Home

Eøs midlene 2014 2021

EØS-midlene 2014-2021. For perioden 2014-2021 er det avsatt 2,8 milliarder euro til EØS-midlene. EØS-finansieringsordningen (1,55 milliarder euro) finansieres i fellesskap av Island (3 %), Liechtenstein (1 %) og Norge (96 %) og er tilgjengelig i alle de 15 statene EØS-midlene fordeles på sektorer som er avgjørende for utviklingen i mottakerlandene, og hvor det er potensial for og interesse for samarbeid med Norge. De fem områdene den norske støtten rettes inn mot, både supplerer og utfyller støtten som ytes gjen..

Dette betaler Norge til EU gjennom EØS - Nei til EU

EØS-midlene - Wikipedi

EØS-midlene er Norges bidrag til sosial og økonomisk utjevning i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS). Støtten skal også styrke forbindelsene og det bilaterale samarbeidet mellom Norge og mottakerlandene. EØS-avtalen gir Norge tilgang ti EØS-midlene 2014-2021 Forhandlinger pagar Norge prioriterer forskning, utdanning og innovasjon Nye utlysninger etter 2017 H 2020 nasjonale lover Romania først ute fern Sul ELIS Innovasjcn. og 2' Sosaal 31 Mi og godt og 5' o EØS-midlene er Norges bidrag til sosial og økonomisk utjevning i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS). Støtten skal også styrke forbindelsene og samarbeidet mellom Norge og mottakerlandene. Til hovedinnhold 2014-2021: 1 253,7 1 548,1: 2. EØS-midlene er Norge, Island og Liechtensteins bidrag til sosial og økonomisk utvikling i Det europeiske, økonomiske samarbeidsområdet (EØS). Støtten skal også styrke forbindelsene og samarbeidet mellom Norge og mottakerlandene. Utgangspunktet er EØS-avtalen som er hovedfundamentet i Norges samarbeid med EU. For perioden 2014-2021 skal Norge bidra med om lag 2,8 milliarder Euro til 15. Avtaletekster for EØS-midlene 2014-2021 Artikkel | Sist oppdatert: 03.05.2016 | Utenriksdepartementet 3. mai 2016 undertegnet regjeringen og EU avtalene om EØS-midler for perioden 2014-2021

EØS-midlene 2014-21: Prioriterte sektorer og

EØS-midlene 2014-21 - Kriminalomsorgen

 1. Den kommende periodeavtalen for EØS-midlene (2014-2021) ble fremforhandlet med EU i 2015, trer i kraft i mottakerlandene i løpet av 2018/2019 og vil gjelde frem til 2024. Avtalen definerer hvilke områder midlene skal dekke og hvor stor andel av midlene hvert av mottakerlandene vil bli tildelt
 2. Gjennom EØS-midlene bidrar Norge, Island og Liechtenstein til sosial og økonomisk utjevning i Europa. Samtidig styrker EØS-midlene kontakten og samarbeidet mellom Norge og de 15 forskjellige landene som mottar midlene. I perioden 2014-2021 er det satt av 2,8 milliarder euro til ulike programmer og prosjekter
 3. Ferdigstilt Blåbok for EØS-midlene 2014 - 2021. 28. September 2016. Før sommeren ble en offentlig høring holdt for å gi mulighet til alle interesserte å komme med innspill og synspunkter om hvordan EØS-midlene skal brukes frem til 2024
 4. EØS­programmene om folkehelse 2014-2021 HVA ER EØS-MIDLENE? EØS­midlene er Norges bidrag til sosial og økonomisk utjevning i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS). Støtten skal også styrke forbindelsene og samarbeidet mellom Norge og mottakerlandene. EØS­midlene omfatter de landene som har svakere økonomier en

Norges eøs bidrag. EØS-midlene er Norges bidrag til å redusere forskjeller i Europa Publisert 11.12.2019 EØS-avtalen inneholder et felles mål om å redusere sosiale og økonomiske forskjeller i Europa EØS-midlene er Norges bidrag til sosial og økonomisk utjevning i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS).Støtten skal også styrke forbindelsene og samarbeidet mellom Norge. Fordelingen av EØS-midlene for perioden 2014─2021. Felleskomiteen for bilaterale fond (Joint Committee for Bilateral Funds, JCBF) En komité opprettet i hvert av mottakerlandene for å diskutere spørsmål av bilateral interesse og avgjøre bruken av bilaterale fond til bilaterale relasjoner og gjennomgå framdriften i gjennomføringen av målet om sterkere bilateralt samarbeid Samtidig er Norges bidrag til EØS-midlene signifikant samlet sett. Fordelingsmekanismen internt mellom EFTA-landene baserer seg på størrelsen på BNP, som gjør at Norge finansierer nesten 98 % av de felles EØS-midlene for perioden 2014-2021. I tillegg går den samme summen til å finansiere ordningen Norway Grants EØS-midlene 2014 -2021 •To overordnede mål •Bidra til sosial og økonomisk utjevning i Europa •Styrke Norges samarbeid med mottakerland

Styringskomiteen for EØS-midlene skal forvalte EØS-finansieringsordningen 2014-2021 og gjøre vedtak om tildeling av økonomisk støtte i samsvar med forskriften. 4. Komiteen skal bistås av sekretariatet for finansieringsordningene (heretter kalt «FMO») Programtittel: «Justice» Totalt budsjett: 70 mill. EUR (56 mill. EUR til kriminalomsorg) Prosjektpartnere: Bergen fengsel, Bjørgvin fengsel, Lyderhorn overgangsbolig, Sogn- og Fjordane friomsorgskontor og KRUS Landansvarlig KDI: Inger-Lise Beche EØS-midlene er Norge, Island og Liechtensteins bidrag til å redusere sosiale og økonomiske forskjeller i Europa. Samtidig styrker EØS-midlene kontakten og samarbeidet mellom Norge og de 15 landene i Sentral- og Sør-Europa som mottar midler. I perioden 2014-2021 er det satt av 2,8 milliarder euro til ulike programmer og prosjekter EØS-midlene er Norge, Island og Liechtensteins bidrag til sosial og økonomisk utjevning i EØS. I tillegg skal midlene, som går til 15 ulike land i Sør- og Øst-Europa, bidra til å styrke de bilaterale båndene mellom giver- og mottakerlandene. Budsjettet for perioden 2014-2021 er på om lag 2,8 milliarder euro, der omtrent 98 prosent dekkes [ Programtittel: «Justice» Totalt budsjett: 45 mill. EUR (31,8 mill. EUR til kriminalomsorg) Prosjektpartnere: KRUS, Ravneberget fengsel og Østfold friomsorgskontor, Rogaland friomsorgskontor, Stavanger fengsel, Halden fengsel og Kriminalomsorge

KRUS har en sentral rolle i dette arbeidet og er nå partner i landene Latvia, Litauen, Tsjekkia, Polen, Romania og Bulgaria for perioden 2014-2021 (implementeres tom april 2024). Alle landene har som et hovedfokus kompetanseutvikling av personell i kriminalomsorgen Programtittel: «Justice» Totalt budsjett: 6 mill. EUR Prosjektpartnere: KRUS, Region Sør, Buskerud overgangsbolig og friomsorgskontor, Bastøy fengsel og Ila fengsel Landansvarlig KDI: Inger-Lise Beche

utpekt som ansvarlige myndigheter for helseprogrammet under EØS-midlene 2014‒2021, har den glede å kunngjøre at de i 2019 vil komme med utlysning av prosjektmidler i helseprogrammet under EØS-midlene. Utlysningen vil rettes mot følgende områder: 1. Forebygging av psykisk sykdom hos barn. 2 Norge og EU er endelig enige om nye EØS-midler. Regningen for Norge blir 388 millioner euro i året i perioden 2014-2021 EØS-midlene 2014-2021 - tid for å gi innspill! Andreas Løhren Front Page. EØS-midlene er Norges bidrag til sosial og økonomisk utjevning i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS). Til sammen skal Norge, Island og Liechtenstein bidra med 2,8 milliarder euro til femten av EUs mindre velstående medlemsland 3. mai 2016, etter halvannet år med krevende forhandlinger som ble avsluttet i fjor sommer, ble avtalene om EØS-midlene for perioden 2014-2021 endelig signert av EU ambassadørene fra Norge, Sveits og Liechtenstein, samt Nederland som for tiden har presidentskapet i Rådet for Den europeiske union. Hele 2,8 milliarder euro skal deles ut til de 15 [ Da det mandag ble klart at EØS-midlene for perioden 2014- 2021 var klare, ble det også erklært enighet om markedsadgang for norsk sjømat i EU. I praksis innebærer det tollfrie kvoter for.

Da det mandag ble klart at EØS-midlene for perioden 2014- 2021 var klare, ble det også erklært enighet om markedsadgang for norsk sjømat i EU Mal for partnerskapsavtale - EØS-midlene 2014-2021 Publisert: 12. februar 2020 | Endret: 25. mars 2020 Del på: Del på facebook Del på twitter Del på epos Kultursamarbeid i perioden 2014 - 2021. I Polen er det satt av hele 88 millioner euro til kultur- og kulturarvprosjekter. Om lag 12,3 millioner euro er satt av til kultursamarbeidsprosjekter innenfor et bredt kunst- og kulturfelt. Alle prosjekter som støttes må være samarbeidsprosjekter med aktører fra Norge, Island og/eller Liechtenstein Da det fredag ble inngått avtale for EØS-midlene for perioden 2014-2021, ble det også erklært enighet om markedsadgang for norsk sjømat i EU

Den største utgiftsposten er EØS-midlene, som skal gå til ulike utviklingstiltak i Øst-Europa. I tillegg kommer en rekke avgifter til forskjellige programmer og EU-byråer. Noen av postene er vanskelige å tallfeste nøyaktig, de kan også variere litt fra år til år. EØS-midlene: 3,8 milliarder kroner årlig (2014-2021 Kultursamarbeid i perioden 2014-2021 Kulturprogrammet i Litauen finansieres av EØS-midlene og gjør tilgjengelig mer enn 8,2 millioner euro til kulturarv og kunst- og kultursamarbeid. Prosjektene skal gjennomføres i samarbeid med kulturaktører fra Litauen og Norge, Island og Liechtenstein EØS-midlene er Norges bidrag til dette. EØS-midlene utgjør 2,8 milliarder euro for perioden 2014-2021 og er fordelt på 15 mottakerland. Norge finansierer om lag 98 prosent, mens Island og Liechtenstein står for resten av bidraget. Les mer om EØS-midlen Gjennom EØS-midlene bidrar Norge til sosial og økonomisk utjevning i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS). For perioden 2014-2021 skal Norge bidra med om lag 2,8 milliarder euro til 15 av EUs mindre velstående medlemsland. EØS-midlene skal også styrke samarbeidet mellom Norge og mottakerlandene

Hva er EØS-midlene? - regjeringen

EØS-midlene er Norges bidrag til dette. EØS-midlene utgjør 2,8 milliarder euro for perioden 2014-2021 og er fordelt på 15 mottakerland. Norge finansierer om lag 98 prosent, mens Island og Liechtenstein står for resten av bidraget — EØS-midlene bidrar til vekst og utvikling i Europa, som er Norges viktigste eksportmarked, mener Helgesen. Midlene forlenges. Midlene varer tradisjonelt i fem år, men er denne gangen utvidet til sju for årene 2014- 2021 2014 - 2021 (24) - ytterligere forbedret struktur og strømlinjeforming av programområdene. 5 EØS-utdanningsprogram - paralleller til EØS-midlene setter søkelyset på Norge og norske samarbeidspartnere i mottakerlandene, og kan gjøre det lettere å finne samarbeidspartnere der EØS-midlene åpner muligheter for norske offentlige og private aktører til å styrke sitt samarbeid og utvikle produkter sammen med partnere fra sentral- og øst-Europa. EØS-midlene 2014-2021 består av 2,8 milliarder Euro, og deles inn i to ordninger; Norway Grants, hvor Norge står for 100% av midlene

Dette er et forhåndsdefinert prosjekt under programmet «Lokal utvikling og fattigdomsreduksjon» som Malta skal gjennomføre med EØS midlene 2014-2021. Prosjektet skal tilby opplæring i godt styresett for valgte representanter og ansatte fra alle Malta sine 68 kommuner — EØS-midlene bidrar til vekst og utvikling i Europa, som er Norges viktigste eksportmarked, mener Helgesen. Forlenger. Midlene varer tradisjonelt i fem år, men er denne gangen utvidet til sju for årene 2014- 2021 Folkehelseinstituttet er programpartner for Estland, Litauen, Tsjekkia og Romania innen programområdet Europeiske helseutfordringer under EØS-midlene 2014-2021. Les mer om programmet Europeiske helseutfordringer. Prosjekte Norge bidrar i finansieringsperioden 2014-2021 med ca. 353 millioner kroner gjennom EØS-midlene til mottaks- og asylbehandlingskapasitet i Hellas. EØS-midlene går også til å styrke det greske sivilsamfunnets innsats og til å bedre samarbeidet mellom myndigheter og sivilsamfunn

EØS-midlene (programperioden 2014-2021) Ui

For perioden 2014 - 2021 skal Norge bidra med om lag 2,8 milliarder euro til 15 av EUs minst velstående land. Europa deler felles verdigrunnlag og trenger felles løsninger på felles utfordringer. Derfor gjennomføres EØS-midlene i nært samarbeid med norske aktører EØS-midlene er Norge, Island og Lichtensteins bidrag til sosial og økonomisk utjevning i Det europeiske økonomiskesamarbeidsområdet (EØS) der Norge står for 97% av midlene. For perioden 2014-2021 har Norge foreløpig signert avtale om EØS-midlene med syv land - Romania, Bulgaria, Slovakia, Latvia, Portugal, Bulgaria og nå Tsjekkia

Avtaletekster for EØS-midlene 2014-2021 - regjeringen

Our projects deserve all the spotlight they can get, and what better place than social media to make it happen? Join us on Facebook, Linkedin, Twitter and Instagram to learn more about what we do, the people we work with and all the inspiring projects we help lift off the ground. Don't miss out & join the conversation Endelig enighet om EØS-midlene. Det tok halvannet år med forhandlinger, men Norge og EU er endelig enige. EØS-avtalen kommer til å koste Norge rundt 3,4 milliarder kroner i året fremover EØS-midlene Vedlegg: Vedlegg 1 prosjektsammenfatning Direktørens sakssammendrag: EØS-midlene er Norges bidrag til sosial og økonomisk utjevning i EØS-området, og er basert på avtale mellom EU og Norge. 20. desember 2017 signerte Norge og Polen Memorandum of Understanding (MoU) for justisprogrammet i EØS-midlene 2014-2021 EØS-midlene er Norges bidrag til dette arbeidet. Norge har bidratt til sosial og økonomisk utvikling i Hellas gjennom EØS-midlene siden 1994. EØS-midlene utgjør 2,8 milliarder euro for perioden 2014-2021 og er fordelt på 15 mottakerland. Hellas mottar 116,7 millioner euro av den totale potten

Gjennom EØS-midlene bidrar Norge til sosial og økonomisk utjevning i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet. Midlene styrker også forbindelsene og samarbeidet mellom Norge og mottakerlandene. Nå har EØS-midlene lanserte en informasjonsvideo som gir en god innføring i hvordan midlene fungerer. Norge står for omtrent 98 prosent av den økonomiske finansieringen av programmet, og. EØS-midlene: Plan for videre arbeid Miljø, energi, klima og lavutslippsøkonomi er en av tre prioriterte hovedsektorer under EØS-midlene 2014-2021. Etter at rammeavtaler med 14 av 15 land er signert, er i underkant av 409 mill. euro planlagt benyttet til miljø, energi, klima og lavutslippsøkonomi i 13 land 3. mai ble avtalene om den neste perioden for EØS-midlene signert i Brussel. Avtalene ble signert av Norges ambassadør til EU, Oda Sletnes, og hennes kolleger fra Island og Liechtenstein, i tillegg til Nederland, som innehar EU-formannskapet det inneværende halvåret. Gjennom avtalene vil Norge, Island og Liechtenstein bidra med 2,8 milliarder euro til de 15 mindre velståend

EØS-midlene skal bidra til sosial og økonomisk utjevning i Europa. Støtten fra Norge styrker også forbindelsene og samarbeidet mellom Norge og de 15 mottakerlandene i Baltikum, Sentral- og Sør-Europa . Den inneværende perioden for EØS-midlene er formelt 2014-2021, og det er avsatt totalt 2,8 milliarder euro Riksrevisjonen har allerede gransket EØS-midlene, og rapporten er offentliggjort. Steigan kan derfor ikke skylde på mangel på åpenhet når han grovt feilinformerer på sin blogg. I henhold til det Stortinget har vedtatt skal Polen motta til sammen 809,3 mrd. euro for perioden 2014-2021, dvs. totalt omkring 7,5 mrd. norske kroner Programmets mål er å styrke sosioøkonomisk situasjon i Polen og er finansiert av EØS-midlene. KS er ansvarlig for et program, som satser spesielt på lokal utvikling for små og mellomstore byer. Foto: Shutterstock . Fakta om programmet. Tema: Lokal utvikling og livskvalitet i små og mellomstore byer. Periode: 2014-2021. Budsjett: 100.

EØS-midlene. 24. januar 2018 · Samarbeid på tvers av landegrensene søkes! Det nye Fondet for regionalt samarbeid ble lansert i dag. I første omgang ligger rundt 146 millioner kroner i potten. Fondet hører inn under EØS-midlene for perioden 2014-2021 Estland kalles gjerne eEstonia. Hvorfor? Fordi det er ett av verdens mest digitaliserte land. Kronprins Haakon lanserte i Tallinn i dag en nytt.. EØS-midlene bidrar til økt oppmerksomhet, mer kunnskap og kapasitet på dette feltet der få andre finansieringsmuligheter finnes. Under EØS-midlene 2014-2021 er det opprettet et programområde for likestilling og et for å bekjempe vold i nære relasjoner Innovasjon Norge - Avdeling Business Partnerships søker Rådgiver/Seniorrådgiver til arbeid med EØS-midlene. Finn drømmejobben gjennom KarriereStart.no - startsiden for jobb og karriere

• 2014-2021: 2.8 milliarder EUR til program/prosjekter i 15 land EØS-midlene: Hva og hvorfor? • EØS-midlene fungerer som risikoavlastning • lavterskel-tilgang til internasjonale forretningsmuligheter • realisere prosjekter som man ellers ikke kunne ha gjor EØS-midlene sendte direkte — her: Røde Kors. 6. juni 2017 kl. 00:29 · Oslo, Norge · Følg konferansen direkte tirsdag fra kl. 0930 / Live stream from the conference: Working Together for a Strong Civil Society in Europe starts at 09:30 (CET) Tuesday morning EØS-midlene was live. June 6, 2017 · Følg konferansen direkte tirsdag fra kl. 0930 / Live stream from the conference: Working Together for a Strong Civil Society in Europe starts at 09:30 (CET) Tuesday morning Jeg vil også snakke kort om Polen, Ungarn og EØS-midlene. Vi har nå signert rammeavtaler, MoU-er, med 14 av 15 mottakerland av EØS-midlene. Det eneste landet vi ikke har blitt enig med, er Ungarn. Dette diskuterte jeg med min ungarske kollega da jeg besøkte Budapest 22. februar, uten at vi kom nærmere en løsning Brussel (NTB): Norge og EU er endelig enige om nye EØS-midler. Regningen for Norge blir 388 millioner euro i året i perioden 2014— 2021

EØS-midlene - regjeringen

- EØS-midlene bidrar til vekst og utvikling i Europa, som er Norges viktigste eksportmarked, mener Helgesen. Artikkelen fortsetter under annonsen Forlenger. Midlene varer tradisjonelt i fem år, men er denne gangen utvidet til sju for årene 2014- 2021. Avtalen inkluderer også Island og Liechtenstein, og samlet. Midlene varer tradisjonelt i fem år, men er denne gangen utvidet til syv for årene 2014-2021. Pengene et bidrag til å utjevne økonomiske og sosiale forskjeller i EU. EØS-midlene bidrar til vekst og utvikling i Europa, som er Norges viktigste eksportmarked Mer om EØS-midlene her. Midlene går til sektorer som både er sentrale for utviklingen i mottakerlandene og hvor det samtidig er potensial og interesse for samarbeid med Norge. En av hovedsektorene Regjeringen har valgt å fortsette å satse på under perioden 2014 - 2021 er kultur, sivilt samfunn, godt styresett og grunnleggende rettigheter

Faktaark: EØS-midlene - regjeringen

Norge skal bidra med 2,8 milliarder euro i EØS-midler for perioden 2014-2021. Mer. å klare å dokumentere det. Og vi må i så fall vurdere om det er hensiktsmessig å bruke EØS-midlene som en brekkstang for å få stoppet det. Jeg er åpen for alle gode tiltak som kan bidra til å forhindre kriminalitet i Norge,. 20. juli 2015 kl. 07:35 Endelig enighet om EØS-midlene. Norge og EU er enige om nye EØS-midler. Regningen for Norge blir 3,4 milliarder kroner i året i perioden 2014-2021

EØS-finansieringsordningene 2014-2021 europalo

Launch of the EEA and Norway Grants 2014-2021 EØS-midlene , Utenriksdepartementet. Loading EØS-midlene , Utenriksdepartementet 126 views. 1:33 EØS-midlene er nå inne i en ny programperiode for 2014-2021. I de tidligere periodene har midlene ført til mer enn 200 prosjekter i samarbeid med norske organisasjoner. En av de vellykkede samarbeidene er Changemakers samarbeid med sin polske partnerorganisasjon EØS midlene og kommunenes arbeid med kultur Internasjonal kulturkraft, Bergen 31. januar -1. februar 2017 Bjørn Rongevær, Spesialrådgiver. EØS midline 2014-2021 • Avtale mellom EU og giverne (Island, Liechtenstein og Norge) i mai 2016 om å redusere økonomiske og sosiale forskjeller i o Det gjelder også norske penger. Derfor står forhandlingene om EØS-midlene i stampe. Konservative krefter i Polen er særlig misfornøyd med at EØS-midler går til organisasjoner som kjemper for homofiles EØS-midler og skal få tildelt 809 millioner euro (nærmere syv milliarder kroner) i perioden det nå forhandles om (2014-2021) EØS-midlene er Norges bidrag til dette. EØS-midlene fordeles på sektorer som er avgjørende for utviklingen i mottakerlandene, og hvor det er potensial for og interesse for samarbeid med Norge. Det er 3 donorland (Norge, Island og Liechtenstein) og 15 land som mottar støtte gjennom to overordnede programmer: EEA Grants (1,5 milliarder Euro) og Norway Grants (1,3 milliarder Euro)

EØS-midlene er Norges bidrag til å redusere forskjeller i

EØS-midlene for Slovakia utgjør 113 millioner euro for perioden 2014-2021. Det er enighet om i alt åtte program og det vil være norske partnere i alle unntatt NGO-fondet. Satsningsområder i den nye ordningen vil være klimatilpasning og grønn innovasjon, næringsutvikling, regional utvikling og bekjempelse av vold i nære relasjoner Enighet om EØS-midlene. Skrevet: 20. juli 2015 Kl. 10:58 av Martin Kasseth. Etter et halvannet år med forhandlinger mellom Norge og EU har partene kommet frem til enighet om EØS-midler for perioden 2014-2021. Norges bidrag blir på ca. 3,4 milliarder kroner årlig. EØS-midlene er Norges bidrag til dette. EØS-midlene utgjør 2,8 milliarder euro for perioden 2014-2021 og er fordelt på 15 mottakerland. Norge finansierer om lag 98 prosent, mens Island og Liechtenstein står for resten av bidraget. Les mer om EØS-midlen Formålet med EØS-midlene er å bidra til å redusere økonomiske og sosiale ulikheter i Europa og styrke forbindelsene og samarbeidet mellom Norge og mottakerlandene.EØS-midlene består av to separate ordninger: en norsk finansieringsordning og en EØS-finansieringsordning, hvor også Island og Liechtenstein bidrar. Vel 97,7 prosent av EØS-midlene til Polen kommer fra Norge (se også EØS. Gjennom EØS-midlene 2014-2021 vil Romania motta EUR 502,5 millioner til 12 samarbeidsprogrammer. KS er norsk programpartner for et av disse. Avtalen som ble undertegnet i Bucuresti, er den mest omfattende samarbeidsavtalen Norge har inngått med Romania noensinne

EØS-midlene finansierer helseprosjekter i Europa

Ferdigstilt Blåbok for EØS-midlene 2014 - 2021. Den endelige versjonen av Blåboken som inneholder de prioriterte sektorene og programområdene for EØS-midlene 2014-2021 er nå tilgjengelig I dag ble det gjort kjent at Europakommisjonen og Norge, Island og Lictenstein nå har oppnådd enighet om størrelse på, og bruken av nye EØS- og norske midler for perioden 2014-2021. Etter langvarige forhandlinger med EU kunngjorde europaminister Vidar Helgesen i dag (20.07.15) at Norges bidrag til EØS-midlene i årene fremover vil ligge på.

EØS-midlene 2014 -2021. Status MOU-forhandlinger Pågående MOU-forhandlinger Signerte MOU'er Tsjekkia 4/9/17 Slovakia 28/11/16 Romania 13/10/16 Portugal 22/5/17 Estland 9/5/17 Hellas 31/10/17 Ungarn Latvia Litauen Slovenia Kypros Kroatia Bulgaria 09/12/16 Malta 01/02/17 Pole Programmes in Romania under the EEA and Norway Grants 2014-2021 Active Citizens Fund € 46.00 M Business Development, Innovation and SMEs € 45.00 M Cultural Entrepreneurship, Cultural Heritage and Cultural Exchange € 24.70 M Education, Scholarships. * EØS-midlene er penger fra EØS-landene Norge, Island og Liechtenstein som skal gå til sosial og økonomisk utjevning i EU- og EØS. Norge står for 98 prosent av midlene. * I alt 2,8 milliarder euro i EØS-midler skal fordeles mellom 15 mottakerland for perioden 2014-2021

 • Wohnung bremen neustadt kaufen.
 • Oreo logo.
 • Nissan npo.
 • We will rock you oslo.
 • Biltema holker.
 • Meiose mitose.
 • Fradrag bompenger firmabil.
 • Poetry slam frankfurt.
 • Hvor vokser grønn fluesopp.
 • Språk 5 6.
 • Bradford immigration.
 • Spreewald pfingsten 2017.
 • Fjøsnisse kostyme.
 • Kodein reseptfritt.
 • Hårbalsam.
 • Gaggenau oppvaskmaskin bruksanvisning.
 • Basketball klubber i trondheim.
 • Sebra sengekant trekk.
 • Horoskop löwe 2018 liebe.
 • Subaru forester 2009 problemer.
 • Push and pull modellen.
 • Hameln stadt.
 • Björn skifs fru.
 • Filmindianer kryssord.
 • Die kunst den mann fürs leben zu finden leseprobe.
 • Finding nemo summary.
 • Chicago meatpackers hamburg.
 • Sony vpl hw30es specs.
 • Vinkelrett trekant.
 • Gzsz felix.
 • Ciprofloxacin wie lange einnehmen.
 • Ferdinand magellan chile.
 • Eulenglück braunschweig ab 16.
 • Alt om madeira.
 • Yamaha wr125r deler.
 • Play against chess bot.
 • Totentafel ulm.
 • Webradio hamburg.
 • Utf 8 hex.
 • Ideell gasskonstant.
 • M.sc. (tum).