Home

Fakultet for humaniora samfunnsvitenskap og lærerutdanning uit

Utdanning - Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og

 1. Utdanning - Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning. Her finn du ei oversikt over studieprogramma våre, emne, årseiningar og etter- og vidareutdanningar. Fakultet for humaniora, samfunnsvitskap og lærarutdanning har over 300 emne innan samfunnsfag, humaniora og pedagogikk, og i overkant av 40 bachelor- og masterprogram
 2. Bli student ved UiT Norges arktiske universitet. Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning. Tilbake til enheten. Ansatte - Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Søk etter ansatte. Simensen, Anita Movik Universitetslektor matematikk Lærerut. og pedagogikk campus Alta. anita.m.simensen@uit.no
 3. Om oss - Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning. HSL-fakultetet har ei unik blanding av samfunnsvitskaplege, humanistiske og pedagogiske fag. Sjølv om HSL-fakultetet er eitt av dei største fakulteta på UiT, er fagmiljøet kjenneteikna av nærleik mellom student og forskar. F.v. prodekan forskning Ann Therese Lotherington,.
 4. Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning (HSL) er ett av åtte fakultet ved UiT Norges arktiske universitet.Fakultetet er et resultat av en sammenslåing av tidligere fakultet for humanistiske fag, samfunnsfag og avdeling for lærerutdanning
 5. Når en søker på stipendiatstilling ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning, blir en samtidig vurdert for opptak til ph.d.-programmet. Dersom søker ønsker å bruke et annet språk i avhandlingen enn de som er godkjent i fakultetets utfyllende regler til ph.d.-forskriften (punkt 19), skal søknad om dette leveres sammen med søknad om opptak

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning; Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning. Bla i: Forfatterliste Tittel Dato. Søk i denne enheten: Søk Underenheter. Femårig masterutdanning for grunnskolelærere ble pilotert ved UiT Norges arktiske universitet fra 2010 og innført i Norge fra 2017 Rapport til Melding om forskning og utdanning 2016 fra Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Rapporten fra HSL-fakultetet tar for seg de hovedtema og konkrete spørsmål som framkommer i brev 18.01.2017 fra UTA - Avdeling for utdanning. I brevet be Velg fakultet/enhet, språk og type oppgave, og få listet opp hvilke maler som er rett for deg å laste ned. For type oppgave velger du mellom Start på en ny oppgave og Forside. Førstnevnte er tilrettelagt med sidetall, overskrifter, innholdsfortegnelse og veiledning om hvordan å bruke malen Marja Eira og Ritva Nystad. g) Peter Svenonius blir leder for CASTL fra 1.1.2013. h) Komitéinnstilling for stilling i finsk språkvitenskap er mottatt. Instituttleder orienterte om den videre prosessen med intervju og prøveforelesning. i) Forbruket pr. august er innenfor budsjettet Kurs for studentrepresentanter på Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning (HSL-fak) Vi inviterer til kurs for studentrepresentanter på HSL-fakultetet. På kurset vil vi ta opp blant annet disse temaene

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning; Some features of this site may not work without it. Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning. Bla i: Forfatterliste Tittel Dato. Søk i denne enheten: der formålet er å skape en felles arena for forsknings- og utviklingsarbeid for UiT. Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning . FOR SØKERE SOM HAR HATT FoU-TERMIN VED UiT TIDLIGERE OG SOM HAR VÆRT TILSATT VED UNIVERSITETET HELE OPPTJENINGSPERIODEN: FAKULTET FOR HUMANIORA, SAMFUNNSVITENSKAP OG LÆRERUTDANNING Last modified by Takk går også til UiT-Universitetet i Tromsø-Norges Arktiske Universitet, fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning, og til institutt for lærerutdanning og pedagogikk (ILP) som gav meg tillitten med å ansette meg Med et bredt teoretisk felt av steds- og landskapsperspektiv og begreper undersøker jeg hvilke møter som finner sted i hagerommet ved Holt Læringstun, en urban parsellhage i Tromsø. Videre undersøker jeg om, og i så fall hvordan, urbane fellesshager kan skape.

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Hva er potensialet for mus ikalsk virksomhet i barnehager? Nina Helene Dønnem Masteroppgave i spesialpedagogikk, PED-3901, oktober 201 Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning; JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it. Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning. Browse by. Author list Titles By Issue Date. UiT The Arctic University of Norway The University Librar Høringsnotat fra Helse- og omsorgsdepartementet inneholder flere forslag til store og små endringer i alkohollovgivningen. For Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning (HSL) er det to punkter som er særlig aktuelle å kommentere: 1) Forslaget om å redusere maksimal skjenketid med én time fra 03.00 til 02.00

Norge og 1814 som politisk modell for tysk forfatterMye brukte pressebilder | UiT

Ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning (HSL) er det ledig en fast 100 % stilling som økonomikonsulent ved seksjon for økonomi og organisasjon. Den utlyste stillingen vil inngå i seksjonens økonomistab som ivaretar oppgaver innenfor økonomistyring og budsjettarbeid, regnskapsarbeid og bilagsbehandling samt økonomioppfølging av eksternt finansierte prosjekter for. UiT Norges Arktiske Universitet, Campus Tromsø, Fakultet for humanoria, samfunnsvitenskap og lærerutdanning. I den rike kunstsamlinga til Fakultetet for humaniora, samfunnsvitskap og lærarutdanning ved UiT finn vi verk av nokre av dei mest sentrale norske politiske kunstnarane på 1970- og 80-talet

UiT består fra 1.1.2018 av seks fakulteter: Det helsevitenskapelige fakultet, Fakultet for naturvitenskap og teknologi, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning, Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi, og Det juridiske fakultet, samt Tromsø Museum - Universitetsmuseet og Universitetsbiblioteket Om stillingen. Ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning (HSL) opprettes nå en 100 % fast stilling som HMS-rådgiver. Stillingen er plassert i Seksjon for organisasjon og økonomi i fakultetsadministrasjonen. Stillingen har arbeidssted ved campus Tromsø, men noe reising til andre campus må påregnes Ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning (HSL) er det ledig en fast 100% stilling som rådgiver/seniorrådgiver innen personal og organisasjonsutvikling. Stillingen er plassert i Seksjon for organisasjon og økonomi Kultur og samfunnsforskning ved UiT Norges arktiske universitet, Tromsø, Norway. 1,4 k liker dette. Fakultetet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning har en unik blanding av.. Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning - Inst. for lærerutdanning og pedagogikk Institutt for lærerutdanning og pedagogikk utgjør en del av Fakultet for humaniora, samfunns-vitenskap og lærerutdanning, og har campus i Tromsø og Alta. Instituttet har ca. 200 tilsatte i vitenskapelige og administrative stillinger

Munin: Hjemme­sykepleien i samhandling med spesialistHarald Haraldsen Lindbach: Minoritetspolitiske

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning ved UiT Norges arktiske universitet (3,867.76 mi) Tromsø, Norway 903 Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning UiT Norges arktiske universitet +47 77 64 43 51 bjorg.evjen@uit.no : Hans-Kristian Hernes Professor dr., prosjektleder Brennpunkt nord Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning UiT Norges arktiske.

Ansatte - Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og

Om oss - Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og

SIGURD TØNNESSEN (f. 1973) har ph.d. i filosofi og arbeider som førsteamanuensis ved Institutt for filosofi og førstesemesterstudier, UiT Norges Arktiske Universitet. Han forsker på vitenskapsfilosofi og er emneansvarlig for Examen Facultatum ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning (HSL) Prosjektet er utviklet av UiT Norges arktiske universitet, gjennom Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning. Senter for samiske studier har vært vertskap og hatt ansvar for utviklingen av Reaidu

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning . Om stillingen. Stillingen er et ettårig engasjement som er tilknyttet Institutt for samfunnsvitenskap (ISV).. ISV driver tematisk allsidig forskning fordelt på grunnforskning, anvendt forskning og utviklingsarbeid UiT Norges arktiske universitet Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning - Inst. for lærerutdanning og pedagogikk Professor II i samfunnsfagdidaktik

UiT Norges arktiske universitet Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning - Institutt for samfunnsvitenskap Integrering i byer: Stipendiat i samfunnsvitenskap Bli student ved UiT Norges arktiske universitet. Et av Norges breddeuniversiteter, med studietilbud på ti steder: Tromsø, Harstad, Narvik, Alta, Hammerfest, Kirkenes, Mo i Rana, Bodø, Bardufoss og Svalbar Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning . Stillingens tilhørighet. Ved UiT Norges arktiske universitet, Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning, er det ledig stilling som førsteamanuensis i sosialantropologi

Munin: Fangeleirene i Nordland under andre verdenskrig

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og Mastergradsoppgaver i spesialpedagogikk; Vis innførsel Hjem; Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning; Institutt for lærerutdanning - screeningtest for dysleksi hos barn», som er utviklet gjennom The Tromsø Longitudinal study of Dyslexia (TLD) ved UiT,. Enheter ved UiT med skoletilbud. Her finner du informasjon fra fakultetene/enhetene ved UiT som har tilbud for skolen Tromsø Museum Skolelaboratoriet i realfag og teknologi Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Det helsevitenskapelige fakultet Det juridiske fakultet Biovitenskap, fiskeri og økonomi Arktisk marin biolog

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Professor De meritterte ble utnevnt på rektors sommerfest 14. juni 2017. De som ikke oppnådde merittert status fikk tilbakemelding godkjent av alle som deltok i den aktuell Universitetslektor UiT Norges Arktiske Universitet, Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning UiT Norges arktiske universitet - Vikariat som universitetslektor ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning. Finn drømmejobben gjennom KarriereStart.no - startsiden for jobb og karriere Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning; Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi; Artikler, rapporter og annet (arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi) Vis innførse Som ledere for forskning og utdanning i samfunnsvitenskap ved UiT Norges arktiske universitet leser vi politisk redaktør Skjalg Fjellheims kommentarartikkel i Nordlys med både uro og undring, men ser den også som en mulighet. Vi skal ta det i tur og orden, men først understreke at vi ikke går inn i den aktuelle debatten om reiselivsforskning

Munin: Seterkulturen i Innfjorden

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og

Fakultetet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning, Kristian Osnes Aambø, Institutt for kultur og litteratur, Samfunnsviterne. Varatillitsvalgt er Anita Evensen, seksjon for utdanningstjenester, Tekna; Fakultet for idrett, reiseliv og sosialfag, for tiden ingen plasstillitsvalgt. Ta kontakt med hovedtillitsvalgt Siri Johnsen ved. Ikke bare hjelpevitenskap. Pandemien har ikke gjort det mindre viktig å prioritere humaniora og samfunnsforskning, mener Ann Therese Lotherington, prodekan for forskning ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning, UiT — Norges arktiske universitet. — Det er kanskje spesielt viktig nå, vi må tenke om hvordan vi organiserer samfunnet og hvordan vi samhandler lokalt.

Ph.d.-program i humaniora og samfunnsvitenskap UiT

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

UiT Norges Arktiske Universitet, Campus Tromsø, Fakultet for humanoria, samfunnsvitenskap og lærerutdanning By KORO I den rike kunstsamlinga til Fakultetet for humaniora, samfunnsvitskap og lærarutdanning ved UiT finn vi verk av nokre av dei mest sentrale norske politiske kunstnarane på 1970- og. * Det helsevitenskapelige fakultet * Fakultet for naturvitenskap og teknologi * Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning * Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi * Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi * Det juridiske fakultet * Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag : Fellesadministrasjo

• Fakultet for idrett, reiseliv og sosialfag slås sammen med Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning (HSL-fakultetet). • Kunstfaglig institutt slås sammen med HSL. Det er stadig en debatt, både innenfor privat og offentlig sektor, hvordan en skal styre organisasjonen. Siden 1980-tallet har debatten om den økte vektleggingen av prestasjonsmåling, både finansielt og ikke-finansielt, i offentlig sektor (jf ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning ved UiT Norges arktiske universite

OppgaveskrivingOppgaveskriving - Fakultet for humaniora

Nå gjøres det klart for lærerutdanning i kvensk ved UiT dekan ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og sier professor Leena Niiranen ved institutt for språk og kultur, UiT. Det er verre enn jeg hadde forestilt meg. I høringsuttalelsen fra Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning (HSL) skriver fakultetet:Etter fakultetets mening er forutsetningene for en god og samlet integrasjon knyttet til en sammenslåing av HSL og Kunstfak langt dårligere nå enn det var for et år siden

Kurs for studentrepresentanter på Fakultet for humaniora

Munin: Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og

HSL - Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning (inkluderer institutt for reiseliv og nordlige studier + Institutt for barnevern og sosialt arbeid.) UMAK - Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag (inkluderer tidligere Tromsø Museum + Kunstakademiet + Musikkonservatoriet Møter ved styrnigsorganer ved Fakultetet for biovitenskap, fiskeri og økonomi Møter i styringsorganer ved Det helsevitenskapelige fakultet Møter i styringsorganer ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Spørsmålet som gjenstår er hvor UiT skal plassere kunstfagene. Krevde navneendring. Et eksternt utvalg ledet av teatersjef Inger Buresund anbefalte nylig å slå sammen Det kunstfaglige fakultet, som i hovedsak består av Kunstakademiet og Musikkonservatoriet, med det store Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning (HSL) Studentutvalget ved HSL-fakultetet, Tromsø, Norway. 615 liker dette. Studentutvalget ved fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning (HSL Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet, opprettet ved stortingsvedtak av 28. mars 1968, men ble åpnet først i 1972. UiT er et breddeuniversitet som har særlig fokus på å skape og formidle kunnskap om nordområdenes kultur, natur og samfunn. Etter sammenslåingen med Høgskolen i Tromsø i 2009 og Høgskolen i Finnmark i 2013 har universitetet også et betydelig tilbud innen. Det helsevitenskapelige fakultet: - Geir F. Lorem (48), Professor/prodekan utdanning - Søker er unntatt offentlighet, mann - Vinjar Fønnebø (65), Professor og direktør. Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning: - Sonni Olsen (60), dekan ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning. Det. Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning, UiT - Norges arktiske universitet. Vararepresentant. Førsteamanuensis Linda Nesby. Institutt for språk og kultur, UiT - Norges arktiske universitet. Universitets- og Høgskolerådet Styremedlem. Rektor, Professor Sunniva Whittaker. Universitetet i Agder, Fakultetet for humaniora og.

Munin: Vi må tenke helhetlig! En kvalitativ studie om

NTNU og UiT har en tredjedel færre publikasjonsandeler på nivå 2. Tabell 2 Publiseringstall for de samfunnsvitenskapelige fakulteter ved UiB, NTNU, UiO og UiT for 2015 (DBH). 1) Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse. 2) Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Førsteamanuensis Trond Waage, Institutt for samfunnsvitenskap, Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning, UiT Norges arktiske universitet. Disputasen ble gjennomført uten publikum tilstede og streamet live Danningsbegrepet er lite behandlet i litteratur om veiledning. I denne artikkelen belyses forholdet mellom veiledning, kunnskapssyn og danning i lærerutdanningen. Søkelyset er på danningens vilkår i veiledning. Kant og Bakhtins tenkning legges i denne artikkelen til grunn for at veiledning skal bli mer danningsorientert. Veiledning drøftes ut fra et individorientert og intersubjektivt. Den andre modellen er en syv-fakultetsmodell. Den vil ikke føre til like store endringer ved universitetet, men blant annet foreslår den å legge det kunstfaglige fakultet sammen med Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning, mens Avdeling for vernepleie går inn i Det helsevitenskapelige fakultet

Førstekonsulent økonomi - Fakultet for humaniora

I 2020 publiserer tidsskriftet ett åpent nummer og ett temanummer. Vi tar imot artikler på de skandinaviske språkene og engelsk. Nordlit gis ut av Institutt for språk og kultur ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning, UiT Norges arktiske universitet, men har et nasjon.. Institutt for lærerutdanning og pedagogikk Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Prestasjonskultur i skolen — Sturla Vik PED - 3902 Masteroppgave i utdanningsledelse mai 201 Det juridiske fakultet ved Universitetet i Tromsø (UiT) er verdens nordligste institusjon som tilbyr undervisning i og driver forskning innen rettsvitenskap.Institusjonens historie skriver seg tilbake til begynnelsen på 1980-tallet. Høsten 1984 startet Institutt for fiskerifag opp med undervisning i 1. avdeling jus, etter Bergensmodellen

Алексей Самойлов | ВКонтактеOppgaveskriving | UiTMunin: Byutvikling gjennom offentlig samarbeid med

Jobbnorge ID: 193764 Om stillingen Ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning, Institutt for lærerutdanning og pedagogikk, ILP, er det ledig en fast 100 % 12 dager side Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi . Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning + Institutt for reiseliv og nordlige studier + Institutt for barnevern og sosialt arbeid . 1. Det kunstfaglige fakultet skal fra 1.1.2018 ikke være en enhet på nivå 2. Den nærmere organisatoriske plasseringen av dagens Kunstfak. Jobbnorge ID: 193764 Om stillingen Ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning, Institutt for lærerutdanning og pedagogikk, ILP, er det ledig en fast 100 % 1 dag side

 • Senjalester oppskrift.
 • Las mejores tiendas online en estados unidos.
 • Engelskkurs for barn bergen.
 • Tanzschulen eschwege.
 • Ferdinand magellan chile.
 • Reseptorer.
 • Sioux homeland.
 • Kompositt tenner pris.
 • Permanent makeup kristiansand.
 • Ballettschule mannheim the park.
 • Sparebanken sør arendal.
 • Skogbruk i verden.
 • Download lagu hijau daun 2017 mp3.
 • Spiegel karikatur trump.
 • Nintendo charaktere liste.
 • Issf calendar 2017.
 • Sesongvarsel vår 2018.
 • Firmenlauf berlin tiergarten.
 • Getränke online bestellen günstig.
 • Konge og dronning.
 • Tailor verb.
 • Street triple rs.
 • Bøye til båt.
 • Arabic ocr.
 • Das glück an meiner seite mediathek.
 • Single esw.
 • Bensinstasjon gardermoen.
 • Gratis løko oppgaver.
 • Rosiner dato.
 • Keltisk språk kryssord.
 • Navn oslo.
 • Captain marvel cast.
 • Samurai swords piano.
 • Hva er en trykt kilde.
 • Matbutikk tøcksfors.
 • Jobb i usa for nordmenn.
 • Norsk rap skam.
 • Andrei romanowitsch tschikatilo tatyana chikatilo.
 • Kamehameha dragonball.
 • Plateteknikk keramikk.
 • Haare glatt föhnen.