Home

Hva er tidsalder

Jordens tidsaldre dekker ca. 4,6 milliarder år siden deles av geologer inn i forskjellige tidsavsnitt. De lengste av disse heter eoner, som i sin tur deles i æraer, disse igjen i perioder, epoker og aldre.. Den grenen av geologien som forsker på jordens tidsavsnitt, heter stratigrafi.. Jordens tidsavsnitt. Eonene er arkeikum, som varte fra jordens dannelse til 2,5 milliarder år før nåtid. Og hva er sjansene for at dette blir klodens siste epoke? Hva er så viktig med et navneskifte? Antropologen og sosiologen Bruno Latour mener introduksjonen av Antropocen-begrepet «vil endre måten vi tenker på ved at vi blir oss mer bevisst at Jorden er et handlende vesen, så stort at vi ikke klarer å forholde oss til det. Antropocen holder frem Jorden og mennesket som aktører. Vi er i, eller i det minste på vei inn i, «Kundens tidsalder». For alle oss som jobber med kunder får dette store konsekvenser. Ofte kan vi lese at «det tar 2 sekunder å finne ut om denne restauranten er verdt å besøke», at «jeg sjekker alltid nettet før jeg kjøper noe» eller andre lignende uttalelser

Jordens tidsaldre - Wikipedi

 1. Vannmannens tidsalder: Sett fra et astrologisk tidsperspektiv, lever vi mennesker nå i begynnelsen av vannmannens tidsalder.. Astrologene karakteriserer denne perioden som en epoke da m ennesket blant annet skal bli mer åpne for det spirituelle, for en omfattende ny åndelighet og hvor kvinne og mann skal stille på lik linje.. Vi jobber mer med å søke innover i oss selv, for hvem driver.
 2. En annen ting er jo Covid-19. Det er vel ikke til å betvile at dette viruset er mer farlig enn influensa og at flere har dødd av det, men hva så? Man stengte da ikke ned hele verden og innførte strenge restriksjoner når aids kom på 80-tallet. Den gangen var det en sikker dødsdom om man fikk det viruset
 3. Tiden vi lever i er blitt omtalt som ensomhetens tidsalder (Nilsson et al., 2006), og det snakkes om en ensomhetsepidemi i vestlige industrialiserte samfunn. Flere har stilt spørsmål ved hva det er ved vår vestlige kultur som fremstiller ensomhet som ubehag og lidelse ( Barstad, 2014 ; Tornstam et al., 2010 )
 4. Neolittisk tid eller neolitikum, er en historisk betegnelse på bondesteinalderen eller yngre steinalder.I den yngre steinalderen ble jordbruk og fast bosetning en del av menneskets liv. Befolkningsantallet økte og nye redskaper ble utviklet. Den omstruktureringen som skjedde på denne tiden hvor mennesket gikk gradvis over fra jeger- og samlersamfunnet til et samfunn hvor mennesket først og.
 5. La oss ta med oss det beste fra vårens dugnadsånd inn i den nye digitale tidsalder Mangler det sosiale, hjelper det lite med god digital undervisning, skriver førsteamanuensis Per Thorvaldsen. Vi må hjelpe studentene til å finne møteplasser, skriver førsteamanuensis Per Thorvaldsen

Menneskets tidsalder

Imperialisme er en politikk som føres av en stat når den underlegger seg, eller forsøker å underlegge seg, andre stater og samfunn og former dem i sitt eget samfunnsbilde, ofte med religiøs eller ideologisk inspirasjon. Imperialisme betegner også ulike politiske tankeretninger, ideer eller teorier om det samme. HVA ER VANNMANNENS TIDSALDER? Av Harald Falck-Ytter Gjennom årtusener har menneskene vært opptatt av spørsmålet om stjernenes innflytelse på skjebnen. Astrologien prøver å klarlegge og beskrive denne innflytelse. Dette kommer til uttrykk i tydningen av horoskopet Emne - Menneskets tidsalder? - HFO1004. course-details-portlet. Hva er natur? Hva er et menneske? Hvordan skal vi forstå mennesket i verden? Har mennesker forpliktelser overfor naturen og planeten? Spørsmål som disse danner bakgrunnen for dette emnet,.

Kundens tidsalder er her og det krever mer av oss - SeeYo

Vannmannens tidsalder: 2020: Vi er på vei inn i

En ny tidsalder har startet, men hva skal den hete? Før og etter korona. Tidsskillet er før og etter 3. verdenskrig, eller korona som den også heter. For å finne et navn på den nye tiden, må den få et innhold. Men hva er nytt? Jeg hørte for kort tid siden et foredrag av Tore Laugerund, prest i Areopagos i Bore kirke Tid er både din største knapphetsfaktor men også ditt viktigste verktøy som leder. Det du prioriterer din tid på er ditt signal til omgivelsene om hva som er viktig, og dine medarbeidere vil agere deretter. 6. Tilgjengelighet. Skap ledige «lommer» hverdagen hvor du er tilgjengelig. Oppsøk dine medarbeidere der de er Konnektivismen er ikke en læringsteori, til nå i liten grad har tatt inn over seg både effekten av nye læremidler og miljømessige endringer i hva det vil si å lære. Konnektivisme gir innsikt i læring og oppgavene som trengs for elever å trives i en digital tidsalder

Wergelands lyrikk derimot er ofte uten enderim og fast rytme, men full av sterke poetiske bilder. Nasjonalromantikk. Romantikken utvikla seg mot midten av 1800-tallet til det man kaller nasjonalromantikk. I hele Europa blei kunstnere opptatt av nasjonalitet og spørsmål som: Hva er det som kjennetegner en kultur Hva skjedde med Snowden etter at det ble kjent at han var kilden til pressens informasjon? Hvordan begrunnet den amerikanske presidenten overvåking av telefon- og internettrafikken? Diskuter i klassen. Finnes det situasjoner der det er riktig av myndighetene å overvåke journalister I digitaliseringens tidsalder er det viktig at kravhåndteringen blir en iterativ og tverrfaglig aktivitet som støtter og ikke hindrer innovasjon. Om vår utdanning innen IT og ledelse Enkeltkurs: • Du kan ta frittstående enkeltkurs som krever generell studiekompetanse og minimum to års relevant yrkeserfaring. Mastergrad Industri 4.0 er en utvikling innenfor industriell produksjon som kommer raskt og med eksponentiell effekt. Norge bør handle nå for å utnytte mulighetene og sikre konkurransekraft internasjonalt. Vi kan lære av å studere andre lands strategier og handlingsplaner. Av seniorrådgiver Frauke Muth, Innovasjon Norge Økonomene er enige om at industriell produksjon, spesielt innen. I dag brukes 60 prosent av alt tilgjengelig ferskvann i verden til irrigasjon i landbruket, så vannsikkerhetens tidsalder er matsikkerhetens tidsalder. Hva vil skje med jordbruket hvis jordens vannsystemer endres radikalt på relativt kort tid? Sårbarhet. Tvedt sier at det er mye usikkerhet om hvordan klimaet.

Hysteriets tidsalder - og alt det ikke er lov til å si

Gjenopprettelsens tidsalder. 10. april 2020 26. september 2020 / Asbjørn Sørsdal For å få svar på det, trenger man kunnskap om hvilken skade som er oppstått, og hva som er så ødelagt at det trenger en gjenopprettelse. I første Mosebok kan vi lese historien om da Gud skapte verden Hva er en dinosaur? De første dinosaurknoklene ble funnet i England i 1824, og det ble antatt at de stammet fra øgler, i slekt med den store marine øglen Mosasaurus, som var blitt funnet i Belgia allerede i 1770. Øgler har imidlertid beina vinkelrett ut fra kroppen og hviler buken på bakken

Matprodusentens tidsalder. Norske matprodusenter vil bli enda viktigere enn før i klimaendringens tid. Men hva med våre nye eksotiske matvaner, Men det er også andre problemer med de nye matvanene våre. Fra Mexico,. NAMDALSEID: Det er ikke mange dagene siden han var med på å gi ut barne- og ungdomsboka «Ti utrulege oppfinningar».Stenvik har skrevet en rekke bøker om teknologi, og den produktive forfatteren fra Namdalseid er nå også aktuell med en ny bok som handler det om hvordan kunstig intelligens, mektige teknologiselskaper og algoritmer styrer mer og mer av vår hverdag I nyliberalismens tidsalder har vi latt myten om det økonomiske mennesket forme vårt syn på hvem vi er. Er det mulig å se for seg at vi kan bygge opp alternative fortellinger om hva som driver menneskerasen? Biolog Dag O. Hessen gjør et godt forsøk i sin nye bok Vi - samarbeid fra celle til samfunn

Mellom 1870 og 1914 gjorde ikke Europa bare et inntrykk på verden, det satte sitt stempel på den og hevdet eierskap. Behovet for råvarer og ressurser økte i de voksende industrisamfunnene, og det samme gjorde behovet for nye markeder for salg av industrivarer og ferdigvarer. Derfor ledet store stat Marxist-leninistisk tidsskrift og nettmagasin. Ordet imperialisme kommer av det latinske ordet imperium, som betyr overherredømme, og brukes i vår tid om statenes trang til å legge under seg mest mulig av verden.På slutten av 1800-tallet begynte stormaktene å kappes om å dele opp verden, først og fremst for å skaffe seg tilgang til råstoffer og støttepunkter for handel Ordet tidsalder brukes som regel for å beskrive et stadie i jordens utvikling. Geologer deler de ulike tidsavsnittene i eoner, som deles i æraer og videre i perioder, epoker og tidsaldre. Disse skille (

Lever vi i ensomhetens tidsalder? Om ensomhet blant eldr

 1. utter over fem den morgenen, er jorden blitt kastet inn i en ny tidsalder - menneskets tidsalder. Trinity ble detonert 16. juli 1945. Bildet er tatt 0,016 sekunder etter detonering. Foto: Los Alamos National Laboratory. Antropocen som en ny epok
 2. 1A. Hva er en paleontolog? 1B. Sorter bildene; 1C. Det første livet (3 milliarder år siden) 1D. Trilobittenes tidsalder (542 millioner år siden) 1E. Fiskenes tidsalder (400 millioner år siden) 1F. Myrenes tidsalder (350 millioner år siden) 1G. De glemte monstrenes tidsalder (300 millioner år siden) 1H. Dinosaurenes tidsalder (250.
 3. Myter er også tatt vare på i Homeriske hymner, i fragmenter av episke dikt i den episke syklus, i lyriske dikt, i tragediene fra det 400-tallet f.Kr., i [] verkene til forskere og poeter i den hellenistiske tidsalder og i forfattere i Romerrikets tid, eksempelvis Plutark og Pausanias. WikiMatrix WikiMatri

Plattformselskapenes tidsalder - eller tidenes børsboble? De kjente FAANG-teknologiselskapene, altså Facebook, Apple, Amazon, Netflix og Googles morselskap Alphabet, har i snitt steget over 40 prosent i år. Minst like imponerende er det at selskapene i snitt har levert godt over 20 prosent årlig kursstigning de siste fem årene Det er fordi skrekkøglene døde ut veldig lenge før de første menneskene kom. Dinosaurenes tidsalder. Forskere har lenge prøvd å undersøke hva som skjedde med dem Vi har laget en utfyllende og grundig oversikt over tidsperiodene i den norske historien, med hovedfokus på norsk litteraturhistorie. Oversikten tar for seg følgende tidsepoker: Norrøn tid Folkediktni ( Verden er digital. Hva er poenget ved å komme sammen ansikt til ansikt? Kan vi ikke like gjerne ha videomøter fra kontoret? Den digitale næringslivsarenaen er kommet for å bli. Å videoprate med venner, familie og jobben er noe vi gjør stadig mer av. Både bedrifter og privatpersoner over hele verden kan snakke med hverandre gjennom videosamtaler, og det er såre enkelt

Neolittisk tid - Wikipedi

Her har jeg samlet noen temaer og eksempler på læringsmål fra disse temaene. Læringsmålene vi variere fra lærer til lærer eller fra team til team, men være basert på kompetansemålene. Jeg foretrekker å lage læringsmål som konkretiserer kompetansemålene. Noen ganger brytes kompetansemålene ned til mindre læringsmål, mens andre ganger kan kompetansemål kombineres Det er noe pretensiøst over å påstå å vite hva vi i fremtiden vil kritisere, når vi snur oss og ser tilbake på vår egen tid. Men et forsøk på å utfordre det tatt-for-gitte i dagens diskurs er likevel interessant. Individorientert samfunn og selvhjelpslitteratur Individualisme er et begrep brukt for å beskrive kulturen vår Da er det ikke først og fremst et spørsmål om å endre holdninger i samtiden, men mer behovet for psykologisk og kroppslig bearbeidelse som kan hjelpe. Indre fokus. Gjennom å praktisere klassisk, meditativ yoga blir det lettere å få et friere åndedrett og en ledigere kropp. Man blir også mer vâr for hva som er tilbakeholdt og anstrengt

Events - AmChamHjem - Norges Bygdeborger

La oss ta med oss det beste fra vårens dugnadsånd inn i

 1. gens tidsalder Elever vet at snikfil
 2. Geologisk tidsskala er eit kronologisk skjema (eller idealisert modell) nytta innan stratigrafi for dele inn tidsperiodar basert på forskjellige hendingar som har skjedd opp gjennom historia til jorda.Tidskalaen og namna er lagt fram av International Commission on Stratigraphy og tabellen under nyttar standard fargekordar frå United States Geological Survey
 3. Det er på tide å stikke fingeren i jorda og finne ut av hva vi egentlig står for igjen. Ish-ens tidsalder er snart forbi, det er jeg sikker(-ish) på. Nyhetsbrev - få med deg det sist
 4. Til forsvar for byråkratiet i en postbyråkratisk tidsalder Haldor Byrkjeflot, professor i sosiologi Partnerforum 10.06.201

Det er behov for nytenkning med hensyn til hva litteraturformidling er og kan bidra med, skriver innleggsforfatterne. FOTO: JAN HAAS / NTB SCANPIX. Litteraturformidling i en digital tidsalder Hva er Hegels poeng? Poenget er at den viktigste innsikt og lærdom i livet, den dypere erkjennelse av hva som virkelig skjedde, alltid kommer etterskuddsvis. Først i skumringstiden, når dagen er på hell og det hele er over, skjønner vi hva vi burde ha sett, gjort eller sagt NRK (03.10.18): Hva er de viktigste funnene leseforskningen kan peke på når det gjelder endringer i ein digital tidsalder? Lesesenterets Anne Mangen og Hildegunn Støle og den internasjonalt anerkjente leseforskeren Maryanne Wolf uttaler seg under E-READ-konferansen til NRK Rogaland

Kjærlighetssorg i sosiale mediers tidsalder . Si ;D-innlegg: Selv om det gjør vondt, må jeg ha kontroll på hva han driver med - Endelig er boken kommet ut i norsk utgave med navnet «Lengsel er mitt vesen - Om ensomhet og kristen erindring». Hva synes du om det? - St. Olav Forlag har gjort et utmerket arbeid, både hva tekst og utforming angår. Jeg er alle medvirkende takknemlig, sier p. Varden. Boken ble sendt fra forlaget og ut i bokhandlerne ultimo mai I retorikkens tidsalder Før i tida kjøpte vi avlatsbrev for å betale for våre synder, For uten eksperter, varierer det veldig hva slags drivstoff som er mest miljøvennlig Hva: Hva karakteriserte egentlig 1900-tallet? Hvem: Nye generasjoner historikere og samfunnsforskere gir oss andre fortolkninger og alternative ideer om viktig og uviktig i det tyvende århundre. Betydning: Ideer om det som har vært er med på å forme hvem vi er og hva som kan bli Dette er ungdommen nå til dags. De bruker mer tid på lekser, drikker mindre og har tettere forhold til foreldrene enn for seks år siden. Flere unge enn før opplever at foreldrene kjenner vennene deres og at foreldrene har god oversikt over hva ungdommene driver med i fritida

imperialisme - Store norske leksiko

Balansen på hva vi er komfortable å gi avkall på, og i hvilken grad, varierer fra person til person. Det å lagre informasjon om hvem vi ringer til, hvor lenge vi snakker sammen, hvor vi befinner oss, når vi leser e-post, hvilke nettsider vi besøker, våre seksuelle preferanser, helsetilstand, religiøse og politiske synspunkt, utroskap og potensielle lovbrudd setter selv de mest prektige. Hva er ditt månedlige digitale markedsføringsbudsjett? 10 Markedsføring i digitaliseringens tidsalder. Det er andre tider nå sammenlignet med når markedsføring innebar å kjøpe en annonseplass i lokalavisen. I dag er det ofte snakk om digital markedsføring,. Vi lever i visualitetens tidsalder. Den som vil nå gjennom til samtidens menneske, må gjøre det gjennom øynene. Overalt ruller bildene inn over oss, stadig skarpere, stadig mer fargesterke. Dersom bildestrømmen skulle stanse, sørger vi straks for at den begynner å flyte igjen. Hvorfor? Formodentlig fordi vi ønsker oss vekk fra oss selv, og fordi [

BORDERXPRESS | "Norge er best når det er langt borte"

H. Falck-Ytter: Hva er vannmannens tidsalder

Mange er også samlet på årets Arctic Frontiers-konferanse i Tromsø. Det er ett av de stedene der verdens eldre kan snakke sammen. Til og med sette lærdom opp mot mystikk, de ulike forståelsene av hva virkelighet kan være. Men de må kommunisere med empati Selv er jeg slett ikke klimafornekter, jeg vet at vi alltid har hatt klima og at det begynte milliarder av år før 1850, men jeg fornekter at Store Bror Klimapanel og Hans proselytter har monopol på å definere hva klimavitenskap er. Bare så det er sagt: Det er ingen i dag som diskuterer om mennesket påvirker klimaet eller ikke tidsalder Hvilken rolle spiller bruken av sosiale medier i et prosjekt om bærekraftig utvikling? Tine Holthe Masteroppgave i samfunnsfagdidaktikk Institutt for lærerutdanning og skoleforskning Det utdanningsvitenskapelige fakultet 2.2 Hva er medborgerskap?. Hva er de viktigste poengene i boken? - Vi står nå i et veivalg der vi kan fortsette mot et samfunn der noen få store teknologiselskap monopoliserer data om oss alle, og setter premissene for stadig flere sektorer, som medier, helse, transport og skole, med hovedmål om profitt og markedsmakt

FNs generalsekretær António Guterres kaller koronapandemien den største krisen i vår tidsalder. er fanger innenfor sine grenser til viruset er Ditt navn E-postadresse Telefon Hva vil. Hva er så konsekvensene av at vi står midt oppe i en unntakstilstand begrenset av en biologisk prosess, trenger kunnskap om historien slik at vi kan sammenligne det nye med det kjente og formulere hva de nye utfordringene er. I koronaens tidsalder er dette blitt synlig for oss,. UP 2017- Forretningsmodeller for en digital tidsalder. D et var i alt 33 engasjerte deltakere som møttes i Bene Ageres lokaler da vi 28. november arrangerte UP for tolvte gang. Arrangementet ble en suksess og det var stor interesse for kveldens tema: Forretningsmodeller for en digital tidsalder. Kvelden startet med at key-note speaker Tor Olav Mørseth delte sine erfaringer fra digitalisering.

Emne - Menneskets tidsalder? - HFO1004 - NTN

Medier og demokrati i populismens tidsalder - Et blikk på medieoffentligheten i etterkant av 2016-valget blant annet i form av lavere støtte til demokratiske verdier, er støtten til demokratiske verdier i Europa og USA fremdeles utfordrende fordi han bryter så fundamentalt med konvensjonell oppfatning av hva det å være president i. Så hva er fordelen ved å være amatør? Stacking. Jeg ble bevisst på dette fenomenet da jeg leste intervjuer med tegneserieskaperen Scott Adams, mannen bak den populære Dilbert-serien, Fremtiden tilhører de kryssmediale, og vi er på vei inn i amatørenes tidsalder Personvern i en digital tidsalder EUs Personvernforordning - hva Om foredraget: Det er i skrivende stund åpent hva Tennøe vil legge vekt på i sitt foredrag. Tore byr på ferskvare - med elementer fra kunstig intelligens og den digitale økonomien

SAF-T: Begynnelsen på en ny tidsalder for regnskap, skatt

Flere mener at vår innvirkning på prosessene på Jorda nå har fått så stort omfang at vi har forlatt den stabile geologiske epoken etter siste istid og er på vei inn i en ny geologisk epoke — Antropocen, Menneskets tidsalder — der menneskelig aktivitet får en avgjørende innflytelse på hva Jorda kommer til å utvikle seg mot Det er ikke noe kulturlandskap å snakke om her ute, kun den 920 millioner år gamle granitten, det is-påvirkede landskapet - og havet. Stedet er villere og mer uberørt enn det man kan oppleve i mange fjellområder. Likevel er noe endret her, noe har skjedd siden landsdelen ble bebodd

Med sine gratis tjenester har giganter som Google og Facebook gitt oss et tilbud vi ikke kan si nei til. Prisen er imidlertid at de forsyner seg med enorme mengder data om oppførselen og preferansene våre - som de selger videre til høystbydende. Det er dette Shoshana Zuboff kaller overvåkingskapitalisme, et fenomen som truer med å omforme samfunnet like mye som den industrielle. Du vil få klarhet i hva norske og unorske buzz-words betyr og hva disse nye begrepene og teknologiene handler om. Klikk her for å gå til påmeldingsskjema. Det skrives, snakkes og synses mye om ledelse i den digitale tidsalder. I tillegg er vi omgitt av norske og unorske buzz-words som kunstig intelligens, maskinlæring, deep learning. Gaute Godager er psykologspesialist og har bakgrunn som dataspillutvikler og er grunnlegger av dataspillfirmaet Funcom. Han har hatt fokus på å hjelpe gutter og unge menn med å regulere skjermbruk og dataspill. Gaute vil snakke om hvordan det er å være gutt og forelder til gutter i skjermens tidsalder I dag er det Severen Suzukis generasjon som er de voksne, og de som Thunberg kritiserer. Likevel har kritikken mye av den samme tematikken, og de samme problemstillingene i 2019 som den hadde i 1992. For lite blir gjort, tiden er knapp og nå er det på tide å begynne å lytte til den yngre generasjon. Litteratur. Davis, Jeremy. 2016

Ny lov forbyr piratstrømming i Norge - TekVannkraft: Sikker energi i all slags vær | Explained

Populisme (fra latin populus, folk) er en politisk strategi blant partier og bevegelser som påberoper seg å representere folket (grasrota) fremfor utvalgte eliter. Begrepet populisme har tradisjonelt hatt negative konnotasjoner. På 1960-tallet omtalte den amerikanske historikeren Richard Hofstadter populisme som The paranoid style of politics Hva har dette skiftet i forbrukerbehov å si for norske merkevarer? Vi kan allerede nå se endringer i enkelte markeder. Et interessant eksempel er TV-markedet. Både NRK og TV2, som begge er godt posisjonert til å dekke behov i Ivaretatt og Sosial, har betydelig økning i seertallene Lurer på hva onlinemarkedsføring er? Vel, i globaliseringens tidsalder, som for det meste er drevet og flyttet fremover ved internett og alt som er online, du bør virkelig ha en ide om onlinemarkedsføring er

Videreutdanningen i teknologiledelse gir deg praktisk forståelse i ledelse i en digital tidsalder preget av usikkerhet og uforutsigbarhet. Digitale teknologier, ledelse, strategi og entreprenørskap er nøkkeltema Så det er også med ordet tidsalder hvorfor man bør sørge for at synonymer som er funnet egner seg egentlig til konteksten der du vil bruke dem. Takk fra oss på OrdetBetyr.com Vi er stolte og glade for at du bruker OrdetBetyr.com for å finne synonymer og forklaringer for ordets betydning Verden er kort og godt i ferd med å bli homogenisert hva gjelder både velvære og lidelser. Man behøver ikke selv ha deltatt på et motivasjonskurs for å tilpasse seg ideen om positiv tenkning

Norsk Kundebarometer er en utmerket kilde til inspirasjon for å se konsekvensene av å operere i Kundes tidsalder. Siden 2002 har Norsk Kundebarometer årlig forsket på kundens tilfredshet og lojalitet til nærmere 200 norske selskaper, og deres måleresultater publiseres som barometre nettopp mot disse kriteriene Fugler i dinosaurenes tidsalder - de første 85 millioner årene av fuglenes utvikling Sammendrag. I dag er det lett å definere hva som er fugler rundt oss. De er de eneste nålevende dyr med fjær. De går oppreist på bakbeina og forbeina er utviklet til vinger Hva er en god kilde til mineraler? Overalt hvor ernæringsfaget formidles, legges det vekt på at en kilde til næringsstoffer kun er en god kilde dersom den faktisk blir spist i betydelige mengder. Grove kornprodukter inneholder mye mineraler som kalium, magnesium, jern og sink, og er en potensielt god kilde til mineraler i kosten for den norske befolkning

Vår nærsynte tidsalder. Det er utrolig å se hva voksne mennesker lire av seg. Det er svært viktig å slå ned på hatprat og rasisme og det er bra at mange vil debattere saker Jeg er en skikkelig «sneakerwhore» og kjøper, selger og trader. Spesielt sjeldne som man kan finne her i Europa som ofte skiller seg ut fra de vi har hjemme, andre farger, andre mønstre eller hva som helst. De er jeg spesielt interessert i og prøver så ofte jeg kan å få med meg hjem for å samle på eller trade med venner Dette er bare to eksempler på at vi er i mulighetenes tidsalder. Når forskning og utvikling har skapt gode resultater, og økonomien ser god ut, da er tiden kommet for å gjøre noe. Det er ikke bare mulig - det er til og med rimelig. I disse valgtider etterlyses løfter om handling og finansiering av denne type prosjekter I valgfrihetens tidsalder er NRK med andre ord nødt til å tenke annerledes. Visst har vi lenge pakket underholdningskonsepter utenpå læring med programmer som Nytt på nytt, Brille og nå sist Alle mot 1, pluss mange andre, men i valgfrihetens tidsalder må også disse programmene aktivt velges av publikum. Blant tusenvis av alternativer På terskelen til det høyteknologiske, innovative kunnskapssamfunnet, i en tid hvor kunnskap og ideer er den viktigste ressursen, står vi foran samfunnsviternes og humanistenes viktigste tidsalder

Hva nå for boliglånsforskriften, spør vi? Og: Er kredittrasjonering svaret i lavrentens tidsalder, eller er det andre strukturelle grep som er løsningen på en for sterk gjeldsoppbygging i det norske samfunnet? Gjester: Administrerende direktør Idar Kreutzer, Finans Norge og forsker André K. Anundsen, Housing Lab, Oslo Met Hva er en algoritme? En enkel definisjon av en algoritme er følgende: Det er et sett med operasjoner som - hvis de følges - gir et bestemt resultat. Antonsen forklarer det litt nærmere: - «Algoritme» er et begrep som kan brukes på flere måter Hva er aID og ØP+ ? Søk i Larvik fra A til bøtelegges nå private fester i koronaens tidsalder. Som i Romerrikets siste dager, er tilsvarende symptomer i vår tidvis dekadente og materielle tidsalder, hvor altfor mange ungdommer tyller i seg uante mengder fluidum Også Apple er kjent for å ikke la kundene styre showet. Og disse eksemplene peker på det samme, mener Brandt: Kundene vet ikke alltid best. - I 2005 trengte ingen smartphones eller iPad - i dag trenger vi det. Kunder vet ikke alltid hva som er best for dem, og kan ikke alltid forklare hvorfor de gjør som de gjør, forklarer Brandt Men vi handler gjerne for større beløp og jobber mer når vi faktisk er tilstede, så lenge det er lett og enkelt å få det til. Et viktig element i utviklingen av nye digitale tjenester er selvsagt å analysere og vurdere teknologiplattformene som allerede eksisterer: Hva skal ut, hva kan forbedres og hva må komme inn som nytt

Når vi alle kan skrotes – Document

Nådens tidsalder begynte da Jesus ropte «det er fullbrakt», og den vil avsluttes når det ikke lenger er mulig å ta imot Jesus som frelser og herre. Dømmer Gud under nådens tidsalder? I forrige ukes nummer av Norge IDAG var det en artikkel rettet mot meg med overskriften «Skremselspropaganda» , der det sto følgende: «Disse som snakker om dom i nådens tid, kan umulig ha lest sin Bibel Litteraturformidling i en digital tidsalder. Konklusjonen fra forskningsprosjektet er altså at det er behov for nytenkning med hensyn til hva litteraturformidling er og kan bidra med. Nytenkningen må ta utgangspunkt i formidlingens ulike faktorer. Hvorfor skal det formidles,. Likegyldighetens tidsalder. Hanne Nabintu Herland er en norsk religionshistoriker, forfatter, foredragsholder og samfunnsdebattant. Herland har gitt ut flere debattbøker, sist boken Alarm!Tanker om en kultur i krise fra 2010. Hun er utdannet ved Universitetet i Oslo (2005).Les innlegget nedenfor og svar på spørsmålene Spissformulert er hjernen på et steinaldernivå i en digital tidsalder. Dagens slanger, krokodiller og løver er å ikke bli likt, ikke prestere godt nok, ikke bli verdsatt, ikke bli ferdig tidsnok, ikke bli sett og ikke bli hørt 2.2 Hva er globalisering? Om vinnere og tapere på Markedet.....12 2.3 Den økonomiske globaliseringens drivkraft: nyliberalismen sammenfaller med imperialismens tidsalder, var dette en bevisst strategi fra kolonilandene. I dag viderefører institusjoner som for eksempel Verdensbanken og IMF den samm Filmopptak i Tyskland og Østerrike av Fryktens tidsalder: Psykiatriens terrorvelde er basert på mer enn 80 intervjuer med psykiatriske eksperter, historikere og overlevende.Med sjokkerende personlige vitnesbyrd og sterke opptak fra anstalter forteller dokumentarfilmen sannheten om psykiatriens skitne historie og nåværende metoder, og avslører at psykiatrien er like mye basert på.

 • Karpaltunnelsyndrom op wie lange krank.
 • Oxide forum.
 • Kylling intoleranse.
 • Hvordan lage barkebrød.
 • Pizza hut 1 1.
 • Pinterest eigene bilder hochladen.
 • Avant musikk hønefoss.
 • Mistanke om seksuelle overgrep mot barn.
 • Horisont åsane.
 • Autocad kontur nachzeichnen.
 • Stare motocykle bmw.
 • Sukkersalting av rogn.
 • Girin china.
 • Gratis legoland billetter 2018.
 • Single chat login.
 • Paul rene gauguin.
 • Kong henrik den 3.
 • Saras tanzstudio marsberg.
 • Samsung odin download.
 • Biberacher christkindlesmarkt nikolaus.
 • Aksjesparekonto sbm.
 • Autopass vegamot.
 • Hvem feirer nyttår først.
 • Bermuda dreieck bochum.
 • Keanon santoso dan pacarnya.
 • Htg kuuk.
 • Somatic nervous system.
 • Rød zebra.
 • How to solve rubik's cube for beginners.
 • The perks of being a wallflower coming of age.
 • Hvordan koble høyttalere til forsterker.
 • Highest iq.
 • Michael gambon filmer og tv programmer.
 • Basmatiris vs jasminris.
 • Lucky bär bekommt ein haustier.
 • Medizintechnik umkirch.
 • Suzuki motorrad chopper.
 • Lungeslag.
 • Ustedalen restaurant.
 • Karma buddhismen og hinduismen.
 • Mtg as.