Home

Grasfamilien arter

Krypkvein

gressfamilien - Store norske leksiko

Grasfamilien, gressfamilien - Poaceae - Naturfakt

Grasfamilien: Bygg, havre og raigras Erteblomstfamilien: Fôrerter og fôrvikker Det finnes en rekke arter og sorter av grønnfôrvekster. I beskrivelsene under har en valgt å konsentrere seg om de meste aktuelle for Nord-Norge. Fôrmargkål og grønnfôrnepe er ikke tatt med i oversikten, ettersom disse har et svært marginalt omfang De to største familiene er orkidéfamilien (ca. 28 000 arter) og grasfamilien (ca. 12 000 arter). Grasfamilien har størst økonomisk betydning. Den omfatter ikke bare kornsortene ( ris , hvete , mais osv.), men også beitegras, sukkerrør og bambus

Poaceae (Grasfamilien) Poaceae (Grasfamilien) Poaceae (Grasfamilien Grasfamilien eller gressfamilien omfatter cirka 700 planteslekter. I Norge finnes ca. 160 arter, fordelt på ca. 60 slekter. Familien er økonomisk svært viktig, i og med at alle kornsortene hører til her. Totalt artstall anslås til rundt 12 000 Familie: Grasfamilien (Poaceae) Alle aktiviteter Amfibium og krypdyr BEKKIS Bilder og video av dyr Dafniejakten Dyreobservasjoner Fenologi Fisk i ferskvatn Fisk og fangst i saltvatn Fremmede arter Fuglene våre Fugler og fuglekasser Fugler ved foringsplassen Følg et tre gjennom årstidene Har du sett piggsvin Artskart https://artskart.artsdatabanken.no/app/ Se hvor arter er funnet; nb-NO Grasfamilien, Gressfamilien nn-NO Grasfamilien Takson ID 59820 Vitenskapelig navn ID 99860 Listesøk innenfor Poaceae. Klassifisering; Planteriket Plantae.

Familie: Grasfamilien (Poaceae) Blåtoppslekta; Bukkekornslekta; Bunkeslekta; Busthirseslekta; Bustsmyleslekta; Byfaksslekt Grasfamilien * bambus (Bambusoideae). 34 relasjoner: Avling, Bambus, Beite, Blad, Blomsterplanter, Bygg (korn), Byggslekten, Durra, Enfrøbladete planter, Ensilering, Fr (Bambuseae) er en generell betegnelse på et sted mellom noen hundre og ett tusen arter i flere planteslekter i gressfamilien Gras-visnesjuke angriper arter i hundegrasslekten, raigrasslekten og arter i noen andre slekter innen grasfamilien. Arter i kveinslekten og svingelslekten ser ut til å være resistente mot sjukdommen. En egen varietet, X. translucens pv. phlei, angriper timotei og gir samme symptomer som beskrevet for pv. graminis Ris er egentlig en slekt i grasfamilien (Poaceae) og består av cirka 20 arter. To av artene dyrkes i jordbruket; Oryza sativa, som er en asiatisk art, og O. glaberrima, som er en afrikansk art. Risen man dyrker i de fleste land, er asiatisk ris. Afrikansk ris har aldri vært utbredt og har blitt enda mindre vanlig i dag

Andre arter i rappslekten. Kjennetegn. Den voksne planten er 5-30 cm høy og lysegrønn, med trevlerot. Vokser oftest mer eller mindre i flate tuer. Strået er nedliggende eller opprett og glatt. Bladene er flate eller litt kjølformet, ofte med tversgående rynker og båtformet spiss. Slirehinnen er 2-4 mm lang. Bladører mangler 1019 relasjoner: Aclerdidae, Acleros, Acrocephalidae, Adlerodea, Adopaeoides, Aeromachini, Aeromachus, Aeropetes tulbaghia, Afrikansk pygmemus, Afroalpin sone. Artskart https://artskart.artsdatabanken.no/app/ Se hvor arter er funnet; grasfamilien; gressfamilien; Nynorsk. grasfamilien; Vitenskapelig navn ID. 99860; Les mer om taksonet . Synonymer Navnetre Rike Bakterier Bacteria. Rike Det gule riket. grasfamilien. Jeg er fremdeles analfabet på gress. så må nullhypotensen (førsteantakelsen) være at det er den vanlige arten, og bare hvis man er helt sikker på at det ikke stemmer, så ser man på om det kan være den sjeldnere arten. Dessuten (2) bevissthet om egne ønsker Arter: C. setaceus. Ordre: poales. Tiltrekker seg: Fugler, vakre sommerfugler og kolibrier. Rike: plantae. Trimming: Den beste tiden å trimme det lilla gresset er tidlig på våren eller på senvinteren. Opprinnelse: Pennisetum-arter er hjemmehørende i Afrika og Asia, så vel som andre tropiske, subtropiske og tempererte miljøer over hele.

Vanlige gressarter - Planter - Naturfakt

I kategorien fruktvekster finner du arter fra søtvier-, gresskar- og grasfamilien. Alle fruktvekster er varme- og næringskrevende, og tåler ikke kuldegrader. Gresskar, squash, sylteagurk og mais kan dyrkes på friland, mens tomat, salatagurk og melon egner seg best til dyrking i drivhus. Fruktvekster bør i de fleste tilfellene forkultiveres. Spesielt i spiringsfasen må temperaturen holdes. Aminer kan også forekomme som amider. Gramin, hordenin og tryptamin er eksempler på aminer i grasfamilien. Hordenin er et aminalkaloid fra bygg (Hordeum vulgare) laget fra fenylalanin via tyrosin og tyramin. Diaminet kadaverin laget fra aminosyren lysin og homoarginin er funnet hos arter i erteblomstfamilien Grasfamilien er ei stor gruppe plantar einfrøblada dekkfrøplantar som veks over nesten heile verda. Ho omfattar over 10 000 ville og dyrka artar, og er den femte største plantefamilien I Noreg finst kring 160 grarartar, fordelt på kring 60 slekter

Grasfamilien - Artsdatabanke

Grasfamilien (latin Poaceae, tidlegare Gramineae), stor og tydeleg avgrensa familie av einfrøblada planter med om lag 6000 artar.Om lag 150 av desse, fordelt på om lag 60 slekter, veks i Noreg. Grasartane blir gjerne delte inn i to hovudgrupper etter typen av blomsterstand: toppgras og aksgras Takrør er den lengste av de norske gressartene. Stråene blir 1 - 4 meter og har en stor svartfiolett topp. Arten trives i vannkanten, spesielt der det er næringsrik jord, slik som i Øksnevadtjønn og enkelte av de andre Ramsar-områdene. Arten vokser ofte i tette bestander Grasfamilien Eragrostis abessinica Kjærlighetsgress -Grasfamilien Festuca amethystina se denne : Grasfamilien Festuca glauca Blåsvingel -Grasfamilien Festuca rubra Rødsvingel -Grasfamilien Festuca valesiaca Legg til ny art (krever passord).

Frukt karakteristisk for grasfamilien (Poaceae) 5 Samara En vinget nøtt Akene 2 arter fra Monocots (enfrøbladete) 1 art fra Basal Eudicots (basale ekte tofrøbladete) 6 arter fra Rosids (rosidene) 1 art fra Asterids (asteridene) Fruktsalaten skal altså inneholde 10 arter Vannplanter er planter som normalt vokser i eller nær ved vann eller sumpig miljø. Vannplanter har mange tydelige tilpasninger til sitt levevis, i både form, størrelse, struktur (morfologi og anatomi). Felles er at vannplantene har rikelig tilgang på vann. Behovet for et system for vanntransport er derfor betydelig minsket, og fungerer bare i forbindelse med transport av næringssalter. Fruktaner er vanlig opplagsnæring i vakuolen hos arter i grasfamilien . Biosynese av pinitol . Biosyntese av stressaminosyren prolin: Osmolytter i bakterier. Bakteriene må ha en indre osmolyttkonsentrasjon som gir et større osmotisk trykk på innsiden av bakterien i forhold til utsiden for å kunne opprettholde turgortrykket

Startside > Bilder > Fjellplanter > Systematisk oversikt. Rekkefølgen på familiene og artene følger Gyldendals store nordiske flora av Mossberg og Stenberg (2007).: Det finnes også lister der artene er sortert alfabetisk etter norske navn eller alfabetisk etter vitenskapelige navn Grasfamilien Eragrostis abessinica Kjærlighetsgress : Korsblomst Erysimum suffruticosum se denne -Grasfamilien Festuca amethystina se denne : Grasfamilien Festuca glauca Blåsvingel -Grasfamilien Festuca valesiaca Legg til ny art (krever passord). Gress-artene er spesielt suksessfulle, og har en unik betydning både økologisk og økonomisk. Artene ris, hvete, bygg, havre, mais og hirse i grasfamilien har mettet store deler av jordens befolkning de siste 10 000 år. I verden finnes det anslagsvis rundt 400 000 plantearter, og i Norge har vi rundt 2300 arter. Flere sider om karplanter

Grasfamilien - Institutt for biovitenska

 1. Korn er frukt fra grasfamilien og dyrkes til føde for mennesker og dyr. Mel deles opp i fem hovedkategorier - siktet mel, sammalt mel (fint/grovt), helkorn, kli og kim. Inndelingen forteller oss hvilken del av kornet man bruker, og hvor fint eller grovt kornet har blitt malt. Det finnes også en rekke økologiske varianter mel av hvete og spelt
 2. Hvete tilhører grasfamilien. Hvete omtales også som brødhvete eller vanlig hvete. Det finnes i tillegg andre og nært beslektede arter i hveteslekten som dyrkes og brukes til mat. Den mest brukte av disse er durumhvete som blir brukt i pastaproduksjon
 3. eae'') er en plantefamilie i ordenen Poales. Den omfatter ca. 12000 arter fordelt på 700 planteslekter. Familien er økonomisk svært viktig, i og med at alle kornsortene hører til her
 4. Fagartikler › Grovfôr › Arter og sorter. Lokale fagartikler. Grasprognose nr 3 09.06.2016 (Oppdatert: 11.12.2018) Engrapp er en flerårig tuedannende art i grasfamilien. Arten er et bladgras som trives best på dyp, løs og moldrik jord. På sandholdige jordarter er den tørkesvak
 5. ider er en fellesbetegnelse på enfrøbladete, strå-aktige planter med vindpollinering og mer eller

Klimatilpasning for arter i grasfamilien NMB

 1. Bugs, plants and other stuff from the Nature of Gai
 2. Familie: Grasfamilien (Poaceae) Slekt: Timoteislekta (Phleum) Art: Phleum pratense. Bjørnemose. Domene: Eukaryote Rike: Planteriket (Plantae) Divisjon: Bladmoser (Bryophyta) Klasse: Tannmoser (Bryopsida) Orden: Bjørnemose-ordenen (Polytrichales) Familie: Bjørnemosefamilien (Polytrichaceae) Slekt: bjørnemoser (Polytrichum) Art: Polytrichum.
 3. 1 (dyrka) kornplante av slekt med mange arter i grasfamilien; Triticum dyrke kveite dyrke kveite / vårkveite vårkveite : dyrke kveite dyrke kveite / vårkveite vårkveit
 4. Takrør gror i tette bestander på fuktig mark og i grunt vann, og er den største arten vi har i grasfamilien i Norge. Det finnes utbredt i lavlandet over storparten av landet, men er vanligst på Østlandet. Takrør finnes i mange raser og har en nærmest kosmopolittisk (verdensomspennende) utbredelse
 5. Grasfamilien er kanskje det viktigste av all vegetasjon som vokser på vår klode! Næringskjeden er avhengig av grasfamilien. Gras leverer korn, fôr til husdyrene våre og gir erosjonshindrende markdekke. Gras er så mangt. En regner med at det finnes omkring 1000 arter fordelt på 620 slekter. Bare i Norge er det registrert ca 150.
 6. I hvilke familier finner vi vindpollinerte arter? Gjør spesielt rede for bygningen av småaks i grasfamilien (Poaceae). Hvilke spesielle egenskaper hos gras har gjort dem til en av de mest vellykkede og videst utbredte plantefamiliene i dagens verden? KOLLOKVIEOPPGAVER BIO1200 - høst 200
 7. I grasfamilien er det mange arter som er spesielt tilpasset å bli beitet. Grasartene har mye rotsystem, de danner nye røtter og blader som respons på moderat beiting. Røtter har høyere C/N-forhold, og brytes saktere ned enn planterester over jorda

Nitrogenfikserende arter kan være aktuelle å ha med, men dersom hovedkulturen er utsatt for storknolla råtesopp, bør belgvekstene utelates. Rug er i grasfamilien, og vil dermed også være en art som storknolla råtesopp ikke oppformerer seg i Alopecurus - Av gresk alopex, rev, og ura, rumpe. Plantenavn hos Theofrast, 300 f.Kr. aequalis - Ensforma, lik Det er ikke uvanlig at norske importører av snittblomster også importerer avskårne grønne planter, f.eks. strå av ulike kornarter som hvete og havre og forskjellige andre arter i grasfamilien. Mattilsynet har påvist flere tilfeller av floghavre på det norske markedet, der produktene er merket med andre navn enn Avena fatua L ., eller der virksomheten mangler opplysninger om hvilken art.

Velsignet kort latinsk navn på tunrapp i grasfamilien: Poa annua. Planten er 5-25 cm høy og vokser i løse tuer på dyrkamark, brakkmark, langs veikanter mv. Foto: Lars Olav Lund. Trollheimsporten oppgraderer Planteliv o Gruppe Art Status¹ Voksested² Grasfamilien Huldregras Cinna latifolia NT «Arten vokser i fuktig, skyggefull barskog og blandingsskog, ofte på mosematter på berg eller store stein i bekkekløfter». Busk- og bladlav Gubbeskjegg Alectoria sarmentosa NT Arten vokser hovedsakelig på gamle grantrær. Sprikeskjegg Bryoria nadvornikian Klimatilpasning for arter i grasfamilien. De fleste grasarter har sin opprinnelse i tropene og sub-tropene, men grasunderfamilien Pooideae er mer tilpasset kjølige klimaområder som i Norden, noe som er helt avgjørende for vellykket overvintring hos oss Mais er et ettårig kornslag som blir opptil 6 m høyt (normalt 2-3 meter). Ulikt de fleste andre arter i grasfamilien setter maisen vanligvis bare en eller to stengler. Hannblomstene sitter i toppen av planten, mens hunnblomstene vokser fram i bladhjørnene lenger ned på planten Arten overlevde berre i Nord-Amerika og på Grønland, medan reinsdyra derimot som kjent dei store planteetarane viste at kosten deira i hovudsak var proteinrike og lett fordøyelege urter som ikkje tilhøyrer grasfamilien. Dette var plantar som skjermplantar, korgplantar, erteplantar som mjelt, harerug, skrubbær, maure, forglemmegei.

Grønngjødslings- og fangvekster er vekster som vi dyrker for å tilføre jorda næring, og for å forbedre jordfruktbarheten. Grønngjødsling er en langsiktig investering i jorda som lønner seg. Grønngjødslings- og fangvekster bidrar til å: fange overflødige næringsstoffer binde nitrogen fra luften stimulere jordlivet forbedre jordstrukturen forebygge jorderosjon stimulere insektlivet. Gresslette eller grasland er betegnelsen på land som er enten sådd eller naturlig preget av plantearter i grasfamilien . Det finnes to hovedtyper; tropiske gressletter og tempererte gressletter. I varmere klimaer utgjør årlige arter den største bestanddelen av gresslettene, mens i tempererte strøk, slik som i Norge, er disse slettene dominert av flerårige planter som tåler varme somre. Arten hører opprinnelig hjemme i Latin-Amerika der den er en kjent skadegjører. Den kan angripe mer enn 80 ulike planteslag, inkludert viktige planter som mais, ris, sukkerrør, durra, korn og andre arter i grasfamilien Kort fortalt består gluten av to typer lagerproteiner -prolamin og glutelin - som finnes i korn og andre arter i grasfamilien. I hvete dannes gluten av gliadin (prolamin) og glutenin (glutelin). Disse proteinene finnes i ulike varianter, noen av dem mer aggressive eller sykdomsframkallende enn andre

 1. nb-NO Grasfamilien, Gressfamilien nn-NO Grasfamilien Takson ID 59820 Vitenskapelig navn ID 99860 Listesøk innenfor Poaceae. Klassifisering; Plantae Haeckel. Magnoliophyta Cronquist, Takht. & W.Zimm. Monocots. Poales. Poaceae. Vis Artsobservasjoner Artsobs. Minimert liste Kart.
 2. I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet kveite. (norrønt hveiti n; samanheng med kvit). 1 (dyrka) kornplante av slekt med mange arter i grasfamilien; Triticu
 3. I Norge er arten bare funnet noen få steder i Troms og Finnmark. Første funn er fra Sverige, Maunu i Torne lappmark i 1831. Fra Nord-Skandinavia må en helt til Sibir for å finne den igjen. Kveinhavre er en flerårig art i grasfamilien. Den vokser på elvegrus, rasmark og i berg, gjerne ved fosser. De nedre slirene er tett hårete

Arter og sorter av grønnforvekster - NLR Nord Norg

Arten hører opprinnelig hjemme i Latin-Amerika der den er en kjent skadegjører. Den kan angripe mer enn 80 ulike planteslag, inkludert viktige kulturplanter som mais, ris, sukkerrør, durra, korn og andre planter i grasfamilien Ulikt de fleste andre arter i grasfamilien setter maisen vanligvis bare en eller to stengler. Hannblomstene sitter i toppen av planten, mens hunnblomstene vokser fram i bladhjørnene lenger ned på planten. 4: 1: MALT: Malt er spiret og tørket korn, oftest bygg på grunn av byggets høye enzyminnhold Fjellsveve - Hieracium seksjon Alpina, det fins cirka 200 arter av dem!Nær toppen av Rinnhatten 2. august 2006- foto: Harald Egil Folden. Trollheimsporten fortsetter sin serie med Planteliv i Trollheimen og oppgradering fra gamle Porten. Dette stoffet finne du under Naturmagasinet når du klikker på Trollheimen på den raude menylinja. Les og lær meir om fjellsveve, fjellsyre. Tilhører grasfamilien med lange, krypende og dyptgående jordstengler. Engrapp er et flerårig, vintersterkt bladgras med god gjenvekstevne. Arten har underjordiske stengelutløpere (rhizomer) og danner dermed en tett og slitesterk grasbunn. Engsvingel er et tuedannende gras med god gjenvekstevne AKTUELLE GRASARTER TIMOTEI Boraniek inndoling og elektsfon hold Vanlig timotei eller engtimotei - Pbleum Prutente L. tilhører slekten timotei - Phleøm L., i kveingruppen av grasfamilien.Slekten omfatter ca.!2 arter som alle har sylinder- eller spoleformet blomsterstand. I likhet med de andre slektene i kvein- gruppen er småaksene enblornstra. Slekten Pbleøm L. blir vanl§i

grasfamilien (Zosteraceae ü. Alle artane er fleirårige, marine planter som veks neddykka i sjøen ûsaltvatn eller brakkvatn. Dvergålegras er ein sørleg, varmekjær art og førekomstane i Noreg er dei nordlegaste i verda. Biologi og økologi Dvergålegras lever i hydrolittoralsona, dvs. fjørevekslingssona. Plantane er neddykka p Kornartene tilhører grasfamilien. De blir dyrket på grunn av sine store næringsrike frø, som inneholder mye stivelse og en del protein. Kornartene er verdens viktigste vekster som nyttes både til mat og fôr. I Norge dyrker vi i hovedsak kornartene bygg, hvete, havre og rug. De eldste funn av hvete og bygg i Norge er 4000-4500 år gamle Men dei fleste ugrasa tilhøyrer ikkje grasfamilien, og det er nettopp dette som gjer det mogleg å driva med selektiv kjemisk bekjemping av desse artane, utan at det òg tek knekken på kulturgrasa. Når ugraset faktisk er ein grasart (t.d. kveke, knerevehale, engrevehale, sølvbunke, tunrapp), lyt me vinkla skytset noko annleis for å treffa der me ynskjer

Arten overlevde berre i Nord-Amerika og på Grønland, medan reinsdyra derimot som kjent klarde seg godt. Saman store planteetarane viste at kosten deira i hovudsak var proteinrike og lett fordøyelege urter som ikkje tilhøyrer grasfamilien. Dette var plantar som skjermplantar, korgplantar, erteplantar som mjelt, harerug, skrubbær. Økte nedbørsmengder på grunn av et endret klima vil også gi hyppigere episoder med styrtregn. DEt kan få store konsekvenser for landets matvareproduksjons, slik som her i Røyken hvor styrtregn har lagt store mengder med havre flatt

Enfrøbladete planter - Wikipedi

Ved planlegging av vekstskifte bør en forebygge angrep av korncystenematoder. Dette gjelder særlig på de lettere jordartene. Det oppnår du ved å ta inn i vekstskifte andrevekster enn korn (grasfamilien) . Har du mistanke så ta ut en jordprøve. Har du registrert angrep på gården så bruk resistente sorter Nye arter 2019: Oppdatert 2019: Nordisk flora / Bård Haugsrud. Oppdatert 25.11.2019 Familier etter Nordisk Flora (Gyldendal) - 1857 arter/underarter: Kråkefotfamilien: Dvergjamnefamilien: Brasmegrasfamilien: Snellefamilien: Grasfamilien.

Vi la vekt på å så arter som kan være aktuelle på en gård som dyrker grovfôr og som skal være bra for jordstrukturen ved f.eks. å ha kraftige røtter. Vi ville ha med pionerblanding for å få erfaring med den. Pionerblanding er mest brukt for å forbedre jordstrukturen i et åkeromløp, men kanskje kan de Kornartene hører til grasfamilien. Hvete, ris og mais er de tre viktigste matvekstene i verden. De kornartene vi dyrker mest av i Norge er bygg, havre, hvete og rug. Av hver art finnes det mange ulike sorter. De forskjellige sortene har forskjellige krav til klima, forskjellige avlingsnivåer, og de har ulik motstandskraft mot sykdom Utstyr: Kastekrok, kniv, oppslagsbok, luper. På denne posten skulle vi undersøke plantelivet på Steglvannet. Vi hadde som oppgave å bruke kastekroken til å fange de forskjellige plantene som befant seg både over og under vannet. Vi skulle også finne forskjellige arter av planter som befant seg ved strandsonen. Det første vi gjorde var å hiv Arten vokser i myrer, vannkanter og ved havstrand over nesten hele landet. Den sprer seg lett og lager ofte store, tette og kraftige belter ved næringsrike innsjøer. Fakta. Vitenskapelig navn: Phragmites australis Norsk navn: Takrør Hører til: Grasfamilien Habitat: Myr, vannkant og ved havstrand Utbredelse: Vanligst på Østlandet. • Sommerettårig (grasfamilien) • Ca. 50 frø pr. stengel • Kan spire fra 25 cm jorddyp • Frøene er spiretrege, kan være spiredyktige i jorda i inntil 8 år • Alvorlig ugras i korndyrking • Egen floghavrelov med strenge regler -bl.a. om handtering av avling og plikt til bekjempin

Art: Betula pubescens. Timotei Domene: Eukaryote Rike: Planteriket (Plantae) Divisjon: Frøplanter (Spermatopsida) Klasse: Dekkfrøinger (Magnoliopsida) (underklasse: Enfrøblader) Orden: X Familie: Grasfamilien (Poaceae) Slekt: Timoteislekta (Phleum) Art: Phleum pratense. Gran Torvmose (Sphagnum girgensohnii) Palmemose (Climacium dendroides. Det finnes flere tusen arter i erteblomstfamilien. Mange av dem kan danne symbiose med nitrogen- fikserende bakterier, en egenskap som naturlig kan forbedre jordas fruktbarhet. I landbruket kan flere av artene i erteblomstfamilen passe som samvekster med kulturplanter i grasfamilien En ruteanalyse er en analyse av et område på 2x2 meter. Vi målte opp et område på 2x2 meter og så på hvilke arter som fantes innen dette området. Vi så om artene var spredd, dekkende og om de var dominerende på dette området. Vi tok for oss denne ruteanalysen, i vår sone 5 på en skogbunn, i en løvskog

Lepidoptera.no: Poaceae (Grasfamilien

 1. Global Biodiversity Information Facility. Free and Open Access to Biodiversity Data
 2. erte engene på konven-sjonelle gårder mens andelen av planter i grasfami-lien var lavere på de lien på KØ mens det var arter i erteblomstfamilien.
 3. Ser vi på denne rekkefølgen så ser vi at det meste av norsk grovfôr til hest inneholder arter som her viser lavt innhold. Inntrykket er at hester ikke går på beiter av italiensk raigras og trolig også i liten grad spiser flerårig raigras da det er relativt lite av det i Østafjells sitt område (p.g.a. for dårlig overvintringsevne)
 4. Mais er en ettårig plante i grasfamilien. Ulikt de fleste andre artene i grasfamilien setter maisen vanligvis bare en eller to stengler. Høyden kan variere fra 1,5 til over 3 m. Modning skjer normalt etter 100-120 dager. Hannblomstene sitter i toppen av planten og viser seg normalt etter 50-60 dager
 5. •Andre arter i grasfamilien OBS! •Sortsforskjeller. Bekjempelse • Vekstskifte med ikke-vertplanter! • 2 år for allerede angrepne områder •F.eks. raps, erter, potet •(Evt havre dersom forekomsten ikke er for stor -NB! Sortsvariasjoner) • Kvekebekjempelse • Kjemisk bekjempels
 6. I Norge er det to arter i tjæreblomslekta Viscaria. Hvor mange arter det er globalt er vanskelig å si, da Viscaria inngår i smelleslekta Silene i internasjonale kilder, som The Plant List. Silene har mange hundre arter, særlig på den nordlige halvkule
 7. Spelt eller dinkel (Triticum spelta) er en kornart i hveteslekten av grasfamilien, nært beslektet med hvete. Kilde:Wikipedia. Ordfakta: Kornart er 7 bokstaver langt og inneholder 2 vokaler og 5 konsonanter. For info som ikke er relatert til kryssord, så kan du slå opp kornart i ordboka

Grasfamilien - Wikiwan

 1. I noen grupper er artsbestemmelse på grunnlag av foto omtrent umulig. Dessuten er det mange tilfeller der vi har underarter, i noen tilfeller lar disse seg lett skille, i andre tilfeller ikke. Det er derfor relativt ulikt i de enkelte tilfellene om en «artsside» representerer en art, en underart eller en artsgruppe
 2. Det er viktig å velge arter, Det er en bredbladet ettårig plante i grasfamilien med stor frøproduksjon i et tett rødlig eller grønt aks. Den kan ligne litt på floghavre med hensyn på spredningsmåte og bekjempelse. Hønsehirse krever varmere jordtemperatur for å spire,.
 3. ert av sølvbunke-tuer bør ein ha ein plan på total fornying
 4. Noen arter i listen har link til bilde i parentes bak artsnavnet. Lista omfatter samtlige planter som er funnet i nærheten av Østensjøvannet. Den er ordnet systematisk etter Lid & Lid (1994). Det er tre hovedkilder til lista: Høeg (1965), NIVA (1975)/Rørslett (1979) og eget feltarbeid i 1993
 5. Dieser Kurs baut auf dem Vertiefungskurs Feldbotanik 200 auf. Du lernst weitere 200 häufige Pflanzenarten aus unterschiedlichen Regionen der Schweiz kennen. Neben den einzelnen Arten vermitteln wir auch systematisches Wissen über bedeutende Familien und Gattungen. Der Kurs beinhaltet das geforderte Wissen der Zertifikatsprüfung 400
 6. Arten er populær, men ikke ønsket her. Det er ikke lov å utplante arten i Norge uten spesiell tillatelse fra norske myndigheter. Sitkagrana tilhører furufamilien (Pinaceae) og vokser naturlig i Nord-Amerika. Den er blant de største av granene, og tredje størst av alle tre-arter (etter redwood og douglasgrana)

Vokser på mager mark. I beite- og slåttemark, heier, langs stier, i (beita) skog og snøleier. Kan også forekomme i noe gjødsla eng. Øker gjerne i mengde de første 3-5 årene etter opphørt drift, men begynner å gå tilbake etter 10-15 år Med mer enn 100 arter utgjør starr - størr på valdresmål - den største planteslekta i norsk natur. De fleste trives i myr, sump og vannkant, og enda færre vet å skille dem. Ulikt de nærskyldte artene i grasfamilien har starr trekanta strå som mangler leddknuter Möchtest du die Pflanzen in deiner Umgebung erkennen können? Wissen wie sie heissen und welche Merkmale sie kennzeichnen? In diesem Vertiefungskurs lernst du auf Exkursionen 200 häufige Pflanzenarten kennen (Bäume, Sträucher, Blumen, Gräser und Farne) und erfährst an welchen Merkmalen man sie erkennen kann. Der Kurs vermittelt das Wissen vom Zertifikat 200 (mehr erfahren) Art av særlig stor forvaltningsinteresse Rødlistet sterkt truet (EN) Lunde. Fratercula arctica. Art av særlig stor forvaltningsinteresse Ansvarsart/Rødlistet sårbar (VU) Ærfugl. Somateria mollissima. Art av stor forvaltningsinteresse Rødlistet nær truet (NT) Tyvjo. Stercorarius parasiticus. Art av stor forvaltningsinteresse Rødlistet.

Vi jobber hovedsakelig med grasfamilien som kanskje er den viktigste plantefamilien. Dette er fordi den inneholder arter som ris, mais, hvete og mange viktige fôrgrasarter. Karakterene vi studerer er grunnleggende for overlevelse i tempererte strøk, nemlig tilpasning til kulde og blomstringstid Ulikt de fleste andre arter i grasfamilien setter maisen vanligvis bare en eller to stengler. Hannblomstene sitter i toppen av planten, mens hunnblomstene vokser fram i bladhjørnene lenger ned på planten Gluten er proteiner som finnes i kornsortene hvete, bygg, rug, spelt, emmer, enkorn og noen planter i grasfamilien. Mais, ris, hirse og bokhvete inneholder heller ikke gluten. Proteinene består av peptider som kan virke sykdomsaktiverende. Personer som utvikler cøliaki er genetisk disponerte for intoleranse for gluten

Epimedium rubrum

Korn er frukt fra grasfamilien som dyrkes for å kunne benyttes som føde for mennesker og dyr. Menneskene har dyrket korn siden steinalderen og vi dyrker korn av forskjellige arter over hele verden. Kornet er bygget opp av karbohydrater, proteiner og fett. Utover det inneholder kornet også vitaminer og mineraler Lær definisjonen av nærstående. Sjekk uttalen, synonymer og grammatikk. Bla gjennom brukseksemplene nærstående i den store norsk bokmål samlingen Kornartene hører til grasfamilien. Hvete, ris og mais er de tre viktigste matvekstene i verden. De kornartene vi dyrker i Norge er bygg, havre, hvete og rug. Av hver art finnes det mange ulike sorter. De forskjellige sortene har forskjellige krav til klima, de gir forskjellige avlinger, og de har ulik motstandskraft mot sykdom

Miljolare.no: Familie: Grasfamilien (Poaceae

I tillegg til potet kan også tomat og noen viltvoksende arter i słtvierfamilien angripes. Bakterien kan overleve i vann, slam og jord mer enn ett år. Den er ennå ikke p åvist i Norge. Floghavre Floghavre er et skadelig ugras i landbruket, spesielt ved dyrking av korn. Planten, som tilhłrer grasfamilien, er 30 - 150 cm hły Vanlige arter på en mykmatte er: torvmoser, dystarr, strengstarr, flaskestarr og trådstarr. De mest dominerende grasfamilien. Dette gresset kan bli opptil tre meter høyt. Bladene er brede, og toppen er stor og svart-fiolett. Det norske navnet kommer av at planten ha Gyldendals norsdiske feltflora. 001-032 Feltflora:W & W-Florab.nycklar 5-6 17.06.10 06.55 Side 6. Slik artsbestemmer du plante Arten har gått sterlt tilbake på grunn av engene gror igjen, gjødsles for grasproduksjon eller bygges ned. Liten blodddråpesverker har erteplanter som vertsorganisme. Dyreriket, Enfrøbladete blomsterplanter, Grasfamilien, Grasordenen, Gress, Insecta, Insekt,.

Grasfamilien Poaceae - beta

Norsk Botanisk Forening, Oslo, Norway. 7,717 likes · 74 talking about this · 22 were here. Foreningen for planteinteresserte i Norg This page was last edited on 15 December 2019, at 22:28. Files are available under licenses specified on their description page. All structured data from the file and property namespaces is available under the Creative Commons CC0 License; all unstructured text is available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License; additional terms may apply Grasfamilien Gramineae Grønn busthirse Setaria viridis Tørt berg. I spredning (?) Korrvik, Mølleberget, Husebydalen. Takrør Phragmites australis Grøfter, myr, strender, vanlig. Blåtopp Molinia caerulea Grasmyr, fuktige steder i skog, vanlig. Knegras Danthonia decumbens Åpen skog og berg. Mest i sør. Storsand. Færgestad Blåbær, art i bærlyngslekta i lyngfamilien med runde, blåsvarte bær. Les meir... Les meir om Blåbær. Blåfjør . Les meir Les meir om Grasfamilien. Graskar. Les meir... Les meir om Graskar. Graslauk. Les meir... Les meir om Graslauk. Gravenstein. Les meir. kronbladet.no er ein fotobasert nettstad som i hovudsak presenterer villplantar i Noreg. Kronbladet.no vart etablert 15. februar 2005, og målsetninga for 2005 er å få lagt ut presentasjonar av 370 villplantar. Majoriteten av bileta er tatt på Voss og Sotra. Fotomaterialet er til stades, men kvart bilete som presenteres ved kronbladet.no etterbehandles digitalt for å fremma dei kriterier.

Poa alpinaKorn – Wikipediabotanikk
 • Muffins med kakao.
 • Lage passord på mappe windows 10.
 • Dyrk hesshaimer gestorben.
 • Stihl ms 241 cm test.
 • Si det.
 • Malvorlage muschel.
 • 6325 balanse.
 • Bonsaksen voss.
 • Nistingen kennel.
 • Hvorfor byttet italia side under første verdenskrig.
 • Brenne trekull.
 • Billig sand til sandkassen.
 • Sigrid sollund søster.
 • Sustainable development goals wiki.
 • Gravid uke 18 spark.
 • Ein feldspat schmuckstein.
 • Nistingen kennel.
 • Forsvarsminister kryssord.
 • Dortmund stadium.
 • Schloss charlottenburg berlin.
 • Tilbakeføring av ferie ved sykdom.
 • Systematisk risiko.
 • Serwis netflix w prezencie na 12 miesięcy.
 • Ausbildung viersen.
 • Motivasjon for å gå ned i vekt.
 • Lystring kryssord.
 • Haus kaufen bad bentheim.
 • Hawaii pizza straubing.
 • Centor kriterien.
 • Tysk bakverk.
 • Muskatell vin.
 • Bodensee schiff dinner.
 • Spondylosis definition.
 • Dekkpropp tre.
 • Äkta vänner citat.
 • Pappa mamma til michelle.
 • Billig slime.
 • Varmt i europa.
 • Fylket.
 • Hessische landeszentrale für politische bildung bücher.
 • Superfondet norge kurs.