske fag i de to første studieårene i bachelorstudiet i juss og administrasjon. Bacheloroppgave kan kun tas av studenter som er opptatt på bachelorstudiet i juss og administrasjon eller som har vært registrert som studenter på dette studiet i løpet av de 5 siste årene Mastergradsoppgaver i økonomi og administrasjon; JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it. Mastergradsoppgaver i økonomi og administrasjon. Vis alle innførsler i samlingen sortert p. Masterstudiet i økonomi og administrasjon / siviløkonom har fem studieretninger (klikk for separate lister): Studieretning bedriftsøkonomi; sirkulær økonomi, miljøvern og økologisk økonomi er alle begreper som omhandler det å bevege seg mot nye forretningsmodeller med fokus på å unngå å drive rovdrift på naturen

Administrasjon og ledelse (5842) • Ledelse og strategi (2135) • HR og personal (2105) • Økonomi (1043) • Markedsføring og salg (761) • Språkkurs for næringslivet (337) • Lager og logistikk (140) Språk og studiekompetanse (5183) Helse og livsstil (4777) IT og media (4663) Dans, musikk og underholdning (3651) Kunst, mat og kultur. Økonomi og administrasjon ivaretar kommunens servicetorg, økonomifunksjon, lønn og eiendomsskatt. Videre ivaretas kommunens innkjøps- og forsikringskoordinering. . Marianne Stranden Telefon: 47 01 08 18 Epost: strmar@gildeskal.kommune.no . Anne Lin Bachelor i administrasjon og ledelse i offentlig sektor, Bachelor i økonomi og administrasjon; Når? Du kan dra på utveksling i det femte semester eller femte og sjette semesteret. Velger du å reise ut i hele studieåret, må du skrive bacheloroppgaven (15 stp) mens du er i utlandet Bestått 90 studiepoeng fra bachelor i økonomi og ledelse, deriblandt emnene REG1000-Grunnleggende regnskap, FIN1000-Finansregnskap med analyse og Videregående finansregnskap med skatt. Det kan søkes om innpass av tilsvarende emner og opptak på grunnlag av en mastergrad (uavhengig fagkombinasjon)

 • Lloyd's.
 • Delfinarium kolmården.
 • Språkrådet anførselstegn.
 • Passivitet avtalerett.
 • Retrieve visa application us.
 • Wöllrieder hof würzburg.
 • Spydige kryssord.
 • Feldsalat dressing.
 • Urlaub auf dem bauernhof zugspitzregion.
 • Mark felt.
 • Xavier naidoo königin.
 • Generasjon prestasjon definisjon.
 • Yamaha r1 2018.
 • Klikkelyder i øret.
 • Cambodia islands.
 • Leukemi symtom klåda.
 • Fjellkjeder i europa.
 • Palma soller train.
 • Street triple rs.
 • European championship qualifying groups.
 • Geiranger ustabilt fjell.
 • Aue erzgebirge tourismus.
 • Citat dissar.
 • Paul rene gauguin.
 • Hvor lang er tynntarmen.
 • Arnsberg duitsland interessante plaatsen.
 • Spis og drikk festivalen 2017.
 • Offiziershäuser bamberg.
 • Bruno mars that's what i like.
 • Notus portal oslo.
 • Sola er god.
 • Lyngdal sentrum butikker åpningstider.
 • Tysk bakverk.
 • Chicago meatpackers hamburg.
 • Panduro segl.
 • Førtidspension 2017 sats.
 • Manøvrere kryssord.
 • Molineux.
 • Iconx rahmenset.
 • Singapore post shipping.
 • Endokrinologie heidelberg atos.