Home

Forholdet mellom sunni og sjia

To land som konkurrerer om å lede islam - sunni-Saudi-Arabia og sjia-Iran - har brukt den sekteriske splittelsen å fremme sine egne ambisjoner. Hvordan deres rivalisering ender, vil trolig forme den politiske balansen mellom sunnier og sjiaer og fremtiden i regionen, spesielt i Syria, Irak, Libanon, Bahrain og Jemen Hva er forskjellen mellom Sunni- og Shia-muslimer. Svar. Muslimer deles hovedsakelig i to grupper: Shia og Sunna. Sunni-muslimer utgjør ca. 90% av verdens muslimene mens resten ca. 10% er shia-muslimer. Sunnah betyr fotspor eller lære. Sunni-muslimer mener at de følger profetens sunnah (tradisjon) og kaller seg derfor slikt Uenighetene mellom for eksempel katolikker og protestanter i kristendom skal være større enn mellom sunni og shia i Islam. Men liksom man i kristendom har sett at motsetningene er blitt spisset til, i en grad at den ene mener den andre ikke er kristen, har det samme skjedd i Islam mellom sunni og shia

Sunni- og sjia-muslimene skilte lag allerede da profeten Mohammed døde i 632. Nå er konflikten mellom gruppene brennende aktuelt. Hvordan startet det Selv om Saddam Hussein favoriserte sunnier og de som var fra hans eget område var alltid det viktigste lojalitet til Saddam og hans regime, ikke om en var sunni eller sjia. Etter USA sin invasjon og fallet av det sekulære Baath regimet har det kommet mange politiske aktører på banen i Irak som søker støtte ved å mobilisere langs religiøs og etnisk identitet

Kringsatt av allierte | Frihetskamp

Sunni- og sjiamuslimer ble splittet da profeten Muhammed døde i år 632. Sunniene mente at den mest kompetente blant profetens tilhengere skulle være deres overhode, mens sjiaene ville at posisjonen skulle gå i arv til Muhammeds fetter og svigersønn Ali Forskjeller og likheter mellom sunni- og sjiaislam. Islam er verdens nest største religion og den yngste av de tre abrahamittiske verdensreligionene (kristendommen og jødedommen er de to andre). Religionen oppsto på Den arabiske halvøy rundt 600-tallet Det er uro mellom sjia- og sunni-muslimer i mange land i Midtøsten, og det er frykt for borgerkrig flere steder. Irak Vil hente hjem norske militærstyrker fra Midtøsten

Hva er egentlig forskjellen mellom sunnier- og sjiaer

Både Sunni og sjia-islam følgjer Salah (bønn), men dei gjer det på litt forskjellige måter. Når det gjelder bønn så ber begge 5 bønner om dagen, men Sunnittene gjer det 5 ganger daglig. Sjiittene ber også fem rituelle bønner, men kun tre ganger daglig ettersom de slår to av bønnetidene sammen Maktkampen mellom sunni- og sjia. Konflikten mellom Saudi-Arabia og Iran er ein maktkamp om kven som skal dominere i Midtausten. Men dette er ikkje noen mangehundreårig religionskrig slik det. Hva er forskjellen mellom sunni og sjia? Først og fremst er det imidlertid likheter - som gudstroen, Koranen, og troen på profeten Muhammed. Forskjellene splitter derimot. De oppsto historisk da muslimene var uenige om hvem som skulle etterfølge profeten Muhammed og lede islam videre på 600-tallet I Midtøsten har det i århundrer vært sterke motsetninger mellom sunni- og shia-muslimer. De siste årene har denne krigen forårsaket mye blod og lidelse i en rekke arabiske land. Det er kanskje hovedkonflikten også i Syria Sjiaislam, (arab. shiat Ali, 'Alis parti') er den nest største trosretningen innenfor islam, og representerer en innflytelsesrik gren av det islamske fellesskapet. Omkring 15 prosent av verdens muslimer tilhører sjiaislam. Den andre hovedretningen er sunniislam. Hovedforskjellen mellom de to er knyttet til sjiaenes imamlære og imamkult. De to trosretningene har derfor en rekke ulikheter i.

Sunni- Og Shia-Muslimer - Islam

 1. 6 grunner til at islam er splittet i sunni og sjia Islam hadde knapt De siste 1400 årene har blodige massakrer, kriger og forfølgelser drevet sunni- og sjiamuslimene stadig lenger fra hverandre, og i dag er Midtøsten skarpt delt mellom de to grupperingene
 2. Men sunni og sjia er jo begge retninger innen islam. Deres mål er først og fremst å få en egen, selvstendig stat, og de ønsker ikke å bli trukket inn i en konflikt mellom sunnier og sjiaer. Kurdiske ledere har imidlertid gjort det klart at de vil forsvare seg dersom ISIL angriper kurdiske områder. 9
 3. Forskjellen mellom Sunni og Shia. Livsstil. Mohammad, og han var også faren i loven til profeten Muhammed. Etter avgjørelsen fortsatte de politiske forskjellene mellom Shias og sunnier. I følge sjia-tro ville profeten Muhammad ha svigersønnen og kusinen Ali Ibn Abi Talib som sin etterfølger og første kalif
 4. Både i sjia og sunni tradisjon er skilsmisse først og fremst en rett for menn. Hvis kvinnen ønsker en skilsmisse, må hun be retten om skilsmisse. Noen lærde hevder at versene 24:30,31 gir regler for forholdet mellom menn og kvinner, der khumūr nevnes i forbindelse med påkledningen til arabiske kvinner i det syvende.
 5. Hei Mai-L. Jeg tror (og håper) at de fleste her inne vet om noen grunnleggende forskjeller mellom de to hovedretningene. I alle fall bør de fleste vite at shia utgjør ca 15 % av verdens samlede muslimer, og at denne retningen i hovedsak begrenser seg til Iran
 6. Urix forklarer: Sunni og Sjia. Publisert 5. januar 2016 Vis mer info. Vi må tilbake til år 632 for å forstå. Kopier lenke NRK. Kontakt NRK: 23 04 70 00; Norsk.
 7. Forskjeller mellom sjia- og sunniislam Ved å registrere deg og få deg din egen blogg kan du dele tanker og erfaringer om religion med andre. Det er helt gratis. Det eneste vi krever av deg er at du behandler andre med den samme hensynsfullhet og respekt som du selv ønsker å bli møtt med

Rivaliseringen mellom Saudi-Arabia og Iran omtales ofte som «Midtøstens kalde krig». Konflikten mellom de to regionale stormaktene, som kan spores til slutten av 1970-tallet, har blitt skjerpet i kjølvannet av den arabiske våren.Dette kommer særlig til syne ved at Saudi-Arabia og Iran støtter hver sine parter i regionale konflikter, for eksempel i Syria og Jemen Volden som foregår i Syria, er i hovedsak en borgerkrig mellom shia- og sunni-muslimer . Sunni og sjia er opprinnelig de to retningene som oppsto da muslimene var uenige om hvem som skulle etterfølge profeten Muhammed og lede islam videre på 600-tallet 1 Rituelle forskjeller Forskjeller i vurdering av historiske hendelser - Sunni: Fremsier den obligatoriske bønnen (salaat) fem ganger daglig. - Shia: Fremsier fem bønner daglig, men ved tre anledninger. - Rituell vask Synet på islamsk ledelse Hvem var den rettsmessige arvtake Hva er likt og ulikt mellom sunni islam og sjia islam? Hadde vært fint om noen kunne kommet med noen punkter.. Takker og bukker for svar . Endret 15. mars 2006 av shadow of darkne Vi finner også nyere sjia-retninger som alavisme (Syria), alevisme (Tyrkia), og ahl-e haqq (Irak og Iran). Også babisme og baha'i-religionen har forbindelseslinjer til sjia-islam, selv om de vanligvis ikke regnes som del av sjia-islam. Imamtroen. Troen på imamene er et særtrekk ved sjia-islam, og en hovedforskjell mellom sunni- og sjia-islam

De faktiske forskjellene mellom sunni og shia sekter i islam vil sannsynligvis ikke virke så dramatisk som mange ikke-muslimer anta. Det er betydelige variasjoner i hvordan de ser på deres religiøse ledere og knytte mening til historien om Muhammeds familie, imidlertid Forskjell mellom sunni og shia Details Category: Spiritualitet Published: Monday, 03 October 2016 17:15 Hits: 5115 I islam oppstod sekter over politisk krangel om rekkefølge. -Sheikh Hakim Murad. Video. All; Ekteskap; Khubaer/Durus; Nasheed; Quran/Hadith/Fiqh; Samfunn; Default; Title; Date; Random + Read More

Sunni-muslimer utgjør ca. 90% av verdens muslimene mens resten ca. 10% er shia-muslimer. Sunnah betyr fotspor eller lære. Sunni-muslimer mener at de følger profetens sunnah (tradisjon) og kaller seg derfor slikt. Mens shia mener at de er Alis parti (Ali er pofetens fetter) Shia betyr altså parti Forskjeller og likheter mellom sunni- og. SUNNI OG SJIA: De religiøse motsetningene mellom de to hovedretningene i islam er ikke så store. Men i konflikter mellom land og grupperinger brukes de for alt de er verdt Sahih Al-Bukhari: Viktig for sunni´er, men er allment ikke godkjent av shia´er. Spørsmål: Hei ! Jeg lurer på en ting! jeg skal ha en presentasjon om sjia-islam (og husets folk) og jeg må ha en problemstilling til shia-islam som jeg svarer på i løpet av presentasjonen Skillelinjene mellom sunni- og sjia-islam fremheves til stadighet i politiske konflikter i dag, med Saudi-Arabia på den ene siden og Iran på den andre. Men er det egentlig så stor forskjell på de to hovedretningene i islam, og hva kan regnes for å være særegent ved sjia-islam? Velkommen

Mulla (arab., herre), fellesbetegnelse på rettslærde i sjia-islam og i asiatisk sunni-islam.Mulla er en muslimsk prest som kun har studert Koranen og Hadith og er regnet som en lærd når det gjelder koranen.. Mulla kommer fra ordet mulla på urdu via persisk, opprinnelig det arabiske mawla som betyr mester, venn.Det arabiske mawla uttrykket opprinnelig det juridiske forholdet mellom en eier. Sjia og sunni representerer to trossamfunn innenfor islam, Konfliktnivået mellom sunni- og sjiamuslimer har vært høyt etter 1947 i store deler av dette området

Shia og Sunni. Likheter og forskjeller - Koranen.n

 1. Sjia: mente at Alis etterkommere var de rettmessige lederne. Sunni: de troende burde ha frihet til å velge ledere . KORANEN OG HADITH. Mange av Muhammads tilhengere husket forkynnelsen hans utenat. (hadde ikke blitt skrevet ned da han døde) SAMLINGEN AV KORANEN - Uthman lagde en komité med Said ibn Thabi som leder for samlingen av korane
 2. Sjiaislam, (betyr etterfølger på arabisk) er den nest største retningen innenfor islam. Det anslås at rundt 15% av alle muslimer følger sjia-tradisjonen. Sjia er en forkortelse for Sji'at Ali, «en etterfølger av Ali». Ali ibn Abi Talib (død 661) var Profeten Muhammeds fetter og svigersønn
 3. Sammendrag av en artikkel, likheter og ulikheter mellom sunni og sjia. Utdrag: Islams tidsregning startet da Muhammed og hans tilhengere flyktet fra Mekka til Medina i år 622. Muhammed var den som hadde fått åpenbaringer fra Gud fra år 610. Han forkynte disse til folket, og ble dermed deres naturlige leder frem til sin død år 632

Denne konflikten og motsetningen mellom sjia- og sunni-gruppene har preget samfunnet i Bahrain i lang tid . Helt siden 1700-tallet har Bahrain vært styrt av den sunnimuslimske al-Khalifa-familien, hvilket har ført til at sjiamuslimene ikke har hatt noen reell makt i landet Historie Bruddet mellom sunni- og sjia-islam kan føres tilbake til etter Profeten Muhammeds død i år 632. Det islamske samfunnet havnet i en borgerkrig som la grunnlaget for tre grupperinger. En viktig grunn til denne første borgerkrigen var at opprørere i Irak og Egypt motsatte seg makten til den tredje kalifen og hans guvernører

Sjia versus sunni - hva er egentlig forskjellen? Kaospilot

 1. Sunni muslimer sunni- og sjiaislam - Store norske leksiko . Det islamske fellesskapet kan deles i to hovedgrupper: sunniislam og sjiaislam. Betegnelsene sunni- og sjiaislam lar seg føre tilbake til siste halvdel av 800-tallet, men kom ikke i vanlig bruk før et hundreår senere, mot slutten av 900-tallet
 2. ert og forfulgt, og det har vært bevæpnede konflikter
 3. Det er disse tre landene som utgjør grenselinjen for det voldelige oppgjøret mellom sjia-islam og sunni-islam. Det er langs denne linjen man finner den såkalte shia crescent - sjiahalvmånen - som går fra Libanon via Syria og Irak og videre til Iran, Bahrain og inn i Saudi-Arabia. Her lever den store majoriteten av verdens sjiamuslimer
 4. Skillelinjene mellom sunni- og sjia-islam fremheves til stadighet i politiske konflikter i dag, med Saudi-Arabia på den ene siden og Iran på den andre. Men er det egentlig så stor forskjell på de to hovedretningene i islam, og hva kan regnes for å være særegent ved sjia-islam

Konflikten mellom Iran og Saudi-Arabia kan spores helt tilbake til skismaet i Islam mellom sunni- og sjia-Islam i starten av Islam for nesten 1300 år siden, men konflikten mellom de to landene er blitt mer intens i takt med at Midtøsten er blitt mer urolig. Sist gang de diplomatiske båndene var kuttet, var fra 1988 til 1991 En forskjell mellom sunni og shia har sin opprinnelse fra politiske og åndelige grunner. De andre forskjellene på grunnlag av religiøse praksiser og ritualer folk følger. Sunni er en arabisk ord som betyr den som følger tradisjoner eller Sunah av profeten mens sjia ordet er avledet fra Shiayat e Ali som betyr venner av Ali Hos sjia kreves det ikke I sunni-tradisjonen er to vitner og en brudegave et minstekrav for at mer mystisk enn at to parter avtaler seg i mellom hva som skal gjelde i forholdet. Bruddet mellom sunni- og sjia-islam kan føres tilbake til etter Profeten Muhammeds død i år 632. Det islamske samfunnet havnet i en borgerkrig som la grunnlaget for tre grupperinger. En viktig grunn til denne første borgerkrigen var at opprørere i Irak og Egypt motsatte seg makten til den tredje kalifen og hans guvernører Sjia muslimer. Sjiaislam eller sjiisme, også skrevet sjia-islam, (av arabisk 'sjia' شيعى, etterfølger) er den nest største retningen innenfor islam.Det anslås at rundt 15 % av alle muslimer følger sjia-tradisjonen, mens omkring 85 % tilhører sunni-islam..Sjia er en forkortelse for Sji'at Ali, «en etterfølger av Ali».Ali ibn Abi Talib (død 661) var Profeten Muhammeds fetter og.

Bildet på bakken har imidlertid endret seg. Den gamle fienden Saddam Hussein er borte, og den kalde krigen mellom sjia og sunni har blitt varm. Forholdet mellom Saudi-Arabia og USA har kjølnet under Obama, og avtalen med Iran er utvilsomt et slag i ansiktet for saudiregimet Flere albanske bektashier, deriblant informantenes islamske forbilder, «babaene», jamfører skillet mellom «sufiene» og «de andre» med spliden mellom «sunni» og «sjia». Fundamentalister på sin side forakter«rafidi», et skjellsord for «sjia», som i praksis ofte refererer til sufitradisjoner Forskjellen mellom sunni-og sjia-sekter i islam ikke eksisterer til det dramatiske grad mange vestlige anta. Mens det er små variasjoner i måten de ser deres religiøse ledere og knytte mening til historien om Muhammeds familie, kulturelle og politiske forskjeller hold mest splittende kraft Striden mellom sunni og sjia. Sunnimuslimer utgjør den desidert største muslimske gruppen. Bare 10-15 % av verdens muslimer tilhører sjiaislam. Likevel utgjør de flertallet av innbyggerne i Iran, Irak, Libanon, Bahrain og Aserbajdsjan. For utenforstående kan det virke som om det er relativt små forskjeller mellom sunni og sjia Den islamske staten (forkortet IS, på arabisk الدولة الإسلامية, fonetisk ad-Dawlah al-ʾIslāmiyyah) er en militant, islamistisk (jihadistisk) gruppe og organisasjon i Irak, Syria og Libya som står nær den sunnimuslimske retningen wahhabisme.Mange land har klassifisert dem som terroristorganisasjon. Den islamske staten ble vanlig betegnelse i 2014

Det er foreløpig uklart hva som har forårsaket denne masakeren, men tidligere har det spente forholdet mellom sunni- og sjia-muslimer ført til en rekke blodbad. I mars i fjor ble 30 personer. forholdet mellom sunni og sija i dag sunni og sjia muslimer kan enkelte steder leve fredelig sammen. men konflikter oppstår i land hvor de lever sammen. voldshandlinger skjer ofte under fredagsbønnen, ved gudshus og ved helligdager. dette er for å kunne ramme så mange mennesker som mulig Tingene ble ikke bedre for sunni-araberne da Obama i 2015 inngikk atomavtalen med Iran og likefrem sanksjonerte en sjia-muslimsk atombombe etter bare 10-12 avtaleår. Derfor gjorde det enormt inntrykk i sunni-islams verden da Bibi Netanjahu i forkant at atomavtalen i 2015 dro til Washington og holdt en flammende kamp-tale imot Obamas Iran-avtale i selve Kongressen

Konflikten mellom sunni- og sjiamuslimer i Irak

 1. Forskjellen mellom Sunni og Ahmadi . Created: desember 9, 2014; Emne: Forskjellen på Sunni og Ahmadi. Meldingstekst: Hei Jeg lurer på om dere kan fortelle meg forskjellen på Sunni og Ahmadi muslimer. Blir Ahmadi regnet som muslimer? Hvor kan jeg lese mer om dette? Kan en sunni gifte seg med en ahmadi? Takk på forhånd
 2. tidslinje islam 570 muhammed blir mekka. 610 muhammed fikk sin fra engelen 619 muhammeds hustru og onkel omkring 619. situasjonen for han og han
 3. Dette langvarige forholdet med konfrontasjoner og gjentakende brudd på avtaler og og forsøk på forsoning forklarer hvorfor mistroen mellom landene er stor. Sentrale personer i maktposisjoner hiver til stadighet ved på bålet i det dårlige forholdet mellom landene, på tross av perioder hvor konflikten er mer lunken

Direkte problematisk blir det i diskusjonen av forholdet mellom sunni-islam og sjia-islam, som beskrives som en ren arvefølgestrid, uten at de langt viktigere teologiske kontrastene knyttet stil sjiaislamsk imamisme får plass (s. 140) Opprettelsen av kalifatet og de fire rettledede kalifer. I kapitlet for eleven har vi kort beskrevet maktkampen etter Muhammeds død som resulterte i splittelsen mellom de to hovedretningene sunni og sjia. Vi går her ikke inn på bakgrunnen for splittelsen, men skal se nærmere på den historiske utviklingen

forholdet mellom hersker og borger må omdefineres. 4 Takk Dette inkluderer ord som Allah, sunni, sjia, sunna, jihad og sharia, samt egennavn som Muhammed. Jeg har imidlertid valgt å markere ayn i Al Sa'ud. Jeg har valgt å renskrive de arabiske vokalene /a/ /u/ og /i/ og lang vokal markere Ironisk nok bidrar den iranske aggresjonen til at forholdet mellom Israel og dets arabiske naboland er på bedringens vei. Det er ikke lenger Israel, men sjia-islamske Iran som sees på som den største utfordringen for sunni-nasjoner som Egypt, Saudi-Arabia, Jordan og så videre En oversiktsartikkel om islam. Historie Ulike retninger og forgreninger Lære Ritualer De hellige skriftene Religiøse fortellinger Materielle og estetiske uttrykk Sosial organisering Demografi og utbredelse Islam er verdens nest største religion og den yngste av de tre abrahamittiske verdensreligionene. Islam betyr underkastelse. Religionen oppstod på Den arabiske halvøyen i første.

Hva er forskjellen på sjia- og sunnimuslimer? historienet

 1. Forholdet mellom Saudi-Arabia og Iran. Begge statene er fundamentalistiske islamske regimer, men regimet i Saudi-Arabia er sunnimuslimsk, mens det i Iran er sjiamuslimsk. 1987: Demonstranter okkuperte Saudi-Arabias ambassade i Teheran etter at 275 iranere var blant 402 pilegrimer som ble drept i sammenstøt i Mekka
 2. dre opprør fra shia-muslimer i Syria og Irak mot det de mente var sunni-styring (shia hadde da som nå flertall i Irak, og var også en stor gruppe i Syria)
 3. Det gode forholdet mellom houthi-militsen og Iran er ingen hemmelighet. Militsen har alltid vært sterkt knyttet til Teheran. Siden houthi-militsen er en sjia-gruppe, deler de en blanding av strategiske interesser og religiøse forbindelser
 4. Det Nye Norske Rettsvesenet: Ære og kjønnsfascisme. Det Nye Norge gir også utfordringer for rettsvesenet. Dette reflekterer straffesaken etter drapet på Mohammed (16), som ble slått ned fordi han hadde forbudt kjæreste. Forstår norsk rettsvesen æreskultur og religionstrid mellom sunni og sjia
 5. «Nøkkeltall og fakta» for det enkelte land. Bruk kalkulator for å finne antall ut fra prosent muslimer (eventuelt sjia + sunni) og befolkningstall. (Tips elevene om at de kan taste inn befolkningstallet rundet av til millioner med én desimal bak.) Før inn de riktige tallene i tabellen
 6. Hizbollah og forskjeller opp mot Libanons kristne grupper Av Elijah J. Magnier: @ejmalrai Oversatt av Abu Huda. De kristne politiske og religiøse lederne i Libanon er teologisk fjernt fra Tolversjiismen: de har politiske og ideologiske mål som fundamentalt skiller seg fra Hizbollahs. Gebran Bassil, lederen av den store kristne parlamentariske gruppen Al tayyar al-watani al-Hur

Forskjeller og likheter mellom sunni- og sjiaislam

Islam har to hovedgrener: Shia og Sunni. Denne splittelsen i religionen stammer fra en politisk og åndelig meningsforskjell om hvem som burde ha etterfulgt profeten Muhammed etter hans død i 632 e.Kr. Viktige grunnlegger og oppfatninger er ofte like mellom de to grenene, men det er noen viktige forskjeller SUNNI OG SJIA: Muslimene ble splittet i to retninger på grunn av strid om lederskapet etter at profeten Muhammed døde. Konflikten Skjedde i Kerbala og Najaf, der de store sjiamuslimske forfedrene er begravet. Sjiamuslimene ser på seg selv som medlemmer av Shia Ali, Alis parti. De ser på Ali som de Og jeg skriver Islam, for det er Allahs ord og Koranens ord som muslimene følger. Jeg tror ingen muslimer vil omskrive Korenen og tvile på Allahs ord. Mitt poeng er at selv uten Israel, vil det fortsatt pågå en kamp mellom Shjia og Sunni! OG Det vil aldri bli noen fred for muslimer før Israel er utslettet

Forskjellene mellom Alawites og sunnier i Syria har skjerpet farlig siden begynnelsen av 2011-opprøret mot president Bashar al-Assad, som familien er Alawite. Årsaken til spenningen er først og fremst politisk enn religiøs: Mest stillinger i Assads hær blir holdt av Alawite offiserer, mens de fleste av opprørerne fra Den frie syriske armé og andre opposisjonsgrupper kommer fra Syrias. Tilspisses konflikten mellom sunni og sjia? Sist uke angrep IS Irans nasjonalforsamling. Is er sunni, iranerne er sjia. Konflikten mellom de to retningene sier mye om hvor viktig og levende historien er i islam. Høyrepopulisme og kjønn Høyreradikale partier på tvers av Europa deler en skepsis mot likestilling og ser på kvinner som nasjonens mødre En blanding mellom hummer og kanari . Irans regime og flere. Religiøst motivert tildekning er kun et utslag av en lov i forholdet eller kontrakten mellom mennesket og Gud. som begge påtar seg den politiske rollen i prøve å representere henholdsvis «sunni» og sjia-retningene i islam,.

Forstå sunni/sjia-konflikten - NRK Dokumenta

Forskjeller mellom kurdere og sunni Forskjellen mellom 2020 Kurdere vs Sunni Kurdere eller kurdiske folk er en etnisk gruppe mennesker som bor hovedsakelig i Midtøsten og er et minoritet i mange forskjellige deler av verden Forskjell Mellom 2020. Hovedforkjell: Antiviru- eller antiviruprogramvare er en programvare om bruke til å forhindre at viru kommer inn i dataytemet og infierer filer. Mange antiviruprogrammer i die dager eliminerer og. Innhold Sunni og Sjia er hoved retningene innenfor Islam. Splittelsen skjedde etter Muhammeds død, da det skulle velges en ny religiøs leder. Sunni retningen mente at det var at måtte legges størst vekt på arabisk sedvane, hvem som var best egnet til vervet. Etter personlige egenskaper, og hvilken klan personene tilhørte i

- Sunnier masse-omvendes til sjia-isla

Konflikten mellom sjia og sunni er 1400 år gammel og går tilbake til arve-oppgjøret etter at Muhammed døde på 600 tallet. I de følgende 14 århundrene har konflikten sjia-sunni periodevis vært voldsom og blodig, men med lange og periodevise stridspauser underveis Studieweb.no. Digital læringsplattform for studenter. Meny og widgeter. Hjem. Tilføy oppgaver! Gi oss tilbakemelding; Studietips; Valgfag. Språk. Tysk. Artikle

Kvinner i Islam - Daria

Raihana er sunni og var en gang gift med en sjia. For 20 år siden gikk ekteskapet i oppløsning - blant annet fordi familien hennes alltid har vært mot forholdet. Sønnen deres flyktet til Jordan i 2007 Et av religionsvitenskapens største problemer har vært at forskningsobjektene stort sett har vært lærde, strengt religiøse menn fremfor dagligpraktiserende religiøse mennesker, som jo utgjør det største flertallet. I tillegg har vestlig forskning på islam hatt en tendens til å anse sunni-islam for normativ, og sjia-islam som et avvik Innlegg om sunni skrevet av omsjia. Påstander og svar om sjiaislam. Gå til innhold. Det er udemokratisk og urettferdig blant annet mot imam Ali (FVMH) som ikke var med på å bestemme. Derfor var det mange av profetens «sahaba» som ikke godtok Abu Bakr som leder og protesterte

Derfor er det splid mellom sjia- og sunnimuslime

Kunne forklare forholdet mellom jødedom og kristendom, og GT (Tanakh) og NT. Kunne forklare ulike syn på Bibelen. 3, 4, 6. Beskrive islams utbredelse, og splittelsen mellom sunni og sjia. Kunne fortelle om islams stilling i Norge i dag, og kjenne til spørsmål som opptar mange muslimer. 1, 3, 8, 9 Han nevnes blant annet i trosbekjennelsen og i den fjerde trosartikkelen, og er derfor sentral i læredimensjonen i islam. Muhammed er også en forpliktende modell for muslimers liv og har derfor stor betydning for den etiske dimensjonen i islam. Period: 570. to . 632 Det bør sikkert også nevnes at sjeik Thanni eier og driver TV-kanalen Al Jazeera, som i flere år har brutt med trenden til de andre sunni-regimenes TV-kanaler ved å gi terrorister medie-hjelp og ved å nedtone alvoret i konflikten mellom sunni-regimene og den sterkt voksende sjia-alliansen (les: Iran-Irak-Syria-Libanon og Jemen, samt i utkanten av horisonten: Nord-Korea) Ørkensamfunn. Folk bodde der det var vann og mat. Befolkningen var organisert i klaner. En for alle, alle for en. Rivalisering mellom klanene. Kamelen var det viktigste husdyret, dette var fordi handel var viktig, og varene ble fraktet med kamelene. I høytid/hellige perioder oppholdt konfliktene. Mekka var et knutepunkt Forskjell mellom Smartphone og Non Smartphone. Hovedforkjell: marttelefoner er noen mobiltelefoner om ligner på en mini datamakin. marttelefoner tilbyr en rekke funkjoner om gir avanert databehandlingkapaitet og tilkobling

- Det vil alltid være strid mellom sunnier og sjiaer

Det Nye Norske Rettsvesenet: Ære og kjønnsfascisme. Det Nye Norge gir også utfordringer for rettsvesenet. Dette reflekterer straffesaken etter drapet på Mohammed (16), som ble slått ned fordi han hadde forbudt kjæreste. Forstår norsk rettsvesen æreskultur og religionstrid mellom sunni og sjia sunni og sjia -Viktige hendelser i islams historie. - Spørsmål som opptar muslimer i vår del av verden. - Å være muslim i Europa. Sammenligning av jødedommen og islam 47-51 Bibelen • finne fram til sentrale skrifter i Bibelen og forklare forholdet mellom Det gamle og Det nye testamente -Hva slags bok er Bibelen _ hvordan du finner fra Det siste forholdet, ved siden av felles interesse for å styrte Assad-regimet, var drivkraften bak at Tyrkia gikk inn i «sunnikoalisjonen» til saudikongen Salman for å demme opp for Irans innflytelse, ikke nødvendigvis ut fra sunni/sjia-forholdet, men mellom motstand og innordning under Pax Americana

Hva er forskjellen på sunni og shia muslimer ? - Religion

Sjiaislam eller sjiisme, også skrevet sjia-islam, (av arabisk 'sjia' شيعى, etterfølger) er den nest største retningen innenfor islam.Det anslås at rundt 15 % av alle muslimer følger sjia-tradisjonen, mens omkring 85 % tilhører sunni-islam.. Sjia er en forkortelse for Sji'at Ali, «en etterfølger av Ali».Ali ibn Abi Talib (død 661) var Profeten Muhammeds fetter og svigersønn Der startet splittelsen mellom sjia og sunni. Abdullah ibn Saba mente at imam Ali (FVMH) var bedre enn alle andre kalifer før han, altså bedre enn Abu Bakr, Omar og Uthman, og at Ali var profetens etterfølger nummer én. En gruppe muslimer fulgte hans ideer. De kalles i dag for sjia

Maktkampen mellom sunni- og sjia - V

Sunnier og shiitter er de to største islamstrømmene. Som de dukket opp, hva er forskjellen mellom sunnier og sjiitter. Hvem er Alawites og hva er deres forskjeller Muhammad og tilhengerne hans flykter fra Mekka til Medina. her Denne perioden får varige negative følger for forholdet mellom kristendom og ved Karbala. Profetens barnebarn Hussein blir drept. Drapsdagen er en viktig minnedag for sijamuslimer. Splittelsen mellom sunni- og sjia-islam er nå endelig. OTHER SETS BY THIS CREATOR. 12. Hvordan og hvorfor endret de utenlandske jihadistene forholdet mellom sjia- og sunnimuslimer i Irak fra 2004 til 2007? Jihadistene var ikke i noen grad interessert i noe samarbeid med sjiamuslimer. De gjennomført en rekke terroraksjoner mot områder med et stor flertall beboende sjiamuslimer Det er i et intervju med den katolske hjelpeorganisasjonen Aid to the Church in Need at patriarken advarer mot en eskalering av den syriske konflikten til nabolandet Libanon, som den 14.-16. september tar imot pave Benedikt XVI. - Borgerkrigen i Syria mellom sunni-majoriteten og alawitt-minoriteten har allerede begynt å påvirke forholdet mellom sunnier og alawitter i Nord-Libanon, Tripoli.

Hva skiller sunni og sjia? - Stavanger Aftenbla

Den store og viktige splittelsen i islam er mellom sunni og sjia. Sjia-islam ble grunnlagt på 600-tallet . Sjia muslimene mente at Ali, Muhammeds fetter, var den rettmessige etterfølger som imam, og at stillingen som imam er arvelig. De fleste muslimene var uenig i dette Forholdet mellom de arabiske landene og Israel er dermed pragmatisk og har som fundament en fiendtlighet mot Iran (som de facto er omringet av fiender). Tv-kanalen MBC, hvor seriene blir sendt, sier i sitt svar på kritikken at seriene har som fokus «toleranse, moderasjon, åpenhet og sameksistens» I dagens situasjon sees sjia-islamske Iran på som den største utfordringen for sunni-nasjoner som Egypt, Saudi-Arabia, Jordan og så videre. Araberstatene ser med stor uro hvordan Iran støtter krefter som Hizbollah, Hamas, hoti-opprørerne i Jemen, Assad-regjeringen i Syria og sjia-opprørerne i Irak

Krigen mellom sunni- og shia-muslimer - MIF

SJIA-AUTORITET OG STATSMAKT Sjia-samfunnet i Irak har historisk levd på siden av - og tidvis i frykt for - staten. Det har lært å or-ganisere seg uavhengig av politiske myndigheter og har visse komparative fortrinn som gjør det robust.7 Det første er demogrask tyngde: sjia Teheran (NTB-AFP): Irans øverste leder, ayatolla Ali Khamenei, sier at den «onde» kongefamilien i Saudi-Arabia ikke fortjener å råde over islams helligste steder

 • Wg gesucht köln 1 zimmer.
 • Eierskiftegebyr bob.
 • Uisi håndball.
 • Different type of tattoo designs.
 • Kongens tale julaften.
 • Dyrke grønnsaker i nord norge.
 • Main coon mix katzen.
 • Tillit forklaring.
 • Party dresden.
 • Offener rücken behandlung.
 • Merci d'etre la pour moi.
 • Rename users folder.
 • Oracion a yemaya santeria.
 • Jeg er forelsket hva skal jeg gjøre.
 • Scheine für vereine 2017 radio vest.
 • Økologisk mat ikke sunnere.
 • Schloss engers veranstaltungen 2018.
 • Toyota material handling oslo.
 • Closing credits example.
 • Klatretak til salgs.
 • Immmo tirol.
 • Legend of zelda list of games.
 • Baden württemberg fläche.
 • Bauhaus fototapet.
 • Ulike modaliteter.
 • Radio på nett.
 • Mit 40 wieder single.
 • Swing tanz grundschritte.
 • Årsplan norsk.
 • Fossilien biologie 10 klasse.
 • Kan min hund blive servicehund.
 • Konsekvenser av permafrost.
 • Новости майдана сегодня видео ютуб 2018.
 • Automatkarbin 416/417.
 • Vindu pvc.
 • Berlin design market 2017.
 • Rettigheter ved flytting av arbeidsplass.
 • Sprekk i leppa.
 • Hval kirke.
 • Hvor kjøpe lothepils.
 • Hopplandslaget 2018.