Home

Etterutdanning

Etter- og videreutdanning utdanning

Etter- og videreutdanning. Fleksible kurs eller utdanninger på ulike nivåer. Bygger ofte på yrkeserfaring Det kan være vanskelig å skille mellom de to begrepene etterutdanning og videreutdanning. Den viktigste forskjellen er at videreutdanning gir deg studiepoeng, mens etterutdanning ikke gjør det. . Felles for begge er at mange av utdanningene er fleksible Etterutdanning er den livslange læringen som spesialister gjennomfører for å holde seg oppdatert på den medisinske utvikling, og for å videreutvikle spesialistkompetansen (Continuing Medical Education=CME). Etterutdanningen inkluderer også videreutvikling av annen nødvendig kompetanse, som egenutvikling, ledelse, kommunikasjon, etikk m.v. (Continuing Professional Development=CPD) Politi - Etterutdanning og videreutdanning. Politihøgskolen. Det finnes over 90 etter- og videreutdanninger ved Politihøgskolen. Utdanningene utvikles i takt med samfunns- og kriminalitetsutviklingen, og skal møte... Videre- og etterutdanning. Flere studiesteder (4) Klasserom Etterutdanning. Kurs som gir vedlikehold og oppdatering av kompetanse innenfor eksisterende utdanningsnivå og stilling. Det dreier seg om kortere kurs som ikke fører fram til formell eksamen eller kompetanse i form av studiepoeng. Videreutdanning. Emner som gir ny formell kompetanse på universitets- og høyskolenivå

Ta videreutdanning og etterutdanning hos NKI Nettstudier - Nordens ledende leverandør av utdanning på nett. Vi tilbyr videreutdanning innen en rekke fagområder, og du kan ta enkle kurs, større studium eller komplette utdanningsløp Fagskoleutdanning i oppvekstfag for barnehageansatte er en videreutdanning for barne- og ungdomsarbeidere og assistenter med minimum fem års erfaring fra arbeid med barn

NTNU VIDERE er videreutdanning og deltidsstudier fra NTNU. Undervisningen er fleksibel og tilpasset deg som er i arbeidslivet Fristen for å søke på videreutdanning med studiestart høsten 2020 har gått ut! Hva skjer med videreutdanning som følge av korona-viruset?Søknadsfristen var 1. mars

Synnøve Persen

Hold deg faglig oppdatert med videreutdanning fra BI. Vi tilbyr kurs på bachelor- og masternivå, i kombinasjon med jobb Kurs/etterutdanning tilbys som korte og effektive fagkurs, som gir oppdatering av kompetanse innenfor eksisterende utdanningsnivå og stilling. Fagkurs kan bestilles i sin helhet av private og offentlige virksomheter. Se vårt utvalg av kurs. Desentralisert ordning for kompetanseutvikling i skolen (Dekomp For å kunne delta på etterutdanning må du ha gyldig førerrett og ha yrkessjåførkompetanse som kan fornyes. Når etterutdanning er gjennomført må du henvende deg til en trafikkstasjon for å fornye yrkessjåførkompetansen Ved Universitetet i Bergen kan du ta kurs og videreutdanning på deltid. Noen kurs er rene nettstudier, andre kurs består av studiesamlinger ved UiB. Vil du vite mer? Kontakt UiB Videre på tlf 55 58 20 40, e-post: videre@uib.n

Krav til etterutdanning for revisorer. For revisorer som påtar seg oppdrag, kreves det gjennomført minimum 105 timer etterutdanning de tre foregående kalenderår. Etterutdanningen skal minst omfatte Bli student ved UiT Norges arktiske universitet. Et av Norges breddeuniversiteter, med studietilbud på ti steder: Tromsø, Harstad, Narvik, Alta, Hammerfest, Kirkenes, Mo i Rana, Bodø, Bardufoss og Svalbar Lundstad Etterutdanning AS har avdelinger på Gjøvik, Dokka, Lillehammer og Vinstra. Se under KURS STEDER Kurs kjøres kontinuerlig. Det vil si flere kurs hver måned, hele året, både helgekurs og ukeskurs. Vi er den største aktøren på etterutdanning av yrkessjåfører i Innlandet og kan tilby de laveste prisene på disse kursene

Fakta om etter- og videreutdanning utdanning

Introduction to Norwegian Introduction to Norwegian 2 FlexPhil Dangerous Questions: Why Academic Freedom Matters What Works: Promising Practices in International Development Music Moves: Why Does Music Make You Move. Etterutdanning for eiendomsmeglere vil alltid bli godkjent som etterutdanning etter Advokatforeningens ordning. Informasjon til kursarrangører. Kurssøknader og kursregistrering skal ikke lenger sendes til Advokatforeningen grunnet ny selverklæringsordning. Medlemmene skal selv registrere sine kurs via Min side Kostnader du har til å holde ved like en utdanning, og/eller til å holde deg à jour med utviklingen i faget, er fradragsberettiget hvis du bruker utdanningen til å oppnå inntekt Videreutdanning gir faglig påfyll, mer motivasjon og bredere nettverk! Møt fire personer som har tatt videreutdanning ved Universitetet i Agder, og hør deres historier Etterutdanning, utdanning som sikter mot utfylling, fornyelse og ajourføring av grunnutdanningen innen et fagområde. Ofte brukes etterutdanning om utdanning som ikke formelt er kompetansegivende i forhold til stillingsstatus og lønnsopprykk, til forskjell fra grunnutdanning og videreutdanning. Videregående skoler, universiteter og høyskoler har ansvar for etterutdanning, i tillegg til den.

Ta videreutdanning innen teknologi, språk og samfunn og ingeniørfag. Hvordan unngå ulykker. Norge er verdensledende på sikkerhet og beredskap for å unngå ulykker Les om etterutdanning på UEFA A/B og PRO nivå. Noe du ikke finner eller trenger bistand til? Send oss en melding så skal vi prøve å hjelpe deg

Etterutdanning - Legeforeninge

Kravet til obligatorisk etterutdanning følger av lov 29. juni 2007 nr. 73 (eiendomsmeglingsloven) § 4-6. Nærmere regler for etterutdanning og krav til dokumentasjon av dette framgår av forskrift 23. november 2007 nr. 1318 (eiendomsmeglingsforskriften) §§ 4-10 og 4-11 Her finner du alt av informasjon om utdanning innen VEILEDNING - 30 SP (videre- og etterutdanning).Studiet går under: Medisin, odontologi, helse- og sosialfag.Det er registrert 132 relaterte studier til utdanningen VEILEDNING - 30 SP (videre- og etterutdanning) Vi tilbyr faglige seminarer og kurs som etter- og videreutdanning. I tillegg kan du avlegge en del emner uten opptak til et studieprogram. Mange av tilbudene henvender seg til jurister, men vi har også tilbud for offentlige ansatte og andre SEVU - etterutdanning og videreutdanning ved NMBU Her kommer det inn masse god informasjo

Q-Meieriene slukker tørsten - Forskerfabrikken trigger

Videreutdanning og etterutdanning - Studentu

 1. Fagskoler tilbyr utdanninger spesielt rettet mot helsefagarbeidere, omsorgsarbeidere og hjelpepleiere. Det finnes også noen relevante videreutdanninger på høgskolene. De er gjerne tverrfaglige for alle ansatte innen helse- og omsorgssektoren
 2. YSK Kurs Etterutdanning Vi ønsker at påmelding skjer direkte til oss i god tid før kursstart, primært på mail: firmapost@lundstad-etterutdanning.no eller på telefon 9 175 99 99 Hvis det er noen spørsmål, ta kontakt med Arne på telefon 90 77 77 00, eller på mail, a.lundstad@hotmail.com
 3. YSK Etterutdanning persontransport påbygg (kveld) Vi tilbyr YSK etterutdanning yrkessjåfør persontransport påbygg som kveldskurs. I 2008 ble det innført yrkessjåførutdanning i hele Europa. Dette medfører at alle yrkessjåfører må gjennomgå en etterutdanning hvert 5. år for å opprettholde rettighetene til å være yrkessjåfør
 4. Etterutdanning er (kortere) kurs som ikke gir formell kompetanse. Etterutdanning gir gjerne vedlikehold og oppdatering av kompetanse innenfor eksisterende utdanningsnivå og stilling, ofte uten vekt på formell eksamen. Videreutdanning derimot, er studier eller opplæring som gir formell kompetanse
 5. arvirksomhet
Nordisk: Språkhistorie og talemål (Fjernord

Flere må få tilgang til kompetanseheving, mener utvalget som har sett på Norges framtidige kompetansebehov. - Videregående opplæring bør rigges bedre for å gi voksne mulighet til å fullføre, mener Terje Skyvulstad 4. Fagbrev parallelt med studiekompetanse. Ca. 20 videregående skoler tilbyr løp som gir fagbrev parallelt med studiekompetanse etter TAF-modellen (tekniske og almenne fag) eller YSK-modellen (yrkesfag og studiespesialisert kompetanse) Utdanningsforbundet har i mange år jobbet for at lærere skal få etter- og videreutdanning. I 2009 ble videreutdanningsstrategien Kompetanse for kvalitet opprettet Jordmødre har mange muligheter for videre - og etterutdanning, blant annet innen ammeveiledning, akupunktur, folkehelsevitenskap og ultralyddiagnostikk. Mastergrad i jordmorfag - innpassingsstudie . Er du allerede jordmor utdannet etter rammeplan av 2005, kan du søke innpasning av tidligere jordmorutdanning til mastergrad

Havtrygdstipend | Havtrygd

Hva er etter- og videreutdanning? - Universitetet i Osl

Etterutdanning skal være en arena for erfaringsdeling og meningsutveksling for å sikre kompetanseheving innenfor transportbransjen. Du er selv ansvarlig til å vite hvilket kurs du skal ha. Dette kurset gir etterutdanning for gods og persontransport i klasse C1, C1E, C eller CE og D1, D1E, D eller DE Voksenagronom. Mange som går inn i landbruket i voksen alder ønsker en grunnleggende yrkesutdanning som agronom eller gartner. De fleste som ønsker landbruksutdanning som voksne har videregående utdanning fra før (annen yrkesutdanning eller studiekompetanse) og er da voksne uten rett KRAV TIL ETTERUTDANNING. En autorisert regnskapsfører må ha minst 77 timer etterutdanning i løpet av de foregående 3 år. Her finner du mer informasjon om hva etterutdanningen skal omfatte. Regnskap Norge er landets største leverandør av kurs innen regnskapsfaglige og bedriftsøkonomiske temaer Informasjon om medisinstudiet, autorisasjon, legers spesialistutdanning og etterutdanning

NKI Nettstudier tilbyr godkjente fagskoleutdanninger i en rekke helsefag. Utdanningene finansieres med tilskudd fra Kunnskapsdepartementet Det tilbys et bredt valg av etter- og videreutdanninger fra våre høyskoler og universitet. Her finner du en oversikt som kan være relevante for en vernepleier NTF jobber kontinuerlig for at våre medlemmer skal kunne opprettholde en høy etisk og faglig standard. Gjennom foreningens obligatoriske etterutdanning gir NTFs medlemmer et løfte til befolkningen og samfunnet om å være faglig oppdatert

Eldre gravide tema på God morgen Norge i dag - Nyhetsarkiv

Videreutdanninger skal gi ansatte i barnevernstjenestene mulighet til faglig fordypning og påfyll. Samtlige av de seks videreutdanningene er direkte relevant for det praktiske arbeidet i en barnevernstjeneste Videreutdanning, utdanning som tar sikte på å bygge videre på tidligere grunnutdanning, eller skaffe kunnskaper på nye områder. Til forskjell fra etterutdanning av kortere varighet er videreutdanning vanligvis eksamensrettet og har et visst omfang som gir formell kompetanse i forhold til stillingsstatus og lønnsopprykk. For eksempel kan man bygge på sin grunnutdanning fra.

Hva skjer om du blir syk av den jobben du har? I lov om Folketrygd står det at om du på grunn av sykdom, skade eller lyte ikke kan skaffe deg arbeid eller beholde arbeid, kan du ha krav på arbeidsavklaringspenger fra NAV.Om du mottar arbeidsavklaringspenger må du enten være i aktiv behandling eller i et arbeidsrettet tiltak Etterutdanning Yrkessjåfør (YSK 35 timer) for våren 2021er nå klar !!! NAF Trafikksenter / Vålerbanen gjennomføre til sammen 6 YSK kurs høsten 2020 og hele 8 YSK kurs våren 2021. Vi har ennå noen ledige plasser i høst - først til mølla Her finner du alt av informasjon om utdanning innen GEOGRAFISKE INFORMASJONSSYSTEMER (GIS) - 60 SP (videre- og etterutdanning).Studiet går under: Informasjonsteknologi og informatikk.Det er 1 registrert skole som tilbyr studiet, fordelt på 1 studiested. Det er registrert 8 relaterte studier til utdanningen GEOGRAFISKE INFORMASJONSSYSTEMER (GIS) - 60 SP (videre- og etterutdanning) Etterutdanning UEFA PRO-, A- og Keepertrener A-lisens (2 dager + for- og etterarbeid) Foto: Ivar Thoresen. Alle trenere som innehar UEFA PRO-, A- og Keepertrener A-lisens (høyeste KT-lisens) vil bli invitert til et eget etterutdanningsseminar som starter kl. 12.00 torsdag 10. desember Krav til etterutdanning for regnskapsførere. Publisert: 16. mai 2012 Sist endret: 18. desember 2019 Dokumentnummer: 11/2012. Rundskrivet gjelder for: Regnskapsførere Regnskapsførerselskaper. Rundskriv 11/2012. Krav til etterutdanning for regnskapsførere (pdf) Kontakt. Elise Grønseth

Skriv tilbakemelding (opp til 250 tegn) 0 /250. Sen Etterutdanning. Realfagsløyper er et nettbasert kompetanseutviklingstilbud i fagdidaktikk som er skreddersydd for utviklingsarbeid i profesjonsfaglige læringsfellesskap. Skole. Naturfagsenteret tilbyr etterutdanningskurs for lærere gjennom desentralisert ordning for kompetanseutvikling i skolen. Etterutdanning. Medlemmer av Advokatforeningen er pålagt å gjennomføre 80 timer etterutdanning i løpet av en femårsperiode. Minst fem av timene skal være advokatetikk. Inneværende etterutdanningsperiode startet 1.1.2019 og avsluttes 31.12.2023. Les mer. Advokatenes fagdage

Videreutdanning og etterutdanning - NKI Nettstudie

Etterutdanning. kurs og forelesninger av kortere varighet; gir ikke studiepoeng; fortrinnsvis på oppdragsbasis; enkelte som åpne kurs; Videreutdanning. gir formell kompetanse; utelling i studiepoeng. kan kombineres med fulltidsjobb. opptak krever generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse; eventuelt andre krav som settes for. Etterutdanning kan kun gjennomføres innenfor den/de førerkortklasser man har, og når man har grunnutdanning fra før! De som har tatt førerkort for buss før 10.9.2008, og de som har tatt lastebil før 10.9.2009, har grunnutdanningskravet dekket selv om de ikke har gjennomført denne utdanningen. All Etterutdanning. Arkitektbedriftene i Norge arbeider med oppgaver knyttet til løpende kompetanseutvikling for den norske arkitektbransje. Arkitektbedriftene og Fagavdelingen i NAL har gjennom mange år samarbeidet med felles satsing på kurs som skal bidra til et høyere faglig nivå og profesjonell yrkesutøvelse YSK Etterutdanning godstransport (35 timer) Vi tilbyr YSK etterutdanning godstransport over (35 timer). Du må ha førerrett innen C1 eller C / CE for å delta på dette kurset. Alle yrkessjåfører må gjennomføre et etterutdanningskurs hvert 5 år

Arabisk | Universitetet i BergenForsker på norsk militærhistorie under den kalde krigenHar tilskudd av essensielle fettsyrer effekt på

Videreutdanning - Udi

 1. Kapittel 4. Etterutdanning (§§ 4-1 - 4-3) § 4-1. Krav til etterutdanning § 4-2. Dokumentasjon av etterutdanning § 4-3. (Opphevet fra 1 juli 2006, jf. forskrift 30 juni 2006 nr. 871 .) Kapittel 5. Unntak fra autorisasjonsplikten (§5-1) § 5-1. Konsern og samarbeidende foretak . Kapittel 6. Overgangsregler (§§ 6-1 - § 6-2 6-4) § 6-1.
 2. Studere ved BI Campus Bergen. Vår campus i Bergen holder til i nye og moderne lokaler med sentral beliggenhet. Her vil du oppleve engasjerende forelesere og et aktivt studentmiljø
 3. Yrkessjåførkurs, Etterutdanning. Yrkessjåførbeviset er gyldig i 5 år. For å få fornyet det, må sjåføren ha gjennomført et 35 timers etterutdanningskurs. Gjennomført kurs gir kode 95 på baksiden av førerkortet: Etterutdanningen må gjennomføres hvert femte år. Det skal ikke avlegges noen prøve i forbindelse med etterutdanningen
 4. NHH Executive tilbyr etter- og videreutdanning. Vi har MBAs på deltid for erfarne ledere, vi skreddersyr kurs og programmer i tett samarbei
 5. Etterutdanning kombinertkurs: Kurset gir yrkessjåførkompetanse for personer som befordrer både gods og personer. Etterutdanningen bygger videre på kunnskapen og den erfaringen som sjåføren har tilegnet seg. Det legges vekt på erfaringsutveksling og refleksjon rundt egne erfaringer
Intervju – Grafill illustrasjon

Videreutdanning, deltid og nettstudier - NTNU VIDERE - NTN

 1. istrasjon vedtatt av NRØA. Ønsker du å lese mer om krav til autorisasjon fra Finanstilsynet for regnskapsførere, klikk her. Krav til revisore
 2. st to av dem i løpet av perioden. Etterutdanning UEFA A-lisens Pr. mars 2017 tilbyr NFF ett etterutdanningstiltak for UEFA A-trenere. Dette er et utvidet cupfinalese
 3. Volmax tilbyr nye og forbedrede kurs for yrkessjåfører (YSK). Tok du 35-timers etterutdanningskurs for fire år siden, er det på tide å tenke på årets kurs
 4. st det kreative samspillet dem i mellom er samferdselssektorens suksessfaktor. Statens vegvesen har ansvar for å tenke helhetlig

Videreutdanning for lærere - Udi

 1. Etterutdanning for yrkessjåfører Yrkessjåførkompetansen fornyes ved å gjennomføre en etterutdanning på 35 timer hos et godkjent lærested. Det er ikke eksamen etter endt kurs. For å kunne delta på etterutdanning må du ha gyldig førerett og ha yrkessjåførkompetanse som kan fornyes
 2. YSK grunnutdanning Grunnutdanning for yrkessjåfører Kompetanse Alle som tar førerkort på tyngre kjøretøy og skal utføre transportoppdrag mot betaling er etter norsk lov pålagt å ta yrkes-sjåfør kompetansekurset. Ysk må hvert 5. år fornyes med 5 dager på kurs (35t) Det er ingen eksamen på etterutdanning, men obligatorisk undervisning
 3. NTFs landsmøte er den norske tannlegebransjens desidert største og viktigste møteplass. Klikk her for å se årets digitale fagprogram NTFs landsmøte vil i 2020 bli arrangert som en digital konferanse, og vi er stolte av å presentere et spennende og nyskapende fagprogram. Gjennom en digital plattform kan du oppleve live-sendinger, debatter og interessante foredrag med faglige autoriteter.
 4. istrasjon»
 5. Etterutdanning for autoriserte regnskapsførere og revisorer. For deg som er autorisert regnskapsfører og revisor har vi satt opp en oversikt over kurs vi har vurdert til å gi etterutdanning innen ulike fagområder
 6. Finanstilsynet har fastsatt nye rundskriv om krav til etterutdanning for hhv. regnskapsførere og revisorer. Rundskrivene gir rettledning til innholdet i kravene og hvordan Finanstilsynet vurderer regnskapsfører og revisors etterutdanning
 7. Etterutdanning; Helsevesen; Av Per Håkon Pettersen. Publisert: 27. oktober 2020, kl. 05:00 Sist oppdatert: 27. oktober 2020, kl. 11:25. 12 år har gått siden han sist satt på skolebenken. Nå kan Mapei-ansatte Øyvind Grinden (31) ta fagskoleutdannelse på hjemmebane. Til toppen Utgitt av.

Executive Videreutdanning på BI B

Lundstad Etterutdanning AS - Lundstad Etterutdanning A

Om Kuben yrkesarena
 • John franklin actor.
 • Www bstromnaes no.
 • Leilighet til salgs i jomtien.
 • Jobb i usa for nordmenn.
 • Autismeforeningen.
 • Gravid kvalm hele dagen.
 • Infanrix impfung 3 fach aluminium.
 • The battle of stamford bridge and the battle of hastings.
 • Müttertreff düsseldorf.
 • Vancouver citation book.
 • Hvilken folkehøgskole test.
 • Svake kryssord.
 • Historias engarzadas ingrid coronado parte 2.
 • Tinder ons finden.
 • Autohaus wolfsburg seat.
 • Nille pledd.
 • Unser land 29.12 2017.
 • Skybar oslo.
 • Kjerringråd forkjølelse hvitløk.
 • Shetlænder hingst til bedækning.
 • Kalkun saltlake.
 • Rammstein du hast translation english.
 • Låsservice sandnes.
 • Supreme north face grailed.
 • Molineux.
 • Kinky tinder pick up lines.
 • Wetter linz heute.
 • Medievitenskap jobbmuligheter.
 • Новости майдана сегодня видео ютуб 2018.
 • Melbye service.
 • Bauernhof arbeitsblätter unterstufe.
 • Nukleotider baser.
 • Kul oppi ganen.
 • Gjøre kryssord.
 • Trombocytter referanseområde.
 • Ikea skinande monteringsanvisning.
 • Nike metcon 4 release date.
 • Sandnes garn babyteppe.
 • Madrugada electric chords.
 • S bahn netz münchen 2017.
 • Cnh ersatzteile online.