Home

Masteroppgave informatikk uio

Masteroppgave ved IFI - Institutt for informatikk

Forsiden UiO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Institutt for informatikk. UiO UiO Universitetet i Oslo Institutt for informatikk Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. For ansatte; En kort masteroppgave utføres i siste semester av masterstudiet,. Masterprogrammet i Informatikk: informasjonssikkerhet er et fulltidsstudium over to år som gir 120 studiepoeng. Programmet har følgende oppbygging: Emner, 60 eller 90 studiepoeng; Masteroppgave, 60 eller 30 studiepoeng; Studieløp. Eksempel med lang masteroppgave på 60 studiepoeng og 60 studiepoeng emner

Forsiden UiO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Institutt for informatikk. UiO UiO Universitetet i Oslo Institutt for informatikk Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. For ansatte; Les fremgangsmåten for digital eksamen og mastereksaminasjon ved UiO. Presentasjonen består av en offentlig presentasjon på minimum 30. Masterprogrammet Informatikk: design, bruk, interaksjon er et fulltidsstudium over to år som gir 120 studiepoeng. Programmet har følgende oppbygging: Emner, 60 eller 90 studiepoeng; Masteroppgave, 60 eller 30 studiepoeng; Programmet har fem spesialiseringer: Interaksjonsdesign; Design av IT i kontekst ; Store og komplekse informasjonssystemer.

Bidrar til bedre helse i u-land - Informatikk: design

På sidene til Institutt for informatikk finner du mer informasjon og tips om LaTeX. Oppsett av masteroppgave Veiledningen til nettstedet Søk & Skriv beskriver de formelle kravene til en masteroppgave, hva som skal med, tips om hvordan du jobber med stiler og overskrifter osv. i Word Nedenfor ser du eksempler på hvordan forsiden til din masteroppgave kan utarbeides. Klikk på bildene for å se større versjon. Bruk Arial som font for alt innhold på forsiden. Fontstørrelsene i eksemplene er veiledende, og tilpasses etter hvor mye innhold som skal inn på siden. Innholdet er midtstilt Når du tilgjengeliggjør oppgaven din i DUO, innebærer det plikter og ansvar både for UiO og deg som forfatter. Tips til å skrive masteroppgave Søk & Skriv gir deg formelt oppsett , og tips til bruk av overskrifter, innholdsfortegnelse og mye mer Titansaker om informatikk Værmeldingen kan bli bedre ved å overvåke infralyd fra stratosfæren 13. okt. 2020 10:56 Seks robot-filmer du kan se mens du venter på at robotene skal ta over 11. sep. 2020 07:0 Humanistisk informatikk (1) Institutt for lingvistiske og nordiske studier (620) Irsk (10) Islandsk (0) Date Issued 2000 - 2021 (65100) 1908 - 1999 (3015) Document Type Masteroppgave (34340) Tidsskriftartikkel (15875) Hovedoppgave (5688) duo-hjelp@ub.uio.no

En 60 studiepoengs masteroppgave skal være mellom 80-100 sider. En 30 studiepoengs oppgave skal vanligvis være 30 - 50 sider. Appendiks, litteraturliste, o.l. kommer i tillegg. En standardside er ca. 2300 tegn uten mellomrom. Sjekk emnesiden til din masteroppgave for nøyaktige krav til sidetall og eventuelle andre fagspesifikke formelle. Programmering handler om å løse problemer og skape nye dataverktøy. Her blir du også kjent med store, komplekse systemer. Kunnskapen fra studiet ligger til grunn i alle digitale løsninger vi bruker: fra apper, informasjonsbaser, nettsider, store komplekse datasystemer til avanserte medisinske instrumenter Masterprogrammet Informatikk: programmering og systemarkitektur er et fulltidsstudium over to år som gir 120 studiepoeng. Programmet har følgende oppbygging: Emner, 60 eller 90 studiepoeng; Masteroppgave, 60 eller 30 studiepoeng; Oppbygging og gjennomføring for deg som startet på programmet før 2020. Studielø

Masterprogrammet Informatikk: digital økonomi og ledelse er et fulltidsstudium over to år som gir 120 studiepoeng. Programmet har følgende oppbygging: Emner, 60 eller 90 studiepoeng; Masteroppgave, 60 eller 30 studiepoeng; Studieløp. Eksempel med kort masteroppgave på 30 studiepoeng og 90 studiepoeng emner Informasjonssystemer ved Institutt for Informatikk, Universitetet i Oslo. Prosjektet baserer seg på målet om at samfunnet i dag skal ha digitale løsninger og hjelpemidler som ikke er for kompliserte for menigmann å ta i bruk, og vil bidra til å lage enklere og bedre systemer hos d UiO UiO Universitetet i Oslo Institutt for informatikk Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Masterprogrammet består av masteroppgave og fagteoretisk pensum. Alle 4000- og 5000-emner ved Institutt for informatikk kan benyttes som en del av masterpensumet

Oppbygging og gjennomføring - Informatikk

Masteroppgave (60 studiepoeng) Leif Gunnar Olonkin 1. mai 2007. i Forord Mastegradsoppgaven er skrevet som en del av mastergradsstudiet ved Institutt for informatikk, Universitetet i Oslo. Arbeidet har vært todelt. Først en praktisk del for teste u Masteroppgave 60 studiepoeng Håvard Tegelsrud og Jørgen Frøysadal 3. mai 2010. i Forord Denne rapporten er utført som en 60 studiepoengs masteroppgave ved Institutt for informatikk, UiO. Arbeidet er utført av studentene Jørgen Frøysadal og Håvard Tegelsrud i tidsrommet. Det er mange ting du må vite når du skal skrive og levere masteroppgaven din. På denne siden finner du en oversikt over formelle krav og ressurser til hjelp i oppgaveskrivingen; fra prosjektbeskrivelse til ferdig skrevet masteroppgave, innlevering og sensur

Presentasjon av masteroppgaven - Institutt for informatikk

 1. Masteroppgave i spesialpedagogikk; Antall studiepoeng. Institutt for spesialpedagogikk, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, UiO. Årstall, evt studiesemester (eks: Vår 2020) Formattering. Linjeavstand skal være halvannen (1,5) Punktstørrelse skal være 11 eller 12 i Times New Roman; Sidetall skal oppgis nederst på side
 2. Masteroppgave På denne siden vil studenter som skriver masteroppgave finne en oprift på hvordan man går frem når man skal levere masteroppgaven ved hjelp av IT. Mal for masteroppgave ved Det juridiske fakulte
 3. Alle masteroppgaver skal leveres i fulltekst i DUO. Masteroppgaver som inneholder taushetsbelagte opplysninger må klausuleres. Studenter kan også velge å utsette eller avslå elektronisk tilgjengeliggjøring av masteroppgaven
 4. Masterstudiet er en 2-årig videreutdannelse for deg som ønsker å fortsette og studere informatikk etter endt bachelorgrad. I løpet av disse to årene spesialiserer du deg innenfor et fagområde og avslutter graden med en masteroppgave. Valg av fag og tema for masteroppgaven er tilknyttet instituttets forskning innenfor hver studieretning
 5. Når masteroppgaven er registrert og lastet opp i Studentweb, blir den overført DUO vitenarkiv for arkivering. Om du har sagt ja til åpen tilgang, blir oppgaven din tilgjengelig i DUO når eksamen er bestått og klagefristen ute
 6. Les denne saken på UiOs nettsider. Trenger du noen å snakke med om studiet? Gjør en avtale om samtale med en av studiekonsulentene ved å sende oss en e-post. Møter du andre utfordringer i hverdagen

postmottak@sv.uio.no. Ansvarlig for denne siden. Studiewebredaktør. Logg inn Logg ut meny. Administrer dette dokumentet. Du tileignar deg brei og oppdatert kunnskap innanfor fagfeltet informatikk og teknologi, og utviklar di eiga forståing av korleis informatikk kan medverke til problemløysingar i samfunnet. Du får kunnskap og ferdigheiter som gjer at du kan analysere mange ulike problemstillingar, og du kan bruke kunnskapen innanfor teknologi og metodar til å drøfte måtar å løyse problema på

Oppbygging og gjennomføring - Informatikk: design, bruk

 1. Masteroppgave i utdanningsledelse skal ha et innhold som kan knyttes til fagets sentrale temaområder: Ledelse av pedagogisk virksomhet; Du må også sende en bekreftelse på innlevering i DUO vitenarkiv til utdanningsledelse@ils.uio.no innen fristen for innlevering for å få godkjent innleveringen
 2. Informatikk tilsvarer computer science på engelsk, og er vitenskapen som ligger bak enhver programvare, fra enkle dataprogram, mobilapper og spill, til store IT-systemer, databaser og nettportaler.. Informatikere er svært ettertraktet i arbeidsmarkedet fordi samfunnet er blitt avhengig av at informasjonsteknologien fungerer
 3. Masteroppgave i informatikk (MIT, med opptak før 2020) består av ett emne, som utgjør 60 studiepoeng over to semester: IT3901 - Masteroppgave i informatikk: Programvaresystemer IT3902 - Masteroppgave i informatikk: Databaser og sø
 4. erte i denne oppgaven som du nå holder foran deg. Oppgaven er gjennomført ved en 60-barns, foreldrestyrt barnehage i Oslo, hvor jeg ogs
 5. På denne ressurssiden vil studenter som skriver masteroppgave finne en veiledning på hvordan man bruker masteroppgavemalen. Veiledningen baserer seg på Microsoft Word 2016, tilgjengelig gjennom UiOs Office 365, illustrasjoner som benyttes er hentet fra Microsoft Word 2016 (engelsk versjon)
 6. Browsing Institutt for informatikk by Title; JavaScript is disabled for your browser. Eggen, Knut Joar (Master thesis / Masteroppgave, 2016) Oppgaven handler om strategisk kompetanseledelse knyttet til grunnskolelæreres kompetanse om informasjonssikkerhet og personvern
 7. Ønsker du ekstra kompetanse innen informatikk eller en bredere forståelse for faget? Da er dette årsenheten for deg, uavhengig av bakgrunn og arbeidsområde

Skrive masteroppgave - Universitetsbiblioteke

Institutt for informatikk Masteroppgave (60 studiepoeng) Ida Aspeslåen Erikstad 1. august 2012. i Sammendrag Denne oppgaven tar for seg hvordan unge tenåringer benytter humor i sin onlinehverdag. For å belyse problemstillingen har jeg benyttet meg av teori som omhandler digitale medier o Medisinsk informatikk Personer 1 - 3 av 3 Navn Telefon E-post Emneord; Grøttum, Per Professor +47 22852457 +47 92023009: Guttulsrud, Jan Borge Senioringeniør +47 22857867: j.b.guttulsrud @medisin.uio.no: IKT og læring, E-læring, Digitale læringsressurser: Skoglund, Morten Senioringeniør +4741572099 22845616: morten.skoglund @medisin. Seksjon for medisinsk informatikk Seksjonen har ansvar for utvikling av e-læring ved fakultetet. Ansatte. Oversikt over seksjonens ansatte. Kontakt Postadresse nettredaktor@medisin.uio.no. Logg inn Logg ut meny. Administrer dette dokumentet. Universitetsbiblioteket i Oslo er Norges største fag- og forskningsbibliotek. UBs nettside er inngangen til tusenvis av fagdatabaser, tidsskrifter og bøker, trykte og elektroniske. UBs støtter UiO i forskning, utdanning, formidling og innovasjon Ønsker du å forstå verden ved hjelp av matematikk? Eller er du fascinert av matematiske ideer i seg selv? I dette studiet kombinerer du matematisk tenkning med datamaskinens kraft, et samspill som er ettertraktet i forskning, næringsliv og forvaltning

Hvordan lage forside til masteroppgaven din

 1. Juriteket tilbyr kurs i masteroppgavemalen for studenter på 5. avdeling som skriver masteroppgave. Les mer om kurs. Brukerveiledninger. Veiledning for Word 2010; UiO > Det juridiske fakultet > Tjenester og verktøy > Besøksadresse. postmottak@jus.uio.no. Ansvarlig for denne siden
 2. masteroppgave i [fag] veileders tittel og navn [førsteamanuensis NN] Dersom du vil ha UiO-symbol på forsiden kan du klippe det ut fra en DUO-mal. Forord. Alle masteroppgaver skal ha et forord, hvor det blant annet skal fremgå hvem som har vært veileder og over hvilken tidsperiode veiledningen har funnet sted
 3. UiO UiO Universitetet i Oslo Institutt for informatikk Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Institutt for informatikk har den glede å invitere alle kandidater som har presentert sin masteroppgave i løpet av høstsemesteret 2019 til en formell seremoni med utdeling av midlertidige vitnemål og en liten gave fra instituttet
 4. Avdeling for helseledelse og helseøkonomi (HELED) driver forskning og gir utdanning innenfor helseøkonomi, helsepolitikk, og organisering, ledelse og kvalitet i helsetjenesten

Master- og hovedoppgaver i historie avlagt ved UiO Alle hoved- og masteroppgaver f.o.m. høstsemesteret 1993 (samt en del eldre oppgaver) står oppstilt i 1. etasje i biblioteket og er til hjemlån. Disse oppgavene er registrert i Oria. Opp til 1993 ble hovedoppgavene oppbevart ved Håndskriftsamlingen, nå Nasjonalbiblioteket Hvordan skrive masterskisse Masterskissen har vekt på struktur og konkrete planer for gjennomføring. Masterskissen skal være innrettet mot å overbevise med hensyn til gjennomførbarhet og framgangsmåte. Å ha et tydelig resonnement skissen igjennom er viktig

Skrive masteroppgave sammen Om å skrive sammen. De fleste studenter skriver masteroppgaven alene. Hvis du ønsker å skrive sammen med en medstudent må du skrive en kort søknad på epost og sende til studiekonsulenten. I søknaden må dere skrive hvorfor dere ønsker å samarbeide om å skrive masteroppgave, og hva dere vil skrive om Sensurfrist for masteroppgave er 8 uker etter innleveringsdato. Muntlig høring gjennomføres så fort som mulig etter innlevert oppgave. På grunn av ferieavvikling vil muntlig høring bli avholdt i løpet av juni og august for studenter som leverer på normert tid i mai i vårsemesteret 2019 Masteroppgave i pedagogikk Studieretning: pedagogisk-psykologisk rådgivning !! SEMESTER:!! Vår 2018 ! STIKKORD:!! Mobbing i grunnskolen Systemteori Forebygging Aktivitetsplikt Relasjoner Klasseledelse Kompetanse Holdninger Profesjonsforståelse Skolekultur !!!

Forsiden UiO Det humanistiske fakultet Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk. Hvordan gjennomføre masteroppgave på IFIKK? Her finner du mange av svarene! På disse sidene finner du alt fra ideer til tema, til informasjon om veiledning og innlevering Masteroppgave på ILOS. Informasjon om praktiske rutiner rundt masteroppgaven på ILOS, for eksempel anbefalt oppsett, innlevering, sensur og muntlig eksamen. Les mer om masteroppgave. Mine studier. På minestudier.uio.no får du en personlig timeplan med undervisning for alle dine emner. Du kan abonnere på timeplanen til din egen kalender på. Institutt for informatikk. Biomedisinsk informatikk; Data-as-a-value-creator; Devops-test-og-kvalitetssikring; Digitalisering og entreprenørskap (DIGENT) Digital signalbehandling og bildeanalyse (DSB) Distribuerte MultiMediaSystem (DMMS) Etikk-i-kunstig-intelligens-(masteroppgave) Informasjonssystemer; Koordinering-i-autonome-utviklingsteam. Chicago . Legg merke til forskjellen mellom note 1 og de to neste. I den første noten oppgis fullstendig kildehenvisning, i de neste bare etternavn og tittel Bli student ved UiT Norges arktiske universitet. Et av Norges breddeuniversiteter, med studietilbud på ti steder: Tromsø, Harstad, Narvik, Alta, Hammerfest, Kirkenes, Mo i Rana, Bodø, Bardufoss og Svalbar

Les denne saken på UiOs nettsider. For å få mest utbytte av studiene bør du som ny bachelorstudent i medier og kommunikasjon ta emnene i 80-gruppen i den anbefalte rekkefølgen Søknad sendes til studiesaker@hf.uio.no, og du må forklare hva som gjør din masteroppgave innovativ. Du må også legge ved prosjektskisse og bekreftelse fra veileder på tema for masteroppgaven. Søknadsfrist er 15. mars 2019 Masteroppgave og prosjektarbeid I prosjektarbeid og i masteroppgaver gis individuell veiledning fra instituttets vitenskapelig ansatte. Masteroppgaven kan etter avtale også gjennomføres i, Institutt for informatikk oppfordrer alle våre studenter til å reise på utveksling Masteroppgave (30 sp) I løpet av femte studieår skriver de fleste studenter en masteroppgave på 30 studiepoeng. Du velger selv hvilket semester du ønsker å skrive oppgaven, enten høst eller vår. I forkant av skrivesemesteret må du levere en påmelding til masteroppgave hvor du velger et tema for oppgaven og en faggruppe Man kan ikke levere masteroppgave mer enn to ganger. Besvarelser med bestått karakter kan ikke leveres på nytt. Ta kontakt med administrasjonen for mer informasjon om rett til veiledning ved omskriving av masteroppgave for ny innlevering: lektorprogrammet@ils.uio.no

Du får inntil 10 veiledninger med masteroppgaven. Det gjelder også for to studenter som skriver masteroppgave sammen. Veiledningen kan foregå individuelt eller i grupper. Den kan foregå på epost, via telefon, på skype, Zoom eller en annen digital plattform. Veiledninge Emneevaluering . Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem

Masteroppgave. For å kunne levere masteroppgaven må du. være semesterregistrert og vurderingsmeldt i emnet; Alle progresjonskrav og eksamenskrav må være oppfyllt. Innleveringsfrist blir publisert på Studentweb og i datoplanen. De fleste masteroppgaver har to innleveringsfrister i året Informatikk er et 3-årig studieprogram ved NTNU i Trondheim, som gir en bred innføring i informatikk. Studentene får en solid utdannelse i utvikling, forbedring, evaluering og bruk av datasystemer. Etter fullført utdanning kan du gå ut i arbeidslivet eller fortsette på en to-årig mastergradsutdanning IT3950 - Masteroppgave i informatikk Om emnet. Vurderingsordning. Muntlig eksamen, begrunnelse og klage, se emneside for SGO4080 eller SGO4090. Ønsker du å utsette vitnemål, er fristene for å søke om dette 1. september (høst) og 1. februar (vår)

Masteroppgaver - Universitetsbiblioteke

NRs masterpris innen matematikk og informatikk ved Universitetet i Oslo 2017. Norsk Regnesentral (NR) innstiftet i 2009 en pris for beste masteroppgave i matematikk og informatikk ved UiO, og den ble i år utdelt for masteroppgaver levert høsten 2016/våren 2017. Prisutdelingen foregikk på dagen@ifi 19. oktober 2017 IT3903 - Masteroppgave i informatikk: Kunstig intelligens Om emnet. Vurderingsordning. Vurderingsordning: Masteroppgave Karakter: Bokstavkarakterer Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter; Oppgave: 100/100: D: Faglig innhold. Masteroppgaven velges innenfor den studieretningen man er tatt opp på. Arbeidet med masteroppgaven er. IT3905 - Masteroppgave i informatikk: Spillteknologi Om emnet. Vurderingsordning. Vurderingsordning: Avhandling Karakter: Bokstavkarakterer Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter; Avhandling: 100/100: Faglig innhold. Hovedoppgaven velges innenfor den studieretningen man er tatt opp på. Arbeidet med hovedoppgaven er. IT3901 - Masteroppgave i informatikk: Programvaresystemer Om emnet. Vurderingsordning. Vurderingsordning: Masteroppgave Karakter: Bokstavkarakterer Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter; Oppgave: 100/100: Faglig innhold. Masteroppgaven velges innenfor den studieretningen man er tatt opp på. Arbeidet med masteroppgaven er.

Derfor spiller informatikkstudentene poker | Titan

Forsiden IFI - Institutt for informatikk

Masteroppgave helsevitenskap; Studiekvalitet; Om studier. Studiekvalitet. Kvalitetssystemet for utdanningen skal bidra til å sikre og utvikle kvaliteten i studietilbudet ved fakultetet. Kvalitetssystem for utdanning. Regelverk. nettredaktor@medisin.uio.no. Logg inn Logg ut meny For at folk skal ha nytte av IT, trengs innsikt i både teknologier og hvordan de brukes. På dette studiet lærer du å skape gode IT-løsninger for blant annet apper og nettsider ved å undersøke brukernes behov og så bruke denne innsikten når du designer og programmerer Forsiden UiO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Institutt for informatikk. UiO UiO Universitetet i Oslo Institutt for informatikk Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. For ansatte; English website; Søk i nettsidene UiO har laget en selvlærende robot som kan endre lengden på beina sine. Roboten bruker kunstig intelligens. Informatikk. Seks robot-filmer du kan se mens du venter på at robotene skal ta over. Robotforsker Trenton Schulz plukker frem seks godbiter fra filmhistorien. - Det var et stort øyeblikk da «Dyret» kunne gå rundt på lab'en. Titan.uio.no Fysikkbygningen øst (kart Fra smarttelefoner til måleinstrumenter på CERN: elektronikk og informatikk er grunnlaget for stadig flere av tingene vi bruker. I dette studieprogrammet får du innsikt i teknologi og innovasjon, fra medisinsk teknologi til utstyr som kan oppdage stråling fra verdensrommet

Deltakere - Institutt for musikkvitenskap

DU

 1. Roboter kan utføre komplekse oppgaver, og de kan handle basert på omgivelsene sine. Intelligente gjenstander som roboter løser stadig flere oppgaver i samfunnet, både for husholdninger, medisinsk industri, teknologiske bedrifter og forskning
 2. istrativ enhet
 3. ologi og informatikk? Fakultetet tilbyr spennende studieprogrammer som leder til bachelor- og mastergrader. Informasjon om hvordan du søker opptak finner du på nettsidene til det enkelte program
 4. Hvordan skrive Masteroppgave Jim Tørresen Februar 2005 Det finnes flere måter å skrive en god rapport på, så dette skrivet må kun ses på som ett forslag. Oppbygging av rapporten En masteroppgave kan på mange måter ses på som en utvidelse av en ordinær vitenskapelig artikkel

Retningslinjer for masteroppgavens oppsett og format

 1. Finn studieprogrammer, emner, etter- og videreutdanning ved TF
 2. I Mine studier får UiO-studenter. personlig timeplan; beskjeder fra emner og studieprogram; lenker til studieprogram og emner; snarveier til verktøy og tjeneste
 3. Studenter som leverer felles masteroppgave, må levere en kort redegjørelse for hvordan arbeidet har vært fordelt mellom dem i gjennomføringen av oppgavearbeidet, og i skrivingen av selve teksten. Veilederen skal - ut i fra sin kjennskap til prosessen, skriftlig uttale seg om den fordeling av arbeidet og ansvar som studentene har beskrevet i sin redegjørelse
 4. Senter for tverrfaglig kjønnsforskning ynskjer velkomen gjesteforskarar frå andre akademiske institusjoner, nasjonalt og internasjonalt. Vi tilbyr kontorlokale, tilgang til IT-fasiliteter, gode og sikre datalagringsfasiliteter og full tilgang til biblioteka ved Universitetet i Oslo, samt høve til å være en aktiv og integrert del av Senteret
 5. UiO har over 100 studieprogrammer du kan søke på rett etter videregående, og tilbyr mer enn 4000 emner. Universitetet i Oslo er samlet i én og samme by, og har sitt hovedcampus på Blindern. Javascript is required to view this map
 6. Det medisinske fakultet (UiO), ble grunnlagt i 1814 og er landets eldste medisinske fakultet. Fakultetets kjernevirksomhet er forskning, utdanning og formidling til pasientens og samfunnets beste
 7. Faglige interesser. Føtal biometri. E-læring. Medisinsk pedagogikk. Digital eksamen. Bakgrunn. Professor i medisinsk informatikk (1995 - ) Dr.med (1990

Informatikk: programmering og systemarkitektur (bachelor

Oppbygging og gjennomføring - Informatikk: programmering

Masteroppgave i informatikk ved fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk (IE) Masteroppgave i matematiske fag (IMF) Masteroppgave for realfag ved fakultet for ingeniørvitenskap (IV) Levere masteroppgaven. Oppgave leveres digitalt i Inspera Assessment, hvor innleveringen fungerer som andre digitale eksamener ved NTNU Vil du jobbe med digitalisering, organisasjon og ledelse? Den digitale utviklingen former fremtidens forretningsmodeller, næringsliv og samfunn. Mer enn noen gang er det behov for kandidater med dybdekompetanse innen teknologi som kan lede bedrifter og organisasjoner gjennom digitaliseringsprosesser Vitenskapelig masteroppgave. Omfang på maksimalt 100 sider, i tillegg kommer forside, innholdsfortegnelse, litteraturliste og vedlegg. Skriftstørrelsen skal være i 12 punkt med en linjeavstand på 1,5. Paginering som enten er midtstilt, nederst på siden, eller alternerer fra høyre til venstre på annenhver side. To-delt masterprosjek Fra masteroppgave til utvalgsarbeid Foto: UiO/ I. Rabe. Debatten om bevæpning av politiet har pågått lenge. Den blusset opp etter terrorhandlingene 22. juli 2011, der politiet fikk betydelig kritikk for sitt arbeid. Debatten, der både media,. Emner: INF Masteroppgave i Informatikk Tilhører studieprogram (i 2004): Studieprogram Periodisk evaluering - program (5-årlig) MAMN-INF Masterprogram i informatikk: Aktivt fra 2004 Periodisk evaluering - emne (3-årlig): Høst 2004 (publisert 12.09.2005) Emnebeskrivelse: Vår 2004

Emner: INF Masteroppgave i Informatikk Tilhører studieprogram (i 2005): Studieprogram Periodisk evaluering - program (5-årlig) MAMN-INF Masterprogram i informatikk: Aktivt fra 2004 Periodisk evaluering - emne (3-årlig): Høst 2004 (publisert 12.09.2005) Emnebeskrivelse: Vår 2005 Forskningsnyheter om realfag og teknologi fra UiO

Personer - Senter for bioinformatikk

Oppbygging og gjennomføring - Informatikk: digital økonomi

Emner: INF399 Masteroppgave i informatikk Tilhører studieprogram (i 2011): Studieprogram Periodisk evaluering - program (5-årlig) MAMN-INF Masterprogram i informatikk: Aktivt fra 2008 Periodisk evaluering - emne (3-årlig): Ingen evalueringer funnet; Emnebeskrivelse: Vår 2011; Høst 2011 Er du interessert i forskningsnyheter om realfag og teknologi: Følg Titan.uio.no på Facebook eller abonner på nyhetsbrevet vårt Kan øke effektiviteten med 50 prosent - En kombinasjon av dagens solceller og en ny solcelle kan øke effektiviteten med nesten 50 prosent, sier Kristin Bergum, som har vært veileder for masterstudenten

Emner: INFK Masteroppgave i Informatikk Tilhører studieprogram (i 2007): Studieprogram Periodisk evaluering - program (5-årlig) MAMN-INF Masterprogram i informatikk: Aktivt fra 2006 Periodisk evaluering - emne (3-årlig): Ingen evalueringer funnet; Emnebeskrivelse: Vår 2007; Høst 2007 Skriver masteroppgave om IHR-retorikken Har måten ledelsen snakker om omorganiseringen Internt handlingsrom på, endret seg underveis? Det - Jeg har tenkt tanken, men jeg jobbet fulltid på UiO bare i et halvt år. Deretter som tilkallingsvikar ved siden av masterstudiet Emner: INF399K Masteroppgave i informatikk Tilhører studieprogram (i 2010): Studieprogram Periodisk evaluering - program (5-årlig) MAMN-INF Masterprogram i informatikk: Aktivt fra 2010 Periodisk evaluering - emne (3-årlig): Ingen evalueringer funnet; Emnebeskrivelse: Vår 2010

Beste masteroppgave er kåret, fra venstre Ahmet Amadeus Yilmaz, Weam Nehad El- Athamna og Pedram Zandi (Foto: Fredrik Haugen Pedersen, OD/ UiO) Oppgavene spente over de fleste odontologiske fagdisipliner og et stort antall vitenskapelige lærekrefter har vært i sving for å lose studentene trygt i havn Emner: INFL Masteroppgave i Informatikk Tilhører studieprogram (i 2009): Studieprogram Periodisk evaluering - program (5-årlig) MAMN-INF Masterprogram i informatikk: Aktivt fra 2005 Periodisk evaluering - emne (3-årlig): Vår 2006 (publisert 12.07.2006) Annet: FS-rapport - Vår 2006 (publisert 12.07.2006 Hva er informatikk? Dette spørsmålet fikk jeg av en 16-åring i går kveld. Jeg har fått dette spørsmålet noen ganger i løpet av de siste årene, først og fremst fra unge mennesker. Ludvig, 16-åringen fra i går kveld, fikk meg til å skrive dette innlegget. At jeg synes spørsmålet e Emner: INF399 Masteroppgave i informatikk Tilhører studieprogram (i 2010): Studieprogram Periodisk evaluering - program (5-årlig) MAMN-INF Masterprogram i informatikk: Aktivt fra 2008 Periodisk evaluering - emne (3-årlig): Ingen evalueringer funnet; Emnebeskrivelse: Vår 2010; Høst 2010

 • Cn tower glasboden.
 • Kostymeutleie oslo.
 • Ringe referanser før intervju.
 • Muttertrekker batteri jula.
 • Mechatronik studium braunschweig.
 • Hofladen slütter osterfeuer.
 • Gunhild stordalens søster.
 • Macbook pro skal marmor.
 • Hjerter kortspill online.
 • Bilforhandler stjørdal.
 • Sebra sengekant trekk.
 • Kino nittedal.
 • 2xu tights herre salg.
 • Røkt juleskinke tilbehør.
 • Ferienhaus janssen norderney / beneke13 26548 norderney.
 • Amundsen sport oslo.
 • Wochenendtrip mit freundinnen.
 • Englisches kino frankfurt.
 • Wohnung mieten marburg von privat.
 • A perfect circle oslo 2018.
 • Forsvarets høgskole informasjonskurs.
 • Webcam münchen alpen.
 • Autokennzeichen eu.
 • Ustedalen restaurant.
 • Par aktiviteter hjemme.
 • Rafael nadal xisca perelló.
 • Tunguska tesla.
 • Helene fischer news baby.
 • Notus portal oslo.
 • Medisinsk teknologiforvaltning teoridel.
 • Eidsvoll kommune innbyggere.
 • Eheberatung isartor.
 • Amundsen sport oslo.
 • Fotos vom negativ digitalisieren.
 • Fanta 4 song.
 • Kurt stage.
 • Eøs midlene 2014 2021.
 • Zugspitze.
 • Unfall a3 neustadt wied.
 • Hvordan få gruppe 2 kvote.
 • Fenolftalein.