Home

Departementsråd fd

Departementsråd Arne Røksund er departementets høyeste faste embetsmann. Departementsråden skal avlaste og være rådgiver for statsråden i arbeidet med ledelse og samordning av departementets arbeid. E-post: postmottak@fd.dep.no. Organisasjonsnummer: 972 417 823 Assisterende departementsråd Frede Wiberg Hermansen er først og fremst departementsrådens stedfortreder og vil å utfylle og avlaste departementsråden i den daglige ledelsen av departementet. (FD IV) har ansvar for strategiske analyser, overordnet langsiktig policyutvikling og planlegging for forsvarssektoren Forsvarsministeren er Forsvarsdepartementets sjef og politiske leder. Forsvarsministeren har en statssekretær og en politisk rådgiver. Departementsråden er departementets høyeste faste embetsmann. Departementsråden skal avlaste og være rådgiver for sta.. Forsvarsdepartementet (FD) er eit regjeringskontor med ansvar for utforming og iverksetjing av norsk tryggleiks- og forsvarspolitikk

Hermansen, Frede Ass. departementsråd-FD / FD LED 0 +4723096007 Hernes, Tor Seniorrådgiver - FD / FD V 4 +4723096136 Hersvik, Hanne Underdirektør - FD / FD I / FD I 1 +472309614 «S-gruppen», ledet av tidligere departementsråd John Lunde, ble satt ned av FD våren 2008 for blant annet å klargjøre rollefordelingen mellom de hemmelige hysj-tjenestene og FOST Departementsråd i Justisdepartementet går på dagen . Morten Ruud går av på dagen som departementsråd i Justisdepartementet. Tidligere Nav-direktør Tor Saglie overtar Departement er betegnelsen på de organisatoriske hovedenhetene i statens sentrale administrasjon eller embetsverk, og er en sentral del av forvaltningen. Departementene fungerer som sekretariater for de enkelte statsråder. Statsråden er departementets øverste politiske leder. Som deler av det sentrale embetsverk er departementene ledet av departementsråder, som er profesjonelle embetsmenn.

Administrativ ledelse i Forsvarsdepartementet - regjeringen

 1. En liste over departementer i Norge, oppdatert 1. januar 2014
 2. En sterk pådriver for en slik tankegang i FD var også Åge Danielsen, departementsråd i FD fra 1989-1995. Han sto i slutten av 1990-årene også fram som en talsmann for omstilling og omfattende reformer i styringskonseptene i Forsvaret. Omstilling og nytenking er alltid nødvendig
 3. e og sa: «Det skal dere vite,
 4. Enheterna leds av enhetschefer som har titeln departementsråd. Avdelningen för offentlig förvaltning. Avdelningen för offentlig förvaltning ansvarar för kommunalekonomiska frågor, kommunal lagstiftning, statlig förvaltning, statlig arbetsgivarpolitik, spelreglering,.
 5. Arne Røksund til FD Assisterende departmentsråd i Nærings- og fiskeridepartementet Arne Røksund (58) blir ny departementsråd i Forsvarsdepartementet. Arne Røksund, som de siste seks årene har vært tilknyttet Fiskeridepartementet, melder overgang til Forsvarsdepartementet
 6. Etter femten år i stillingen som departementsråd, går Harald Nybøen av med øyeblikkelig virkning. Årsaken er Barne- og likestilling- og inkluderingsdepartementets rot med pengeoverføringer

Avdelinger i Forsvarsdepartementet - regjeringen

Forsvarsdepartementet - Departementsråd. Finn drømmejobben gjennom KarriereStart.no - startsiden for jobb og karriere Beskjeden fra Forsvarsdepartementet (FD) kommer i et hemmeligstemplet brev, som bærer den tydelige tittelen «Innskjerping i forbindelse med lekkasjer til nyhetsmedier»

FD: - Har godkjent slike avtaler tidligere (VG Nett) Forsvarsdepartementet bekrefter nå at de har godkjent liknende avtaler som den mellom generalmajor Leif Sverre Rosén og Forsvarssjef Sverre. Lederne for tjenestemannsorganisasjonene i Forsvaret var i forrige uke(uke 19) på et årlig seminar med Forsvarsdepartementet (FD) og FST. Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide og Departementsråd Arne Røksund innledet konferansen og deltok på semainarets første dag. Seminaret åpner for diskusjon omkring overordnede utfordringer i Forsvarssektoren. KOL tok blant annet opp elementer. Og det vil vi kunne nå om et års tid, eller drøyt det, sier departementsråd Bjørn-Inge Larsen i Helse- og omsorgsdepartementet til NTB. Minst 180 forskjellige vaksiner er nå under utvikling. Åtte av dem har nådd fase tre av testingen, som er den siste før de blir godkjent Til sammen var det seks kvinnelige ledere i FD ved utgangen av 2008. Det var kun én kvinne blant departementets syv toppledere. Totalt på ledernivå (departementsråd, assisterende departementsråd, militær assisterende departementsråd og ledere med personalansvar for avdeling og seksjon) var kvinneandelen i 2008 på 14,3 pst. som er uendret fra 2007

Postboks 8129 Dep, 0032 Oslo. Telefon: 22 24 90 90. Epost: redaksjonen@dss.dep.no Org. nr 974 761 42 Departementsråd Tor Saglie har bedt justisminister Sylvi Listhaug (Frp) om å få gå av før tiden, melder NRK. Saglie fyller 70 år i september neste år. Han ønsker å jobbe med fagspørsmål den siste tiden, opplyser departementet til NRK. Før han kom til Justis- og beredskapsdepartementet, var Sagli Ansvarslinjer. Organisasjonsdiagrammet som ligger på departementets nettsted [4] antyder en kollektiv ledelse i en boks bestående av departementsråd, forsvarssjef og assisterende departementsråd. Forsvarssjefens ansvarslinje for utøvelsen av den alminnelige kommando (dvs. etatstyring inklusiv operativ kommando) fremgår ikke, men det er opplyst muntlig at avdelingssjefene på nivået. FD en varslingsenhet som kan motta varsler fra hele forsvarssektoren. indirekte k) Varslingsmottaker: Dette er enhver som mottar et varsel og som direkte eller kan gjøre noe med det. Dette kan være varslingsenhetene, linjeleder eller andre, men det kan i prinsippet være hvem som helst siden en varsler selv kan velg Departementsråd Arne Røksund i FD kan også kontaktes på tlf. 23 09 60 03. Etter søknadsfristen vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vennligst register søknad og CV senest innen 18. august 2017 på ISCOgroup.

Det går fram i et notat fra forsvarssjefen til departementsråd Erik Lund-Isaksen i Forsvarsdepartementet (FD), med kopi til sjefen i Forsvarsbygg, Frode Sjursen. Der skriver forsvarssjefen Se Carl Junbacks profil på LinkedIn, världens största yrkesnätverk. Carl har angett 1 jobb i sin profil. Se hela profilen på LinkedIn, upptäck Carls kontakter och hitta jobb på liknande företag FMF ledes av materielldirektøren/ass. departementsråd i FD og består for øvrig av Sj FD III, Sj FD IV, Sj FST, de fem generalinspektørene, Sj FLO, Sj FLO/I og AD FFI. For å kunne møte i dette forumet på riktig nivå etablerte Styret i FSi forsvarsindustriens råd

Assisterende departementsråd Frede Wiberg Hermansen

Som generalløytnant tiltrådte han i 2003 den nye funksjonen som militær assisterende departementsråd i Forsvarsdepartementet (FD). Fra 1. april 2005 til 1. oktober 2009 var Sverre Diesen Norges forsvarssjef. Han etterfulgte Sigurd Frisvold, og ble etterfulgt av Harald Sunde Diesen hadde selv denne stillingen før han ble militær assisterende departementsråd og senere Forsvarssjef. Sjefen for FD IV har tidligere ikke vært medlem av styringsgruppen (12) Ekspedisjonssjef Bødtker Larsen sendte saken via departementsråd Lunde til statsråd Strøm-Erichsen. Departementsråden gjorde en separat påtegning, der det het: Jeg kan under tvil støtte sj FD I's anbefaling. Jeg anser imidlertid at flaggkommandø Departementsråd i Forsvarsdepartementet (FD) Erik Lund-Isaksen er glad for det. - Vi er lettet over at statsadvokaten har konkludert med at verken FOST eller de ansatte har gjort noe ulovlig, sier han. Uklarheter i regelverk. Det var i januar 2008 at Forsvarsdepartementet mottok bekymringsmelding fra Nasjonal sikkerhetsmyndighet om.

«At det er ingen sammenheng mellom FOST-saken og arbeidet rundt instruksen», som departementsråd Erik Lund-Isaksen i FD sa til Dagbladet. Ei heller vil NSM kommentere saken. Og når da FOST sikkert har dobbelt opp med begrensinger, at de er pålagt taushet og ikke minst faktisk ikke kan utale seg fordi det er andre som bestemmer Tidligere departementsråd i Justis- og beredskapsdepartementet, Morten Ruud, tjener 1.400.000 kroner som spesialrådgiver i departementet der han tidligere var den øverste embetsmannen Fra 2003 var han militær assisterende departementsråd i FD, og forsvarssjef fra 2005 til han gikk av i 2009. Som forsvarssjef var Diesen nådeløs i sin karakteristikk av alle som tillot seg å gi uttrykk for motforestillinger til Forsvarsreformen Departementsråd Bjørn-Inge Larsen ved Helse- og omsorgsdepartementet (HOD). Departementsråd Erik Lund-Isaksen ved Forsvarsdepartementet (FD). Foto: Varfjell, Fredrik / NTB scanpix

Forsvarsdepartementet (FD) og fortrolig kontakt med Geir Fottland eller Beate Ottem Svanes på tlf. 22 06 87 00 eller post@iscogroup.no. Departementsråd Arne Røksund kan også kontaktes, tlf. 23 09 60 03 Ved å nedsette Dalseide-2 under assisterende departementsråd Morten viser klare mangler både med hensyn til faktabedømmelse og rettsanvendelse og ble i hendene på maktmennesker i FD.

TV2 kunne i dag fortelle nyheten at Forsvarsdepartementet (FD) nå søker etter en erstatter for forsvarssjef Harald Sunde. - Han går av med pensjon etter hvert, og ønsker å gå litt før tiden. Dette skjer etter hans eget ønske, sier departementsråd Erik Lund-Isaksen i FD, til ABC Nyheter Direktør Forsvarsbygg FD nr. 1/16 Viktig melding: Denne stillingen har utlopt / er ikke aktiv Om stillingen Jobbnorge ID: 120785 Nærmere opplysninger ved assisterende departementsråd Morten Tiller, tlf. 23 09 60 06, ekspedisjonssjef Anders Melheim,.

Hele toppledelsen i Justisdepartement går av – VG

Om Forsvarsdepartementet - regjeringen

 1. Påmelding til konferansen sendes til hel@fd.dep.no med informasjon om navn, tittel, avdeling, e-postadresse og telefonnummer innen 1. november 2015. Meld også fra om eventuelle matallergier. Vi ber dere om å videreformidle denne invitasjonen til andre i målgruppen
 2. Departementsråd Lund-Isaken gjorde det i VG Nett 13. mars 2012 uttaler departementsråden i Forsvarsdepartementet at det var «helt vanlig» at tjenestemenn i FD jobber 17-23 timer i.
 3. Dismiss Join GitHub today. GitHub is home to over 50 million developers working together to host and review code, manage projects, and build software together
 4. Brevet - undertegnet av departementsråd Arne Røksund - er oppsiktsvekkende av flere grunner: Det forteller om et departement som er ute av stand til å se hvilken svak sak det hadde.Dernest er brevet et dårlig skjult forsøk på å presse frem en kildejakt PST mener det ikke er faglig grunnlag for. I tillegg viser brevet frem et departement som ikke går «tjenestevei» gjennom å klage.

Arne Røksund (57) er i statsråd utnevnt til departementsråd i Forsvarsdepartementet. FD «sterkt kritisk» til å avvikle plikten til å fratre. Norske F-16 øvde med amerikansk bombefly. Tidligere forsvarsminister blir midlertidig president i Mali FD har også oversendt Simonsenrapporten vedrørende undersøkelser av FISBasis-kontrakten delavtale 2 og 3 til sier assisterende departementsråd Morten Tiller i Forsvarsdepartementet til.

Dessförinnan har Åke varit biträdande budgetchef samt departementsråd på Finansdepartementet. Jesper Hansson kommer närmast från Konjunkturinstitutet där han idag är prognoschef. Tidigare har Jesper bland annat varit chef för prognosenheten respektive biträdande avdelningschef på avdelningen för penningpolitik på Riksbanken Ekspedisjonssjef Fritjof Sørgård i FD. Assisterende departementsråd Morten Tiller i Forsvarsdepartementet. - Ingen skal komme og si at ikke Forsvaret var klar over hva som foregikk, sa Stavrum. Departementsråd i Forsvarsdepartementet, Erik Lund-Isaksen, er glad for henleggelsen, og forsvarssjef Harald Sunde sier til TV 2 at han også er fornøyd. - Forventet redelighet fra FD I et siste forsøk på å avverge lekkasjer til nyhetsmedier kommer Forsvarsdepartementet med klare oppfordringer til soldater og offiserer om å ikke snakke med media <pStatsadvokaten vil henlegge saken mot Forsvarets sikkerhetstjeneste (FOST) etter mistankte om at de ulovlig leste e-poster ved Slottet og Justisdepartementet.</

Forsvarsdepartementet - regjeringen

Departementsråd i Fornyings— og administrasjonsdepartementet (FAD), Ingelin Killengreen, «Storberget var på SMK, mens Østgaard befant seg i FD. Han bemerker at å ha en stab blant annet innebærer at man må ha kommunikasjon, personell og støtte på IKT-siden FD er i gang med en prosess for å videreutvikle departementets rolle, funksjoner og arbeidsprosesser. Etableringen av avdelingen inngår som et tiltak i dette arbeidet, og videreutvikling av etatsstyringen i sektoren er et sentralt utviklingsområde. Ny ekspedisjonssjef vil ha et vesentlig ansvar i gjennomføringen av disse tiltakene FD skal nå - sammen med Forsvarssjefen - gå igjennom saken. Et av foholdene som de skal se på er hemmeligholdet. - Det er alltid et dilemma at man i noen sammenhenger må hemmeligstemple noen opplysninger. Men jeg vil tro at det vil gå helt greit for Gade å se anmeldelsen, men dette må vi ta sammen med Forsvarssjefen, sier Lund-Isaksen statsrådene i UD og FD). En styrking av SMK (men fortsatt beskjedent sammenlignet med mange andre land). Samlet effekt: Departementenes rolle som sekretariat for politisk ledelse styrket. Bevisst ønske om dette - men også nye utfordringer. Skillet mellom politikk og forvaltning er bygge

I et siste forsøk på å avverge lekkasjer til nyhetsmedier kommer Forsvarsdepartementet med klare oppfordringer til soldater og offiserer om å lukke munn Frede Hermansen, assisterende departementsråd i Forsvarsdepartementet (FD), var siste innleggsholder. Frede delte sine erfaringer med utredningsarbeid i ulike departement og underliggende etater. Han innledet med å si at instruksen som ble revidert i 2016, oppleves som informativ, enkel, logisk bygd opp og et «godt produkt» og fremskritt siden forrige instruks Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen tør ikke gi sensitiv informasjon til Forsvarets militære ledelse

Depkatalo

 1. Karlsvik har også ført opp «representasjon for ledelsen i FD» på en reiseregning fra Bergen til Oslo 25. januar i år. Regningen er på 600 kroner, men bilaget mangler
 2. e avdelingsledere i FD om å gå gjennom dette med sine medarbeidere for å markere alvor og for å unngå fremtidige saker. Jeg har bedt forsvarssjefen om å gjøre det samme i forhold til de berørte i forsvarsetaten, skriver Lund-Isaksen
 3. dr. philos. -avhandling i statsvitenskap (under avslutning): • Tittel: «Med rett til å lyve. Hvilken berettigelse har løgn i et demokrati? Om relasjoner mellom embetsmenn og politikere i ømtålige.
 4. Regjeringen vil ha ny forsvarssjef og leter etter Harald Sundes etterfølger. Sunde har vært forsvarssjef siden 1. oktober 2009. Haakon Bruun-Hanssen er trolig den som overtar
Administrativ ledelse i Forsvarsdepartementet - regjeringen

Hemmelig rapport foreslo militær overvåking av telefon og

 1. Finansdepartementet (Fi), [1] som ingår i Regeringskansliet, är den svenska regeringens organ i ekonomisk-politiska frågor. Departementet sysselsätter cirka 470 personer inom områdena ekonomisk politik, statsbudget, skatter, sociala avgifter, spelfrågor, ekonomiskt samarbete i Europeiska unionen (EU), Ekonomiska och monetära unionen (EMU), finansmarknad, statlig förvaltningspolitik.
 2. Anställning som departementsråd i Regeringskansliet SB2020/00029/FCK 1 (1) Title: Ärendeförteckningar SB I Author: SB Created Date: 7/21/2020 2:20:50 PM.
 3. departementsråd i FD og består for. øvrig av Sj FD III, Sj FD IV, Sj FST, de fem generalinspektørene, Sj FLO, Sj FLO/I og AD FFI. For å kunne. møte i dette forumet på riktig nivå etablerte Styret i FSi. forsvarsindustriens råd. Rådet består av adm.dir i de
 4. Kontraktene er undertegnet av assisterende departementsråd Morten Tiller, og er ifølge departementet på snaue 500.000 kroner. (FD) har grunn til å tro at det,.
 5. Utnevning av assisterende departementsråd Arne Røksund til departementsråd i Forsvarsdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer. selv om jeg ser at hennes kollega Aamot har det. Jobbene i FD teller nok også positivt for Skinnarland i en evt fremtidig jobb som FSJ
 6. departementsråd i FD og består for. øvrig av Sj FD III, Sj FD IV, Sj FST, de fem generalinspektørene, Sj FLO, Sj FLO/I og AD FFI. For å. kunne møte i dette forumet på riktig nivå etablerte. Styret i FSi forsvarsindustriens råd. Rådet bestående. av adm.dir i de fire største forsvarsbedriftene, sammen. med FSis styreformann og adm.dir.

Civilekonom, tf departementsråd DREBER, AGNETA Fd adjunkt REMENS, EVA Fd avddir, fd riksdagledamot VINGE, MARGIT Fd borgarråd, fd riksdagsledamot SEGERSTRÖM, INGRID Fd kommunalråd SANDELL, ULLA Fd landshövding KRISTENSSON, ASTRID Fd rektor, fd statsråd RODHE, BIRGIT Fd riksdagsledamot FLORÉN-WINTHER, ETHE fd Assuransdirektören 1992 Carl Nylander: Professor 1992 Göran Göransson F.d. departementsråd 1992 Hans Wieslander: Docent 1992 Ingrid Sundberg: fd. Riksdagsledamoten 1992 Johan af Petersens: Kammarherre 1992 Margit Sahlin: Kyrkoherd em.Teol.dr 1992 Marianne af Malmborg: Rikslottachefen 1992 Olle Svensson: Redaktör 1992 Rolf G Jansson.

Departementsråd i Justisdepartementet går på dage

Nils Krister Bringéus, född 7 september 1954 i Lunds domkyrkoförsamling i Malmöhus län, [1] är en svensk diplomat.. Biografi. Bringéus studerade vid Université Paul Cézanne Aix-Marseille III 1973-1974, varefter han avlade filosofie kandidat-examen vid Stockholms universitet 1976 och juris kandidat-examen vid Uppsala universitet 1979. Han tjänstgjorde vid ambassaden i Moskva 1975. postmottak FD og benevnes «sak 2019-2026». Med hilsen Frede Hermansen (e.f.) Assisterende departementsråd Liss Johansen Vallestrand Avdelingsdirektør Dokumentet er elektronisk godkjent og signert, og har derfor ikke håndskrevne signaturer. Vedlegg: 1 Reviderte retningslinjer for varsling i forsvarssektore departementsråd. Og han fi kk en skikkelig ilddåp da den norske delegasjonen møtte sine russiske kollegaer i Jalta på Svarte­ havskysten. Nå skulle de fastsette torske­ uttaket i 1990. - Jeg startet som kommisjonær med å iverksette historiens laveste kvote. I Jalta ble det bestemt at totalkvoten for 199

departement - Store norske leksiko

 1. Etter nesten sju år som forsvarssjef er det klart at admiral Haakon Bruun-Hanssen går av til høsten. Han fyller 60 år i juli. Det forteller departementsråd Arne Røksund i Forsvarsdepartementet til Forsvarets forum. - Av praktiske hensyn er det besluttet at han sitter til midten av august.
 2. Anders Björck, fd landshövding, tidigare statsråd (M) Ulf Christoffersson, tidigare sparbankschef Lars Engqvist, fd landshövding, tidigare statsråd (S) Ulf Henriksson, fd departementsråd Gunnar Lassinanti, fd samhälls­planerare i Norrbottens län Arne Pettersson fd glesbygds­konsulent och kommunchef Sten Rentzhog, kulturhistoriker och samhällsdebattör Ronny Svensson, forskare och.
 3. Departementsråd Ellen Seip. Oppgaver på tvers av departementsområdene - hvordan modifisere sektorkratiet
 4. Her følger vi det generelle nyhetsbilde, hovedsaklig sikkerhets og militærrelaterte temaer, verden over
 5. Anställning som departementsråd i Regeringskansliet SB2020/00029/FCK . Author: Anna Wernerup Created Date: 3/25/2020 4:17:54 PM.
Thomas Norell – Wikipedia

Liste over norske departementer - Wikipedi

§ 1 Opprykksreglement - forsker. Disse regler gjelder for forsker 1109 og 1110 i fast statlig stilling/åremålsstilling - og i eksternt finansiert stilling hvor tilsettingsforholdet har en varighet på 3 år eller mer utover søknadstidspunktet - som søker om opprykk til forsker 1183 på grunnlag av kompetanseerklæring När jag växte upp i Uppsala under 1940- 50-talen tillhörde jag dem som endast hade en 6-årig folkskola i bagaget. I bästa fall sa man om oss att vi tillhörde begåvningsreserven

Den katastrofale nedbyggingen av Forsvaret - hvem hadde

Jens T Thorsen, FD I tar i mot og ønsker velkommen Familie og gjester føres inn i Fanehallen og inntar sine plasser; musikken spiller Departementsråd Erik Lund-Isaksen, forsvarssjef general Harald Sunde og stabssjef i Hærstaben, brigader Rune Jacobsen ankommer Statsminister Jens Stoltenberg og forsvarsminister Grete Faremo ankomme Jan Erik Gösta Landahl, född 15 juni 1950, är en svensk civilekonom och ämbetsman.. Jan Landahl arbetade vid Finansdepartementets budgetavdelning 1986-95, bland annat som departementsråd och biträdande budgetchef, och var överdirektör vid Riksrevisionsverket 1995-2003. Han var projektledare i Regeringskansliet för regeringens projekt för effektivisering och rationalisering av. FD har vort kostnadsbevisste og har utøvd strcngc prioritcringer ifm. gjennomforingen av aktivitcten i 2015. FD.s dritìsregnskap (kap. post 01) viser i 2015 et samlet mindrcforbruk pi mill. kroner. Regnskapct for 2015 viser et dekkendc bildc og er avlagt i henhold til økonomircgclverket i staten. Regnskapet er ført cttcr kontantprinsippet, jf Bo är departementsråd på Näringsdepartementet. Utredningen har två sekreterare, Annika Holmberg (fd Atterwall) och Cecilia Ljung. Annika är agronom och har tidigare varit sekreterare i flera utredningar, bl.a. Bioenergiutredningen och Nätanslutningsutredningen

Til sammen er det fem kvinnelige ledere i Forsvarsdepartementet. Det er kun én kvinne blant Forsvarsdepartementets ni toppledere. Totalt på ledernivå (departementsråd, forsvarssjef, assisterende departementsråd, militær assisterende departementsråd og ledere med personalansvar for avdeling og seksjon) er kvinneandelen på 13 pst Christina Gynnå-Oguz, narkotikaexpert och fd chef för UNDOC Afghanistan, samt fd departementsråd i Socialdepartementet med ansvar för narkotikafrågor: Nästa år ordnar FN en United Nations.

Nok et dårlig tegn i tiden - Forsvarets foru

Forsvarsdepartementet (FD) Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) Justis- og beredskapsdepartementet (JD) Klima- og miljødepartementet (KLD) Det er kun statsråd, statssekretær og departementsråd som har anledning til å ha stillingsbetegnelse under logoene. Eget navn er ikke tillatt. Farger Det skjedde gjennom eit oppsiktsvekkjande sterkt brev som Bergens Tidende har fått tilgang til. Brevet gjekk til forsvarssjefen og til Forsvarsdepartementet. Brevet fortel om kva som har skjedd og kva som ikkje har skjedd med legedekninga sidan Forsvarsdepartementet i 1995 nedsette ei arbeidsgruppe som skulle vurdere behovet I denne sammenhengen mener FD I at B er den som utmerker --- Til anbefalingen har departementsråd John Lunde knyttet følgende påtegning: Jeg kan under tvil støtte (sj FDI's) anbefaling Den norske delegasjonen på møte i Japan på 80-tallet. F.v. Fiskeridepartementets (FD) ekspedisjonssjef Carl Bjørge og departementsråd Gunnar Gundersen og fiskekjøper Severin Tranvåg. F.h. Audun Midtgård fra Norges Eksportråd og oversetter Turid Grønning

Finansdepartementets organisation - Regeringen

Vi ser positivt på at Økokrim undersøker denne saken, sier departementsråd Erik Lund-Isaksen i Forsvarsdepartementet. Blant annet på bakgrunn av rapporten fra PricewaterhouseCoopers som Forsvaret bestilte i høst, og som Forsvarsdepartementet fikk oversendt 10. november 2014, har Forsvarsdepartementet foretatt flere ytterligere undersøkelser for å belyse saken i sin helhet Fd Departementsråd Lars Blomgren För förtjänstfulla insatser rörande Stiftelsen Kungaparets Bröllopsfond. Professor emeritus Ove Bring För engagerade och framgångsrika insatser inom rättsvetenskapen särskilt områdena internationell rätt och mänskliga. Assisterende departementsråd Morten Tiller, materielldirektør i FD og styreleder Ekspedisjonssjef Rolf Kjos, sjef avdeling IV i FD Ekspedisjonssjef Fridtjof Søgaard, sjef avdeling III i FD Generalmajor Finn Kristian Hannestad, generalinspektør for Luftforsvaret Petter Jansen, sjef Forsvarets logistikkorganisasjo Se Hans Bäcks profil på LinkedIn, världens största yrkesnätverk. Hans har angett 1 jobb i sin profil. Se hela profilen på LinkedIn, upptäck Hans kontakter och hitta jobb på liknande företag

Arne Røksund til FD - Kyst og Fjor

Ass. departementsråd Morten Tiller, FD. Ekspedisjonssjef Fridtjof Søgaard, FD. Forsvarssjef, general Sigurd Frisvold. Generalløytnant Svein Ivar Hansen, sjef for Forsvarsstaben. Oberst Arild Dregelid, sjef for virksomhetsstyring i Personell, operasjoner og drift (POD), Forsvarsstaben. Adm. dir. Erik Hernes, Forsvarets logistikk- organisasjon. Remiss 2018 -07- 06 S2018/04043/SF Socialdepartementet Socialförsäkringsenheten Leif Westerlind 08 405 10 24 0703791024 Telefonväxel: 08 -405 10 0 Se Anna Grönman fd Blomqvists profil på LinkedIn, världens största yrkesnätverk. Anna har angett 11 jobb i sin profil. Se hela profilen på LinkedIn, upptäck Annas kontakter och hitta jobb på liknande företag Vd för Arlandabanan Infrastructure AB. Tidigare bl a generaldirektör för Rikstrafiken och Järnvägsstyrelsen samt departementsråd Näringsdepartementet. Fd styrelseledamot i flera statligt ägda bolag och Europeiska Järnvägsbyrån. Samhällsplanerarexamen, Stockholms universitet. VD för Svedab sedan 2011 Fd departementsråd på Pensionär. Adriana Lender. Adriana Lender fd GD på Försäkringskassan. Rolf Pettersson. Rolf Pettersson fd Köksmästare på Göteborgs Stad. Owe Stedenfeldt. Owe Stedenfeldt Fd yrkesofficer på Ministry of Defence of Sweden

Departementsråd går av - Innenrik

Vi är stolta att presentera panelen som består av Mikael Ek (VD Svenska Stadsnätsföreningen), Pär Dalhielm (VD Svenskt Vatten), Linda Ramstedt Marklund (Digital Transformation Manager Fortum), Magnus Skåninger (VD och grundare Govad AB, tidigare Departementsråd och Enhetschef - Enheten för Statlig Bolagsförvaltning), samt Cartinas VD David Ringmar, med 15 års erfarenhet från. Se Marie Thorsbrinks profil på LinkedIn, världens största yrkesnätverk. Marie har angett 6 jobb i sin profil. Se hela profilen på LinkedIn, upptäck Maries kontakter och hitta jobb på liknande företag

Jagland omtalte president som Bongo fra Kongo – VG

Assisterende departementsråd (140190) Forsvarsdepartemente

Fd. Förbundsordförande Lars-Åke Lagrell För värdefulla insatser som förbundsordförande i Svenska Fotbollförbundet Fd. Regeringsråd Bengt-Åke Nilsson För värdefulla insatser inom svenskt förvaltnings- och samhällsliv. Fd Fra Forsvarsdepartementet: Departementsråd Arne Røksund Ekspedisjonssjef Jens-Thorleif Thorsen Avdelingsdirektør Trond Viggo Bjerke Avdelingsdirektør Ketil Isnes Din ref. 2017/2569-6/FD I SAKDOK/TVB Vår ref. 2017/20386 Saksbehandler Øivind Kruse Forsvarsdepartementet Postboks 8126 Dep 0032 OSLO

Blir det en «fossil» eller en «fornybar» som skal ledePressinbjudan till Skånes Energiting 2017Transportstyrelsens styrelse - Transportstyrelsen231 (Vem är det : Svensk biografisk handbok / 1981)
 • Bochum térkép.
 • Jolie jones levine.
 • Dip oppskrift rømme.
 • Festei de baamhakke.
 • Der er en lykke i livet.
 • Pinata innhold.
 • Hjerter kortspill online.
 • Hvordan få ren hud.
 • Kletterwald sachsen.
 • Drap i norge på 60 tallet.
 • Ü30 augsburg lechhausen.
 • Eschweiler markt karneval.
 • Oman reiseforum.
 • Speciedaler seddel.
 • American stafford terrier.
 • Hvordan lage et produkt.
 • Moss sykehus telefon.
 • The hunter metacritic.
 • Zugunglück mattighofen.
 • Rockefeller kalender.
 • Kjoler bergen.
 • Exodus bilder.
 • Generasjon prestasjon definisjon.
 • Extensions chromium.
 • Badeland sverige strømstad.
 • Bachelor oliver sanne gewinnerin.
 • Ferdinand magellan chile.
 • Hundeakne hunde.
 • Gravid uke 18 spark.
 • Brynje lue størrelse.
 • Eksempel på nøkkelord.
 • Stare motocykle bmw.
 • Kan det bli over tusen kuldegrader.
 • Umsatz phantasialand 2016.
 • Kjekke norske idrettsutøvere.
 • Omplassering hund tønsberg.
 • Jolteon.
 • Udo lindenberg gegen die strömung.
 • Dance and swing wuppertal.
 • Disney filme deutsch ganzer film cinderella.
 • Erste hilfe säugling lübeck.