Home

Hvor lenge er kua drektig

Drektighet - Wikipedi

 1. Drektighet er et uttrykk som er synonymt med svangerskap hos pattedyr.Dyr som blir gravide kalles gjerne drektige. Drektighetstiden (svangerskapet) beskriver tidsrommet mellom eggcellenes befruktning og avkommets fødsel.Drektighetsperioden inngår således i metøstrus (den såkalte etterbrunsten), som dessuten også omfatter selve fødselen og dieperioden i etterkant
 2. Når kviga er rundt to år gammel og har født sin første kalv, begynner den å produsere melk. Senere får kua en kalv i året gjennom hele livet. 5. Kuer produserer mer melk enn kalven klarer å drikke, og derfor kan mellk brukes til matproduksjon. 6. Ei ku produserer ca 8000 liter melk i året
 3. Og ei voksen ku veier gjerne rundt 6kg. Hvis mor til kalven er ei mjølkeku, er ikke mor og kalv sammen særlig lenge. Mjølkemaskinen er koblet på rør som går over i en stor mjølketank. Ei purke får som regel et kull med 8-grisunger to ganger i året. Hvor lenge er ei geit drektig ? Kua spiser grovfôr (fôr laga av gras og strå) og.

Dette er en stor belastning på både ku og kalv, og kan gi kalven adferdsforstyrrelser som å suge på innredningen, sin egen kropp eller . Jeg lurer på hvor lenge hester er drektige , og hvor lenge de må ta seg av føllet. Dette er jo nesten ett helt år, så en drektighet hos hest må planlegges nøye. Heidi svarer: Hester går drektige i ca Dette er ikke tilfellet i Norge hvor vi snarere har hatt en bedring i løpet av samme tidsperiode. Den gode fruktbarheten hos Norsk Rødt Fe er bekreftet gjennom en rekke forsøk i ulike land. Rene NRF-kyr og krysninger mellom NRF og Holstein har i slike forsøk konsekvent vist bedre evne til å bli drektige enn for eksempel rene holsteinkyr Laktasjonskurven er en grafisk framstilling av hvordan melkeproduksjonen varierer i denne perioden. Det varierer fra ku til ku. Sykdom hos kua, hvor tidlig den blir drektig igjen etter kalving og hvordan den fôres har innvirkning på melkeproduksjonen og dermed på hvilken form laktasjonskurven får

Fakta om kuer - tine

 1. Elefanten er drektig i knapt to år. Elefanten er det pattedyret som er drektig i lengst tid - mellom 620 og 680 dager, dvs. nesten to år. Ny forskning kan kanskje avsløre hva som gjør den tykkhudede kjempen i stand til å gjennomføre dette maratonsvangerskapet, som gir hjernen mer tid til å utvikle seg og hjelper kroppen til å vokse seg større
 2. Et godt tegn på at kua er i brunst er når kua senker lenda og løfter halen. En kan stimulere til slik adferd ved å legge hånda på kuas rygg eller ved forsiktig plystring. 3. Sjekk om kua reagerer på berøring av rygg og hale. 4. Ved løsdrift og på beite vil avskraping av hår på halerota indikere at kua er eller har vært i ståbrunst. 5
 3. Det er ikke mulig å ta urinprøve slik det gjøres på mennesker for å sjekke om hunden er drektig. Det beste tidspunktet for å undersøke om tispen er drektig er dag 28-30. Det er da mulig å kjenne fosterblærer i buken, ta ultralyd eller blodprøve. Veterinæren kan kjenne etter fosterblærer i tispens buk fra dag 21
 4. I Norge får kua leve litt kortere, men til gjengjeld får flere dyr vokse opp. Avgjørelsen omkring hvor lenge kua får leve vurderer melkebonden i hvert enkelt tilfelle. Mange faktorer påvirker denne avgjørelsen for eksempel er kua frisk, har hun gode bein, blir hun drektig, eter hun godt, passer hun god inn i driftsopplegget
 5. Elgen er en partået klovdyrart i hjortedyrfamilien og verdens største hjortevilt. Den er Norges største landpattedyr og skiller seg fra andre hjortedyrarter i størrelse og utseende. De største hannelgene kan veie opp mot 800 kg. Den har et påfallende, nesten forhistorisk, utseende. Halsen og nakken er kort og fyldig, og det opphøyde skulderpartiet danner en kul på nakke-rygglinjen som.
 6. Samme dag som kua kalver vil senefestet i bekkenet løsne. Normalt vil en kalving ta mellom 1-3 timer, men kan også variere. Her gjelder det å ha tålmodighet ( til en viss grad), da det er viktig at kua/kviga må få utvide fødselskanalen godt nok. Det er viktig å se til at framklauver (med klauvspissene opp) og hodet på kalven kommer først
 7. Nå er det kommet en ny test som kan måle drektighet ved hjelp av en blodprøve fra tispen er 3-4 uker drektig. På samme tid, altså etter 3-4 uker kan man ta ultralyd for å se om hun er drektig. Hvis man ønsker å se hvor mange valper det er, er det lettest rundt 3 ukers drektighet

Hvor lenge går kua drektig - Økologisk husdyrhol

Hvor lenge går en ku drektig - Omsorg for dy

 1. Er hunden din med valper? Og spekulerer du på hvor lenge den skal gå gravid? Man sier at det går mellom 54 til 72 dager fra den dagen den ble parret. Det vil altså si omkring 9 uker. Hvordan er prosessen? Fosteranleggene vokser seg fast på livmoren etter ca. 20 dager. Morkaken blir også dannet [
 2. Storfe (Bos taurus), også kalla kveg, tamfe og kyr etter namnet på hodyra, er drøvtyggande planteetarar som er viktige i landbruk verda over.. Alle storferaser stammar frå uroksen (Bos primigenius), som er utdøydd.Det latinske namnet viser til eit partåa hovdyr av oksefamilien.Hovene er delt, og blir kalla klover. Dyra har to klover og to biklover
 3. Jeg bare lurer på hvor lenge svangerskapet til en katt varer? Hilsen Ida. Katter er drektige i ca. to måneder. Det som er litt spennende med katter, er at de kan bli drektige flere ganger samtidig! Tenk deg at du har en hunnkatt som blir drektig med en hannkatt. Etter å ha vært drektig i noen uker møter hun en ny hannkatt
 4. st telle hvor mange foster hun har, så skal man være klar over at det er feilkilder også her. Det finnes utallige eksempler på dette
 5. Katt drektig hvor lenge Drektig katt Drektig katt . Det er relativt vanlig at katten også har krystaller i blæren, noe vi ser i mikroskop. Etter den syvende uken skal denne mengden deles inn i tre deler og gis morgen, ettermiddag og kveld
 6. st to ganger i døgnet. Mål hyppigere når du ser den er på vei ned. Skriv temperaturen opp, slik at du ser hvor langt ned den går
 7. En liten kalv er født! Er ku og kalv heldige, har fødselen skjedd i en egen fødebinge med mye halm på golvet. Så fort kalven er kommet ut av kroppen til mor, vil kua reise seg og slikke kalven rein for fostervann og fosterhinner. Kalven rister på hodet og rauter. Og ikke lenge etter vil den prøve å reise seg for første gang

Fruktbarhet hos NRF-kua - Gen

Det er derfor også den perioden hvor forebyggende tiltak, tilsyn og hjelp lønner seg mest. Helsetjenesten for sau gjennomgår i temaheftet under de ulike fasene i en normal fødsel, og årsaker til- og tiltak ved fødselsvansker. Normal drektighetslengde hos norsk kvit sau er mellom 147 - 149 dager Hvor lenge får hun leve, og kommer du til å få deg en ny? - Hun skal få gå til over sommeren, så får vi se hva som skjer med kua til høsten, sier Johannes Hauge til NRK Kua parres i disse dager og hun skal få valpefor etter uker drektig sa oppdretteren:) hvor mange uker? Jeg måtte uansett kjøpe en nye sekk med fôr når frøkna ble parret, og kjøpte like godt valpefôr Ku, sau og geit samt hjort, elg og reinsdyr er alle drøvtyggere og har stort sett like tannsett. I underkjeve er det ingen fortenner men 4 kinntenner hvor den fremste også er en omdannet hjørnetann. B viser en delfintann. Hos tannhvalene er alle tennene like og alle er formet som tegningen viser

Drektighet Ei tispe er drektig i gjennomsnittelig 63 dager. Store kull og tisper av mindre raser kan ha litt kortere drektighetstid. Det er viktig at tispa er i normal aktivitet, får normal mosjon og ikke blir overvektig I områder hvor det er lite byttedyr, lever voksne hanner på i gjennomsnitt 900 kvadratkilometer, mens hunnene lever på 600 kvadratkilometer. I områder med høyere tetthet av byttedyr er leveområdene i snitt 600 kvadratkilometer for hannene og 300 kvadratkilometer for hunnene. Nyheter om gaupe

Når man ser på den enorme størrelsesforskjellen mellom elefanten og en rock hoxy, er det nesten ikke til å tro. Foto: Colourbox. 9. Elefanten går gravid i nesten to år. Elefanten er det pattedyret som er lengst drektig i længst tid). I løpet av sin levetid får en elefant omkring 4 elefantunger Hvor ofte har hunden løpetid? De fleste tisper har løpetid 2 ganger i året (hver 6. - 8. måned), men 1 - 3 ganger per år regnes som normalt. Hvor lenge varer løpetiden? Totalt varer en normal løpetid ca. 3 uker. Hvordan merker jeg at tispen har løpetid? Det første eier observerer er som regel blødning fra vulva Ei melkeku er avlet for å produsere mye melk, og den lager mye mer melk enn det kalven trenger. Ofte får kalven cirka 8 liter melk per dag de første 8 leveukene. Deretter får kalven kraftfôr, vann og grovfôr som høy, surfôr og beitegras. Kua melker ofte i 10 måneder etter at kalven er født, og noen kuer kan melke opptil 40 liter per. Se hvor lang tid gjenstår eller nøyaktig når de 30 dagene er omme. API for kalkulatortjenester Bruk våre kalkulatordata i en app. Prøv gratis i tre måneder, uten kredittkort eller binding Vår huskatt, Felis silvestris catus, stammer hovedsakelig fra afrikansk villkatt, Felis silvestris libyca. I Norge har vi ca. 750 000 katter. Katter lever vanligvis 13 - 15 år, men kan bli rundt 20 år gamle. Hunnkatten blir vanligvis kjønnsmoden ved ca. 7-10 måneders alder, men noen kan bli kjønnsmodne allerede ved 4-5 måneder

God styring gir friske kyr - Forskning

Fôrkostnad utgjør største delen av de variable kostnadene i ammekuproduksjonen. Samtidig legger rett fôring før kalving, gode kalvingsforhold og god fôring etter kalving, grunnlaget for en god og lønnsom produksjon hvor kua også enkelt blir drektig igjen Gaupen er drektig etter paringen som vanligvis skjer i mars. Gaupemoren går drektig i ca 70 dager, omtrent like lenge som huskatten. Hunnen og hannen går kun sammen i paringstiden, så april tilbringer voksne gauper hver for seg, akkurat som resten av året. Ulven er også drektig etter paring

Hvilket dyr går drektig lengst? Natgeo

Drektighet - Hundehelse

─ Det vi kunne se var at antallet valper har betydelse for hvor lenge tispa går drektig. Hver valp mer enn genomsnittet for rasen ga nemlig en forkortelse av drektighetstiden med 0.25 døgn och likeledes ga hver valp færre enn genomsnittet en forlengelse med 0.25 døgn Hvor stedbunden er villsauen? Hvor lenge går villsauen drektig? Villsauen går drektig ca. 4,5 - 5 mnd. Slippes væren sammen med søyene i tidlig desember kan man regne lamming i april. Forskrifter for hold av småfe pålegger dyreeieren å påse at man unngår lamming i vintersesongen Kua går drektig i rundt ni måneder og føder én til to kalver i mai/juni. I kalvens første leveår er tilknytningen mellom ku og kalv sterk, og kua kan bli svært aggressiv hvis potensielle farer truer kalven. Men dersom kua blir gravid igjen på høsten, vil hun jage vekk ettåringen før neste kalv fødes

Hvor lenge er en elefant drektig? 22 måneder. Forklaring. Statistikk. Responstid 0s (0s). 0% har tidligere svart riktig på dette spørsmålet. Spørsmålet er laget 2008-04-11. Lignende spørsmål. A world of quizzes Hjorten er eit typisk skogsdyr, og viser seg sjeldan i ope terreng. Lukt og hørsel er dei viktigaste og best utvikla sansane. Nattsynet er også godt, men hjorten skil dårleg mellom fargar. Den kan derfor ha vanskeleg for å oppdage ein urørleg person, så lenge lukt eller lyd ikkje avslører vedkomande

Hvordan er livet til ei melkeku

Men ei godt utviklet treårs hoppe kan bedekkes hvis hingsten ikke er veldig mye større enn hoppa. Hoppene kan brukes i avl til de er oppi tyveårene, som regel regulerer naturen selv hvor lenge hoppene tar seg og bli drektige. Hoppene bedekkes på våren/sommeren, og går drektig ca 11 mnd og 11 dager Temperaturreguleringen er dårlig utviklet hos en nyfødt kattunge, så det er viktig at rommet hvor ungene er, holder en jevn temperatur, ca. 25-30 grader. Underlaget i kassen må til alle tider være tørt, da fuktighet nedkjøler ungene. Ungene er avhengig av at kattemor stimulerer dem slik at de kan tisse og ha avføring den før. ste uka

Elefant drektig. Drektig løvinne. Drektighet er et uttrykk som er synonymt med svangerskap hos pattedyr. Dyr som blir gravide kalles gjerne drektige. Drektighetstiden. En elefant kan imidlertid nå en toppfart på 25-40 km/t, men den kan verken trave eller galoppere Drektig ku reddet fra møkken. Brannmenn og bønder samlet seg i redningsaksjon. Publisert Publisert . Nå er han vakthavende i Bjørnafjorden brann- og redning og mottok meldingen om kuen i nød i 13-tiden torsdag. Sto lenge. Da hadde kuen allerede stått i møkken en halvtime I live-modus kan du også skrive inn ID manuelt for kua du jobber med. Etter å ha valgt dyr, bytter DelPro Companion direkte til inseminasjonshendelsen, og så lenge denne handlingen er gyldig for hver ku, forblir skjermen grønn. Hvis det ikke er gyldig, kanskje kua allerede er drektig, varsles du ved at skjermen blir rød

I kafeen ved siden av dyra, grillet SFO pølser i ved-peisen der. Det ble også servert gratis vafler og saft, og premie til et rebusløp barna deltok på. Her skulle de blant annet svare på hvor lenge en sau er drektig og hvor mange mager en ku har. Her kan dere se flere bilder fra den første SFO-dagen i vinterferien Hanner er jevnt over større enn hunner, i tillegg til at individer mot nord ofte er større enn individer lenger sør. Ulven og hunden er i Dermed er det ikke alltid like lett å se hvor mange ulver som har beveget seg i Parringen skjer på ettervinteren (februar-april). Tispa går drektig i ni uker (61-63 dager). Ulven får vanligvis. Progesteronnivået er høyt like lenge som en tispe ville gått drektig, i cirka 63 dager. Man kan sjekke om tispa er på vei fra forbrunst til brunst ved å klø henne på ryggen over halefestet og se om halen går til siden, men dette sier ikke hvor i forløpet hun er i forhold til eggløsning som er ideell tid for paring

elg - Store norske leksiko

Det er ikke noe problem å kastrere en katt som er drektig, spesielt ikke så tidlig i drektigheten. Legg til at katten fremdeles er tenåring, at dere skal på ferie, og at det allerede er et overbefolkningsproblem i kattepopulasjonen (i tillegg vil ungene være leveringsklare (12 uker) på den tiden av året det er _flest_ kattunger Selv om det er mest energi i kroppens fettdepoter, er det mest risikofritt å spise bein og armer, mener lege Jerk W. Langer, som har deltatt i tankeeksperimentet «hvor lenge kan man overleve ved å spise deg selv?» Det er litt forskjellig praksis på hvor lenge kyrne går sammen med kalven, men de fleste bøndene skiller ku og kalv etter noen timer. Etter at kalvene skilles fra kua, går den i store binger sammen med jevnaldrende kalver, og får melk og kos av bonden 3-4 ganger i døgnet Jeg har en 10 år gammel drektig fjordhoppe og jeg lurer på hvor lenge jeg kan trene henne. Når tid må jeg trappe ned treningen? Og er det normalt at hopper blir sur når de er drektig? Hilsen Gunn M.. Les svaret her; Livmorbetennelse. Hei Idun. Jeg har en kaldblodshoppe som får veldi lett børbetennelse etter at den har vært bedekket Se direkte: Denne gangen er hun drektig «på ordentlig Asko kommenterer vindkraft-motstanden i Lillesand. Rådmannen vet ikke hvor lenge hun blir borte. Leserbrev: Hva er en kyststi og hva vil det bety for Lillesand? Leserbrev: Mer natur og deltakelse. Det blir en skikkelig høstuke. Etterlyser strengere krav. Pargolf ble massemønstring i.

Oppstart - TY

Det er derfor viktig å inseminere til riktig tid, få kua drektig og få sjekket at hun faktisk er drektig. Ved et kalvingsintervall over 12 - 12,5 måneder vil produsenten tape minimum 30-40 kr per dag og dyr Og dyrene har gitt mat, drikke og klær til oss mennesker i generasjoner, og fremdeles er det mennesker ute i den store verden som bruker tamfe som trekkdyr til plog og lignende redskaper. Kua går normalt drektig i ca 300 døgn, og kalven som da blir født betegnes som kalv til ett års alder Det er en sammenheng mellom holdtap etter kalving og forlenget intervall fra kalving til drektighet og antall insemineringer til drektighet Det vil si at et stort holdtap etter kalving reduserer sjansen for at kua blir drektig ved første inseminering Kua blir gjerne melket i 230-250 dager før den må avvendes og prosessen kan stare på nytt. Kua er kapabel til en slik prosess ca 6-7 ganger før kua deretter blir slaktet. Og slik foregår derfor melkeproduksjonen. Jeg vil ikke personlig si at det er synd på kua så lenge kua har gode forhold

Hvor lenge er kua drektig. We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue to use this site we will assume that you are happy with it Most recent version is available via Steam and should update automatically when logged in and online Hvor mye en ku spiser avhenger av mange forhold, for eksempel størrelsen på kua, hvor mye melk den produserer, og hvilken evne den har til å ta opp og omsette fôret. Det vil også komme an på andre forhold, for eksempel hvor ofte bonden fôrer, kvaliteten på fôret, og hvordan fjøset og spiseplassen er utformet

Veien til et valpekull - del 2 Dyreklinikk

Ren råmelk kan kalven få så mye han vil av, men vanligvis drikker den ikke mer enn to liter første målet. bruk førstemålet av kua så lenge du har. det er bare første døgnet at kalven nyttiggjør immunstoffene og det er bare da det er nevneverdig av det i melka også Hvor lenge går norske melkekuer på beite? Ifølge § 10 i forskriften om hold av storfe skal storfe ha tilgang til fri bevegelse og mosjon på beite i minimum åtte uker i løpet av sommeren. Mosjonskravet gjelder dyr i både båsfjøs og løsdriftsfjøs

Rådyr - Wikipedi

Dersom en besetning med 30 kyr og kviger får en reduksjon av FS-tallet fra 80 til 30 vil dette bety et årlig tap på ca. 45 000 kr. Riktig fôring av kviga fra starten. De største utfordringene knyttet til fruktbarhet er å få kua i brunst etter kalving og drektig etter inseminering. For å få til dette er det flere faktorer som spiller inn Dyreeierne er nå rapportert til landbruksmyndighetene i länet siden dyrene er blitt sendt til slakt Fem tilfeller på ett år er fem tilfeller for mye. En drektig ku skal tas hånd om i en sykeboks og gis spesielt stell Dyreeierne mistenkes for å ha blandet dyrene sine og ikke hatt oversikt over hvor lenge det var før de skulle.

Løpetid, drektighet og fødsel hos tispe

På kyr vert dette kalla cyste, og er mykje snakka om. slik at hoppa hormonelt ikkje veit at ho er drektig, kan dette føre til at embryoet døyr. Endometritt. Leste over at stress i tiden etter parring/inseminering ikke er heldig. Hvor lenge bør jeg ha henne stående hos veterinær før jeg henter henne igjen,. Det er mange fordeler med å ha ku og kalv sammen lenger, men det er også utfordringer. En av utfordringene er at dyra kan vise en sterkere stressrespons etter separasjon sammenlignet med om man separerer de raskt etter fødsel. 1.2 Studier hvor ku og kalv er lenger sammen. Når er neste skuddår? Internasjonal standard. I Norge følger vi ISO 8601, den internasjonale standarden for skrivemåte og utveksling av data om dato og tid. Mandag er den første dagen i uka etter standarden, og ukene nummereres deretter. En uke er definert ved at den er fire dager eller lenger

Storfe - somagard.n

Det er ikke så ofte det skjer, men innimellom får vi et år med en ekstra uke. 2015 er et slikt år. — Året har 365 dager. Hvis du deler det på syv, som er antall uker i året, så får du 52 pluss en dag Hvor lenge en pangolin går drektig avhenger av arten, men det er i gjennomsnitt et sted mellom 70 og 140 dager. Afrikanske pangoliner får gjerne én unge, mens de asiatiske får mellom én og tre. De nyfødte ungene veier 80 til 450 gram, og gjennomsnittslengden er 15 centimeter Ulven er en sosial dyreart, som lever i adskilte territorier. Det er lite overlapping mellom revir, som markeres med duftstoffer fra urin, ekskrementer og poter og med lyd ved uling. Revirene i Skandinavia er cirka 500 til 2 000 kvadratkilometer store, og flokkene som lever her kan variere fra tre til mer enn ti individer, som er i slekt

>> Hvor lenge går en hund gravid? - Webforumet

Hvor lenge går en tispe drektig? Det kan variere, men en regner med sånn rundt et par måndes tid. Å si noe helt eksakt er ikke så lett, alt avhengig av når befruktningen skal ha skjedd 7.3.2 Dersom fôrings/ungkvige er drektig ved levering anses dette som en mangel som selger er ansvarlig for. Selger plikter å forsikre seg om at dyr som selges som foringsdyr/ungkvige/livkalv ikke er drektige ved salg. Salg av drektige foringskviger eller ungkviger/livkalv ansees som grovt uaktsomt, ref. punkt 3.1 i salgvilkårene Alle norske kyr har et eget helsekort, og det er blant annet bestemt at alle kyr skal være ute i minimum åtte uker hver sommer. Kyrne bor ellers i fjøs, og kan ha sin egen bås. De kan også gå løs i fjøset, da kalles det løsdrift. I løsdriftfjøs kan kyrne selv bestemme når og hvor de skal sove, og også når de skal spise og bli melket Det er også svært viktig for kalven å være sammen med moren; ikke bare pga selve diingen, men også pga tryggheten det gir å være sammen med henne. (Jensen 1993) Kalver som blir fjernet fra moren rett etter fødselen vokser langsommere og blir mindre sosiale enn kalver som får være lenger hos kua Den pH av melk avgjør om det er ansett som en syre eller en base. Melk er svakt sur eller nær nøytral pH-verdi. Den nøyaktige verdien for en prøve er avhengig av når melken ble produsert av kua, en hvilken som helst behandling gjøres til melken, og hvor lenge det har blitt pakket, eller åpnet

Kan man se om en katt er drektig? Generell diskusjon. Generell diskusjon Forum for generell diskusjon av temaer som ikke passer inn under andre kategorier. Forum for generell diskusjon av temaer som ikke passer inn under andre kategorier Har du noengang lurt på nøyaktig hvor gammel du er? Denne kalkulatoren finner svaret for deg En drektig binne vil senhøstes grave ut et hi i snøen hvor hun oppholder seg i omtrent fire måneder. Binna føder rundt nyttår. Nyfødte isbjørnunger er veldig små og veier bare omkring en halv kilo ved fødselen. Størrelsen på kullet er vanligvis to, men varierer fra en til tre

Vi måler progesteroninnholdet i melka til individuelle kyr for å gi presise tilbakemeldinger om hvor kua er i sin reproduksjonssyklus. Du kan se om kua har startet sin brunstsyklus etter kalving, du kan se når kua er i brunst, du kan se om det oppstår avvik i brunstsyklusen i form av cyster, du kan se når kua er drektig og du kan se om kua har abortert - Nå er vi blant annet i gang med å utvikle en sæd som holder seg lenger i kua. Dermed blir det lettere å gjøre kua drektig, sier Rise. De første NRF-ideene om å utvikle ei ku med god produksjon, rask vekst og gode beitedyr, samt åpning for å hente gener utenfra hvis det gagner, gjelder fortsatt Men noen er som de pleier også. Hvor ofte har tisper løpetid? Gjennomsnittet er 4 ganger i året. Men er er det også forskjeller. Noen har bare en gang i året, andre kan ha 6 ganger i året. Hos mine tisper er det vanlig å ha 2 ganger i året. Når kan tispa bli drektig? Hele livet. Det vanlige er at tispa blir drektig når hun har løpetid Sue og Anders Fretheim dobbeltforsikrer seg når de avler på Dexter-kyrne sine: Først inseminerer de hver ku to-tre ganger med importert sæd, i håp om å få nytt blod inn i flokken. Sjansen for å få kalv etter inseminasjon er imidlertid bare ca. 50-60 prosent. Deretter, i tilfelle kua ikke har blitt drektig, slipper de den med sin egen okse Drektig elgku forvillet seg inn på veranda, Han er bare glad elgen ikke valgte å gå litt lenger opp i gata, hvor det ligger en barnehage

Storfe - Wikipedi

Panda (Ailuropoda melanoleuca) er ein planteetande art i bjørnefamilien, kjend for den særeigne utsjånaden sin og statusen som ein truga art og eit symbol på naturvern.Pandaen lever berre vilt i Kina, der han er totalfreda og rekna som ein nasjonalheilagdom.På kinesisk er pandaen kjend som daxiongmao, 'stor bjørnekatt'.Det vitskaplege namnet Ailuropoda melanoleuca betyr svart og kvitt. Hvor lenge lever en melkerobot? En melkerobot er som et fly. Den må stadig oppgraderes. Nå har jeg et gjennomsnitt på 10.300 liter per ku, forteller han. - Hva er hemmeligheten? - Det er friskt grovfôr. Jeg er nøye med slåttetidspunktet og passer på at fôrbrettet aldri er tomt Hvor lenge de går gravide avhenger av flere ting, vannverdier, temp og stress. Har notert 65 dager som lengste hos meg, men det går jo litt tid før du ser at de er gravide. Postet 12.02.2008 kl. 22:2

- Da jeg kom frem lå det i veikanten med brekte bakbein, og var fullt i live. Det var drektig med to kalver. Jeg vet ikke hvor lenge det har ligget der, forteller Torstein Dahl, leder av viltnemda i Bamble kommune. Han vil nødig fortelle detaljene fra synes som møtte ham. Han har sjelden opplevd en mer brutal påkjørsel Kaniner, hvor lenge går de gravide? Logg inn for å følge dette . Følgere 0. Kaniner, hvor lenge går de gravide? Av Elyas Machera, 17. august 2004 i OT-baren. Det som er skikkelig morsomt, er å slippe løs to hannkaniner og se dem humpe hverandre før de finner ut at de begge er hanner Vår nyeste hjelper Her tar Halvor ultralyd av kua Nelly- drektig i 6. uke. Henrik og Halvor kan ta ultralyd på produksjonsdyr og hest. Både bekrefte drektighet og finne ut hvor i brunst syklusen dyret er Vi er totalleverandør av STCW- og NOG-kurs. Praktisk informasjon. Informasjon til kursdeltakere om forberedelser og gjennomføring av kursene, samt svar på ofte stilte spørsmål. Hvor lenge varer kursbeviset? STCW- og IMO-kurs. Kursbevis for STCW- og IMO-kurs er gyldige i 5 år. NOG-kurs. Kursbevis for NOG-kurs er gyldige i 4 år Fisken med det vitenskaplige navnet Trachinus draco har giftkjertler på ryggfinnen som kan være ganske så vonde å tråkke på om du uheldig når du er ute og bader. Hva kaller vi vanligvis denne fisken

• Kua går fra flokken for å føde • Kalven trykker de første dagene • Dier 5-10 ganger i døgnet • Avvennes ved 7-14 mnd alder, ofte ikke før neste kalv er født • Økologisk: Minst 3 dager diing - Undersøkelse 2015: 1 av 4 har de lenger sammen men oftest ikke mer enn 1 uk Løpetid. De fleste tispene løper 2-3 ganger per år. Løpetiden starter med en blødning. Parring. Normalt kan parringen begynne fra 9-10ende til 17-18ende dagen fra løpetidens begynnelse. Beste tiden er mellom 11-14ende dagen. Blødningen har da blitt svakere i fargen og kan nærmest være fargeløs. Fortsett å lese «9 råd om løpetid, parring og å få valper Da er det nemlig store mengder dyreplankton, blåhvalens favorittmat, i området. Selv om forskerne ikke vet nøyaktig hvor mange blåhvaler som er innom norske farvann, har de likevel beregnet at det er omtrent 1000 dyr som lever i Nordøst-Atlanteren. - Så du har 1000 blåhvaler som kanskje av og til er innom farvannene våre Onsdag er dag 63 - så uansett ikke lenge igjen. Bea er drektig! Posted in Et hundeliv on 10.01.13| 1 Comment » Ja, i mellomjula ble det bekreftet - Bea er drektig. 27. desember var vi hos vet`n og tok ultralyd, og bereftelsen på Da får vi vite hvor mange valpeterrorister vi kan vente oss engang mellom 28 og 30.

Hvor lenge går villsauen drektig ? Det er ikke kjent at dette fører til. Definisjon av drektig i Online Dictionary. Villsauen går drektig ca. Oversettelser av drektig. Norsk oversettelse av drektig. Informasjon om drektig i gratis engelsk online ordbok og leksikon. Januar er en rolig måned for både sauer og sauebonde Nå er elgkua avlivet. Elgkua var gravid, men hadde også to kalver med seg. - Viltnemnda var ute og sjekket elgkua, og følte selv på kroppen hvor aggressiv den var. De har nå avlivet kua og de to kalvene, sier operasjonsleder Kåre Munkvold til Nordlys. - Engstelig. Bekymrede beboere har uttalt seg til Nordlys og Harstad Tidende tidligere. En allerede svak krone har svekket seg ytterligere 15 prosent i år. Kursen er «helt på viddene», mener Norsk Industri-direktør Knut Sunde. - I dag kaller vi det coronakurs, sier han

 • Barnefilmer fra 80 og 90 tallet.
 • Lg up970 review.
 • Hvor sender nelly fra.
 • Wochenende nordsee holland.
 • Expeditioner nordpolen.
 • Playitas resort villas fuerteventura.
 • Concert hamburg october 2017.
 • Autohändler stuttgart bmw.
 • Dr holms bowling priser.
 • Falkensteinerhof vals südtirol.
 • Engelskkurs for barn bergen.
 • Jensen ackles 2017.
 • Stark in anspruch nehmen.
 • Humber college.
 • Mgm las vegas.
 • Nissan qashqai 2 test.
 • Inkognitomodus safari mac.
 • Kjøp kattunger.
 • Power fredrikstad dikeveien fredrikstad.
 • Babysvømming frogner.
 • Cay orkney.
 • Nettbutikk mat.
 • Voluspa crisp champagne prisjakt.
 • Silbertal mountainbike.
 • Fibo trespo kitchen board montering.
 • Marmor bad pris.
 • Studentrabatt norli.
 • Powerpoint presentations.
 • Emmaljunga edge duo bruksanvisning.
 • Bürgerhalle gronau gronau (westfalen).
 • Storytime froggy gets dressed.
 • Rom abseits der touristenpfade.
 • Valnøttfiner plater.
 • Menschen manipulieren liebe.
 • John taylor tochter.
 • Scooter udstyr.
 • Heute show de.
 • Bilderrahmen 40x30 holz.
 • Seit wann gibt es farbfotos in deutschland.
 • Haus kaufen berkenbrück.
 • Jack norris witze wikipedia.